Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 juli 2016

Zeven / 1 juli 2016 /ArjunA

Zeven
1 juli 2016 /ArjunA

Dit schrijfseltje werd in de map Ammi Shaddai 2016 opgeslagen als ‘35. Zeven’. Dat vond ik opmerkelijk omdat 5x7 inderdaad 35 is. Het viel mij op omdat dit artikel sterke resonantie heeft met die twee getallen.

De 5 wordt altijd gedreven naar iets nieuws, niet zozeer standvastig, maar wel avontuurlijk. Vrijheid van gedachten en daden vibreert door de 5. Vrijheid, afwisseling, beweging en verandering is de 5 op het lijf geschreven. Zij zijn rusteloos, energiek, nieuwsgierig en flitsend helder van geest. De 5 dient trouw en geduld te ontwikkelen om zich niet van zijn levensdoel te laten afhouden.

De negatieve 5 heeft een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel, inconsequent, en geeft te veel aan zichzelf toe. Hij kan verslaafd raken aan eten en drank, evenals aan verdovende middelen en gokken. Het zintuiglijk waarnemen staat centraal bij de 5. Hij blijft onrustig naar opwinding zoeken.


De 7 is een mystiek getal welke probeert door te dringen in het mysterie achter het bestaan. Allen in stilte kan het antwoord gevonden worden en begrepen worden. Daarom zal de 7 veel tijd in bespiegeling doorbrengen. Zij heeft een sterke intuïtieve en spirituele inslag. De nachtzijde van Neptunus geeft de 7 ook behoefte aan vervaging, vluchtpatronen, zowel in drugs als in illusies, romantiek en bijgeloof. De 7 kan nogal tobben piekeren.

De 7 moet leren in de wereldse realiteit te staan i.p.v. te dagdromen en zich verschuilen achter een romantisch en idealistisch beeld. Oppassen voor misleiding voor zichzelf en anderen.

Henoch.
In het Oude Testament komen twee personen voor die Henoch heten. Eén is de zoon van Kaïn. De ander is een voorvader van Noach, die 365 jaar oud werd. Deze laatste Henoch is volgens de Schrift één van de weinige mensen die niet is gestorven. Genesis 5:24 vermeldt: 'En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen'.

Kijken we naar de bereikte leeftijd, dan is de som van die getallen weer een 5, en kijken we naar zijn afstamming dan is hij de zevende aartsvader na Adam. In oude Arabische geschriften is Henoch de vader van de legendarische koning Kaju Marath (Methusalem) die de Koning van de Aarde wordt genoemd. Deze Marath had alle kennis van de ware God uit het boek van de profeet Idris (Henoch) gehaald. In 2001 kocht ik de Engelse versie van de Sleutels van Henoch.

Op donderdag 30 juni 2016, een dag die de getallen 3, 6 en 9 herbergt, kreeg ik de vraag waarom wij mensen er zo lang over doen om van het Rad van Wedergeboorte af te komen. De onderliggende vraag was of een mens überhaupt in staat is in één leven te ascenderen. Daarop herinnerde ik de lieve vraagsteller aan Yeshua en Mohammed die ons een voorbeeld gaven, plus het feit dat beide wezens de Olijfberg in Yerushalaim kozen als de plaats waar dit mocht geschieden.

Yerushalaim, geliefden, was na de Zondvloed het Mission Control Centre voor de shuttles van de Anunnaki. Vóór de Zonvloed was dat Baalbek in Libanon. Een van de meest opmerkelijke ‘bewijzen’ voor deze stelling is dat op beide locaties constructies liggen met ‘bouwstenen’ die qua gewicht en omvang zelfs nu nog niet in beweging zijn te krijgen! Als je bevattingsvermogen dit gegeven kan accepteren, dan is de volgende vraag zeer relevant.
Hoe, met welke kracht of energie geschiedde de Ascensie van Yeshua en Mohammed. Was er sprake van een onbekend vliegend voertuig, of was het misschien zelfs een trekstraal zoals in ‘Beam me up, Scotty’…

Close Encounters.
Voor veel niet ontwaakte zielen is dit pure nonsens. Voor serieuze onderzoekers, waaronder NASA wetenschapper Blumrich, zijn er personen uit het Oude Testament die contact hadden met buitenaardse wezens en hun sterrenschepen. Dat waren o.a. Henoch, Ezechiël en Mozes. De meest bekende onder hen was Elijah, die in een Chariot of Fire ten hemel voer.
Type op Internet ´Aert de Gelder Baptism of Jesus´ en klik dan op ´Afbeeldingen´. Dan krijg je een schilderij uit 1710 te zien van de doop in de Jordaan bij Gilgal met een UFO in de lucht! In de 18e eeuw wist een schilder het al…

Genesis 5:24.
En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Nu, voor we verder gaan: wie was die god die Henoch had opgenomen? Het was beslist niet de Eerste Oorzaak die ook wel de Schepper wordt genoemd. Het was Enlil, wiens naam letterlijk vertaald kan worden met Heer (van de) Lucht, een Anunnaki wezen dat later zich Jehova of Jahweh liet noemen.

Wat was dan wel de verdienste van Henoch dat hij het voorrecht genoot met behoud van zijn fysieke voertuig opgenomen te worden en met god mocht wandelen? We vinden het antwoord in het apocriefe Boek Jubileeën.

“En hij was de eerste onder de mensen die op Aarde werden geboren die leerde schrijven en wijsheid verkreeg. Hij noteerde de signalen van de hemel overeenkomstig de volgorde van hun verschijning (maanden) opdat de mensheid de seizoenen konden begrijpen. Hij was de eerste die een getuigenis schreef voor de zonen der mensen van alle generaties op Aarde, en hij maakte een opsomming van de weken van de Jubileeën (50 jaren) en nog veel meer zoals wij, de Engelen, het hem hebben geleerd.”

Na de vraag wie de godheid was die Henoch opnam, mee omhoog voerde, komt de vraag waarin werd Henoch vervoerd? Deze vraag vinden we in de reis die Henoch maakte en de beschrijving van de Engelen die hem leerden alles op te tekenen.

We dienen het ontbreken van kennis van onze huidige technische terminologie in de Bijbel wel te begrijpen. Een ruimteschip werd omschreven als een vurige strijdwagen die door vurige paarden – raket/straal motoren - werd voortgetrokken. Uit de achterkant van die strijdwagen (Chariot of Fire) kwam een wervelwind, dat was uiteraard een metafoor voor de laaiende vlammen die uit de raketmotoren kwamen.

Engelen.
Engelen zijn wezens van Licht, maar hoe kunnen we dat in onze tijd interpreteren? In het Boek van Ezechiël 40:3 vinden we een aanwijzing: “Er was een mens, wiens verschijning schitterde als messing of geel koper.”

In het Boek van Daniël 10:6 lezen we: “Zijn lichaam was als smaragd, zijn gezicht was als de bliksem, zijn ogen waren vlammende toortsen, zijn armen en voeten fonkelden als gepolijst brons, en het geluid van zijn stem was gelijk een tumult, een opschudding…” Dat klinkt verdacht veel als een astronaut in een ruimtepak die via een luidspreker in zijn helm sprak.
In het Boek van Henoch 4:1 lezen we: “En ze namen mij op en brachten me naar een ruimte waar de aanwezigen op vurige vlammen leken, maar als ze dat wilden verschenen ze (zonder ruimtepakken) als mensen.”

Nu, dit kan voor een niet ontwaakte ziel klinken als science fiction. In dat geval herinner ik jullie aan de Bijbelcode van de sceptische, niet-godsdienstige journalist Michael Drosnin.

Drieduizend jaar lang bleef in de Bijbel een code verborgen. er zat een tijdslot op, dat pas kon worden geopend met de komst van de computer. Met behulp van zeer geavanceerde programmatuur ontwikkelde de Israëlische wiskundige dr. Eliyahu Rips een complex model dat de code kon ontcijferen - een code die onze toekomst ontvouwt en wel eens onze hele wereld zou kunnen veranderen.

Drosnin volgde vijf jaar lang het onderzoek van dr. Rips en interviewde iedere expert in binnen- en buitenland. Bovendien ging hij zelf op zoek naar nieuwe informatie in de verborgen tekst in de Bijbel. Daarbij ontdekte hij voorspellingen en gebeurtenissen die nog moesten plaatsvinden.

Het uitbreken van de Golfoorlog, het inslaan van de komeet Shoemaker-Levy op Jupiter: Drosnin wist het maanden van tevoren... Sinds hij een jaar voor dato in de Bijbel ontdekte dat Premier Rabin vermoord zou worden - en de Israëlische premier persoonlijk waarschuwde - informeert Drosnin de wereldleiders over het afschuwelijke noodlot dat de Bijbel voorspelde.

De waarschuwing in de Bijbelcode is duidelijk: een atoomoorlog zou worden ingeluid door een terreurdaad in het Midden-Oosten. Deze Openbaring wordt tevens door alle drie de wereldreligies verkondigd. Dit kunnen we pas begrijpen als we inzien dat lineaire tijd een illusie is en dat in de ganse Schepping alleen circulaire tijd werkelijk bestaat.

We kunnen onze toekomst veranderen, voordat het te laat is. We kunnen met onze gedachtekracht alle voorspellingen neutraliseren en ten goede doen verkeren. We kunnen ons bevrijden van alle religieus/politieke dogma’s die de machtselite projecteert om ons onder de duim te houden. Het getal 5 staat voor bevrijding, en dat is heel duidelijk manifest in de Nationale Bevrijdingsdag; 5 mei!

We kunnen met onze GodZelf wandelen in de Zevende Hemel als we aanvaarden dat God niet buiten ons existeert. En Henoch wandelde met God want hij stierf niet. Nu is misschien in de getallen van zijn leeftijd een code verborgen. Henoch werd 365 jaar. De eerste twee getallen herinneren me aan de uitspraak van Nicola Tesla: “Als we slechts de grootsheid van de 3, 6 en 9 kenden, zouden we de sleutel tot het Universum hebben!”

Het is opmerkelijk dat in de som van die eerste twee, ook het derde getal besloten ligt. De drie en de zes samen symboliseren de Voltooiing. De 5 staat voor vrijheid of bevrijding. Voor mij geeft zijn leeftijd ons de code die Tesla verwoordde. Laat ik er een draai aan geven: “Als we de grootsheid van de 3, 6 en 9 kenden, zouden we de sleutel tot de Zevende Hemel hebben.”

Artikelen op deze site mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA - www.assayya,com