Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 10 augustus 2016

Dagtekst van Woensdag 10 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 10 Augustus 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
God - bestaat slechts in ons voor zover wij ons ervan bewust zijn

"Er staat geschreven in het boek Genesis dat God de mens schiep naar zijn beeld. Maar hoe kun je precies zeggen waar in jou de mens eindigt en waar de Godheid begint? Dat is onmogelijk! De menselijke natuur en de goddelijke natuur zijn zo innig met elkaar verbonden, zo met elkaar verstrengeld, dat we ze niet kunnen afbakenen. De Godheid woont in alle mensen, zowel in de Ingewijden als in de meest gewone wezens. Het verschil tussen hen ligt alleen in hun bewustzijn.

Degenen die niet in staat zijn te bevatten, te voelen dat de Godheid in hen woont, beletten Hem zich te openbaren. Zo zijn er wezens en ook plaatsen die verstoken zijn van de goddelijke aanwezigheid, omdat ze die niet ontvangen, zij aanvaarden haar niet.

God bestaat in ieder van ons en Hij wil er zich openbaren in al zijn volheid, schoonheid, macht, licht en liefde. Maar eerst dienen wij ons bewust te worden van die aanwezigheid, om het hem mogelijk te maken zich te openbaren en te handelen."