Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 25 augustus 2016

BLIK IN DE VIJFDE DIMENSIE DOOR DE ARCTURIËRS, / via Suzanne Lie op 10 augustus 201

BLIK IN DE VIJFDE DIMENSIE DOOR DE ARCTURIËRS,
via Suzanne Lie op 10 augustus 2016

In dit NU zitten jullie nog niet volledig in je drie/vierde dimensionale lichaam. Noch ben je helemaal in je vijf dimensionale lichaam. Dit komt niet omdat je iets verkeerd deed maar omdat je een prototype bent.

Een prototype wordt bepaald als: “Een oorspronkelijk of eerste model van waaruit de andere vormen worden gekopieerd of ontwikkeld.” En dus is jullie transmutatie in je Lichtlichaam ZELF een vroeg voorbeeld dat gebruikt zal worden als een model van wat later komt.

In feite ben je iemand (als je vrijwillig kwam vóór deze incarnatie) die zich heeft aangeboden om “de uitrusting te testen” om je drie/vierde dimensionale Aarde voertuig te transmuteren in je vijfde dimensionale Licht voertuig.

Om je proces te completeren zul je worden opgeroepen om je drie en vier dimensionale manier van denken los te laten voordat je vijf dimensionale hersenen volledig online zijn. Voor dit Nu stellen we voor dat je je voornamelijk focust op de derde dimensie als je basis lijn en de vijfde dimensie als waar JIJ naar toe gaat, maar je woont er nog niet.

Wat we bedoelen met die bovenstaande stelling is dat je volledig gegrond blijft, het juiste voedsel eet, je lichaam beoefent en een “spotter” krijgt. Een Spotter is iemand die dicht bij je staat en die je spoor houdt/bewaart zonder een oordeel of angst te hebben. Sommige mensen kunnen bang zijn voor je veranderingen en zullen je oordelen omdat ze bang zijn. En dus is het ’t best als je je focust op de derde dimensie als je basislijn.

De vijfde dimensie is waar je resoneert in het werkingsstelsel van het NU van de ENE, wat nogal een andere belevenis is dan resoneren op de derde dimensionale “Tijd en Ruimte”. Jullie “aarde voertuig” kan niet resoneren op de vijfde dimensie, dus jullie “blikken in de vijfde dimensie” zullen gaan via je vijf dimensionale staten van bewustzijn.

Als je bewustzijn zich heeft verbreed om de resonantie van de vijfde dimensie in te houden, dan zullen je gedachten en emoties resoneren met een zin van zuiverheid en onschuld wat moeilijk is om te handhaven in je drie/vier dimensionale leven.

Je kunt deze werkelijkheid proberen te ervaren, maar je kunt dat alleen doen als je emoties resoneren in je Hoge Hart, je denken resoneert op je Multidimensionale Denken.  En je Hoge Hart en Multidimensionale Denken zijn gekalibreerd tot elkaar.

Je Hoge Hart en Multidimensionale Denken zijn het tussenliggende tussen je drie/vierde en je vijfde dimensionale uitdrukkingen van het ZELF. De Onvoorwaardelijke Liefde van je Hoge Hart is niet gewoon een emotie. Onvoorwaardelijke Liefde is een frequentie van resonantie waarin eenheid en vertrouwen natuurlijk en constant zijn. Deze resonantie is van de vijf dimensionale frequentie en meer.

Op dezelfde manier kan het multidimensionale denken het best gebeuren als je Hoge Hart en het Multidimensionale Denken verbonden zijn. Multidimensionaal Denken resoneert op de frequentie van Onvoorwaardelijke liefde en beide sensaties zijn vijf dimensionaal.
Daarom als je het NU beleeft van Onvoorwaardelijke Liefde en/of Multidimensionaal Denken, “blik je in de vijfde dimensie.”

Velen van jullie beleven meer en meer sensaties van deze vijfde dimensionale werkelijkheid, maar ook gevoelens die bijna te intens zijn voor je stoffelijke lichaam om te handhaven. Deze gevoelens en sensaties komen in golven, die je geleidelijk laten ervaren en je aanpassen aan elke golf van deze energie.

Een energie-golf van deze sensatie lijkt veel op het je lichaam dippen in heel koud of heel heet water. Je wilt in dat “water” gaan maar je moet jezelf tijd gunnen om gewend aan iets te worden wat eerst heel schokkend voelt.

Maar als je gewend raakt daaraan, dan wordt die “nieuwe sensatie” meer en meer natuurlijk. Als je deze nieuwe sensaties beleeft, pas je je geleidelijk aan je vijf dimensionale Lichtlichaam aan.

Aldus gebeuren deze sensaties want als je binnengaat in de resonantie van de vijfde dimensie, zullen al je neurale boodschappen, maar ook het functioneren van je hart, longen, je zicht, gehoor, je gevoel, al die samenstellingen van je bewustzijn, plotseling gekalibreerd naar een hogere frequentie van contact.

Wat wij bedoelen met “hogere frequentie van contact” is, dat je een frequentie contact van de werkelijkheid die je zelden ervaren hebt sedert je voor het eerst een Aarde voertuig had. Je ingeboren vijf dimensionale zelf, die vrijwillig kwam om een aardevoertuig te nemen om Gaia te assisteren, was een Lichtlichaam.

Je vijf dimensionale “Licht-lichaam Zelf” heeft een verbinding gehandhaafd met je drie/vier dimensionale “Aarde-Lichaam” zelf. En dus, als je 3D/4D stoffelijke zelf bewust zich onderling verbonden heeft met je 5D Lichtlichaam ZELF, kun je je hogere dimensionale waarnemingen en ervaringen ontvangen en begrijpen.

Jullie vijf dimensionale licht-lichaam lijkt veel op een enorm huis met veel doorgangen, tunnels, trappen en ramen, die feitelijk portalen zijn. JIJ hebt die portalen geactiveerd door de combinatie van je Onvoorwaardelijke Liefde en Multidimensionale Denken.

Je volledige bereidheid, toewijding en zin van plicht om de energievelden te delen die stromen door die portalen van aarde voertuig is actief de drie/vierde dimensionale Tijd en Ruimte energievelden aan het transmuteren in de vijf dimensionale energievelden van HIER en NU.

Laten we opnieuw uitleggen wat we bedoelen met “portalen”. We hebben gesproken over een innerlijke trap.


          7de Kruin PORTAAL- INTER DIMENSONAAL LICHTLICHAAM DENKEN
Toen je met je Inter-dimensionale reis begon in de stoffelijke vorm, onthulde je Multidimensionale Denken je Innerlijke Trap terug naar Huis.

            6de Voorhoofd PORTAAL-INTER-DIMENSIONAAL GEOPENDE DERDE OOG
Terwijl je multidimensionale bewustzijn je Derde Oog binnenging, leidden je Multidimensionale Waarnemingen je om je huidige werkelijkheid te kiezen.

            5de Keel PORTAAL – INTER-DIMENSIONAAL CREATIEVE UITDRUKKING
Terwijl je volledig je Keel Chakra deed ontwaken, leidden je inter-dimensionale communicaties je tijdens je reis in je drie dimensionale uitdrukking van je ZELF.

            4de Hart PORTAAL – INTER- DIMENSIONALE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE EN HEALING.
Terwijl je je Hart Chakra liet leiden, kon je je herinneren de grote helingskracht van Onvoorwaardelijke Liefde.

            3de Solar Plexus PORTAAL – INNERLIJK DRIE/VIERDE DIMENSIONALE KRACHT.
Terwijl je volledig je eigen multidimensionale kracht accepteerde, kwamen je drie/vierde en vijfde dimensionale krachten online om je aarde voertuig te regeren.

            2de Sacrale Plexus PORTAAL- GEBOORTE EN HER-GEBOORTE
Terwijl je de baarmoeder van de moeder inging die je had gekozen om je aardevoertuig te creëren, herinnerde je de inter-dimensionale wetten van geboorte en her-geboorte.

            1ste Wortel PORTAAL – VERBINDING MET JE MOEDER PLANEET
Terwijl je je belofte van voor je geboorte herinnerde om je te binden met Gaia, beloofde je plechtig om je Moeder Planeet Aarde te beschermen.

We vragen je NU dat je deze innerlijke trap gebruikt om je zin van het zelf te verbreden verder dan dit derde dimensionale voertuig om je ware inter-dimensionale Lichtlichaam ZELF in te houden.

Beide concepten vertegenwoordigen je persoonlijke keuze! Of je nu door een portaal gaat of een trap op, je kiest bewust een overgang die JIJ gekozen hebt om in dit NU te maken.

Lieve vrijwilligers om de prototypen te zijn van de nieuwe mens, herinneren wij de Acturiërs je er aan dat jullie vroegen om je te helpen bij het proces van transmuteren van je stoffelijke lichaam in het octaaf van je vijf dimensionale Licht-lichaam.

Wat jullie zullen realiseren als je door je proces gaat is, dat je dit al je hele leven hebt gedaan, je doet dit ook in veel levens, simultane, parallelle en alternatieve. In al je vele incarnaties op Gaia, zijn jullie in voorbereiding geweest voor dit moment van planetaire ascentie.

Om de energievelden te creëren die nodig zijn om van een drie/vier dimensionaal lichaam naar een vijf dimensionaal lichaam te gaan, zul je de emoties combineren van je vijf dimensionale Hoge Hart met je drie dimensionale emoties maar ook de gedachten van je vijf dimensionale Multidimensionale Denken met je drie dimensionale denken.

Deze Eenheid van je drie/vier dimensionale zelf met je vijf dimensionale ZELF zal een Eenheid creëren van Bedoeling tussen je drie/vier dimensionale zelf en de vele octaven van je Multidimensionale ZELF.

Dit inter-dimensionale, Eenheid Bewustzijn in je zelf zal snel, of uiteindelijk, zich uitbreiden in het Eenheid Bewustzijn met alle leven. Daar Eenheid Bewustzijn met alle leven de kern is van een vijf dimensionaal bewustzijn, maar ook als alle vijf dimensionale werkelijkheden, als je eenmaal deze verschuiving creëert in je bewustzijn, zal je stoffelijke lichaam beginnen met zijn transmutatie in de resonantie van de vijfde dimensie en verder.

Als je in en door dit proces gaat, zul je bewust ervaren dat wat je nooit eerder beleefd hebt in een van je incarnaties. In al jullie incarnaties naar de derde dimensie, kwam je binnen als een drie dimensionaal lichaam. Er zijn Opgestegen Meesters die getransmuteerd zijn in hun vijf dimensionale lichamen, en daarom worden ze “Opgestegen Meesters” genoemd.

Er zijn een paar van deze Meesters geweest, met veel jaren tussen hun incarnaties in. Toen deze Meesters nog een aardevoertuig behielden, was de frequentie van de Aarde veel te laag voor hen om een resonantie te bewaren op de planeet.

Maar, in jullie NU is er een andere vorm van ascentie omdat we jullie vragen om je persoonlijke proces van transmutatie te combineren in de vijfde dimensie met het planetaire proces van transmutatie in de vijfde dimensie.

Dus, net als de Opgestegen Meesters uit het verleden zijn getransmuteerd om hun menselijke volgers te helpen, zullen jullie transmuteren om je planeet te transmuteren. Daarom hoef je geen volgende te hebben, terwijl je niemand hoeft te vertellen van jullie proces.

Wat er zal gebeuren is dat je zult bijdragen wat je beleeft op Gaia. In dat NU, zal Gaia gelijksoortige ervaringen hebben, die Zij zal delen met al Haar bewoners. Daaruit volgend:
+ Je persoonlijke Eenheid Bewustzijn in je ZELF zal zich uitbreiden om Eenheid Bewustzijn met de planeet te omvamen.
+ En dat zal automatisch zich verbreden tot Eenheid Bewustzijn met alle andere mensen van Gaia’s lichaam
+ Dat zal zich verbreden tot Eenheid Bewustzijn met de dieren op Gaia
+ Wat zal zich verbreden tot alle planten op Gaia
+ Wat zal zich verbreden tot al Gaia’s elementalen van Aarde, Lucht, Vuur, Water en Ether 
+ Wat zich zal verbreden in de Kern van Gaia
+ Wat zich zal verbreden in het Aura van Gaia
+ Wat zich zal verbreden in de andere planeten van jullie Zonnestelsel
+ Wat zich zal verbreden in je Galaxy
+ Wat zich zal verbreden in dat wat eens onbekend was.
            Maar NU herinneren jullie dit…

Het is jullie Eenheid Bewustzijn met alle leven, werkend als EEN,  die jullie JULLIE zal helpen herinneren …