Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 juli 2016

Suzanne Lie: Voorbereiding voor ‘t Eerste Contact. Hoofdstuk 14. / July 6, 2016 by Andrew Eardley

Suzanne Lie:
Voorbereiding voor ‘t Eerste Contact.
July 6, 2016 by Andrew Eardley
Hoofdstuk 14.
Waarom is er nog steeds Duisternis? -Plejadiërs.

Gegroet, Ik ben Sharman, terug om met jullie te spreken. Ik wil dat ik jullie kon vertellen over onze laatste avonturen op Aarde, maar het is niet veilig genoeg om dat te doen. We hebben velen van jullie gehoord die vragen: “Waarom is er nog steeds duisternis in onze wereld?” En ja, die vraag zal de kern zijn van onze boodschap aan jullie in jullie NU.
Sedert jullie staat van bewustzijn de frequentie bepaalt van de werkelijkheid die jullie waarnemen, en dus beleven, slippen meer en meer van jullie zachtjes in de vijf dimensionale Aarde. Daar jullie nog het proces van transmuteren beleven van jullie werkelijkheid naar de volgende octaaf, heb je ervaringen van in en uit de vijfde dimensionale Aarde te glippen.

Ja, er is nog duisternis in jullie werkelijkheid, maar er is NU meer “Licht” in je dan in veel generaties van jullie “tijd” werd ervaren. Deel van de reden waarom er meer “Licht” is, is omdat jullie, onze Vrijwilligers naar Gaia, je bewustzijn hebben verbreed naar hogere en hogere dimensies.
Tegelijkertijd glipt Gaia in en uit Haar vijf dimensionale planetaire uitdrukking. Er is geen sterke afscheidingslijn tussen de dimensies van de vijf dimensionale Gaia, alleen omdat er geen grenzen zijn tussen jullie menselijke staten van bewustzijn. Mensen en planeet passen zich geleidelijk aan naar een hogere frequentie van werkelijkheid.

Wij, jullie Galactische- en Engel Familie kijken blij naar hoe onze Gegronde Mensen “twee stappen naar voren nemen en een terug zetten”. Met die opmerking bedoelen we dat je bewustzijn en dus je waarnemingen in de vijfde dimensie glippen, dan terugvallen naar de drie/vierde dimensie als jullie stoffelijke wereld je oproept om iets te DOEN of iemand te ZIJN.


Na al jullie vele incarnaties, hebben jullie allen een kern-zijn gevestigd van wie je werkelijk bent en waarom je een belichaming nam. Degenen van jullie die in de vroege jaren van planetaire transmutatie incarneerden, hadden een “steilere heuvel” om op te klimmen.
Maar de eerste pioniers in de bewuste ervaring van de vijfde dimensie hebben een spoor achter gelaten van “broodkruimels” voor anderen om die te volgen. Velen van de eerste pioniers die “de vijfde dimensie vinden” hebben hun ervaringen gedeeld met anderen en leren hen nu wat ze hebben geleerd.

Sedert Gaia zo’n diverse planeet is, zijn er veel verschillende soorten mensen die samen zullen gaan om hun specifieke proces van het zichzelf transmuteren te ‘fijn-tunen’, hun gebied en de gehele planeet, naar de octaaf sprong in de vijfde dimensie.

Meer en meer van jullie hebben geleerd dat je alleen kun zien wat “je staat van bewustzijn” kan geloven. En dus als je je staat van bewustzijn laat blijven in de diepten van de derde dimensie, dan is dat de enige werkelijkheid die je zult zien.

Maar, velen van jullie leren/ herinneren zich dat als je je bewustzijn verbreedt om je vier dimensionale dromen en aspiraties in te houden, zul je het portaal vinden naar je vijf dimensionale en meer van je Multidimensionale ZELF. 

Het Portaal van onze vijf dimensionale Zelf.
Het Portaal van ons vijf dimensionale Zelf dient als een filter om ALLE opgeloste karmische patronen los te laten, die verzameld zijn tijdens jullie drie/vier dimensionale levens. Dit Portaal dient ook als een “octaaf filter” tussen de drie/vierde dimensie en de octaaf sprong in de geheel andere vijfde dimensie.

De vijfde dimensie is een octaaf hoger dan de drie/vierde dimensie omdat die een totaal ander werking stelsel heeft. Een van de dingen die moeilijk lijken te zijn voor onze “Terugkerende Mensen” is dat ze zich heel bewust worden dat ze alleen maar hun drie/vierde dimensionale lichaam “dragen”.
Zij realiseren zich dat ze feitelijk NIET dat lichaam zijn. Langzaam, of snel, laten de Opstijgenden – JULLIE – laten je verslavingen los van de illusie van de drie/vierde dimensie. We zeggen “verslavingen” omdat een verslaving vaak gebaseerd is op vrees vanuit het verleden, in de tegenwoordige of van een onbekende toekomst.

Jullie, onze Opstijgenden gaan definitief naar een “onbekende toekomst” want in de vijfde dimensie en meer zijn JULLIE de onmiddellijke schepper van jullie werkelijkheid. In deze hogere dimensionale werkelijkheden wordt elke gedachte en emotie van je direct manifest. En ook is de vijfde dimensie en meer gebaseerd op Eenheid met alle leven.
Aan de andere kant is de derde dimensie gebaseerd op polariteiten, afscheidingen en de oorzaak en het effect van Gaia’s tijd/ruimte werkelijkheid. Gaia is klaar om te transmuteren naar Haar vijfde dimensionale “Licht Planeet” en vraagt Haar mensen om Haar bijstand te geven door ook te transmuteren in hun vijf dimensionale “Licht Lichamen”.

Maar, om voor de mensheid deze overgang te maken, moeten ze “uitloggen” uit de drie/vierde dimensionale werkingsstelsel van afscheiding en overheersing en “in loggen” in het vijf dimensionale werkingsstelsel van eenheid en samenwerking.

De polariteiten van Licht en duister zijn niet langer meer nodig voor jullie om de fysica te bemeesteren van “energie naar buiten is energie terug.” Jullie onze dappere Vrijwilligers herinneren zich dat:

Het de persoonlijk meester zijn van je gedachten en emoties die jullie “staat van bewustzijn” creëert.
 • Dan is het jullie “staat van bewustzijn” die de frequentie van werkelijkheid bepaalt die je waarneemt.
 • Dan, voor zo lang als je een vijf dimensionale staat van bewustzijn kan handhaven, blijft jullie portaal naar de vijfde dimensie geopend.
  Omdat zo veel Gegronde Mensen hun leven hebben toegewijd aan de planetaire Ascentie, is de vijfde dimensie niet zo moeilijk als het was zoals een paar jaren geleden.

Maar, zo gauw als er maar een drie/vier dimensionale gedachte of emotie is, gaat je bewustzijn gemakkelijk terug naar je bekende drie dimensionale gedachte, emoties, bewustzijn en waarnemingen.
Dan kun je een vage herinnering hebben van een “echt coole plek” die je net zag, waar je van hoorde en/of voelde, maar je viel uit die belevenis want je moest “terug gaan naar je drie dimensionale taken en verantwoordelijkheden.”
“De volgende keer zal ik er langer blijven!” beloof je jezelf. Maar doordat de vijfde dimensie geen tijd of ruimte heeft, kunnen je drie dimensionale hersenen dus niet vasthouden aan zo’n “onmogelijke” gedachte.

Dan komen jullie emoties erin en zeggen: “Waar ging dat nou over?” En je vergeet de hele ervaring. Je past je aan, aan een nieuw werkingsstelsel dat totaal verschillend is dan je “tijd/ruimte” werkingsstelsel.
“Wees geduldig,” fluistert je vijf dimensionale Zelf in je bewustzijn. Het zal lijken dat je moet “tijd”  nemen voordat je je hogere dimensionale mentale werkingsstelsels hebt gedownloaded en je je “aangepast hebt aan je hogere dimensionale werkingsstelsels.”
“Downloaden van wat? Vraag je als je uit de vijfde dimensie bewustzijn bent gevallen en je snel vergeet waar je net over nadacht. “Oh,” zeg je tegen jezelf, ik kan me er nu niet druk over maken want ik moet terug naar mijn werk.”

In een paar momenten verdwijnt die gehele ervaring uit je 3D hersenen omdat die de vijf dimensionale frequentie van licht/informatie niet kan opslaan. Dankbaar zul je je de volgende keer herinneren als je bewustzijn zich weer uitbreidt naar de drempel van de vijfde dimensie, dat je GEEN “drie dimensionaal werk” meer wilt doen.

Je kunt best niet weten wat je bedoelt met die stelling, of hoe je moed zult vinden om je leven te veranderen. Maar je had een snel NU van een hogere frequentie van werkelijkheid die je ZO wilt beleven. “Maar wat dan met mijn familie, mijn baan, mijn rekeningen, enz. enz.? Hoe kan ik dat achterlaten? ‘vraagt je drie dimensionale zelf.

Terug naar de derde dimensie ga je. Maar op de “tijd” waarop je klaar bent om te zeggen: “Oh, ik vergeet het. Ik weet niet eens zeker of ik ook maar geloof in dat Ascentie gedoe. En UFO’s! Daar weet ik ook niets van.”

En dan word je echt gedeprimeerd want het nieuwe leven, de nieuwe JIJ, de Nieuwe Aarde, waar je naar verlangt ging opnieuw verloren en werd vergeten.

Deze ervaring is vaak genoemd “de donkere nacht van de Ziel” waarin je je angsten en twijfels onder ogen zult zien om de JIJ te vinden die je WEET dat je bent.

“Maar de wereld is zo slecht,” zeg je, om een manier te vinden om terug te gaan naar het  “gewoon een slachtoffer” zijn.
“Ja, “antwoordt je Hoger Zelf met wie je een tijdelijke verbinding hebt gemaakt. “Er is overal slechtigheid, maar alleen in de lagere frequentie van de werkelijkheid!”
 Je hoort vaag dat je Hoger Zelf je probeert uit de sloot te halen die je net voor jezelf schiep.
“Jij bestaat samen met degenen die kozen om het spel te spelen van “het goede en het slechte”, gaat je Hoger Zelf verder, dat je nu nauwelijks kunt horen.
“Luister alsjeblieft,” pleit je Hoger Zelf zo luid in je denken dat je afgeleid wordt van dat heel belangrijke 3D werk.
“Als je in je vijf dimensionale bewustzijn gaat, zal het concept van polariteit en afscheiding je gedachten beginnen te verlaten!”

Gelukkig stop je even omdat je vaag je innerlijke stem hoort die je probeert te leiden. Je Hoger Zelf merkt dat je aandacht geeft en gaat door…
“Je breidt je bewustzijn uit naar de hogere frequenties van Licht waarin je eigen creatieve krachten onmiddellijk manifest worden. In het NU kun je altijd positief denken en leven in een constante verbinding met ons, je Hoger ZELF.”

“Maar wie kan dat doen midden in ‘t 3D leven,” huilt je 3D bewustzijn.
Je innerlijke, hogere dimensionale stem antwoordt: ”Dat is wat je kwam doen op de Aarde, om te leren. Je leert dat ELKE gedachte van je en ELKE emotie meer en meer creatieve krachten heeft als je in de hogere en hogere frequenties van Licht gaat.

Je innerlijke, hogere dimensionale stem antwoordt: “Dat is waar voor je naar de Aarde kwam om te leren. Je leert dat ELKE gedachte en ELKE emotie van je meer en meer creatieve krachten heeft als je in de hogere en hogere frequenties van Licht gaat.
“En daarom als je meer en meer van het hogere Licht in je accepteert in je bewuste besef, kun je heel snel nieuwe creatieve ideeën, inter-dimensionale boodschappen krijgen, aura’s zien enz. Als je de Meester wordt van ELK van je gedachten en emoties, zul je in staat zijn om in je vijf dimensionale bewustzijn te blijven.

“Dan zul je de WAARHEID KENNEN! Ieder persoon zal de zelfde Waarheid KENNEN, maar ze zullen het op hun eigen persoonlijke, familiale, lokale, landelijke en continentale wijze kennen.
“Maar,” gaat je hogere stem door, “het eerste en bij de meest moeilijke uitdagingen is het, om te GELOVEN dat wat je beleeft, WERKELIJK is.”
“Jullie hebben allemaal boeken en artikelen gelezen over een gebeuren maar de meesten van jullie kende NOOIT iemand die dat beleefde. Maar NU, beginnen jullie korte flitsen te krijgen van een andere werkelijkheid.
“Maar het is eigenlijk niet “een andere werkelijkheid”. Wat jullie kort beleven is een andere DIMENSIE. Jullie beleven kort de vijfde DIMENSIE.
“Als jullie eenmaal een snelle glimp hebben van die dimensie,” gaat jullie Hoger Zelf verder, “zul je jezelf beginnen af te vragen:

“Wil ik mijn leven leiden in zorg en vrees, en om terug te kijken naar wat ik NIET deed? OF wil ik mijn leven leiden als een dappere pionier die zich bij een enorme migratie voegt naar een hogere octaaf van werkelijkheid?”
“Gaia is een “vrije wils” planeet. Daarom is Ascentie jullie keuze. Maar, jullie zullen alleen de planetaire Ascentie kennen nadat je gekozen hebt om “kort de vijfde dimensie te beleven.”
“Dierbare Gegronde Mens,” gaat je Hoger Zelf verder, “Jullie leren de winden te lezen van verandering en de Licht Taal, zodat je progressief in en uit de Vijfde Dimensie kunt glippen.
“Daarom, onze dierbare Vrijwilliger om een Aarde voertuig te nemen in dit NU van grote transmutatie, vragen wij, de leden van jullie Multidimensionale ZELF dat jullie:

*          onze ervaringen delen zodat we van elkaar kunnen leren…
 • Elkaar assisteren tijdens jullie terugkeer naar het ZELF…
 • We elkaar ontmoeten in Gaia’s kern om onze persoonlijke energie samen te laten gaan met Gaia’s planetaire energie…
 • We elkaar ontmoeten op het Moederschip…
 • Dan ons onze vergaderingen te herinneren in je 3D leven…
 • En om die vergaderingen te documenteren…
  EN om die vergaderingen te delen met anderen.

We hebben JULLIE nodig om de sensatie van VEILIGHEID te creëren zodat anderen hun eigen innerlijke moed kunnen vinden om totaal de communicaties van hun eigen innerlijke ZELF te vertrouwen. Het elkaar ontmoeten in groepen is heel belangrijk omdat jullie dan allen kunnen zien dat je niet alleen bent!

Elke dag, elk uur, iedere minuut ontwaken meer en meer van JULLIE en herinneren zich dit.

Als je iemand hebt om je ervaringen mee te delen, zul je veilig zijn.
Als je iemand hebt om mee te delen, zul je bekrachtigd worden.
Als je iemand hebt om mee te delen, zul je je gemakkelijker herinneren:
WIE je bent en WAAROM je een Aardevoertuig nam in dit NU.

Jullie lange “tijd” van voelen dat je een drie dimensionale mens bent, heeft het moeilijk gemaakt voor velen om totaal op je Innerlijke/Hogere Waarnemingen te vertrouwen. En ook, HEEL belangrijk, heb je een werkelijkheid geleefd gevuld met bedrog, met leugens en egoïsme.

Jullie hebben geleefd in een werkelijkheid waarin 3% of zo van de mensen 80% of meer geld hebben vastgehouden EN alle Macht die geld kan kopen. Nog erger, deze 3% heeft veel van jullie regering geregeerd en de meeste van jullie “3D Wetten” gecreëerd.

Misschien is het meest moeilijke deel van jullie Ascentie geweest dat je kon, deed, of misschien bezweek aan de hersenspoeling die overal is in jullie huidige werkelijkheid.

WEET alsjeblieft dat terwijl je bewustzijn toenemend verbreedt naar je vijfde dimensionale, gamma Golf bewustzijn, je deze lage frequenties zult zien alsof ze onderin een diepe oceaan zitten, terwijl JIJ aan de hemelen zweeft om door “de winden van verandering” te worden gestuurd.

Gelukkig heeft een ander mens elke dag, elk uur, elke minuut de weg gevonden om in hun bewustzijn meer en meer licht te downloaden waar de Aarde doorheen reist.

Mensen kunnen denken dat ze “gewoon een visioen hadden” of “zich een droom herinnerden”. Maar, een visioen of een belangrijke droom hebben kan vaak een portaal zijn naar de vijfde dimensionale werkelijkheid. Dan, als JIJ die vijf dimensionale ervaring hebt, is het vitaal dat je je ervaring grondt:
In je bewustzijn,
In de kern van Gaia
in je dagelijkse leven,

En om je te herinneren JE ERVARING MET ANDEREN TE DELEN.

Als je doorgaat om je verbreding in het Nu te brengen en in de EENHEID van de vijfde dimensie, zullen meer en meer van JULLIE iedere dag leven in de groeiende “pockets van de vijf dimensionale energievelden.”

Als jullie, onze Vrijwilligers in deze vijf dimensionale energievelden leven, help je enorm om de vijf dimensionale frequentie te gronden in het lichaam van Gaia. Ondertussen kunnen veel mensen, misschien wel het grootste deel van de mensen, totaal onbewust zijn van de transmutatie van de Aarde.

Sommige mensen kunnen misschien denken dat ze ziek zijn, of dat er iets verkeerd is en dat ze hulp nodig hebben. Als ze die hulp krijgen, of iemand geeft hem hulp om te integreren wat er aan het gebeuren is in hun waarneming van de werkelijkheid, zullen zij ook langzaam of snel in staat zijn om hun bewustzijn voldoende te verbreden om hun vijf dimensionale ervaringen in hun dagelijkse leven te integreren.

Het integreren van de vijf dimensionale frequentie in je drie/vierde dimensionale werkelijkheid lijkt veel als of je een rode tint in een glas helder water doet. Het zal best een aantal druppels kosten voordat het water rood wordt, maar uiteindelijk, druppel voor druppel, zal de verandering gebeuren.
Het is een wetenschappelijk bewezen feit dat mensen kunnen kiezen om NIET iets te zien dat vele anderen wel kunnen. Jullie waarnemingen zijn verbonden met je staat van bewustzijn en aan je “zin van jezelf”.

Daarom vragen we dat eerder dan je probeert om iemand te laten ervaren wat ze weigeren te zien, hen te helpen om hun staat van bewustzijn te verhogen en om hun “zin van het zelf” te verbreden om hun Multidimensionale ZELF erbij in te houden.

Als ze eenmaal hun zelf kunnen vertrouwen, kunnen ze beginnen om de dimensionale versie te vertrouwen van hun zelf dat hen helpt. Dan kunnen ze “LOSLATEN” op de wijze die nodig is om hun bewustzijn te transmuteren en dan hun lichaam, in het volgende octaaf.

Dit proces zal precies voelen als de dood, maar het is een verbazende “dood” die gevuld is met Onvoorwaardelijke Liefde, Oneindige Wijsheid en Multidimensionale Kracht. We roepen JULLIE op, onze Ontwaakte Mensen die een Aarde voertuig namen om te helpen bij de planetaire Ascentie om je naasten te helpen om door deze weergaloze planetaire Ascentie
heen te gaan!
We weten dat jullie anderen KUNNEN en WILLEN helpen, omdat het helpen van anderen “Het Kroon Juweel” is dat je geleerd hebt in je vele incarnaties in de drie/vierde dimensionale Aarde.

NU, net als jullie geliefde mensen anderen hebben geassisteerd, vragen
Wij, jullie Galactische Familie, dat jullie de innerlijke oproep beantwoorden om ook Gaia te assisteren.

We WETEN en ZIEN dat velen, velen van jullie daar al zijn!

Eind van de Transmissie