Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 juli 2016

Suzan Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact Een novel door de Plejadiërs / hoofdstuk 11 /26 juni 2016

Suzan Lie:
Voorbereiding op het Eerste Contact
Een novel door de Plejadiërs
26 juni 2016

Hoofdstuk 11
Komen jullie Nu bij ons?

Komen jullie nu bij ons?” horen we veel Vrijwilligers vragen op Aarde…
“Best wel, is ons verenigde antwoord dat we diep in het bewustzijn sturen van de velen die ons deze vraag stellen.

“Wat willen jullie me laten doen?” vragen de Vrijwilligers gewoonlijk. De Ontwaakten zijn klaar en vurig om aan alles bij te dragen dat ze kunnen doen voor het proces van persoonlijke en planetaire Ascentie.

“Bouw een team op van toegewijde Mensen die zich kunnen samenvoegen in Eenheid Bewustzijn. Dit Eenheid Bewustzijn zal een enorme aanjaag geven aan ieder van jullie in de grotere bandwijdte van groep bewustzijn. Dan vragen we dat ieder van jullie je ervaringen deelt en ze bij anderen neerzet.


Op deze wijze zullen jullie ‘Ascentie normaal’ gaan maken. Als eenmaal Ascentie normaal is, zal de vrees voor het onbekende gemakkelijk worden losgelaten. Dan, zal iemand die nieuw is voor de belevenis om ‘te loeren in de vijfde dimensie’ een ondersteuningsteam hebben met wie ze kunnen communiceren en delen.

“Op deze wijze zal Eenheid Bewustzijn zich uitbreiden naar het Planetaire Bewustzijn. Als het groter percentage van bewustzijn wordt gekalibreerd naar Planetair Bewustzijn, zal Gaia de steun hebben die Zij nodig heeft om haar overgang te maken.

“Dan zullen de menselijke leden van Aarde’s Planetaire Bewustzijn zich intens samen mengen met elk gebied van Gaia’s lichaam waar ze op zitten in dat NU. Weet dat er geen fouten zijn of ongelukjes in de Ascentie. Elke “fout” is louter een energieveld dat in evenwicht moet worden gebracht en losgelaten moet worden, en elk “ongelukje” is wat jullie hebben vermeden en waarvoor je een kleine aanraking nodig hebt om je aan die gekozen missie te herinneren.

“De transmutatie van een drie/vierde dimensionaal stoffelijk voertuig naar een vijf dimensionaal en meer voertuig is heel uitdagend voor jullie menselijk bewustzijn. Voor jullie dagelijks bewustzijn geeft de sensatie van het proces van Ascentie heel veel gevoel als een voor de deur staande dood.

Jullie hebben allemaal veel incarnaties gehad op Aarde waarin je “doodging met je Aarde voertuig.” Omdat jullie Aarde voertuig op de drie dimensionale Aarde “begraven werd of gecremeerd werd” heeft je lichaam niet de herinnering vastgehouden van het reizen naar de hogere frequenties van werkelijkheid toen je “stierf”.

Daarom moet je je diepe en gewoonlijk verborgen herinneringen van andere incarnaties vertrouwen waarin je lichaam wel stierf maar de essentie van JOU naar je hogere dimensionale lichaam van Licht terug keerde.

Een ding dat je zal bijstaan tijdens dit NU is dat jij en de planeet terugkeren naar je innerlijke hogere resonantie van werkelijkheid. En dus, degenen van jullie die diep zijn verbonden met planeet Aarde, zullen in staat zijn om je persoonlijke ervaring samen te laten gaan met Gaia’s planetaire ervaring.

Als je eenmaal een menselijke vorm draagt herinner je je dat een planeet een levend, voelend Wezen is, hun bewustzijn breidt zich onmiddellijk uit verder dan de drie/vierde dimensionale beperkingen van tijd/ruimte en zweeft omhoog naar je vijf dimensionale vrijheid van EEN met ALLE leven in dit NU.

We zeggen “in dat NU” omdat jullie allemaal “test runs” hebben en “kleding repetitie” hebben in voorbereiding op je proces van Ascentie. Je kunt best denken dat je “ziek” bent bij die ervaring omdat je lichaam zal proberen zijn/haar hechting aan zijn/haar drie/vierde dimensionale werk stelsel los te laten om je verbinding met je vijf dimensionaal werk stelsel te voltooien.

Bij die overgang, die de meesten van jullie uitspreiden over een best lange 3D/4D “tijd” zul je waarschijnlijk je best onprettig vinden in je transmuterende Aarde voertuig. Je kunt je zelfs zo voelen of bang zijn dat je dood aan het gaan bent.

We zullen over dit concept in grotere diepte spreken als de zin van, of nog erger, de vrees om te sterven, je staat van bewustzijn kan verlagen. Daarna, als eenmaal je staat van bewustzijn je verlaagt naar de drempel van de vijfde dimensie en naar beneden gaat in de drie/vierde dimensies, zullen je ervaringen van Ascentie stoppen.

Deze ervaring van het proces stoppen is eigenlijk heel nuttig voor onze Opstijgenden. Je zou geen auto gaan besturen zonder remmen, of wandelen een berg op zonder te stoppen om je energieveld te regenereren(verversen)

In feite is het “regenereren van je energieveld” een vitaal onderdeel van je Ascentie proces. De beste manier waarop je kunt “regenereren” is om je te verbinden met de hoger dimensionale uitdrukking van je Multidimensionale Zelf die je bij dit proces helpt.

Ook, als je de behoefte voelt voor troost en ondersteuning, stellen we sterk voor dat je contact maakt met je hoger dimensionale ZELF. Je hogere dimensionale uitdrukking Zelf zijn JIJ/JULLIE.

Net zoals je je handen kunt steken in een paar handschoenen, heb je “je hoger dimensionaal bewustzijn” in je huidige Aarde voertuig/stoffelijke vorm gestopt. Als je je handschoenen aandoet, lijken je handen net de handschoenen, niet zoals je huid en botten die in de handschoenen zitten. Op dezelfde wijze zoals je eenmaal “je Aarde voertuig aandeed” lijk je op een mens.

Maar net als jullie handen in je handschoenen zitten, zijn JULLIE in je Aardevoertuig. Je draagt handschoenen om je handen te beschermen voor het gure weer als je naar “buiten gaat in de kou” en draag je een Aarde voertuig om je te beschermen tegen de “gure vrees” van de vele mensen die NIET klaar zijn voor de waarheid.

Toen je koos om op Aarde te incarneren om Haar bij te staan met Haar planetaire Ascentie, ging je ZELF in het Aardevoertuig dat je heden draagt. Het Aarde voertuig waar je in ging heeft nu jouw hulp nodig.

Jullie hebben waarschijnlijk alle training vergeten die je had voordat je je frequentie voldoende had verlaagd om een drie/vierde dimensionaal Aardevoertuig te dragen. Je kunt zelfs zijn vergeten dat JULLIE een vijf dimensionaal en meer Wezen van Licht bent. Je ware resonantie is veel te hoog om een Aardevoertuig in te gaan zonder dat te beschadigen.

Bijvoorbeeld, als je zou proberen om kinderhandschoenen aan te doen, zou je die waarschijnlijk beschadigen door te proberen om je volwassen handen te fijn te knijpen naar kleine kinderhandschoenen. Om die reden is het dat je alleen de laagste drie/vierde dimensionale frequenties van je bewustzijn in je drie/vierde dimensionale stoffelijke lichaam en menselijk aura zette.

Degenen van jullie die kozen om “wakker” te zijn konden als kind dit “wezen” voelen dat altijd om je heen was. Jullie cultuur vertelde je waarschijnlijk dat dit wezen “God” was of welke naam je cultuur gebruikte om een naam te zetten op dat wat meer dan de frequentie was van de stoffelijke dimensie.

Velen van jullie drie dimensionale “goden” waren eigenlijk net vier dimensionale wezens die net zo gepolariseerd waren als hun menselijke tegenhanger was. Daarom hadden die “goden” vele oorlogen om te bewijzen dat hun god beter was die god van een ander.

Maar, een waar oneindig wezen, een God, zou NOOIT elke vorm van macht over, op vrees gebaseerde daad of geloof suggereren. Desalniettemin werden er veel “heilige oorlogen” gevoerd om te zien wie de “beste god” had. De waarheid is dat GOD niet vecht. GOD resoneert met de frequentie van Onvoorwaardelijke Liefde, Onvoorwaardelijke Vergeving en Onvoorwaardelijke Aanvaarding van ALLE leven.

Als jullie, onze Gegronde Mensen, eenmaal het bovenstaande en “onvoorwaardelijke kwaliteiten” beginnen te belichamen, begint jullie proces van Ascentie. Ongelukkig genoeg is het buitengewoon moeilijk om te leven in de resonantie van de bovenstaande kwaliteiten terwijl je nog je stoffelijke Aardevoertuig draagt.

De bovenstaande Goddelijke Kwaliteiten zijn ingeboren met de resonantie van je vijf dimensionale Lichtlichaam ZELF. Als je doorgaat om je proberen te herinneren om met die vijf dimensionale kwaliteiten te leven, begint je bewustzijn zich uit te breiden verder dan de beperkingen van je drie/vierde dimensionale bewustzijn en je lichaam.

Terwijl je bewustzijn “uit je stoffelijke schelp groeit” begint je proces om terug te keren naar je vijf dimensionale en verdere ZELF. Door het begin van de activatie van je vijf dimensionale Goddelijke Kwaliteiten, begint je drie/vierde dimensionale bewustzijn, je waarnemingen, gedachten en emoties met hun transmutatie naar de vijfde dimensie en verder.

“Transmutatie” is niet hetzelfde als “verandering”. Verandering betekent dat nieuwe elementen van de zelfde basis frequentie van jullie resonantie worden toegevoegd aan je zin van het zelf. Verandering kan ook betekenen dat je iets van de oude elementen hebt losgelaten van je 3D/4D werkend stelsel.

“Transmutatie” betekent dat de frequentie van resonantie van elke waarneming, ervaring, gedachte, emotie, wens, enz. uitgebreid wordt om de volgende octaaf te omhelzen van de werkelijkheid waarbij je heden bent betrokken.

Deze octaaf sprong is wat er gebeurt in het bewustzijn van veel mensen op Aarde. We willen dat we het grootste deel konden zeggen, maar het is nog niet “het grootste deel” geworden van de mensen. Maar, het aura van een ontwaakt mens heeft tien keer (of meer) Licht vast dan iemand die nog niet is ontwaakt.

We zeggen” nog niet ontwaakt” omdat de eerste opdracht van onze Ontwaakte Mensen is, na het zich herinneren van hun ware Multidimensionale ZELF is om de informatie mee te delen op welke manier ook wat past bij de talenten en vermogens. Als ELKE Ontwaakte Mens “het woord verspreidt” op hun eigen manier, zou het proces van Gaia’s ascentie naar haar vijf dimensionale resonantie NU zijn.

Het is om deze reden dat wij AL onze Vrijwilligers oproepen om te assisteren bij Gaia’s Ascentie om te ontwaken voor haar ware ZELF, om te denken aan de Missie die ze kozen voordat ze hun belichaming aannamen, en om de missie te vervullen die zijn kozen.

Maar, sommige van onze dappere Vrijwilligers hebben meer trauma gehad dan ze kunnen opruimen zonder de bijstand van anderen. Gelukkig erkennen meer en meer van jullie elkaar en helpen openlijk je vrienden van het Schip die verloren zijn geraakt bij de vele uitdagingen van de derde dimensie.

Natuurlijk zien deze mensen er niet meer zo uit als je schipvrienden van toen, omdat ze nu hun drie dimensionale Aardevoertuig dragen. Maar, jullie, onze Ontwaakte Mensen, zullen in staat zijn om je vrienden te “voelen”. En daarna, terwijl ze respectvol blijven voor jullie vrienden die heden beperkt zijn tot de derde dimensie, kun je hen helpen om te “ontwaken” voor hun ware vijf dimensionale ZELF.

Eerst kun je hen bijstaan via je bewustzijn. Als je een “bewustzijns link” kunt maken met die persoon, zul je een manier vinden van communicatie via ‘t hoger dimensionaal bewustzijn. Indien je deze “bewustzijns verbinding” hebt gelegd, kun je enorm die persoon bijstaan om volledig hun vijf dimensionale energie te gronden in de kern van Gaia.

Als eenmaal hun vijf dimensionale energieveld volledig gegrond is in de Aarde, is het best eenvoudig voor hen om zich te herinneren om die energie naar beneden de Aarde in te sturen, om persoonlijk “in te pluggen” in de kern van Gaia. Op deze wijze smelt hun menselijke, persoonlijke energie samen met Gaia’s planetaire energie.

Dit samensmelt proces van mensen en planeet gebeurt als een mens zijn/haar volledige toestemming geeft om hun persoonlijke energieveld met Gaia’s energieveld te delen. Deze persoonlijke/planetaire regeling gebeurt alleen als je menselijke zelf volledig bewust is van je Multidimensionale Zelf.

Als iemand zijn bewustzijn, vijf dimensionale besef van het ZELF deelt met Gaia, kunnen ze zich gemakkelijker herinneren dat ZIJ enorm geëerd zijn om in staat te zijn hun voertuig te delen op deze wijze.

Wij, de leden van jullie Multidimensionale Zelf, gaan NIET in de eerste tot vierde dimensionale aspecten van je zelf, omdat die frequenties nog gebonden zijn door tijd en scheiding die de tijd schept. Maar, we zijn wel samengesmolten met ons vijf dimensionale ZELF en meer, met het hoogste vierde en vijfde dimensionale bewustzijn.

Vanuit ons perspectief zijn we altijd samen gegaan op deze wijze. Maar, jullie waren niet in staat om dat concept te omhelzen totdat je in staat was om je vijf dimensionale denken te activeren.

Velen van jullie kunnen je ervaring van ons, je familie, projecteren in de “buitenkant” van je Aardevoertuig. Dan kun je je afvragen waarom we altijd zijn waar jullie waren. Zie je, we zijn JULLIE, maar alleen in de vijfde dimensie en verder.

Velen van jullie zijn vergeten dat je het component bent van degenen van het collectieve bewustzijn dat koos om een deel van ons bewustzijn, waarnemingen, ervaringen en zin van het zelf te verlagen naar een baby die geboren wordt. Wij, inclusief jullie, overlichtten die baby lang voordat het werd geboren. Velen van jullie hebben gepraat met je vijf dimensionale Zelf sedert je werd geboren.

In feite hebben sommigen van jullie altijd met ons gecommuniceerd en wisten altijd dat wij jullie familie waren. We konden jullie niet die exacte details geven totdat jullie gemeenschap op de rand zat van hun grote overgang. Het zou gevaarlijk kunnen zijn voor jullie om die informatie te kennen in een wereld die nog door Macht Over Anderen werd geregeerd. De meesten van jullie waren al “te anders” voor velen en hadden al genoeg geheimen om weg te houden bij die mensen van 3D.

Velen van jullie voelden je nooit prettig in je lichaam, waarom het is dat je zoveel toestanden had met hoe je eruit zag. Op een onbewust niveau herinnerde je je grote, slanke Plejadische lichaam, dus dacht je altijd dat je te “vet” was of te “klein”. Ook was je denken zo betrokken bij ons dat sommigen van jullie het slecht deden op school in veel van jullie Aardejaren.

Velen van jullie die NU ontwaken voor je ware ZELF hebben het “transmutatie symptoom” van duizeligheid. Jullie transmutatie symptomen beginnen gewoonlijk tijdens je droomstaat waarin je eigenlijk een andere werkelijkheid bezoekt. Velen van jullie gaan naar Venus omdat die jullie NU was om een frequentie opwaardering te activeren. Maar de “opwaardering” kan best moeilijk zijn voor je stoffelijke lichaam.

Sommige symptomen van transmutatie zijn pijn in een zwak deel van je lichaam, maar ook duizeligheid die vaak zo lang als zeven dagen kan duren. De duizeligheid is een reactie op je waarnemingen die uitgebreid worden naar de hogere frequenties.

Zij die een ouder Aardevoertuig dragen kunnen meer problemen hebben met het zich aanpassen dan andere, jongere mensen. Deze ervaring lijkt erg op een nieuw stuk zetten in een oude auto. Het kost de auto een tijdje om de moderne opwaardering te integreren.

We willen dat jullie weten dat deze opwaarderingen zich uiteindelijk vermengen met je “oudmodische” energiepatronen. Daarom hoef je niet bezorgd te zijn. Velen van jullie die vrijwillig waren om een “prototype” te zijn voor de nieuwe Aardevoertuigen kwamen in jullie Aardevoertuig na het stoppen van de Tweede Wereld Oorlog.

Talloze stellen werden gescheiden in de oorlog en wilden hun samenzijn vieren met opnieuw een baby. Ook, sedert zoveel mensen stierven in de oorlog, zat het in je “dieren instinct” om meer mensen te scheppen. Ziedaar, de Baby Boomer Generatie was geschapen.

Sedert de baby Boomer generatie veel nieuwe uitvindingen en ontdekkingen zag, zijn ze intern meer voorbereid op de laatste ontdekking dat “ET’s” WERKELIJK zijn. Er zijn veel leiders van deze generatie die vrijwillig gingen zien of ze deze nieuwe vijf dimensionale energiestromingen konden projecteren in een ouder Aardevoertuig zonder schade te veroorzaken.

De werkelijkheid is dat jullie allemaal eerst ongemak ervaren maar we zijn heel blij te zeggen dat de meesten van jullie in staat zijn geweest om je best aardig aan te passen. Veel regelingen worden gemaakt tijdens je nachtelijke bezoeken naar je Schip om je te helpen bewust te erkennen dat er “iets’ HEEL anders is.

Leve het verschil! En “Blijf er in zitten.” De wolken ruimen, de Zon komt op en Wij, jullie Galactische Familie komen op bezoek. Weet je nog hoe je Plejadisch voedsel kookt?

Zegeningen van je Plejadische Familie.

Einde van de Transmissie

Preparing For First Contact, Chapter 11. The Pleiadians – Are You Joining Us NOW? Channell ed by Suzanne Lie. June 23, 2016. http://suzanneliephd.blogspot.co.uk/