Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 juli 2016

Suzan Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact - Een novel door de Plejadiërs /hoofdstuk 12 / 28 juni 2016

Suzan Lie:
Voorbereiding op het Eerste Contact
Een novel door de Plejadiërs
28 juni 2016


 Hoofdstuk 12.
De Arcturiërs – Jullie Verbrede Zin van het ZELF.

Wij, de Arcturiërs, willen je graag vragen hoe JULLIE het doen? (hoe gaat het met jullie?) Als we zeggen jullie, dan bedoelen we de “Ontwaakte Mensheid,” want de niet-ontwaakte mensheid is zelfs niet in staat om zich voor te stellen dat iemand kon communiceren met Wezens die onzichtbaar zijn voor hun drie dimensionale waarnemingen.

In feite zijn er nog steeds mensen die slechts kunnen geloven dat werkelijkheid ALLEEN drie dimensionaal is. Ze kunnen overwegen dat er iets anders gebeurt als ze mediteren of dromen, maar de uitleg moet geworteld zijn in hun drie dimensionale denken.

Voor onze waarneming kunnen wij zien dat er diverse werkelijkheden zijn die in jullie NU bestaan. Er is de werkelijkheid van degenen die alleen geloven in hun drie dimensionale wereld, en zij kunnen zich zelfs niet voorstellen dat een ander onderdeel van hun leven “werkelijk” is.

Er is een werkelijkheid waarin sommigen geloven dat hun vier dimensionale meditaties en dromen uitlopers zijn van hun stoffelijke zelf, die hun “ware zelf” is. En dus kunnen die meditaties en dromen “misschien” een soort vorm van communicatie zijn van hun innerlijk zelf. Maar, hun stoffelijke zelf is dan hun hoogste en / of hun oorspronkelijke zelf.

Er is ook een werkelijkheid waarin Men denkt of gelooft dat hun dromen, meditaties en voorstellingen kunnen omhoog komen uit hun innerlijke zelf om hun ego zelf te helpen door het dagelijkse leven heen.

Gelukkig is er ook een groeiend aantal mensen – maar nog wel een klein percentage – dat denkt dat er een hoger dimensionale samenstelling is van hun eigen Wezen dat resoneert op een hogere dimensie van werkelijkheid.

Sommigen van die groep denken dat hun hogere resonantie kan – en doet – hen helpt met hun 3D dagelijkse leven.

Begrijpen jullie, onze vol Ontwaakte Mensen, nu waarom jullie overgang naar de hogere werkelijkheden zoveel tijd neemt? Aan de andere kant, zijn er ook veel mensen die volledig ontwaakt zijn, en dat beseffen, voor hun eigen Multidimensionale aard.

Deze vol beseffende mensen zijn meer dan klaar om volledig hun vijf dimensionale waarnemingen te activeren, om de werkelijkheid te zien die resoneert vlak achter hun Beta Golf/drie dimensionale bewustzijn en zelfs hun Alfa Golf/vierde dimensionale bewustzijn.

Zoals we zo vaak gezegd hebben, men kan alleen de werkelijkheid zien die resoneert met hun staat van bewustzijn. Aan de andere kant, er zijn snel groeiende percentages mensen die beginnen te ontwaken voor hogere staten van bewustzijn.

Daarom beginnen zij zich hun dromen te herinneren, vertrouwen ze voldoende op hun “voorstelling” om die naar een “nieuw idee” te keren, ze laten brandnieuwe gedachten en ideeën vormende gedachten hun denken binnen en vertrouwen op innerlijke boodschappen die plotseling in hun denken verschijnen, of in hun lichaam, als ze in hun dagelijkse leven zijn.

Dat zijn Degenen die in staat zullen zijn om bewust de werkelijkheid te omhelzen dat de Aarde NIET de enige planeet is die voelend leven heeft. Velen van die bevolking kunnen zelfs het feit omhelzen dat Aarde mensen NIET de meest ontwikkelde “voelende Wezens” zijn in jullie enorme galaxy.

Zien jullie het probleem voor de Aarde? Er zijn veel verschillende populaties van de mensheid die denken en geloven op zeer verschillende manieren. Hoe kan de bevolking van de Aarde een samenhangende staat van besef bereiken waarin iedereen, minstens, kan accepteren dat anderen hele andere versies van de werkelijkheid kunnen waarnemen?

Wij, jullie Galactische Familie, kunnen begrijpen hoe moeilijk het moet zijn voor degenen  van jullie die vijf dimensionale staten van bewustzijn, waarnemingen en ervaringen omhelzen, terwijl je ook nog leeft en overleeft in je dagelijkse drie dimensionale werkelijkheid.  

Wij willen jullie prijzen voor het vinden van myriaden unieke manieren waarmee jullie je aanpassen bij een heel moeilijke en buitengewoon unieke ervaring. Sedert Aarde de “smeltpot” werd van veel verschillende SterrenWezens die uit veel verschillende gebieden kwamen van jullie MelkWeg Galaxy, maar ook uit de Andromeda Galaxy, er zit grote diversiteit in een planeet.

Het soort planetaire diversiteit die Gaia geniet, is best uniek, maar deel van de reden voor deze variëteit van inwoners is omdat Wezens uit veel verschillende Sterren werelden kwam om zich te vestigen op Aarde.

Bijvoorbeeld, veel Plejadiërs, Siriussers, Draconiërs en Venusianen, maar ook leden van andere omgevende galaxies die de ervaring wilden krijgen om op een vrije wil planeet te zijn die gebaseerd was op scheiding en op de Wet van Oorzaak en Gevolg.

Sommige Wezens kwamen uit verschillende Galaxies, zoals de Andromeda Galaxy, http://earthsky.org/clusters-nebulae-galaxies/andromeda-galaxy-closest-spiral-to-milky-way om te onderzoeken en vaak te blijven in de ervaring van de opstijgende Aarde. We willen een beetje praten over de Andromeda Galaxy.

Eerst willen we in perspectief plaatsen dat de Aarde zelfs niet eens stipje is op een universele kaart: http://atlasoftheuniverse.com/localgr.html. Deze kaart markeert in geel de drie “plaatselijke galaxies” van jullie eigen Melkweg Galaxy, de Andromeda Galaxy maar ook de Triangulum Galaxy.

Het beseffen van de evolutie van je persoonlijke bewustzijn beïnvloedt enorm je “zin van het Zelf”. Je begint als kind waarbij je zin van het Zelf verbonden is aan de Ene die je voedt en voor je zorgt. Als je groter wordt naar het volwassen zijn, hangt je zin van je Zelf enorm af van wat je doet en hoe je staat van bewustzijn beïnvloedt wat je aan het doen bent.

Als je staat van bewustzijn gedreven wordt door angst, dan kun je voelen dat je “hard” moet werken en veel teleurstellingen onder ogen moet zien. Deze angstige staat van bewustzijn schept een zin van het ZELF waarbij je “een slachtoffer bent” dat niet in staat is om liefde en veiligheid te vinden in een vijandige wereld.

Maar als je een manier kunt vinden om boven de problemen uit te rijzen van het dagelijkse leven, zal je zin van het Zelf zich verbreden naar het voelen alsof je de overwinnaar bent. Als je in staat bent om je zin van het Zelf te transmuteren van een slachtoffer naar overwinnaar, zal je zin van het Zelf zich steeds uitbreiden naar het vermogen om meesterschap te winnen over je leven. En dus:

 • Als je je realiseert dat je de manier hebt gevonden om boven dat uit te rijzen wat je vroeger naar beneden hield, win je een zin van zijn – je onafhankelijke, persoonlijke Zelf.
 • Als je je kunt realiseren dat er hogere dimensionale versies zijn van je Zelf die in voortdurende verbinding zijn met jou – dan win je een zin van zijn om je Multidimensionale Zelf te zijn.
 • Als je een bewuste verbinding wint met je eigen hogere uitdrukkingen van het Zelf – dan win je een zin van zijn van je Hogere ZELF.
 • Als je een bewuste verbinding vindt met je Hogere ZELF, dan herinner je je dat je naar de Aarde bent gekomen om te helpen bij de planetaire Ascentie. Je kunt je dan herinneren dat, om je gekozen missie te bereiken, je de zin van het Zelf moet uitbreiden om je planetaire Zelf te omvatten.
 •   Als je toenemend je comfortabel voelt met je “planetaire Zelf” dan begin je de zin van je Galactische Zelf uit te breiden.
 • Indien je samengaat met je hogere, planetaire en Galactische zin van het Zelf, herwin je je multidimensionale waarnemingen die verloren werden in je vele incarnaties op de bekommerde planeet Aarde. Het komt door je uitgebreide waarnemingen dat je je begint te herinneren:
 • Je Thuis-wereld of Sterrenschip van waaruit je Hogere Zelf je op elk moment van het NU leidt.
 • Waarom je naar de Aarde kwam in dit vitale NU van transmutatie.
 • Hoe je kunt communiceren met de hogere uitdrukkingen van het Multidimensionale ZELF.
 • Hoe je de richtlijnen kunt volgen van je eigen Hogere Zelf om je de missie te herinneren die je koos voordat je deze belichaming aannam.
 • Hoe je gegrond kunt blijven in je drie dimensionale werkelijkheid terwijl je bewustzijn onderling verbonden is aan je hogere dimensionale uitdrukkingen van het ZELF.
 • Hoe je je voor-de-geboorte contracten kun herinneren en vervullen.
 • Hoe je anderen en de planeet kunt bij staan om in en door de hogere onderlagen van ruimte/en tijd en naar de vijfde dimensionale NU van de ENE kunt gaan.
We realiseren ons dat een van jullie grootste uitdagingen het balanceren van je drie/vierde dimensionale werkelijkheid is met je pas gedownloade vijf dimensionale staten van bewustzijn maar ook met al je zich steeds uitbreidende vijf dimensionale waarnemingen.

Omdat jullie de pioniers zijn voor een nieuwe frequentie van werkelijkheid, zitten jullie tussen de minderheid van de mensheid die vrijwillig is gekomen om in het Nu te gaan van overgang vanuit een drie dimensionale tijd/ruimte werkelijkheid naar een vijf dimensionale werkelijkheid die gebaseerd is op het HIER en NU.

Velen van jullie dappere pioniers naar een nieuwe octaaf van werkelijkheid zijn bezorgd over het niveau van chaos in je drie dimensionale leven. We laten je er aan denken dat chaos altijd vooraf gaat aan verandering. De chaos onthult wat niet langer meer werkt in jullie nieuwe hogere frequenties. Zo onprettig als deze chaos is, we vragen jullie om de chaos te omhelzen.

Als je chaos omhelst is het niet langer meer je vijand. Omhelzen van chaos laat je de nieuwste versie ontdekken en het leven van jullie ZELF dat jullie nu klaar zijn om te downloaden in je steeds zich uitbreidende zin van het Zelf. Op deze wijze is chaos geen vijand meer, maar je vriend die je toont wat je in de hogere dimensies niet kunt uitbreiden.

De gedachten, emoties, energievelden en gedachtenvormen die inter-dimensionaal zijn, plaveien het pad om jullie volledig te assisteren om te leven in een Multidimensionale werkelijkheid waarin jullie stoffelijke weten van tijd en ruimte niet langer meer functioneren Zij wier zin van het zelf alleen hun drie dimensionale bewustzijn en werkelijkheid in hielden zullen waarschijnlijk veel van de hogere dimensionale gebeurtenissen missen die alleen waar te nemen zullen zijn voor degenen die hun bewustzijn hebben uitgebreid, en inderdaad, hun zin van het zelf, naar de vijfde dimensie en verder.

Als men “alleen een 3D mens” is, zullen zij niet in staat zijn om de terugkeer te zien van hun vierde en vijfde dimensionale waarnemingen, omdat ze druk zijn met de eisen van hun stoffelijke leven. Ze zullen geen tijd vinden om te mediteren, hun bewustzijn te verbreden en aura’s te zien, of om de roep van hun eigen Hoger Zelf te voelen.

Dat is geen goede of slechte keuze. Het is gewoon hun keuze. Niet iedereen die een stoffelijk lichaam heeft is op Aarde geïncarneerd om de planetaire Ascentie te beleven en erbij te assisteren. Er zijn miljoenen soorten en liefdevolle mensen die niet geïnteresseerd zijn in dit soort informatie.

Daarom zeggen we tegen degenen van jullie die er klaar voor zijn om hun ervaringen te delen om eerst te kijken naar het aura van de Ene tegen wie zij spreken. Kijk gewoon boven hun hoofd om te zien of ze bewust zijn verbonden met hun hoger dimensionale uitdrukkingen van het Zelf. Als je een leegte merkt, zul je weten dat ze niet klaar zijn om de ervaring in te gaan van Ascentie.

Praat over het weer of richt je op jullie gezamenlijke overwinningen en problemen, ga dan je weg. We zeggen dit tegen je opdat je niet de problemen krijgt die veel “voorlopers van de verandering” hebben beleefd toen zij probeerden om in de volgende hogere frequentie te gaan van de werkelijkheid.

Als je voelt dat het jouw keuze is om te werken met de bevolking die niet klaar is voor de planetaire verandering, dan zegeningen aan jullie en herinner je om geduldig te zijn. We laten je er aan denken dat van ieder van jullie wordt gehouden en dat je ondersteund wordt door je hogere dimensionale familie en vrienden. We laten je er ook aan denken dat jullie NIET je hogere dimensionale werkelijkheid verlieten.

*In feite, toen je je bi-verhuisde naar je Aarde lichaam, verbreedde je je “zin van het Zelf” naar beneden uit de frequentie van je Galactische Zelf…
* Toen verbreedde je je frequentie naar de frequentie van je Planetaire Zelf…
*Toen in de frequentie van je Hogere Zelf…
*Toen verbreedde je je bewustzijn om je Multidimensionale Zelf te zijn
* En ten slotte, verbreedde je je zin van het Zelf om je ervaring van het zijn van je persoonlijke Zelf in te houden.

Daarom verkleinde je NIET je ware ZELF op een of andere wijze. Maar, de tijd, scheiding, polariteit en ’t harde werken van de derde dimensie liet velen vergeten dat je menselijke zelf eigenlijk de laagste octaaf is van je Multidimensionale ZELF.

Velen van jullie hebben gekozen om je te richten op niet opgeloste zaken uit andere incarnaties om veel meer je zelf achting te bekrachtigen en je zin van het Zelf te verbreden om de hogere dimensionale uitdrukkingen te omhelzen maar ook je huidige stoffelijke belichaming.

Maar denk er alsjeblieft aan dat je NOOIT je hoger dimensionale uitdrukking van je Zelf hebt VERLATEN. Wat er wel gebeurde is dat in jullie lange excursies naar de derde/vierde dimensies van de werkelijkheid, jullie “zin van het Zelf” beperkt werd voor je drie dimensionale zelf.

Deze ervaring lijkt veel op het voelen van je voet die in modderig water loopt, je voelt dat je lichaam in helderder water is en beleeft de lucht en de zon op je bovenlichaam en gezicht.

JIJ bent je voet in het modderige water.
JIJ bent je hoofd met de bries en het hogere Licht.
JIJ bent ook het Licht dat teer je gezicht aanraakt en de kruin van je hoofd laat tinkelen.
Denk er alsjeblieft aan dat JIJ ook de modder bent waar je doorheen loopt.

Voel al die uitdrukkingen van jezelf in het NU van de ENE.
Realiseer je dat je ook “het Nu bent van de Ene” die je binnen voelt komen in je kruin.
Jij bent “Alles in Alles.”

Als je dieper en dieper gluurt in de vijfde dimensionale werkelijkheid die zich toenemend vermengt met de vierde dimensie astrale wereld van je meditaties en dromen, en je drie dimensionale leven op de stoffelijke Aarde, breidt je Zin van het ZELF zich uit om meer frequenties in te houden van je ingeboren Multidimensionale ZELF.

Wij, jouw Galactische Familie laten je er aan denken om je steeds uitbreidende zin van het Zelf diep in de kern van Gaia’s planeet te zenden om je Multidimensionale, menselijke energieveld met Gaia’s Multidimensionale, planetaire energieveld te gronden.
Op deze wijze, terwijl de drie/vierde en vijfde dimensionale energievelden samen gaan in EEN, gaan ook de mensen en de planeet in EEN. Degenen van jullie die een Aardevoertuig kozen in dit NU om Gaia te assisteren met Haar transmutatie zal je Zelf transmuteren terwijl je tegelijkertijd Gaia transmuteert.

Jullie helpen bij de geboorte/schepping van de vijf dimensionale “Nieuwe Aarde” met de kern van drie dimensionale Aarde. Jullie zenden ook het zaad van je vierde dimensionale dromen en aspiraties van een NIEUW LEVEN om te groeien in de kern van de planeet terwijl je ook dat zaad plant in de kern van je persoonlijke Aardevoertuig.

 • Terwijl je de zin van het zelf verbreedt om je Planetaire ZELF in te houden…
  * Verbreed je je bewustzijn om je Galactische ZELF in te houden…|
  * En dat verbreedt je zin van het zelf om je vijf dimensionale ZELF in te houden…
  * En die is in afwachting van JOU op de vijf dimensionale Nieuwe Aarde…
  * Maar ook het Lichtlichaam: JULLIE op je Sterrenschepen en jullie Thuis-werelden!
   
Het is een lange wachttijd geweest voor onze dapperen pioniers die vrijwillig gekomen waren om “Gaia te assisteren bij Haar Ascentie.” Velen van jullie hebben talloze incarnaties gediend op Gaia’s derde dimensionale uitdrukking. Daarom zijn jullie gegroeid om van Gaia te houden als jullie Moeder. We willen dat jullie weten dat Gaia ook van jullie houdt als Haar kinderen.

We stellen voor dat je bewust de veranderingen begint te merken in je waarneming van de “tijd” Als je druk bent, probeer je te herinneren om een moment te nemen van het vijf dimensionale NU om naar binnen te gaan en om je Multidimensionale ZELF in je te VOELEN.

Omhels dat het zijn van je Multidimensionale Zelf zo normaal is als het hebben van twee armen en twee benen. Neem ook een moment om de vele versies te voelen van je “zin van het Zelf” in het NU van elk moment.
Op deze wijze zul je je zelf helpen om alles te belichamen wat je geleerd hebt in je derde en vierde werkelijkheden in het vijf dimensionale NU van je zich steeds uitbreidende “zin van het Zelf”
Denk eraan dat alle leden van je Galactische Familie altijd in je zijn. En dus, ben je nooit alleen!
In het Ene van dit NU, WIJ zijn JOU.

De Arcturiërs en de leden van jullie Galactische Familie.


Ascending Earth = Opstijgende Aarde

Preparing For First Contact, Chapter 12. The Arcturians – Your Expanded Sense of SELF. Channelled by Suzanne Lie. June 27, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/