Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 11 augustus 2016

De Wekelijkse Lichtstraal “Liefde Toestaan” / 11 Augustus 2016 / Jamye Price

De Wekelijkse Lichtstraal
“Liefde Toestaan”
11 Augustus 2016 / Jamye Price
Alle ervaringen op de Aarde en binnenin jullie waarneembare Universum om jullie heen heeft een kracht. Het is in het leven ingebed. In een moment, is kracht ofwel passief of actief, de motor van tegengestelden verbindend. Vanuit één perspectief, is het passief; vanuit een ander, actief. In een moment, is het ofwel/of. Het volgende moment is het de ander geworden, de ‘en’ van verbinding, van consumptie, van voortzetting via transformatie. Diep binnenin deze woorden zijn aanwijzingen voor jullie heelheid.
Een actieve kracht is dominant in het fysieke rijk. Een passieve kracht is dominant in het subtiele, ongeziene rijk. Niettemin vertelt jullie wetenschap zelfs gemakkelijk dat het fysieke rijk gecreëerd wordt door het subtiele, ongeziene rijk. Jullie onzichtbare cellen creëren een orgaan dat zichtbaar is. Jullie onzichtbare subatomaire deeltjes creëren een onzichtbaar atoom, welke de binding/consumptie in/naar een nieuwe vorm dwingt die in het fysieke rijk zichtbaar is. Wat is dan actief en passief in jullie zichtbare rijk?
Liefde is een passieve kracht. Het is wachtend, stilletjes. Het eert de afscheiding met een diep mededogen. Het staat toe. Het is onthecht, eert afscheiding als een ervaring, zo een vrede kennend dat de afscheiding geen pijn is - het is een ontwikkelingsgang.Verbinding is onvermijdelijk voor iemand die Liefde Toestaat. Een passieve kracht overweldigt niet actief. Het forceert geen verbinding, het staat verbinding toe. Een passieve kracht dwingt louter door diens ingewortelde kracht. Hoe sterk ben jij?
Vanuit jullie fysieke perspectief, schijnt het dat de actieve kracht sterker is dan de passieve kracht. Jullie nemen oorlog waar, misbruik en controle; bepalen dan menselijke wetten van goed of fout. Het is jullie werk in deze tijd om de ervaring van het afgescheiden fysieke rijk in evenwicht te brengen met het verbonden niet-fysieke rijk. De lijnen van de actieve en passieve kracht moeten zich verbinden om een nieuwe vorm te creëren.
Als je een diepere verbinding begint met je subtiele natuur, verdiep je jouw kracht van Liefde.
Jij verbindt je met een afgescheiden mensheid door de onzichtbare natuur van je Liefde.Het is ingeworteld, het is binnenin jou ingebed. Jullie noemen het empathie, begrip, mededogen, vergiffenis en vele andere namen. Deze allemaal zijn grote krachten. Zij zijn de krachten die wijsheid, geduld en een verbinding vereisen met de nog ongeziene potentiëlen van de toekomst als de mensheid leert om voorbij te gaan aan angst. Om in de subtiele rijken te werken, moet men voorbij het overduidelijke kijken. Dat is de kracht van Liefde, een kracht welke passief is in het fysieke rijk en dominant in het subtiele rijk. Sta jij Liefde Toe om je toekomst aan te sturen?
Terwijl wij zitten om Liefde Toestaan uit te stralen, openen wij onze ogen voor de kracht van het moment, creëren een chaos die een nieuwe keuze, een nieuwe vorm, een nieuwe toekomst aanbiedt. Wij waarderen het tempo van de mensheid, begrijpen dat vooruitgang opbouwt op de volmaakte snelheid voor het individu en het verbonden collectief. Wij kiezen actief Liefde, aan het moment van creatie overgegeven in afwachting van ons besef om in de vorm geboren te worden. Wij staan problemen niet langer toe om onze kracht uit evenwicht te forceren, want wij laten de angst voor transformatie los. Wij zijn de kracht van vrede, een toekomst voorziend van de mensheid die versterkt is in uniekheid en verenigd in Liefde.
Straal het voort!
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: © 2005-2016 Jamye Price, www.CrystallineSoulHealing.com All Rights Reserved. You are free to share this work for non-commercial use in complete and unedited form with this copyright information displayed in its entirety.