Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 24 augustus 2016

Dagtekst van Woensdag 24 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 24 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het geloof - wordt gevoed door zich bewust te zijn van de rijkdommen die God in de schepping legt

"Gelovig zijn betekent iedere dag ervaringen opdoen die ons in staat stellen de werkelijkheid van de goddelijke wereld te voelen. Want ook het geloof moet gevoed worden. Het wordt gevoed naarmate wij ons bewust worden van de rijkdommen die God heeft gelegd in alles wat ons omringt: de aarde, het water, de lucht, het licht van de zon, en in zoverre wij ons inspannen om hiermee te werken. Waartoe dient het te bidden en te zingen dat je ‘gelooft in God, de schepper van hemel en aarde’, als je niets doet, opdat die hemel en die aarde ons kunnen helpen om ons geloof in Hem te versterken? Men is onbewust, onachtzaam, oppervlakkig, men verbreekt de band met de Bron van het leven en dan zegt men: ‘Niets heeft nog zin, God bestaat niet.’

Nochtans zou die zin je duidelijk worden en zou je de goddelijke aanwezigheid voelen, indien je reeds moeite zou doen om bewust te ademen en te eten, om bewust te wandelen en bepaalde gebaren te maken. Niets evenaart de ervaringen, en zij zijn het die je geloof versterken… Wanneer je bepaalde ervaringen hebt opgedaan, zul je niet anders kunnen dan de aanwezigheid voelen, in jou en om je heen, van dat sublieme Wezen, de Schepper van het universum."