Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 augustus 2016

Dagtekst van Zaterdag 13 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 13 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Symbolische voorwerpen - te vervullen voorwaarden om ze te dragen

"Symbolische voorwerpen of religieuze tekenen dragen, kan nuttig en heilzaam zijn, maar alleen wanneer je aan bepaalde voorwaarden hebt voldaan. Zie er in de eerste plaats op toe dat je slechts symbolen draagt, waarvan je de betekenis kent. Ieder symbool is in zekere zin een herkenningsteken voor de natuurgeesten en ook al weten de mensen niet wat die tekens betekenen, de geesten weten dat maar al te goed. Symbolen zijn altijd verbonden met entiteiten en al degenen die ze gebruiken, komen met deze entiteiten in contact en sluiten met hen contracten die hun duur kunnen komen te staan.

Vervolgens dient u te weten dat de geesten van de onzichtbare wereld niet graag lichtzinnig bejegend worden. Zij aanvaarden wel gestoord te worden en zij appreciëren het zelfs dat wij onze toevlucht tot hen nemen. Maar zij bestrijden de personen die hen willen gebruiken om hun tegenstanders te bevredigen bij egoïstische belangen of criminele projecten. Deze personen zullen op een dag hun slachtoffer worden. Men kan enkel zonder gevaar de hulp van geesten inroepen, wanneer men zich samen met hen in dienst stelt van de goddelijke Zaak."