Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 25 juli 2016

Steve Beckow met Aartsengel Michaël: Noch Turkije, noch Nice waren Valse Vlaggen. / 24 juli 2016

Steve Beckow met Aartsengel Michaël:
Noch Turkije, noch Nice waren Valse Vlaggen.
24 juli 2016

In een reading die ik had via Linda Dillon op 22 juli 2016 liet Aartsengel Michaël me schrikken door uit te leggen dat noch Turkije, noch Nice valse vlag operaties waren.

De gezamenlijke opinie van de alternatieve pers zegt dat beiden dat wel waren.

Deze noteringen zijn genomen uit:  AEngelMichaël in een persoonlijke reading met Steve Beckow, via Linda Dillon op 22 juli 2016. Dank aan Dana voor onze transcriptie. Met toestemming.

Steve: Ik ga u wat ’ja of nee’ vragen stellen. De Turkse coup was een valse vlag, niet waar?

AEM: Nee, dit was een echte coup. Het is een vreselijke situatie die naar autocratie (= is onbeperkte macht) gaat en naar dictatorschap.

Steve: … en zal die verder in die richting gaan?

AEM: Ja.

Steve: Dus was het een echte poging om macht die faalde aan te grijpen?

AEM: Dat is juist. Het was een poging aan de kant van degenen die zich bewust zijn van de richting waarin de regering ging, om die te stoppen maar het was een niet succesvolle poging en in feite heeft dat de president, degene die de autoriteit heeft, een grotere breedte te geven om een dictator te zijn.

Steve: Alle Turken die dit horen willen nu weten wat de toekomst voor hen in petto heeft. Wat gaat u aan hen vertellen?

AEM: Er zal meer onrust en meer omwenteling zijn. De mensen zullen zich er niet bij neerleggen of bij aanpassen aan wat zij denken dat een democratische stem was om in de richting te gaan van dictatorschap.

Steve: Nice in Frankrijk;  was dat een valse vlag?

AEM: Nee.

Steve: Nee!... Nou, wat was het dan? Isis (Is of Dash)?

AEM: Nee, het was een mens die niet in balans was.

Steve: … Geen valse vlag! Die dingen gebeuren en dat zijn geen valse vlaggen. Zoals u zei, Orlanda was geen valse vlag.

AEM: Begrijp wat we zeggen. Chaos en onrust zijn uitdrukkingen van wat moet worden opgeruimd van de planeet.

(Dus deze voorbeelden van ernstige situaties komen naar het voorfront, niet omdat het valse vlaggen zijn maar omdat ze de situatie vertegenwoordigen, de matrix waar het menselijke ras zichzelf in bevindt zodat ze er naar kunnen kijken en zeggen: “Niet meer!” . Steve)