Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 juli 2016

SAUL: De werkelijkheid is oneindig veel verder dan alles wat jullie je maar kunnen voorstellen. / 2 Juli 2016 door John Smallman


SAUL:
De werkelijkheid is oneindig veel verder dan alles wat jullie je maar kunnen voorstellen.
2 Juli 2016 door John Smallman

Als jullie kijken naar het dagelijkse nieuws wat zich ontvouwt over de planeet is het onmiskenbaar duidelijk dat er enorme veranderingen in de wereld plaatsvinden. Deze veranderingen zijn van essentieel belang voor het welzijn van de mensheid, dus doe de intentie ten minste eenmaal per dag en bij voorkeur 4 of 5 keer per dag, dat de liefde, de ware aard van ieder mens, stijgt in hun bewust gewaarzijn en dat zij de nieuwe sociale structuren die nodig zijn van harte omarmen om ervoor te zorgen dat vreedzame en harmonieuze co-existentie tussen individuen en naties stevig worden gevestigd in deze Nieuwe Tijd die jullie in december 2012 zijn binnen gegaan.

Het is een uitgemaakte zaak, maar het wordt door jullie gedaan, door de mensheid, in elk nu moment, en daarom kun je zien dat het jullie intentie is, dat de drijvende kracht er achter is.

Wees jezelf!

Laat de conflicten en disharmonieën van de illusie wegvallen, en verhoog het plezier in wat je creëert in ieder moment door je totale gevoel van zelfacceptatie, die jou vervolgens toestaat en je aanmoedigt om ook volledig anderen te accepteren en te eren, in plaats van, zoals eeuwen in het verleden van jullie geschiedenis, elkaar voortdurend te oordelen als inadequaat, verkeerd, of slecht.

Jullie zijn allemaal, ieder van jullie, zonder uitzondering, Gods geliefde kinderen. Hij waakt over een ieder van jullie met oneindige Liefde; alles wat je hoeft te doen is Zijn Liefde te accepteren en te delen en uit te breiden tot de gehele mensheid. Het is een uiterst eenvoudige manier om te zijn, het stelt geen eisen aan jullie, en vereist geen oordeel of onderscheidingsvermogen, alleen dat jullie Jezelf zijn.

God schiep jullie volmaakt, en volmaakt blijven jullie. Stop met je bezig houden met de krankzinnige spelletjes die jullie aangeboden worden door de illusie die jullie opgebouwd hebben, heb in plaats daarvan, de intentie om het Christusbewustzijn te zien dat zich zonder uitzondering in een ieder van jullie bevindt. In werkelijkheid zijn er geen uitzonderingen, geen conflicten, geen verraad, en geen oordelen, is er slechts oneindige harmonie waarin jullie allen de tegenwoordigheid van God eren in jezelf en in elkaar. Je hoeft alleen maar de keuze te maken, het besluit om dat te doen te maken, en het gebeurt, zoals het dat altijd doet, in dit Nu moment, het moment dat altijd aanwezig is. Er is geen verleden, is er geen toekomst, is er alleen het eeuwige nu, waarin de hele schepping aanwezig is in vreugdevolle harmonie.

Je kunt ervoor kiezen je niet bewust te zijn dat dit zo is, je kunt beslissen niet liefdevol om te gaan met jezelf en met anderen, en je kunt doorgaan met conflicten, verraad, en bitterheid te stimuleren - maar waarom zou je dat doen? Jullie willen allemaal de eeuwige vrede en het vreugdevolle bestaan wat er uit volgt. Jullie willen alleen Liefde, om bemind te worden, en in waarheid worden jullie er eeuwig door omarmd, want God is Liefde, God is alles wat bestaat, is Dat waarin de gehele schepping eeuwig in omhuld is, en dus elk en iedereen van jullie is God, liefde en de extatische vreugde dat het bewustzijn biedt.

Het Opperwezen, de Goddelijke Wijsheid, de Moeder / Vader / God, waarin alles wat bestaat Zijn eeuwige en onsterfelijke bestaan heeft is Oneindige Liefde. Er is niets anders! Jullie menselijke waarneming van en geloof in het fysieke universum met zijn fysische wetten als een uitgestrekte realiteit is volstrekt en totaal niet in de lijn met ALLES WAT BESTAAT - God! Wanneer jullie ontwaken, zoals jullie wel degelijk zullen - niet in een verre en wenselijke ingebeelde toekomst, maar in dit eeuwige nu moment, het enige moment dat Echt is – zullen jullie absoluut verbaasd zijn dat jullie geloofde in de illusie en het toe lieten te heersen en jullie perceptie te begeleiden van wat echt is.

Jullie zijn zo veel meer dan jullie Jezelf waarnemen te zijn terwijl jullie doorgaan om jezelf onder te dompelen in de illusie die jullie uitsluitend gebouwd hebben om jezelf te overtuigen dat je geen behoefte aan God had. De enige analogie die ik jullie kan bieden, en ik verzeker jullie dat het volstrekt onvoldoende is, is de gedachte die jullie vasthouden terwijl jullie het leven ervaren als mens - dat zonder jullie menselijke lichamen jullie zouden ophouden te bestaan! In waarheid, als jullie je identificeren met jullie menselijke lichamen, zoals de overgrote meerderheid van jullie doen - zelfs degenen die beweren van niet - is het alsof jullie hadden opgehouden te bestaan!

De werkelijkheid is oneindig veel verder dan alles wat jullie je maar kunnen voorstellen, terwijl jullie overtuigd blijven van de realiteit van jullie menselijke vormen. Om de Realiteit te weten moeten jullie ontwaken, en dat betekent de keuze maken om jullie greep los te laten van jullie geloof in alles wat lijkt vorm te hebben, om jezelf toe te staan de uitgestrektheid van leegte te ervaren waarin oneindige mogelijkheden eeuwig verblijven.

Jullie bouwden de illusie vanuit dat grote en oneindige gebied van potentieel en zijn binnen dat dromers geworden, doch voor maar een ogenblik. Een moment dat voor jullie lijkt miljarden jaren aan de gang te zijn geweest, maar dat in feite een periode is geweest die korter is dan een knip van jullie vingers.

Binnen de illusie, waar de vorm van jullie lichamen jullie lijkt te verankeren, lijkt de tijd lineair, consistent, en bijna eindeloos, terwijl het in feite geen substantie heeft, het is volledig onwerkelijk. Die paar van jullie die verlicht zijn geworden hebben in de loop der eeuwen, geprobeerd om de waarheid hiervan te laten zien, maar omdat jullie zo gefascineerd zijn geworden door de illusie in al zijn ogenschijnlijke glorie, verwardheid, mysterie, uitgestrektheid en ondoorzichtigheid zijn jullie niet in staat jullie vasthoudendheid eraan los te laten - Jullie zijn een beetje zoals kinderen met het speelgoed of dekens waarvan ze geheel weigeren te worden gescheiden.

Maar nu, dit nu moment, dit huidige moment als jullie hier naar luisteren dit of lezen, is het tijd om de illusie weg te laten glijden, zodat jullie kunnen ontwaken in de werkelijkheid, jullie natuurlijke staat, en jullie jezelf, eens te meer, kennen als Gods goddelijke kinderen, onlosmakelijk verbonden met Hem en voor eeuwig begiftigd met Zijn oneindige kracht, de kracht die hij jullie gaf  op het moment van jullie creatie om vast te houden en van te genieten tot in alle eeuwigheid.

Je bent één met de Bron, met God, met Al Dat Is, dus sta jezelf toe om je dit te realiseren, om dit te erkennen, en ontwaak in de absolute vreugde die Werkelijkheid is. Maak elke dag wat tijd vrij van de schijnbaar constante eisen van het leven als mens binnen de illusie, en sta jezelf toe om je hart te openen voor de liefde die je omringt, je omhult, en geduldig op jou wacht om het te accepteren, zodat jij je er volledig bewust van kunt worden dat er geen afscheiding is. Als je dat doet zul je eens en temeer weten dat je één bent met de Bron, volkomen in lijn met je ware natuur, en je vreugde zal overweldigend zijn.

Met heel veel liefde, Saul.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl