Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 11 juli 2016

SAUL: “Binnenin een ieder van jullie is het hele universum aanwezig.” / 10 juli 2016 via John Smallman


SAUL:
“Binnenin een ieder van jullie is het hele universum aanwezig.”
10 juli 2016 via John Smallman

Eén is alles wat er is, is er niets anders! Er is geen noodzaak voor iets anders, want binnen God, de Bron van Alles Wat Is, alles wat geschapen is door die Bron is eeuwig aanwezig in glorieuze en eeuwige goddelijke harmonie.

Als mensen, de door jullie eigen gemaakte keuze de ernstige beperkingen ervaren die een fysiek lichaam jullie oplegt, lijkt het dat jullie kleine onbeduidend wezens zijn in een enorm fysiek Universum, dat zich helemaal niet bewust is van jullie; verbaast jullie het feit vaak dat jullie ook maar bestaan. De illusie is een super, maar illusoire constructie dat jullie zo gebouwd hebben dat jullie spelletjes van afscheiding zouden kunnen spelen. Spelletjes die zo intens echt lijken, want tijdens het spelen daar binnen, identificeren jullie je met jullie lichamen en jullie ego's - waarbij intense pijn en lijden kunnen worden ervaren - in plaats van met jullie echte en ware natuur, wat nooit lijden kan veroorzaken of schade kan berokkenen, want het is Een met God.


Nu is het moment voor jullie aangebroken om het spelen van spelletjes te voltooien en te ontwaken. Zij zijn waarlijk overweldigend geworden in de schok en het lijden dat ze aan jullie bieden, en jullie allemaal hebben meer dan genoeg van het schijnbaar eindeloze verraad en de conflicten waarmee zij zich dagelijks aan jullie presenteren.

Ontwaken is het loslaten van jullie overtuigingen, elk van hen! Dat kan misschien wel krankzinnig klinken, "Ik moet geloven in iets," wat jij uitroept. Maar waarlijk al jullie overtuigingen zijn overtuigingen in aspecten van de illusie en zijn daarom onwerkelijk. Wanneer jullie het geloof in jullie overtuigingen loslaten maken jullie  ruimte beschikbaar voor de Realiteit om zichzelf te laten zien aan jullie als jullie dat toestaan. Maar vrees dringt vaak die ruimte binnen wanneer jullie je gedachten zuiveren, omdat het bewustzijn dan naar boven komt en jullie herinneren aan het gevoel van eenzaamheid en verlatenheid, wat het belangrijkste kenmerk is van de illusie, die jullie puur gebouwd hebben om de afscheiding te ervaren van de Bron.

Jullie natuurlijke staat, jullie enige staat, jullie echte staat, is Eenheid met de Bron, en zouden jullie in staat zijn je af te scheiden - wat onmogelijk is - zouden jullie ophouden te bestaan. Diep van binnen weten jullie dit, maar jullie zijn het vergeten, of liever gezegd verloren je bewustzijn dat de afscheiding onmogelijk is, omdat God, en daarom ieder van jullie, eeuwig als Eén bestaan.

Kijk naar de angst, kijk door de angst heen en zie de oneindige vrede die daar voorbij ligt. De angst is maar een mistige schim die jullie hebben geplaatst tussen jezelf en de werkelijkheid. Loop er doorheen in het briljante Licht van Gods Liefde die jullie wacht aan de andere kant en nooit meer zal angst macht over jullie hebben.

Kortstondige angst ontstaat wanneer het lichaam gevaar voelt, en dat is normaal, het is zijn functie om jou aandacht te krijgen, zodat je de nodige maatregelen kunt nemen om te voorkomen of je te verplaatsen uit de buurt van elk gevaar voor het lichaam. Daarna lost het gewoonlijk op. Het kan echter ook vervangen worden door ernstige angsten als je in jouw gedachten de herinnering blijft herhalen aan de gebeurtenis die het veroorzaakte. Dat is een ego afleiding van het leven in het nu moment het enige moment dat er is.

Jullie egos houden ervan als jullie bang zijn, want dan kunnen ze jullie beheersen en sturen in jullie gedachten, woorden en daden die niet geschikt zijn en dat kan ertoe leiden dat jullie schade aanbrengen aan jullie eigen lichaam of de lichamen van anderen, en van daaruit ontstaat lijden en meer angst, wat jullie ego versterkt. Alleen lichamen kunnen lijden, en jullie zijn veel, veel meer dan je lichaam.

Binnenin een ieder van jullie is het hele universum aanwezig. Alles wat jullie ervaren komt van binnenuit, er is geen echt "daar buiten." Daarom hebben jullie de kracht om te veranderen wat jullie ervaren.

Wat zich fysiek voordoet is een gevolg van de projecties van de collectieve menselijke geest, maar hoe jullie ervaren wat zich voordoet is te wijten aan de individuele keuzes die jullie maken in het moment. Jullie allen zijn op de hoogte van mensen in moeilijke of gevaarlijke fysieke situaties die op verschillende manieren reageren als zij met hen omgaan. Sommigen zijn moedig en helpen diegene die in nood zijn, terwijl anderen in paniek raken en vluchten. En het is ongepast om een reactie als goed of fout te beoordelen, omdat je er absoluut geen idee van kunt hebben wat mensen, die onder druk staan toe kan drijven.

Wat jullie moeten begrijpen is dat jullie de op elk moment de kracht van keuze hebben, en dat welke keuze je maakt een volledig geldende uitoefening van je kracht is. Vanuit elke keuze die jullie maken tijdens jullie Aardse leven, lessen ontstaat wat jullie wensen te ervaren. Dat is vaak niet duidelijk, en als de les ongezien blijft, niet herkend, en niet geleerd, zal het opnieuw en opnieuw gepresenteerd worden, totdat jullie het leren, zodat jullie uiteindelijk verder kunnen gaan op jullie spirituele pad. Soms ervaren mensen persoonlijk katastrofische gebeurtenissen in hun leven, omdat de meer zachte duwtjes die ze hadden gekregen om de lessen die hen werden aangeboden niet waren herkend.

Elke gebeurtenis, elke ervaring die optreedt tijdens jullie Aardse leven heeft een doel, een doel wat bedoeld is om aan jou te worden gepresenteerd voor de les die je wilde leren. Er zijn geen ongelukken en geen toevalligheden, omdat jullie je Aardse levens pad met grote zorg gepland hebben voordat jullie incarneerden. Als het leven niet soepel stroomt voor jou, als je geblokkeerd lijkt te worden van het bereiken van wat je hebt ingesteld te willen bereiken betekent dit dat je de lessen niet hebt herkent die je hebt gekozen om aan jou te worden gepresenteerd. Niettemin is Karma de presentatie van de lessen die je, in duidelijke vooruitziende wijsheid en met begeleiding van jouw mentoren in de spirituele sferen, besloten hebt om te leren tijdens dit leven.

Maak je geen zorgen over het niet tijdig onderkennen en hen te leren, er zit geen stigma aan vast, er zal altijd nog een kans komen, en je leert waar je voor kiest om te leren. Aangezien jullie je gekozen pad van het leren van je aardse lessen volgen worden deze altijd op het juiste moment gepresenteerd. Als je ze leert volgen vrede en tevredenheid Als je niet in vrede bent, geen voldoening ervaart in je leven, kijk dan naar hoe je je gedraagt en reageerd op situaties die zich voordoen, en vraag jezelf af of je liefdevol, eerlijk en met absolute integriteit met hen bezig bent. Vergeet niet, Liefde is het antwoord in elke situatie. En jullie weten dat!

Soms zie je mensen die alles van hun zelf geven om anderen te helpen, om anderen te troosten, om anderen te adviseren, en toch lijkt hun eigen leven erg gestrest en ongelukkig te zijn.

Stuur hen liefde, rustig en discreet, en weet dat ze momenteel niet volledig de lessen erkennen die worden gepresenteerd aan hen, of dat ze een moeilijke weg hebben gekozen als een middel om met anderen te zijn die het nodig hebben en meer hulp hebben gevraagt door middel van gebed _ . Elk gebed en roep om hulp wordt gehoord en er wordt altijd op de meest positieve manier op gereageerd, altijd.

En, zoals gebruikelijk, zal ik deze boodschap beëindigen door jullie eraan te herinneren dagelijks naar binnen te gaan, waar jullie toegang hebben tot de goddelijke vlam van Liefde die zich binnenin een ieder van jullie bevindt, wachtend op jouw uitnodiging om jou te omhelzen. Jullie zijn nooit alleen, hoe pijnlijk de situaties die jullie ervaren ook kunnen zijn. Weet dat jullie oneindig zijn geliefd in elk moment, en nodig Liefde uit om te troosten en jullie te adviseren.

Met heel veel liefde, Saul.


vertaald: wakkeremensen.blogspot.nl