Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 8 augustus 2016

Gaia / Barbara Bessen / 8 augustus 2016

Gaia
Barbara Bessen
8 augustus 2016
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Ik Ben Gaia, dat wat jullie de Aarde noemen. Hoe heerlijk om weer eens diep in jullie bewustzijn door te mogen dringen. Waar ben ik? Waar zijn jullie? Zijn wij van elkaar gescheiden? Nee. Wij zijn EEN. Wat jullie met mij doen, doen jullie voor jezelf, met jezelf, en voor mij. Dat wil zeggen, als wij het goed bekijken, dat al het goede en het slechte dat wij samen beleven zijn uitwerkingen heeft op alles en iedereen.

Veel mensen spreken over de Aarde alsof die een beetje van hen vandaan is, iets dat aan de buitenkant zou zijn. Maar wij zijn altijd EEN. Niemand kan bij wijze van spreken ergens heengaan als hij op of in mij geïncarneerd is, zonder iets te bewerkstelligen. Jammer genoeg zijn vele politici en mensen die op belangrijke posities zijn en beslissingen nemen, zich hiervan niet voldoende bewust.

Een beetje experimenteren met mijn ingrediënten, mijn omloopbaan een beetje beïnvloeden, wie zal daarvan last hebben…. denken zij.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ik, net als jullie, verschillende lichamen heb. De schade die bij mij ontstaat is niet alleen in mijn fysieke zijn, maar ook op mijn andere niveaus die jullie niet kunnen zien.

En, dat weten vele mensen niet, ook met de hoger vibrerende Aarde wordt geëxperimenteerd. Degenen die bewust uit hun lichaam treden en in de astrale en mentale gebieden handelen, kunnen gericht ideeën vastzetten en vasthouden die zich uitwerken op de fysieke niveaus van ons zijn. Dit wist men altijd al en men deed dit ook.

Dualiteit is iets dat in dit Universum wordt gebruikt om ervaringen te verzamelen.
Hoe zou het hier zijn zonder goed en kwaad? Niet hetgeen de schepper-goden graag wilden: zichzelf in het fysieke ervaren. Nu gaan wij een andere tijd tegemoet. De verandering brengt bewustzijn met zich mee. Ook het bewustzijn dat de aardse goederen niet de vervulling brengen die men graag hoopt. 

Geld is aan de dualiteit onderworpen, soms goed en gepast, soms manipulatief en slecht. Wees je even een ogenblik bewust – liefst met een innerlijk beeld – dat wij werkelijk allemaal verbonden zijn. De mensen, dieren en alle andere stoffen zijn allemaal in mijn zijn verbonden, zowel fysiek, astraal en mentaal. Het is als een veld binnen het grote veld van Al Wat Is.

Zo is het kleinste beetje liefde als een veer die overal naartoe zweeft en zich uitbreidt. Stromen van haat die zich ergens ontwikkelen zijn tegelijk in het veld dat ons omgeeft, zichtbaar. De gevoelige lezers onder ons weten dit. Men dient zich gewoon te openen, zich te ontspannen, de astrale ogen te openen en men weet al wat er gebeurt. Men kan het voelen en weet instinctief wat daaruit voortkomt.

Ik verander, en jullie belopen deze weg samen met mij – bewust of niet, gewild of niet. Wij verweven ons op de hoger vibrerende niveaus. Daar waar wij vandaan kwamen. Wij nemen alle ervaringen mee, dit zijn kostbare zaken voor onze hogere aspecten. Zij worden getransformeerd en in ons verstrengeld, de ervaringen gaan niet verloren.

Tegelijkertijd verliezen zij hun dualiteit. Zij zijn gewoon, zonder oordeel. Gewoon, ervaringen. Merken jullie hoe alles met elkaar is verstrengeld zoals dingen die aan de buitenkant gebeuren een paar momenten na de waarneming hun kracht verliezen? Goed en kwaad zijn twee kanten van een zaak en zij verliezen nu steeds meer hun kracht en hun overzicht, zij zijn gewoon!

Jullie merken persoonlijk steeds meer dat wat men als privé en persoonlijk bekeek, zich met alles en iedereen vermengt. Uiteindelijk zijn er geen geheimen en persoonlijke dingen meer die anderen niet mogen weten. Dit inzicht aanvaarden is niet makkelijk want hoe leeft men hier op Aarde als iedereen weet wie men is en denkt en welke doelen men heeft? Dit vragen velen zich af.

Merken jullie al dat er angst in jullie omhoog komt, schaamte of zelfs ontzetting? Jullie persoonlijkheid ziet zich als een uniek wezen en wil ook zo behandeld worden. Het klopt dat ieder van ons bijzonder is, individueel is, en toch zijn wij de uitdrukking van een Hoger Geheel.

Gewoon het Geheel dat erop uittrok om zichzelf te ervaren.

Als wij nog een stap verder gaan in het multidimensionale zijn dat wij nastreven, dan zullen de synchroniteiten  - ook in jullie leven – toenemen.

Vele dingen vallen samen, als door toverhand gestuurd. Het brengt jullie meer openheid en vertrouwen. Jullie zullen ook vaker weten wat anderen denken, zij kunnen jullie niets meer voorwenden, kunnen jullie niet meer beliegen of manipuleren. Hoe zou het zijn als jullie allemaal open zijn, duidelijk om onze vragen en bezigheden te laten kennen? Misschien is alles dan veel makkelijker omdat wij merken dat wij niet alleen zijn met deze wensen omdat anderen die ook hebben.

Want ondanks alle individualiteit hebben alle wezens die zich hier ervaren en uitdrukken de wens om gekend en geliefd te zijn. Klopt, nietwaar? Ik spreek hier nu over omdat er een drempel naderbij komt die ons snel bereikt en waarbij enkele multidimensionale fenomenen zich sterker zullen openbaren.

Wat jullie kunnen doen? Wees je er gewoon van bewust dat jullie een van de vele aspecten van de Goddelijkheid zijn die zich hier uitdrukken.

Nader bekeken zullen jullie weten, meestal beseffen jullie dit plotseling, dat als men aan bepaalde mensen denkt, wij werkelijk samen een veld delen. Niets is gescheiden. Jullie zijn de drinkende buurman, de glimlachende bakker, de terrorist, het hinkende meisje, de fanatieke voetballer, de corrupte bankier.

Hoe voelt dit inzicht? Onaangenaam? Dan hebben jullie nog een paar problemen met loslaten. Ik adviseer om deze woorden in je op te nemen. Houd je daarmee bezig. Jullie zijn niet beter of slechter dan de anderen. Jullie zijn gewoon!

Misschien lachen jullie een beetje over dit inzicht om een Goddelijke Vonk te zijn die met vele anderen in de aardse soep stoeien. Zullen wij samen een nieuwe wereld scheppen? Een die hoger vibreert en waarin men niets hoeft te verbergen en waarin wij weten dat allen dezelfde bedoelingen hebben zoals het laten verroesten van wapens en dat alle mensen weer kunnen lachen. Reik mij de hand en bemerk dat wij EEN zijn.

Ga achterover zitten en laat je zorgen los. Eigenlijk hebben jullie geen zorgen die werkelijk belangrijk zijn en je hart zwaar maken, nietwaar?

Ik Ben Gaia en ik sta altijd naast jullie, wat zou ik anders moeten doen….

Ontvangen door Barbara Bessen. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.