Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 21 augustus 2016

Aartsengel Michael De Tijd is Nu - Ben Jezelf, en Floreer / 17 Augustus 2016 / Ailia Mira (Meredith Murphy)

Aartsengel Michael
De Tijd is Nu - Ben Jezelf, en Floreer
17 Augustus 2016 / Ailia Mira (Meredith Murphy)
Goddelijke Wezens van Licht, Wij begroeten jullie in Liefde.
Jullie zijn jullie energiegebieden op manieren aan het verfijnen die jullie enorm tot voordeel strekken. Dit mag buitengewoon uitdagend voor jullie aanvoelen en wij willen dat jullie weten, dat als dit het geval is, het geen indicatie is van een achteruitgang of uit de koers te raken. Jullie zijn precies op schema met het ontvouwen van de zuivere lijn van jullie eigen spirit in/naar de vorm, en het is deze versnelling in frequentie en capaciteit voor het Licht, binnenin jullie belichaming, die zich nu als dramatische sensaties en eisen aangaande jullie lichaam manifesteren.
Het Licht binnenin jullie is intelligent en gecoördineerd met de gehele Schepping. Jullie zijn bezig vrijer te worden dan dat jullie wisten dat jullie ooit zouden kunnen zijn. Jullie initiëren de expressie van jullie Christus Bewustzijn in de vorm, en dit is nieuwe wegen binnenin jullie eigen heelheid aan het openen.
Ailia vraagt zich af of iedereen dit ervaart, en het antwoord is nee, maar wij weten wie deze boodschap zullen lezen en wij spreken tegen die gemeenschap van het Licht. Dus als jij jezelf hier gewaarwordt, nu, bevestigen wij dat jullie in/naar een vibrationale harmonie komen met dat waar jullie over mogen denken als jullie hogere heelheid. Wanneer wij tegen jullie spreken over het Christus Bewustzijn, spreken wij over jullie heelheid in de 7de dimensie, inclusief alle frequenties daaronder en in waarheid. Wij spreken over een bewustzijn als een frequentie welke bewust goddelijk is en naar zelf verwijst als een zelfverzekerde schepper, als een volledig bewust aspect van goddelijk Licht en goddelijke Liefde. Een aanwezigheid als bewustzijn dat Licht zuiver en oprecht tot uitdrukking brengt.
Dus jullie zijn bezig deze capaciteit binnenin de menselijke vorm te openen en dat is van groot belang, inderdaad. Dus wat je op mag merken als ongewone veeleisende fysieke veranderingen en sterk voelende energetische downloads.
De gemakkelijkste weg voor jullie om deel te nemen aan deze co-creatie is om jezelf bewust te laten worden van het inzicht van je hogere expressie en dan, op iedere manier dat je kunt, precies nu, daarin te stappen, en, op alle manieren, dat op te eisen als wat je kiest om te ontvouwen.
Want zie dierbaren, het is aan jullie om te beslissen, binnen jullie weten en jullie bewustzijn, wat jullie aandacht krijgt. Door de eerbaarheid van jullie aandacht maken jullie iets echt. Wanneer jullie alles in jullie besef omvatten, en erover nadenken, erover reflecteren, het gebruiken als een referentie bij het maken van beslissingen en het leven van jullie leven, hebben jullie dit gezegd, “Dit is wat ik kies als zijnde echt”. Jullie handelen dan alsof je weet dat het echt is en je maakt het belangrijk door erop te focussen. Dit is je soevereiniteit in actie, je leven creëert. Jij stelt de standaards in voor waar je bewust of onbewust eenvoudig met je frequentie en je keuze van focus beschikbaar voor bent.
Je kunt je energiestaat in ieder moment veranderen en je kunt veranderen waar je aan denkt of aandacht aan schenkt, naar kijkt, over nadenkt, het verhaal in je geest en hoe je georiënteerd bent. Je weet dit. Je weet dat je de vibratie kunt verhogen en uit kunt lijnen met hogere niveaus binnenin je eigen heelheid. Als je eenvoudig aandacht schenkt aan iets dat jou je lichter, vrijer, gelukkiger, meer heel en levend laat voelen, verandert je energie. Als je dat kiest wat jou vrede geeft, wordt je gebied gladgestreken en stijgt je frequentie. Deze allemaal zijn manieren om je vibratie op manieren te wijzigen die jou tot voordeel strekken, in die zin, dat zij je in/naar hogere frequenties verschuiven.   
Je leeft je leven op tijdlijnen, op paden die zich ontvouwen vanuit de frequentie van jouw gebied en je handelt naar ideeën en overtuigingen over wie je bent, gebaseerd op de frequentie gegenereerde staat van het bewustzijn waar je in bent.
Dit allemaal is tamelijk vloeibaar. De plasticiteit hiervan is een aspect van je vrijheid. Je bent volledig capabel van je staat van zijn uit te vinden en opnieuw te creëren, onophoudelijk en ten gunste van jou, natuurlijk, als je dat kiest. Om aandacht te schenken aan je frequentie moet je erom geven en het behandelen - de staat van je energie - als zijnde echt en belangrijk. Als je meer energie wilt hebben, hetgeen een typerend verzoek is van menselijke wezens, moet je daarvan een prioriteit maken en je vibratie verhogen en in meer uitlijning komen zodat je een groter energie stromen zou kunnen hebben. Je zult ook opmerken dat wat je uitlijning noemt onlosmakelijk verstrengeld is met je frequentie. Jullie kunnen dit exploiteren als jullie begrijpen hoe in uitlijning met jou te komen, en wij weten dat jullie dat begrijpen.
De vraag is - zijn jullie het aan het doen?
De meesten van jullie hebben deze inzichten en zijn bewust geweest van deze principes gedurende enige tijd nu … de drempel van het meesterschap wordt overgestoken door een altijd-uitbreidende verhoging van je frequentie.  
We spraken recentelijk over weten - de bekwaamheid om te handelen naar inzicht. Te leven vanuit wat je als waarheid weet, want deze integratie van wat duidelijk is geworden is essentieel om in/naar de potentiëlen te verhuizen die zich nu voor je openen.
Als je de hoogste potentiëlen in je menselijke leven wilt belichamen, als je een instrument van je eigen Ziel en de ontwaking wilt zijn, dan moet je jouw capaciteit meester maken om in harmonie te zijn met de hogere niveaus van je eigen bewustzijn. Dit gaat niet over perfectie, het gaat over toewijding. Herhaalde aandacht aan je energiestaat met zorgzaamheid en Liefde.
Als je wenst om je hoogste potentiëlen te belichamen, moet dan je energiestaat de prioriteit zijn … voor jouw capaciteit om jou te zijn, hier en nu gaat helemaal over jouw energiestaat. Je capaciteit om in een toenemende gunstige frequentie te zijn, zo vaak als mogelijk is en voor een zo bestendige periode als mogelijk, wordt uitgebreid als je deze staten van zijn kiest; je energiegebied matigend naar een hogere Licht expressie.
Dit betekent dat je aandacht zult moeten schenken aan jou. Aandacht aan jezelf schenken is een handeling van Liefde en de inzichten en capaciteiten gelinkt aan het aandacht schenken aan jezelf zijn immens. Dit is waarom Zelf-Liefde vaak besproken wordt als een sleutel voor Ascentie. Van jezelf houden is essentieel, omdat van jezelf houden aldus echt en belangrijk behandelen is van hoe jij je voelt en wat er binnenin jou gaande is!
Wanneer je eenmaal kiest om je uitlijning te maken, en je frequentie je prioriteit is, en als je kiest om op te merken hoe jij je voelt en aandacht schenkt aan je staat van zijn, als een prioriteit, bouw je harmonie op met de hogere niveaus binnenin je eigen heelheid. Dit is de manier om in toenemende vreugde en overzichtelijkheid, vitaliteit en goedgunstigheid/gratie te ascenderen.
De Verduisteringscyclus is begonnen. Deze opeenvolging van transmissies kan uitgelijnd worden met en gebruikt worden ten gunste van jou. Frequenties gutsen in/naar jullie rijk om jullie te ondersteunen bij het activeren van een meer volledige expressie van je Ziel, je essentie. De frequenties welke jou kunnen helpen te onderscheiden wat echt en essentieel voor jou is en wat afleiding en aanvullend is, gekozen vanwege gebrek en beperking, zijn beschikbaar. Hoe meer jij in een hogere staat van bewustzijn bent, hoe meer inzicht en weten je zult hebben over dit allemaal en hoe meer beschikbaar je bent voor het vollere spectrum van deze galactische en universele transmissies van Licht.
Het Leven, Creatie, leidt jullie binnen in/naar een meer volledige expressie van de waarheid van jullie wezen.
Deze ontwikkeling is een pad die jullie ingebouwd hebben, niet naartoe gesprongen zijn. Wat betekent - jullie zijn gereed hiervoor! Jullie zijn klaar om de vruchten van jullie toewijding aan Liefde en heelheid op te eisen, terwijl jullie ontvouwen in frequentie voort op deze tijdlijn van zuiver besef en overzichtelijkheid in harmonie met de grootsheid van jullie wezen.
Het Licht binnenin jou begeleid je, de transmissies aanbiedend die je voort zullen helpen, en je kunt telepathisch met dit Licht spreken.
Het is gunstig om met je eigen grotere bewustzijn te communiceren en zelfs om te leren je eigen hogere niveaus te channelen - zowel telepathisch in termen van begrip als het ontvangen van inzichten en verhoogde begeleiding, en in termen van de expressie van je leven.
Jullie zijn hier om van je leven te genieten en vreugde is uitlijning. Zij kunnen werkelijk niet afgescheiden van elkaar begrepen worden omdat, wanneer je in vreugde bent je in uitlijning bent. Het is hetzelfde ding.
De waarheid van je wezen is gunstig voor de boventonen van deze wereld.
Er is een grote en bijzondere expressie van de Schepper in het spel hier en hoe vollediger je hier bent, als je de waarheid van je wezen volgt, in de expressie, in het zijn, in communicatie, in het weten, hoe meer het Licht van God geopenbaard wordt!
Je laat de wereld aspecten van het goddelijke zien, dat je verpersoonlijkt.
Je bent het Goddelijke bekend aan het maken, beschikbaar, benaderbaar en aanwezig, door de zogenaamde kleinste momenten van jouw keuze en op alle manieren dat je in een authentieke expressie bent. Dit is hoe het is - jij bent een uitwerking van LIEFDE als Goddelijk Licht en dat is hoe je hier bent en dus is het waar, natuurlijk, dat als je ineenstort alle vervormingen van je wezen, uitlijning en openheid kiezend, je een zuiver stromen van Goddelijk Licht en Goddelijke Liefde wordt, als jij: dit is de waarheid van je wezen.
Als jij jezelf laat zijn, volledig en vrijelijk, erop vertrouwend dat je aangeboren capabel bent van het je meester maken van de expressie van dat waar je van houd en wat naar jou roept, voer je de Schepper Profetieën in Licht uit; je wordt, zoals Christus zei dat jullie zouden, capabel van alles dat tot uitdrukking gebracht werd door andere goddelijke lichten, en meer. Je wordt een Schepper God in de vorm, een goddelijk wezen, alles dat je bent als waarheid tot uitdrukking brengend.
Het is bijzonder om op deze manier en volledig natuurlijk en nochtans hier te leven. Het is nieuw! Toch, is er niets speciaals of superlatiefs aan - het is wie je bent. Je bent je Licht aan het ontbloten en laat het stralen. Je bent de fysieke, mentale en emotionele capaciteiten aan het opbouwen om jou te zijn, hier en nu, volledig en vrijelijk, spirit integrerend met de  materie op diepgaande uitgebreide manieren en de capaciteit voor het menselijke bewustzijn veranderend. Dit is Ascentie en jullie in jullie belichaming werken de belofte van Ascentie uit. De Eenheid van God zal zijn en wordt geopenbaard als het Goddelijke stromen van jullie Licht, het wordt hier hersteld en gereflecteerd.
Jullie zijn Hemel en Aarde aan het overbruggen op een zeer letterlijke manier; als het stromen.
De Verduisteringscyclus en de Equinox is een tijdskader, een reeks van galactische en universele transmissies. Deze arrangementen stuwen jullie voort in/naar deze meer volledige expressie. Weet dat Intelligent Licht alles om jullie heen en binnenin jullie ondersteund en jullie helpt, de frequenties uitstralend en uitzendend en de correspondentie in de vorm coördinerend, om jullie te helpen jullie essentie, zuiver en schoon uit te lijnen en te stromen.
Wij zijn hier ook, de Aartsengelen, de Geascendeerde Meesters, de Raad van Stralend Licht, de Sterren Wezens en natuurlijk jullie eigen goddelijke heelheid. Wij zijn Eén en de waarheid van alles dat jullie zijn is bij ons bekend, en als jullie zon in de wereld straalt, als jullie deze transmissie lezen, als jullie je centreren en in/naar jullie eigen innerlijk weten als waarheid komen, worden wij steeds weer opnieuw verenigd, door het Licht binnenin ons dat ons met elkaar verbindt en met Alles Dat Is, oneindig, eindeloos en voorbij alle tijd en ruimte.
Deze eeuwigheid zijn jullie ook en het is altijd binnenin jullie toegankelijk, Jullie eeuwige natuur kan jullie optillen voorbij iedere uitdaging of ieder gevoel van gebrek of beperking, in feite is het jullie eeuwigheid wat jullie goddelijke belichaming bekrachtigd.
Denk er altijd aan dat je niet alleen een goddelijk wezen van Liefde bent … maar dit spel … hier? … jullie zijn ervoor gemaakt en jullie spelen het, op een zeer prachtige en zeer volmaakte manier.
Dierbare vrienden, laat jullie zelf alles absorberen waar wij over gesproken hebben en vandaag aan jullie doorgegeven hebben.
Laat jezelf het Licht binnenin jezelf en het Licht overal om je heen voelen.
Laat jezelf uitlijnen met je weten. Weet van binnenuit dat dit Intelligente Licht aanwezig is als alles dat voor je is en alles dat binnenin jou naar boven komt en dat de twee weten hoe elkaar te ontmoeten! Het absolute en het overduidelijke zijn intrinsiek met elkaar verbonden. De wereld die voor jullie ligt en de aansturing binnenin jullie, zijn bedoeld om zichzelf in eindeloze momenten van verbinding en versterking uit te spelen. Jullie wensen laten jullie de weg zien om jezelf te zijn, en om jullie in/naar de actie te trekken die deze verbindingen ontvouwt samen met de zuivere lijn van spirit die zich eindeloos tot uitdrukking brengt.
Wij moedigen jullie aan, geliefden, om eindelijk, het spel op te geven van iemand anders te zijn anders dan wie je weet dat jezelf gemakkelijk, authentiek en oprecht bent. Het is voor jou natuurlijk om jou te zijn en te floreren. Laat jezelf jij zijn! Het is een opluchting en het is de manier om alles te openen dat je bent en het hier te laten stromen --- en de tijd daarvoor is NU.
IK BEN Aartsengel Michael
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009 - 2016, Ailia Mira | Expect Wonderful by Ailia Mira. All rights reserved.http://www.expectwonderful.com