Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 7 augustus 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: Leef je Passies en straal je Lichten uit! / 26 juli 2016 / Susan Leland


Saint Germain:
Leef je Passies en straal je Lichten uit!
Ashtar On The Road Teleconferentie
26 juli 2016 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Saint Germain en ik ben vreugdevol, net zoals mijn broeder Ashtar, want ik zie – ik zie waar de planeet Aarde is geweest. Ik zie waar de planeet naar toe gaat en, natuurlijk, zie ik dit allemaal in het nu-moment. Desondanks verzeker ik jullie dat er geen weg terug meer is!!! Jullie zijn voldoende samengekomen om een overeenstemming te scheppen in jullie bewustzijn – heel lang geleden, als jullie het op die manier willen zien – ik zie het als een nanoseconde in jullie her/geschiedenis – veel verder terug dan de tijd van jullie Harmonische Convergentie.* Jullie verwittigden het Universum en met name natuurlijk het Ashtar Commando en jullie melkwegstelsel – jullie Galactische Commando’s en Raden – dat jullie “ervoor gingen” zoals jullie dit zeggen. En dat hebben jullie gedaan!!!

En ja, jullie hebben terugslag ervaren op deze weg. Waarom? Zodat jullie nog vastbeslotener waren om op deze weg te blijven!!!  Onthoud: de mensheid als geheel heeft een bewustzijn en elk lid van de mensheid heeft zijn of haar eigen individuele bewustzijn. Het is voor de mensheid nodig geweest om zoveel duisternis mee te maken zodat dit de mensheid zou mobiliseren, inspireren en men OP HET PAD zou blijven!!!

Weet je, het makkelijkste zou geweest zijn om gewoon “ja” te zeggen tegen een nucleaire explosie en te doen wat een onmogelijke situatie werd geacht op de planeet Aarde: alweer zelfvernietiging! Weer terugkomen en het weer een keer proberen. Maar nee! Er waren genoeg leden van de mensheid om te zeggen: “NEE! Wij gaan dit niet doen! Deze keer niet! Wij gaan onszelf niet vernietigen! Wij gaan degenen die de leiding niet toestaan om ons ooit weer in die situatie te brengen!”

En jullie STONDEN er en het was niet gemakkelijk. Er zijn mensen onder jullie die hun familie hebben getrotseerd en anderen die een keer wilden horen wat jullie te vertellen hadden en nu misschien niet meer zo geïnteresseerd zijn – maar dat zullen zij zeer snel wel zijn! Er zijn er onder jullie die gaandeweg ouder zijn geworden en erop wachtten dat dit zou gaan gebeuren. BLIJF OP KOERS! Jullie staan op het punt van een toereikende verjonging zodat het zal gaan lijken alsof het nooit is gebeurd. Zo vreugdevol zullen jullie zijn en jullie zullen welke trauma’s dan ook achter je laten, alle drama’s en fysieke afwijkingen, om zo te zeggen, alle onbalans!

Voor dit moment: sta gewoon op. Draag jullie Medailles voor Moed. Laat de wereld jullie schijnen zien, wat voor beproevingen jullie ook mogen voelen te ervaren. Sta op! Sta rechtop in het Licht, breng meer Licht binnen en weet dat jullie deel uitmaken van een wereldwijde familie van liefhebbende Lichtwerkers. En bovenal: Weet dat jullie succesvol zijn!!!

Ashtar heeft jullie gevraagd om meer te doen. Wel, is er iets dat jullie nog meer kunnen doen? Om precies te zijn hebben jullie een gezegde: “mijn lievelingswerk” en dat is natuurlijk zorgen dat NESARA aangekondigd wordt zodat ik kan beginnen met de verdelingen vanuit mijn bank, zeer grote bedragen, de fondsen die herstel zullen brengen, hervormingen voor de hele wereld zodat iedereen in een staat van gelijkheid zal zijn.

Maar begrijp dat NESARA in werkelijkheid – hoewel het daar in eerste instantie wel om gaat om te kunnen verdelen – NIET OM GELD GAAT!!!

Het gaat om het afwerpen van de ketenen die jullie gevangen hielden in de lage vibraties van de programma’s van de derde dimensie die jullie in slavernij hielden, letterlijk in bepaalde gevallen! Het gaat over het ontdekken van Wie Jullie Werkelijk Zijn en over het bekrachtigen van jezelf en het scheppen vanuit jullie eigen Goddelijkheid!!!

Jullie hebben bijvoorbeeld misschien gehoord over de geschenken die Dr. Keshe brengt, en dit is waar. Maar het begint bij jullie! Als jullie je niet geïnspireerd voelen om ook maar iets van wat hij wil delen te fabriceren, iets van zijn producten of plannen, stuur dan veel LiefdesLicht naar degenen die dit wel doen omdat jullie daar de vruchten van zullen plukken. Jullie zullen ontvangen! Jullie zullen delen!

Als jullie voelen dat jullie niet langer een politieke kandidaat kunnen steunen, kijk dan naar wat er in jullie gemeenschap gebeurt. Vind daar iemand! Terwijl jullie Licht sturen naar de drie die Ashtar heeft genoemd - Michelle, Bernie en Elizabeth** - kunnen jullie iemand in je eigen omgeving steunen! En dit is wereldwijd! Dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika. Er zijn verkiezingen over de hele wereld. Er zijn mensen die om een of andere reden uit publieke functies stappen, of zij nu in het voetlicht staan of niet. Misschien willen jullie zelfs opstaan en in die hoedanigheid ten dienste staan!

Misschien willen jullie leren over energie-heling. Wat als jullie een geliefde hebben die in het ziekenhuis ligt? Wat als jullie daar naar binnen gaan met een Dr. Keshe-pen*** -of energie brengen met jullie eigen handen, het LiefdesLicht binnen brengen en dit delen? En misschien willen jullie wel zover gaan dat jullie dit met iedereen in het ziekenhuis delen?  

Dit zijn voorbeelden die ik letterlijk naar voren breng vanuit de dingen die ik zie. Daar liggen mogelijkheden. Andere mogelijkheden liggen in scholing voor alle leeftijden, met name voor de jongeren omdat zij degenen zijn die al zoveel kennis hebben! Maar zij kunnen zich in aanvang anders voelen en soms kunnen zij zelfs een beetje misbruikt worden omdat zij anders zijn.

Misschien hebben zij wel een lichamelijke beperking die anderen in hun leeftijdsgroep ertoe aanzet om hen te pesten. Stuur LiefdesLicht naar hen toe. Geef hen kracht om de Liefde te laten zien Die Zij Zijn en die op zijn beurt anderen zal inspireren – misschien niet iedereen in hun gemeenschap, maar op zijn minst meerdere mensen!

Wat te denken van jullie voedsel? Maken jullie bewuste keuzen om te eten wat het meest ideale is voor jezelf? Hoe zit het als het meest ideale voor jullie niet het meest ideale voor je buurman is? Het gaat er zeker om Moeder Gaia te danken voor welk voedsel jullie ook consumeren en voor het water dat jullie drinken. Het gaat erom dit van energie te voorzien met LiefdesLicht, om het naar de hoogste vibratie te brengen om jullie met zijn energie nog meer te bekrachtigen!

Het gaat erom jullie gemeenschappen de moed te geven om NEE te zeggen tegen giftige materialen zodat zij niet in jullie voedsel terecht komen of in de lucht die jullie ademen of in de bloemen die jullie zo heerlijk vinden ruiken. Zie je, meer voorbeelden!

Ik zal er niet meer geven. Ik zal gewoon zeggen dat jullie alle keus hebben – jullie hebben alle passies en jullie zullen het allemaal weten als jullie volgens je passies leven!!! Het hoeft niet te betekenen dat jullie vol vreugde zijn over de mogelijkheid dat jullie de modder van de vloer kunnen krabben. Maar wat denken jullie van het vol vreugde zijn over het resultaat, als jullie dit kunnen zien – als jullie aan de taak beginnen?

Het kan zijn dat jullie ver moeten gaan om ergens te komen. Wat denken jullie van het gewoon sturen van LiefdesLicht naar iedereen die op je weg komt? Wat denken jullie van het spelen van muziek, niet noodzakelijk om jezelf te uit 3D te halen maar gewoon een beetje muziek om je te kalmeren of energie te geven en je met vreugde te vervullen? Wat denken jullie van het focussen op je eigen bestemming? Zien jullie, er zijn vele, vele, vele manieren waarop jullie vreugde kunnen hebben in alle aspecten van jullie manieren van leven, hoedie ook zijn!

Breng jezelf in balans. BRENG LIEFDE BINNEN EN LEEF VANUIT DIE PLAATS!!! En beantwoord dan je eigen roep om te leven volgens je eigen passie en jullie – de hele wereld - zullen allen profijt hebben van het delen van jullie Licht en jullie Liefde!

En nu dank ik jullie voor jullie aandacht en in overweging nemen om misschien een of twee veranderingen in je leven toe te passen en voor het meedoen in het Licht van Wie Wij Allemaal Zijn. 

En weet gewoon dater oneindig veel van jullie wordt gehouden, onvoorwaardelijk en Hoog Dimensionaal!

En zo is het.

Namaste.

*    August 11, 1987.
**  From Ashtar's transcriptie van 26-7-2016:
*** Demo of Pain (Health) Pen - 2 mins
What is Free Energy & Making Keshe-Style "Health Pens" - 2 hrs

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, July 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.