Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 10 augustus 2016

Bestaansrecht / 9 augustus 2016 / ArjunA

Bestaansrecht
9 augustus 2016 / ArjunA

“Wat je niet ziet heeft bestaansrecht.” Ik herinner me niet dat mijn papa dit letterlijk zo zei, maar wel dat hij woorden gebruikte met dezelfde strekking. Hij was gezegend met heldere innerlijke zintuiglijke vermogens, en zag dingen die wij niet konden zien. Nu pas begrijp ik hoe eenzaam hij zich gevoeld moet hebben.

Sinds mijn ontwaken, na drie weken coma als gevolg van een motorongeluk, ben ik in zijn voetsporen getreden. Het grappige daarvan is dat ik zijn uitdrukking over bestaansrecht nu ook begrijp en zelfs anders kan invullen. “Wat we om ons heen zien is een hologram, een illusie en het heeft slechts bestaansrecht omdat we eraan zijn gehecht.”

Het concept voor dit schrijfseltje kwam vandaag tijdens een gesprek over Guna-Guna met twee dierbare mensen mijn geest binnen gerend. Mijn gesprekspartner had het over de spreuken die H.A van Hien in een van zijn boeken over de Javaansche Geheime Leer had opgetekend. Het betrof spreuken om boze geesten uit huis te verdrijven, en ze konden alleen in het Javaans uitgesproken worden…

In Avatar kringen hebben ze er een uitdrukking voor: “Wat je gelooft is waar, maar wat zou je willen geloven?” Mijn vader geloofde in de scheiding tussen zwarte magie en witte magie. Alle gelovige mensen, van welke religie dan ook, zijn overtuigd van de scheiding tussen goed en kwaad. Dat is inherent aan polariteit, dat is het gevolg van onze ziele wens om dualiteit te ervaren.

Heeft god, voor mij is dat een ander wezen dan de Schepper, bestaansrecht zonder mensheid? Heeft de mensheid bestaansrecht zonder god? Hebben we nog niet genoeg dualiteit ervaren?

Goed, mijn ziel wilde blijkbaar op Java ter wereld komen om de Stille Kracht te ervaren. Het levenspad dat mijn ziel had uitgestippeld leidde via Batavia (Jakarta) en Hollandia, een nederzetting in het Noorden van voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea naar Nederland. Dat pad liep precies tussen zwarte en witte magie. Dat klinkt mooi, maar het was en is nog steeds lastig omdat de mensheid nu nog in dualiteit verkeert.

Je valt buiten de kaders als je niet voor het een, en tegen het ander bent. Iemand vroeg mij onlangs nog of ik het niet erg vond dat ik nergens bij hoorde. Hij ervaarde het als negatief om buiten een groep te vallen. Voor mij is het concept groep hetzelfde als het begrip kudde. Dus ik vind bestaansrecht buiten de kudde. Dat impliceert dat je bereid moet zijn verantwoording te dragen, voor je Zelf en voor anderen. Dat houdt ook in dat je verantwoordelijk durft te dragen voor je eigen creaties, dat zijn manifestaties die andere mensen omstandigheden noemen. Omstandigheden hebben geen bestaansrecht als we ze niet zelf gecreëerd hebben, en zo is het!

Goed, nu kom ik terug op het gesprek over Guna-Guna met twee dierbare mensen. Ze vertelden me enkele ervaringen die even onverklaarbaar als duister waren. Zo kwamen we op die spreuken uit de Javaansche Geheime Leer, die alleen in het Javaans uitgesproken mochten worden, en bij voorkeur ook nog 70 keer achter elkaar.

Elk tijdsgewricht heeft zijn eigen waarheden, en in de dagen dat die spreuken werden gecreëerd, was de mensheid nog afhankelijk van dergelijke energieën. De menselijke geest, en zelfs het collectieve bewustzijn is echter verder geëvolueerd, ook al is de meerderheid van het mensdom zich dat niet bewust. Als dat niet zo was hebben wij na 21 december 2012 als soort geen bestaansrecht meer gehad. Dit geeft meteen aan dat voorspellingen alleen en uitsluitend bestaansrecht hebben omdat we erin geloven… Omdat we er geloof aan hechten!
Leven in synchroniciteit is geen kunst, het is een voorwaarde. De synchroniciteit is thans zo hoog dat iemand mij, terwijl ik dit schrijf een e-mail stuurt met een kink naar een interview met Zen Gardner. Laat ik meteen maar bekennen dat ik nog nooit van die man had gehoord. In dat interview zegt hij: “Als we er niet aan gehecht zijn, verliezen de zogeheten negatieve krachten hun macht.”

Onthechten. 
Geliefden, laat dat goed tot ons doordringen. Alle negatieve energie heeft bestaansrecht omdat we er geloof aan hechten. Laten we ook beseffen dat die zogeheten negatieve krachten ons dienstbaar waren om te kunnen en te durven ontwaken voorbij het hologram, de Matrix of de Quarantaine waarin we 26.000 jaar gevangen hebben gezeten.

Laten we beseffen dat het woord mens in het Latijn “Geest’ betekent. We komen nu in een transformatie waarbij onze Geest bestaansrecht krijgt. Dat is ons goddelijke erfrecht! Dat is het recht om te beseffen dat we niet ons fysieke lichaam zijn. Het is het recht om op deze planeet waarlijk te leven als dragers van Licht.

Het is het recht om ons te onthechten van alle leugens, bedrog en onwaarheden die op ons zijn geprojecteerd in het kader van een verregaande verdeel en heers techniek. Dat is ook een deel van de lessen in dualiteit. We zijn als soort die lessen ontgroeid, het enige wat we hoeven te doen is onthechten.

Is het niet wonderlijk dat we nietjes als bevestigingsmateriaal gebruiken? Is het niet wonderlijk dat mensen op het spirituele pad zo veel mogelijk het woord ‘niet’ in hun taal vermijden? Zo lang als er al nietmachines bestaan, bestaan er ook ontnieters… Een nietje is een pennetje van afgeplat metaaldraad met daarin twee hoeken van 90 graden, waardoor het een lange zijde met twee kortere pootjes wordt.

We hebben van de groep c.q. Steve Rother ooit geleerd dat engelen en lichtwezens pas bestaansrecht hebben als wij voorbij 90 graden kunnen waarnemen! Hebben we nog meer bevestiging nodig dat wij de scheppers op Aarde zijn? Onthecht nu je dan van de illusie, het hologram van deze 3D werkelijkheid. Er bestaan parallelle werkelijkheden waarin jullie allemaal Almachtig, Alom aanwezig en Alwetend zijn.

Meesterschap.
Zonder mensheid bestaat er geen god, en zonder god bestaat er geen mensheid. Het concept god is een religieuze energie, en religie heeft geen bestaansrecht als we er ons van onthechten. Dat komt omdat elke religie een menselijke gedachte is, en geen Universele waarheid bevat. Het gaf ons steun in moeilijke tijden, maar ook tijd is een illusie.

Herinneren jullie je nog dat juist toen je met je rug tegen de muur stond, toen je het helemaal niet meer zag zitten, dat dat het moment was van je spirituele ontwaken? Juist toen je het fysieke bestaan even niet meer zag zitten, kwam er iets of iemand op je pad die je deed ontwaken uit de droom die het leven wordt genoemd.

Jawel, als de leerling er klaar voor is, verschijnt de meester, maar het grappige is dat als een leraar zich nooit als leerling wil opstellen, hij geen bestaansrecht heeft als meester… Ook meester Yeshua bevestigde dat toen hij zei: “Voorwaar, zeg Ik u: iedereen die in mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen.”

Meesterschap over onze geestelijke en zintuiglijke vermogens, opdat we voorbij de Sluier kunnen zien, is mogelijk als we negatieve energie geen bestaansrecht meer geven door ze geen aandacht te schenken. We hebben die energieën, om wat voor redenen dan ook, met ons denken gecreëerd en kunnen ze dus ook dis creëren. Focus je op andere zaken dan op die je weerhouden je meesterschap weer te claimen.

In scheppingsverhalen komen we vaak het concept tegen dat de Schepper alles dat bestaansrecht heeft louter met gedachtenkracht heeft geschapen. De mens beschikt over diezelfde gedachtekracht, maar we hebben de neiging om ons juist te hechten aan neerdrukkende gedachtepatronen. Daarmee scheppen we dus ook het ‘kwaad’ dat we dan weer met spreuken willen verdrijven.

De overtuiging van mijn gesprekspartner dat we die spreuken 70 keer moeten herhalen, geeft goed weer hoe wij zijn afgedwaald van onze bestemming. Hoe vaak sprak Yeshua een woord uit om iemand weer tot leven te wekken? Eén keer, omdat hij één was en nog is met al dat Is…

Geef je Zelf bestaansrecht door je te onthechten van de gedachte dat de Schepper en jij niet één zijn. Het is een door de geestelijkheid geprojecteerd concept om je afhankelijk te maken, en je dus te hechten aan een kerk. Onthecht je van die dualiteit. Je zult merken dat je door je te onthechten gemakkelijker in een andere frequentie komt. Een bewustzijnsniveau waar je volkomen bestaansrecht hebt opgebouwd door al je belichamingen op Aarde.

Goede reis!  
  
Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com