Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 6 juli 2016

St. Germain Vier Vrijheid!!! / 2 Juli 2016 / Linda Dillon

St. Germain
Vier Vrijheid!!!
2 Juli 2016 / Linda Dillon
Vandaag in onze Zaterdagse telefonische bijeenkomst, kwam St. ermaine en herinnerde ons aan … “Jullie hebben nooit die droom opgegeven … dat tirannie vernietigd zou worden, dat hebzucht, lust en misbruik van de macht geëlimineerd zouden worden, en dat allen in het Zonlicht en het Maanlicht van Vrijheid zouden lopen”.

Groeten, Ik ben St. Germaine. Ik ben St. Germaine, Opzichter van de IK BEN, Opzichter van de Violette Vlam, en ja dierbare Joe, opzichter van de tequila, hoewel ik het me niet herinner ooit die substantie gehad te hebben tijdens de tijd dat ik de planeet bewandeld heb. Maar vele keren, mijn geliefde vrienden, hebben wij samen gezeten en een glas wijn, een kop mede of thee, brood en soep gedeeld, het deed er niet toe, want de vreugde kwam in eenvoudig samen te zitten, samen te wandelen, samen te lachen, ons algemene begrip en ons algemene doel met elkaar te delen wat, in feite, nooit veranderd is.
En ja, ik ben vereerd om naar jullie toe te komen gedurende deze tijd van onafhankelijkheid van dit volledige continent van Noord Amerika, omdat dat mijn oproep geweest is, de Oproep voor Vrijheid welke ik gewenkt heb naar velen om zich bij mij aan te sluiten. Ja, het is een tijd van grote transformatie en wij zijn van ons stuk gebracht door diegenen die zeggen, “Niets is er aan het gebeuren, niets is er aan het veranderen”. Wij zouden willen suggereren dat jullie je ogen openen en om jullie heen kijken, want nooit zijn er meer signalen geweest, is er meer duidelijkheid geweest, grotere signalen in termen van wat er op deze geliefde planeet, deze geliefde Aarde aan het gebeuren is.
Mensen zijn aan het ontwaken … dat is hoe wij het in de meest eenvoudige termen tot uitdrukking brengen. En honderden aan jaren geleden ontwaakten de mensen van deze Verenigde Staten en zij zeiden, “Wij wensen ons eigen schip te besturen”. Welnu, dat is niet om te suggereren dat de tirannie eindigde of dat egoïsme en controle en misbruik van de macht tot een beëindiging kwam, omdat het dat niet deed. Het was mijn droom en die van jullie dat het tot een einde zou komen, en ik en jullie, mijn geliefden, ongeacht van welk land, welke natie of op welk continent jullie leven, jullie hebben die droom nooit opgegeven … dat de tirannie vernietigd zou worden, dat hebzucht en lust en misbruik van de macht geëlimineerd zouden worden, en dat allen in het Zonlicht en het Maanlicht van de vrijheid zouden lopen.
Helaas is vrijheid … laat mij een stukje teruggaan … Vrijheid is een geboorterecht, vrijheid is niet iets dat verdiend moet worden, zeer zeker niet dat er voor gevochten moet worden of dat er politiek voor gelobbyd moet worden, en toch is dat precies wat er op deze planeet aan het gebeuren is … dus, helaas, is vrijheid iets geworden waar velen, niet alleen naar streven maar ook voor vechten en ik bedoel niet noodzakelijkerwijs op de manier van oorlogvoeren, omdat dat lichtzinnigheid op diens duidelijkst is.
Hoe verkrijg je vrijheid door anderen gevangen te zetten en te vermoorden en dan in een ander context te zeggen, “Oh, het is oké” …? Het is nooit oké geweest en het zal nooit oké zijn, niet door welk individu, welke groep, natie of collectief dan ook.
Dus, wanneer ik tegen u zeg dat vrijheid iets is waar velen, helaas, voor vechten, bedoel ik met de waarheid van jullie integriteit, jullie geduld en ongeduld, jullie uithoudingsvermogen, omdat jullie opstaan … ja, de één na de ander, en het ene miljoen na het andere miljoen … en jullie zeggen, “Ik kies om vrij te zijn. Ik ben vrijheid, gelijkwaardigheid en gerechtigheid, en ik sta voor velen wanneer ik dit verkondig.”
En het is in deze verkondiging, mijn geliefde vrienden en bondgenoten, dat jullie het Nieuwe Rijk naar voren brengen van het in ere houden en respecteren van ieder persoon diens recht. Nee, niet om het een ander moeilijk te maken, niet om een ander te misbruiken, maar ja, om in hun Licht te staan, met hun meningen zelfs wanneer zij anders zijn dan die van jou, en om verder te gaan met het in ere houden en de breedte, de vloeibaarheid.
Jullie hebben heel veel lessen geleerd van oorlog, zowel op en van de planeet af, en één van de dingen die jullie geleerd hebben … en er zijn vele … is, dat het niet werkelijk in een zege resulteert. Er is grote feestviering aan het beëindigen van een oorlog, en met recht, maar de prijs in termen van het verlies van levens, de tragedie voor families aan alle zijden, de verwoesting van dorpen, van steden, van het platteland, de vernietiging van dieren en veestapels, van gewassen, van water … geen daarvan is acceptabel. Dus de zege is vaak zeer hol.
Maar op deze dag spreek ik tegen jullie over een andere vorm van zege. Ik spreek over de zege van Liefde. Ik spreek over de zege van het individu en de collectieve vrijheid. En het begint, mijn geliefden, met ons en dat wij neerzitten met een glas wijn en een plak brood en onze vastberadenheid verkondingen … niemand zal boven ons heersen en wij zullen als één cirkel, één planeet, alle Gaians, leiden en volgen en hart naar hart ons bij elkaar aansluiten, in vrede, in beschaafdheid, in vriendelijkheid en in consideratie, in gelach en spel, in werk en ijverigheid, en in vrijheid.
Ga met mijn Liefde en ga, vergeet niet je Violette Vlam Toorts. Vaarwel.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Channeled by Linda Dillon
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/