Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 30 augustus 2016

ASCENSIENIEUWS SEPTEMBER / 30 augustus 2016 /door Fran Tielemans

ASCENSIENIEUWS SEPTEMBER
30 augustus 2016 /door Fran Tielemans

De voorbije maanden hebben we allen de dooreenschuddende kracht van 2016 ten volle kunnen voelen, of het nu vooral fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel was. Je hoefde dat niet noodzakelijk negatief te ervaren: het dooreenschuddend effect kan zich ook hebben voorgedaan (of zal zich nog voordoen, 2016 is nog niet voorbij) als een frisse wind die waait door je systeem, en alle oude vooroordelen, overtuigingen en patronen los blaast, zodat nieuwe overtuigingen en visies en gezonde patronen kunnen groeien en een stevige fundering kunnen krijgen.

Augustus heeft ieder van ons bepaalde impulsen gegeven tot verandering, tot eindelijk gaan aanpakken wat aangepakt dient te worden, op welk vlak ook: fysiek, emotioneel, mentaal of spiritueel. De stille stem in ons hart heeft de vinger op elke nog bloedende wonde gelegd, zodat we de sterke energie van september zeer gericht kunnen gebruiken om het bloeden te stelpen met allerlei middelen die ter onzer beschikking staan, en dat zijn er in de menselijke geschiedenis op aarde nog nooit zoveel geweest. Wanneer je nu écht verder wil in je healingproces, en je écht engageert, en alle ‘ja maar’-s wegveegt, dan word je echt vooruit gekatapulteerd, en krijg je al die mensen op je pad die jou helpen te groeien en met wie je heel veel kan delen.

Heel het universum werkt nu met ons mee om ons definitief te bevrijden van allerlei gewoonten die niet goed zijn voor ons, van energielekken, van allerlei ideeën die ons vasthouden op oude verdroogde sporen, van verbindingen die ons benauwen en restanten uit het verleden die nog op een of andere manier aan ons trekken en kleven. Kortom van al wat ons verhindert om op te staan en verder te gaan met ons leven, met de nieuwe fase ervan, die vanaf volgend jaar ten volle in gang gezet wordt (daar waar we nu voortdurend afgeremd worden door allerlei verstorende invloeden en noodzakelijke karmische afwerking).

Iedereen is er zich intussen van bewust dat september een geladen maand wordt: een 9-maand in een 9-jaar, eclipsen op 2 en 16 september, Mercurius retrograde: één en al afwerking, afsluiting, emoties loslaten, grenzen bepalen, relaties uit het verleden loslaten, besluiten trekken en je losmaken uit al wat je benauwt en belemmert – zowel van  eigen schaduwstukken als van situaties, verbindingen en groepen om je heen. Deze maand is misschien wel de belangrijkste loslaat-maand voor 2020 – een jaar met een mega-ascensiesprong – dus alle extra bewustzijnswerk dat je kan doen is meegenomen. Al deze info is immers niet bedoeld om deze maand met angst te beginnen, integendeel: om heel alert en bewust en veel efficiënter met je energie/focus/activiteiten om te gaan om een maximum resultaat uit deze maand te halen.

Tegelijkertijd en parallel met de grote loslaat-beweging kan september voor jou ook een grote stap vooruit betekenen: hoe meer je bereid bent om los te laten wat niet meer nodig is (want daar staat of valt het succes van je loslaten mee, bij de intensiteit van je bereidheid ertoe), hoe meer ruimte je schept voor jezelf en je nieuwe leven, hoe meer je nieuwe energie kan binnenlaten, hoe meer je aardt (want je ruimt in de weg zittende blokkades op zodat het licht verder naar je aardester kan stromen), en hoe meer je de komende maanden en het komende jaar de impulsen van vernieuwing zal voelen en zien.

Het is een maand van conclusies trekken, van zeer diepe inzichten, maar ook van healing van het zeer oude stuk van het gekwetste vrouwelijke. Ieder van ons, man of vrouw, draagt deze kwetsuren en restanten van trauma’s met zich mee in zijn energetisch en stoffelijk DNA. Het eren van het zachte, het ontvankelijke, het rustige, het niet-actieve, de overgave, het in balans brengen van het zorg-thema, is heel belangrijk in dit healingproces. Maar ook de zachte kracht is aan het groeien in mensen en het collectief, zoals we die hebben leren kennen via voorbeelden zoals Maria, de krachtige liefdevolle genezeres, Maria Magdalena, de wijze, Tara, de mededogende, Kuan Yin, de zacht maar tegelijk krachtig transformerende, en zovele anderen.

Het is die zachte kracht die je helpt te zien waar je jezelf niet goed behandelt, en waar je jezelf niet goed laat behandelen. Wanneer je toestaat dat de zachte kracht in jezelf groeit, dan sta je niet meer toe dat men over je grenzen gaat, dan ga je zodanig groeien in onvoorwaardelijke liefde voor jezelf dat je 100% achter jezelf gaat staan, in alles, en dat je jezelf gaat respecteren, waarderen, bevestigen, eren, verzorgen, koesteren en liefhebben, zodat je steeds meer mensen zal aantrekken die dit ook spiegelen naar jou toe.

Er wordt momenteel ook een heel nieuwe groep innerlijk en uiterlijk opgeleid om een groot stuk dienstbaarheid te gaan opnemen in de bewustwordingsbeweging op Aarde. Veelal jongvolwassenen, maar ook mensen die al een beroepsloopbaan achter de rug hebben en nu een hele sprong aan het maken zijn. Voor hen is het deze maand belangrijk om te werken aan alle angsten, twijfels en onzekerheden die dat opnemen van dienstbaarheid meebrengt. Het zal een nieuw gevoel van vreugde, passie en bevrijding brengen, en veel zin om eraan te beginnen. Hoe en wat en welke vorm dit alles zal krijgen/nemen, zal de komende drie jaar steeds duidelijker worden, en het is belangrijk zichzelf niet te snel vast te zetten in bepaalde vormen, en toestaan dat dingen veranderen en telkens weer aangepast worden.

Verder is het ook interessant om te gaan kijken welke cyclus je eindigde/begon rond deze tijd in 2005. De stand van Jupiter/Weegschaal (10/9) herhaalt zich nu, dus zit er sowieso verandering/vernieuwing in al wat je toen begon.

De Equinox op 21/9 doet dan ook nog eens een stevige duit in het zakje, om te helpen verschuiven wat mag verschuiven, zodat we naar oktober toe frisgewassen en schoongespoeld onze weg kunnen verder zetten, met veel zin, veel wijzer en vrijer, en een heel stuk meer geaard!

Keep the Faith

Fran