Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 22 augustus 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: In de Gouden Eeuw is er voor jullie Grenzeloze Overvloed!!! / 26 juli 2016 /Susan Leland


Saint Germain:
In de Gouden Eeuw is er voor jullie Grenzeloze Overvloed!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
26 juli 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik groet alle toehoorders en lezers – ik groet jullie als een metgezel van Licht, van Liefde! Ik, Saint Germain, kom bij jullie om verder te gaan met waar ik in onze laatste bijeenkomst over sprak.* En om het in het bijzonder te hebben over een onderwerp dat jullie allemaal bezighoudt en dit is het onderwerp over geld, geldelijke voorzieningen en, natuurlijk, overvloed.

Ik zal beginnen met even terug te kijken naar wat ik jullie al heb verteld, dat, als wij de Gouden Eeuw binnengaan – aangekondigd door de bekendmaking van Disclosure en met name in deze speciale context, door de aankondiging van NESARA – elk mens op de planeet Aarde de middelen zal krijgen in dollars of van welke andere valuta in de wereld dan ook!


Dit geldt niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika, hoewel NESARA als wet juist in dit land is geschreven omdat – toen ik de grondlegging van NESARA in dit land startte, dit land was gebaseerd op de principes van Vrijheid voor iedereen – met wat je zou kunnen noemen Hoog-Dimensionale principes van Moed en Integriteit en de levensstijl van Overvloed die werd ontketend door degenen die een deel ervan – of alles – van jullie wilden wegnemen.

Het zou een nieuw begin voor de wereld moeten zijn en natuurlijk was het – IN PRINCIPE! Zelfs vandaag schijnen deze principes voort en natuurlijk zijn zij ingelijfd en toegeëigend. De zogenaamde “Vrijheid van de Verenigde Staten van Amerika bestaat in jullie harten maar is geen driedimensionale realiteit geworden waarin jullie leefden, jullie die burgers van dit land zijn. Het is ook zeker niet de manier van leven in de landen waar jullie allen wonen, waar dan ook op de planeet Aarde.

Maar dit is voorbij omdat juist deze Vrijheid, deze integriteit, deze Hoog-Dimensionale manier van leven, deze Moed om in staat te zijn om jezelf waarlijk uit te drukken en je niet te hoeven verbergen voor de politie, het leger of welke andere organisatie dan ook – DIT IS VOORBIJ!!!

Oh, er zijn nog steeds overblijfselen, maar wij kijken naar de Gouden Eeuw, the Age of Aquarius, zoals de muziek dit zo mooi uitdrukt** - Harmonie, Begrip en LIEFDE – de Eeuw van Vrede voor iedereen! En, zoals ik al heb gezegd, de Eeuw van financiële overvloed zodat jullie je niet hoeven af te beulen in een of andere baan waar jullie geen passie voor voelen, die jullie niet leuk vinden of die jullie wel leuk zouden vinden als jullie daar maar de helft van het aantal uren zouden werken, enzovoorts, enzovoorts.

Er komen vele antwoorden, maar wij begrijpen dat het hebben van Overvloed door financiële rijkdom het pad naar deze manier van leven in jullie gedachten is. En waarom niet? Dit is al eonenlang zo’n belangrijk onderdeel van jullie levens geweest – rijkdom. Dus heb ik mij verplicht gevoeld om zoveel rijkdom te vergaren zodat dit inderdaad de fysieke fundering zal zijn!

Maar er komt nog veel meer. Toch wil ik nog even zeggen dat deze rijkdom gebaseerd is op een sterke fundering van goud en andere zaken die jullie “schatten” noemen, die onbesmet zijn. Zij zijn onbesmet. Zij zijn bevrijd om Hoog Dimensionaal te zijn zodat, als de rijkdom naar jullie toekomt, die gesymboliseerd zal zijn door papiergeld dat veel makkelijker zal zijn dan een lading goud in je broekzak, nietwaar?

Jullie zullen het verschil kennen met wat jullie nu gebruiken, geld dat meestal niet gedekt is. Er zijn plaatsen in de wereld waar dit wel zo is, maar in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en enkele andere landen in de wereld – de meeste andere landen – wordt het gedekt door…. Hm, laten wij zeggen “het volle vertrouwen en geloof in de regering van de Verenigde Staten” Wel, dat was een mooie verbloeming, nietwaar?

Nee, nee, nee! Wij hebben het over hogere vibraties van geld zodat dit in de Gouden Eeuw KAN komen omdat niets dat van lage, lage, lage vibraties is daar binnen kan gaan. Dit is de reden waarom jullie – en er zijn er al enkele gebeurd – horen over een groot aantal arrestaties.

Het is een manier om te zeggen dat degenen die op een of andere manier het pad dat jullie belopen willen bederven, jullie bestemming, jullie Goddelijke Mogelijkheid om waarlijk het leven van de Gouden Eeuw te leven – zij worden tegengehouden om dit te doen. Wij hebben ook dit programma volledig in de hand. Het is aan jullie om dit te weten en het energie te geven door Liefde omdat het erom gaat om Vergeving te brengen voor iedereen!

Een ander ding dat ik wil vertellen: In de Gouden Eeuw zal er wat geld betreft geen speculatie meer zijn. Als jullie gaan investeren of gokken, laat ik zeggen, geld stoppen in een of andere pot waardoor er meer geld zal komen, kunnen jullie meer geld krijgen, maar ook minder.

Laten wij eens kijken naar wat jullie je aandelenmarkten noemen. Sommige mensen investeren daarin en rekenen erop dat de waarde van hun aandelen omhoog zal gaan. Maar ten opzichte van de echte winnaars, de handelaren achter de schermen – de donkere hoeden, als je wilt - verliezen zij vaak, want die gokken erop dat de markten omlaag zullen gaan. Dit is er gebeurd bij jullie beroemde Wall Street Crash in 1929 en dit bracht een wereldwijde depressie die hielp om de weg vrij te maken voor Hitler om macht te vergaren, en Mussolini en voor de Tweede Wereldoorlog.

Dit gebeurt in alle landen van de wereld. Het gebeurde zelfs op 9/11 omdat er een paar waren – de scheppers van 9/11, de mensen achter de schermen – die hadden ingezet op verlies van de aandelen van de vliegtuigmaatschappijen en de anderen die hierdoor werden beïnvloed. Zij wonnen hierdoor heel veel geld.

Wat er met de meerderheid van de mensen gebeurde, bijvoorbeeld degenen die aandelen hadden van de vliegtuigmaatschappijen en hun spaargeld hadden geïnvesteerd in Wall Street toen de crash van 1929 kwam over de hele wereld, enzovoorts…… de meeste investeerders verloren. Is dit niet waar? Want als jullie winnaars hebben – dit is 3D – moeten er ook verliezers zijn.

Als het ene land oorlog gaat voeren tegen het andere en een bepaald soort overwinning behaalt, wel, dan zijn er verliezers aan beide kanten maar er is bepaald dat het land dat claimt te zegevieren de “winnaar” is en dat het land dat de oorlog verliest, de verliezer is en de winnaar straft vaak de verliezer door het enorme belastingen te laten betalen en slavernij op allerlei manieren.

Dit is wat er steeds weer in jullie wereld gebeurde EN DIT GAAT NU NIET MEER GEBEUREN – en dit geldt natuurlijk ook voor degenen die achter de schermen zitten en aan de touwtjes trokken en veel geld hebben verdiend terwijl jullie vele miljoenen verliezers in jullie oorlogen hebben.

Wat te denken van jullie voedselindustrie? Hm, jullie multinationals verdienen vele, vele dollars. Mensen sterven letterlijk – dit is een genocidale inspanning door de grote farmaceuten en grote landbouwbedrijven. Dit gebeurt over de hele wereld. Kijk eens naar Afrika. De Afrikanen zijn vaak gebruikt als “proefdieren”. Hele dorpen, steden en gemeenschappen en delen van landen zijn gebruikt door deze bedrijven om hun producten te testen. Vele duizenden, miljoenen zijn hierdoor gestorven!

Zo zien jullie, de derde dimensie geeft geen prettig overall-plaatje van wat er op de wereld is gebeurd. En bijna iedereen in deze zaal heeft redenen en doelen om te voelen dat zij graag meer overvloed zouden willen hebben. Wel, laat mij jullie vertellen over de Overvloed van de Gouden Eeuw. Ik heb al gezegd dat deze valuta zullen worden gedekt door “schone” fondsen. Dit is heel belangrijk – HET GAAT EROM DE GOUDEN EEUW BINNEN TE GAAN ZONDER EEN VAN DEZE LAGE VIBRATIES!!!

Nu wij het toch over lage vibraties hebben: ik heb dit steeds weer gezegd. Ook Ashtar en de Meesters*** die jullie de A&A-rapporten brengen, enzovoorts. Jullie hebben dit uit vele bronnen gehoord. Als jullie hebben geïnvesteerd – met andere woorden: erop gegokt – dat de verschillende valuta omhoog zouden gaan in waarde als NESARA wordt aangekondigd, begrijp dan dat deze valuta van zeer lage vibraties zijn. Zij zijn letterlijk gestolen van landen die zijn overwonnen – dinars, dongs, zimbabwes, en dit soort activiteiten is al eeuwenlang aan de gang. Deze valuta zijn gestolen! En om verder te gaan – hun wettelijke eigenaren, de mensen van die landen, zijn hoofdzakelijk met miljoenen tegelijk afgeslacht. Als jullie dus vasthouden aan dit soort “investeringen” is mijn beste advies aan jullie om je verre te houden van deze lage energieën – of, zoals ik, Saint Germain het noem: BLOEDGELD!

Als jullie je hierbij prettig voelen, lieve mensen, heb ik daar geen oordeel over. Er is geen oordeel in het Universum over de wezens van LiefdesLicht. Wij hebben alleen Liefde voor jullie en wij eren jullie op jullie Paden, maar het is aan jullie om te beslissen en als jullie beslissen om jezelf hiervan verre te houden zullen jullie nog meer LiefdesLicht in je energievelden brengen. En jullie hebben mijn verzekering dat jullie een overvloed aan fondsen zullen ontvangen van mijn bank – schone, Hoog Dimensionale energiefondsen! Geef hier dus jullie hoogste aandacht aan en doe wat jullie harten jullie ingeven.

Nu, over naar de Gouden Eeuw – hoe prachtig! Het is geen toeval dat wij het de Gouden Eeuw noemen. Het wordt energie gegeven door het Wit/Gouden Licht van Liefde dat wij het LiefdesLicht noemen. Het heeft absoluut ongelimiteerde mogelijkheden voor jullie om je passies te leven en jezelf uit te drukken op de manier WAAROP JULLIE JEZELF WERKELIJK WILLEN UITDRUKKEN en dit is VANUIT JULLIE HARTEN!!! Tussen twee haakjes: jullie harten zijn niet alleen de hoofdkwartieren voor jullie Liefde, maar zij zijn ook de hoofdkwartieren voor jullie Moed!

Droom dus jullie dromen en schep jullie visies en leef daarmee!!! Breng hen in de geest, zoals Ashtar heeft gezegd, als jullie je wat minder voelen, of, zoals hij zegt, je in de goot bevinden – breng dan een van jullie visies vlak voor je. Jullie zullen GEEN BEPERKINGEN hebben! Jullie kunnen overal heen reizen waar jullie maar willen – op de planeet Aarde en nog verder!         

Jullie zullen in een Paradijs zijn waar jullie elk huis of vervoermiddel kunnen hebben dat jullie maar willen, zelfs vervoermiddelen die jullie bijna ogenblikkelijk van de ene plaats naar de andere, waar ook ter wereld, kunnen brengen. Jullie kunnen zelfs de ruimte in gaan om je te verenigen met ons, degenen van jullie die geroepen zijn om dit te doen – in het Ashtar Commando!

Er zal genoeg te doen zijn, waar jullie ook zijn, MAAR DE BELANGRIJKSTE PERSOON, OF BEWONER VAN DE PLANEET AARDE WAAR JULLIE AANDACHT AAN MOETEN SCHENKEN, DIE JULLIE MOETEN VOEDEN, WAAR JULLIE VAN MOETEN HOUDEN EN HET PAD MEE MOETEN VOLGEN, ZIJN JULLIE NATUURLIJK ZELF, IEDER VAN JULLIE!!!

Jullie zullen absolute vrijheid hebben om dit te doen. De soort Hoog Dimensionale Vrijheid die opwindend is, adembenemend en tegelijkertijd vredig omdat jullie weten dat er niemand zal komen die zal zeggen: “Daar kunnen jullie niet naartoe” of “Jullie kunnen dit vliegtuig niet in omdat jullie niet de juiste papieren hebben” of wat dan ook! En iedereen zal rijk zijn. Niemand zal meer hoeven te stelen. De vibraties zullen te hoog zijn om daar zelfs maar aan te denken – Veiligheid – voel je veilig en dan zullen jullie dit ook zijn! En ja, jullie zullen voldoende geld hebben – valuta die gedekt worden door kostbare schatten, schoon en helder, Hoog Dimensionaal, Hoog Vibrationeel – zodat jullie kunnen bereiken wat jullie ook maar willen bereiken! Maar hier komt het – als jullie jezelf reinigen en omhoog gaan en leven in de Hoog Dimensionale Gouden Eeuw, zullen jullie heel veel plezier beleven in het leven op die manier en doen waarvoor jullie een passie voelen en gewoon weten dat jullie genoeg hebben – jullie zullen niet je geld gaan zitten tellen! Jullie zullen niet achter jullie computers zitten en elke dag je banksaldo controleren. Jullie zullen niet gestrest zijn omdat iemand je creditcardnummer heeft of jullie paspoort.

Jullie weten dat er grote aantallen creditcards zijn, enzovoorts, enzovoorts. Jullie zijn echte Goden en Godinnen die rondlopen in menselijke lichamen op de planeet Aarde! ZIE JEZELF DUS IN DIT LICHT OMDAT DIT IS WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN!!!

Jullie zullen niet langer worden beoordeeld op hoeveel luxe jullie hebben of in welke auto jullie rijden of hoe groot je huis is. Jullie zouden zelfs kunnen beslissen dat een klein huisje beter is voor jullie omdat jullie daar niet veel zullen zijn als jullie besluiten om veel te gaan reizen! Jullie zouden kunnen beslissen om een grotere tuin te hebben dan dat het huis is. Jullie zouden een toevluchtsoord voor dieren kunnen hebben waar jullie mee samen kunnen wonen – misschien zelfs met de eenhoorns en de Hoger Dimensionale wezens die hun weg naar jullie zullen vinden. Dit is iets, lieve mensen, waar jullie geen grote hoeveelheden geld voor nodig zullen hebben en jullie ZULLEN ook niet veel geld nodig hebben!

Deze verbindingen/samenlevingen zijn ook een onderdeel van jullie Gouden Eeuw en van de Hoger Dimensionale manier van leven!

Mijn doel om naar jullie te komen en te vertellen over hoe rijk jullie reeds zijn in termen van Liefde, jullie Licht, jullie passies en jullie energieën, en waar jullie naar kunnen uitkijken in de Gouden Eeuw is veel grootser dan als jullie in het midden van de kamer een grote stapel goud zouden hebben om op te zitten.

De financiële rijkdom is voor jullie hoofdzakelijk een manier om weg te komen van waar jullie nu zijn met de manieren van leven in 3D, en nogmaals, ER IS GEEN OORDEEL!!!

Bijvoorbeeld: als jullie een groot huis willen, bezorg jezelf dan ook een groot huis! Stel je gewoon open voor het feit dat jullie op een bepaald punt op je weg kunnen beslissen om anderen uit te nodigen bij je te komen en samen verder te leven. Of jullie kunnen beslissen op een soort gemeenschapscentrum op te richten, of wat dan ook.

Sta open voor verandering.Dat is groots! Hoe kunnen jullie de Gouden Eeuw binnengaan als jullie niet veranderen en verandering niet naar je toe laten komen? Doe het bovenal met de energie van het LiefdesLicht.

Verwelkom het en weet dat jullie door het zijn van Lichtwerker, door deze energieën te gebruiken, zelf de deur naar de Gouden Eeuw openen.

Steun NESARA op elke mogelijke manier en weet dat als het is aangekondigd, de veranderingen waartoe jullie opdracht hebben gegeven – waar jullie al deze levens lang – hier en elders - op hebben gewacht – uiteindelijk gebeuren, omdat jullie hen hebben opgeroepen en hen zo hebben gemaakt!

WIJ ZITTEN HIER SAMEN IN EN ONTHOUD DAT JULLIE HET ZIJN DIE DIT ALLEMAAL MOGELIJK MAKEN!!! En nu danken wij jullie meer dan wij kunnen uitdrukken. Wij houden meer van jullie dan woorden kunnen uitdrukken en wij zeggen tegen jullie: NAMASTE!  

**    The Age of Aquarius:


Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, August 9, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.