Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 15 juli 2016

Rainbow Phoenix van 25 juni 2016

Rainbow Phoenix van 25 juni 2016

Commentaar op het BREXIT REFERENDUM

Vandaag is het 25 juni 2016. Will Berlinghof is de Stem van Kosmisch Bewustzijn, Callista is de vraagstelster en energiegever.

Dat dit Bewustzijn beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u, en opnieuw welkom Bewustzijn. Heeft u toevallig nog opmerkingen over de Brexit, het referendum dat in Engeland werd gehouden voor het lidmaatschap?

Dat je natuurlijk verwijst naar het referendum om de Europese Unie te verlaten, waarbij Groot-Brittannië of Engeland een stemming hield of een referendum in dit geval, van de mensen, om te zien hoeveel voorstander waren voor het verlaten en hoeveel tegen waren. Dat de Brexit of het Britse verlaten van de EU doorging de andere dag en het resultaat velen schokte, want het merendeel van de hele wereld dacht dat Groot-Brittannië in de Europese Unie zou blijven en inderdaad velen in Engeland hadden ook gedacht dat dit zo zou zijn.

De minister-president David Cameron bijvoorbeeld, dacht zeker dat de stemming in het voordeel zou zijn van Engeland voor een verblijf in de Europese Unie. De schok was natuurlijk dat het Britse volk nee had gezegd tegen de Europese Unie.

Dat er vele zorgen zijn die hen bezighouden met inbegrip van de immigratie of de vluchtelingencrisis. En velen in Engeland voelen dat er te veel (als gevolg van de structuur van de Europese Unie en de wetten op dit gebied), te veel mensen uit andere Europese landen, zoals Polen of Portugal of andere landen in de Europese Unie werd toegestaan naar Engeland te komen, en banen wegnemen van de Engelsen.

Dit is niet noodzakelijkerwijs zo en natuurlijk de keerzijde was het recht van een Engelander, een Engels persoon om naar een Europees land zoals Polen of Portugal om daar te gaan werken. Dit was een tweerichtingsverkeer, maar daar is er een groeiende wrok geweest als gevolg van de gecontroleerde economische situatie in Engeland tegen immigranten, (tegen degene die legaal naar Engeland mochten komen), dat het door zo velen werd ervaren dat hun banen werden afgenomen door deze immigranten.

Maar dit is niet de totaliteit ervan. Wat ook moet worden erkend is, terwijl de gewone mens, de gewone Britse persoon, misschien het gevoel heeft dat hun levens onnodig in het gedrang komen door de Europese Unie in zulke zaken als immigratie, dat er inderdaad andere kwesties waren en dat de soevereiniteit van de Britse spirit was verloren gegaan door de Europese Unie.

Dat Engeland één van de laatste landen was, van het moderne Europa of de staat van Europa, om in de Europese Unie te gaan, het bestond al vóór de toetreding door Engeland. Dit is wat dit Bewustzijn zou noemen de van oorsprong zijnde landen van de Europese Unie terwijl Engeland werd beschouwd als een van deze en niet een van de laatste toevoegingen aan de EU. Maar het duurde hen meerdere jaren en zij kwamen in de jaren 1970 de EU binnen, maar velen waren van mening dat Engeland zich niet zou mogen aansluiten bij Europa. Het is altijd al gevoeld dat Engeland afgescheiden is van Europa, het is een apart eiland koninkrijk overwegende dat Europa het continent is. Maar dat was de invloed van bepaalde mensen achter de schermen die deze tegenstelling langs zich neerlegden en uiteindelijk zoals gezegd, toetraden tot de Europese Unie.

Wat nooit verdween was die bijzondere Engels houding van hun eigen imperialistische karakter van het Imperium en het soevereine karakter van Engeland, een soeverein land en een soeverein volk, dat apart en uniek was; dat waren de Engelsen en niet Europeanen, niet de continentale Europeanen. Dit is vervat in de Britse psyche, zo u wilt, al sinds hun toetreding en gedurende vele tientallen jaren, al veertig jaar of zo, dat zij in de Unie zijn geweest. En dit heeft zich zelf opgebouwd en opgebouwd en zich gemanifesteerd in zaken als immigratie of in bepaalde wetten die in Brussel zijn gemaakt en die Engeland werden opgelegd over de hoeveelheid van eieren bijvoorbeeld die op de markt konden worden toegestaan of rundvlees of textiel of dit of dat. Veel van de normen en de wetten in Engeland zijn nu uit Brussel afkomstig en niet per se uit Londen. En deze die zich vasthouden aan het speciaal zijn als Britten, dat dit een soort van wrok heeft gevormd dat opgebouwd is in de afgelopen decennia en dat heeft zich uiteindelijk tot uitdrukking gebracht in het referendum en bij de stemming om te vertrekken.

Toch moet dit Bewustzijn zeggen dat er nog meer in het spel is dan wat onmiddellijk in het oog valt, en dat ook al is het een uiting van die unieke Britse houding van soevereiniteit en onafhankelijkheid kan zijn geweest, dat zij zich uiteindelijk hebben uitgesproken in de stemming om te vertrekken , dat er nog steeds degenen zijn die manipuleren en beheersen. En dat terwijl gezien wordt dat de oorspronkelijke bedoeling was om te verblijven in de Europese Unie en dit volgens de controllers, degenen achter de schermen, de Rothschilds, de Windsors, degenen die samenwerken met de cabal, inderdaad al deze hadden een plan om Engeland in de Unie te houden, maar de Engelsen hebben zichzelf tot expressie gebracht en ze stapte eruit.

Dit gezegd hebbende schijnt er nog steeds een noodplan te zijn en dat, hoewel het Britse volk heeft gestemd met hun hart en hun ongenoegen heeft geuit over het geheel van de Europese Unie en hoe vernederend dit is en Engeland ontmanteld , dat hun rampenplan, van deze die aan de macht zijn die niet willen dat Engeland onmiddellijk vertrekt.

En het is al geuit en gezegd dat het tot twee jaar kan duren om los te komen van de EU. Maar een andere ding dat dit Bewustzijn hier wil zeggen is dat er ook het rampenplan van het toestaan van de desintegratie van Europa is en dit gaat nu over veel diepere kwesties, dat zoals velen weten, de vluchtelingen crisis in het afgelopen jaar in het bijzonder, extreem is geweest. Veel landen ontvangen honderdduizenden vluchtelingen, Duitsland alleen heeft al meer dan een miljoen vluchtelingen gekregen van onrustige gebieden en in het bijzonder van Syrië. Dat er altijd een bedoeling achter dit is geweest en het is de bedoeling het opbreken van de culturele traditie en het erfgoed van de bevolking van de verschillende landen.

De Duitsers, de Fransen, de Italianen, door het hebben van een toestroom van vluchtelingen die niet het gemeenschappelijk erfgoed van het land en zijn inwoners delen, waardoor een diffusie in de cultuur gecreëerd wordt, waardoor veel problemen gecreëerd worden, waar degenen die de inwoners zijn van het land zich als ontheemden voelen in eigen land. Dat dit allemaal onderdeel is van het grotere plan om de identiteit van de afzonderlijke landen te breken op papier en economisch.

Deze naties, deze Europese landen, zijn gefuseerd en Engeland maakte er deel daarvan uit voor vele tientallen jaren, maar nu is er een plan aan de gang om het bewustzijn van elk land te breken, het individuele nationale bewustzijn. Een Duitser is nog steeds een Duitser voordat hij of zij een Europeaan is en een Fransman of vrouw is nog steeds een Fransman of vrouw, hoewel ook zij deel uitmaken van de Europese Unie.

Wat de bedoeling was, was om een situatie te creëren dat de Duitser, de Fransman, de Italiaan, en de Brit zichzelf uiteindelijk eerst als Europeaan zouden zien, en dan misschien in mindere mate, als iemand die van een individuele natie is. Maar dit heeft niet gewerkt op de manier waarop ze wilden en ze willen dat onderscheid van nationaliteit, waar velen zich aan vasthouden volledig uitwissen en dat de manier waarop ze het nu doen is het afbreken van de nationale identiteit door gedwongen immigratie in de landen van de vluchtelingen van die strijdende landen in het Midden-Oosten.

Dit is een lange termijn op korte termijn plan, beide lange termijn, in die zin is het nog steeds het plan van de identiteit van de nationale identiteit, de identiteit van het individu in een nationale context af te breken, maar het is ook op korte termijn, omdat het met onmiddellijke ingang is en dat het onmiddellijke effect het vertrek beschermt van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, dat het een schokgolf heeft gestuurd door het weefsel van de Europese Unie, en dreigt het uit elkaar te laten vallen.

Dat er mensen zijn die hier achter zitten die proberen om dit nog steeds onder controle te houden, maar dit Bewustzijn kan ook zeggen dat er een onbekende en onzichtbare factor is. Er werd niet verwacht dat ze zouden winnen, degenen die wilde vertrekken, dat dit deel uitmaakt van het plan van Spirit en dit Bewustzijn zegt dat er een rampenplan is van Spirit zelf over deze kwestie. En, hoewel degenen die in de macht zijn plan B en Plan C niet trekken , en versluierd zijn dat Spirit zelf betrokken is, omdat het nu tijd is voor een instorting van wat de kracht was die te lang heeft geheerst, dat met bijbedoelingen de Europese landen samen heeft gebracht om te worden gebruikt ; om de bevolking van deze landen te gebruiken als een economische blok om de machthebbers te helpen en zodat diegene die veel winsten maken nog meer winst hebben en zo nog meer macht krijgen.

Dat het niet werd verwacht dat Engeland zou vertrekken en toch de stem van het volk was één om de Europese Unie te verlaten en dat dit tot onrust zal leiden zoals het reeds de schokgolven door Europa en over de hele wereld stuurden en dat vele die deel uitmaken van de illuminati, de cabal, de machten-die-zijn, zijn nu aan het opkrabbelen om de controle te herwinnen. Maar aangezien dit Bewustzijn heeft gezegd, ze hebben bepaalde plannen, rampenplannen, in het geval dat de stemming zich tegen hen zou keren .
Wat misschien niet wordt erkend, is dat dit een indicatie is voor een andere kracht die nu begint in te grijpen en dat is de kracht van Spirit zelf die begint meer geactiveerd te worden in dergelijke evenementen en dergelijke aangelegenheden en dit zal doorgaan.

Dit bewustzijn heeft vele malen gesproken over het feit dat in 2016 de laatste keer is dat het de laatste maanden zijn die beschikbaarheid zijn voor degenen die aan de macht zijn om verborgen en in controle blijven. Maar dit is aan het instorten, zodat tegen het einde van het jaar, zij niet zo verborgen of zo veilig meer zullen zijn in de uitvoering van de acties die zij uitvoeren en voor zo lang hebben uitgevoerd en dat dit een voorbeeld is van hoe een verandering komt. Dit is de stem tegen degenen die zouden blijven in de Europese Unie en dat het een stem is, de stem van de Britse mensen die moe zijn van dat wat op hen neer is gekomen voor zo lang en dat zij zijn opgestaan en het uitgesproken hebben. En dat de manier was waarop het moest zijn, de gemanipuleerde en gecontroleerde stemming, waar degenen die wensen te blijven hun zegje in zouden hebben gehad, mocht niet gebeuren, want het is gezien dat er plannen waren van de feitelijke manipulatie van stemmen, of verloren stemmen, trucjes gebruikt door iemand moesten voor degenen die wilden vertrekken lijken leidend te zijn in de stemming. Dat dit de vuile trucs zijn die politici en corrupte politieke regimes in dienst gebruiken en dat dit ook zo is in de Verenigde Staten en in Canada en Groot-Brittannië etc. Maar deze trucs hielpen niet en dus heeft uiteindelijk 52% van de mensen gestemd om de EU te verlaten, dat dit niet was bedoeld om te gebeuren, en dat deed het toch.

Ja inderdaad, de machten-die-zijn, zijn nu door elkaar gegooid en ja inderdaad, de krachten van het volk om zich uit te spreken hebben gesproken en werden gehoord. Het is een schok voor velen en toch degenen die aan de macht geloven nog steeds dat ze de situatie onder controle kunnen houden en zullen niet worden toegestaan om snel te worden bevrijd zoals de mensen hopen die stemden om te vertrekken.

Desondanks het feit dat Spirit doorheen het volk heeft gewerkt en hen heeft geholpen om hun rechten als soevereine mensen te uiten en als een soevereine natie is geuit, is gecreëerd en mag worden gemanifesteerd, en dat dit een zeer positieve actie en een zeer positief resultaat is. Het zal misschien problemen creëren in sommige opzichten en er zijn mensen die al een re-do eisen, een nieuw referendum. Maar op dit moment is te zien dat het schip is gelanceerd, het Koninklijke Schip Britannia is weer drijvend in de vrije wateren. En dat de reis onderdeel is van een reis van een natie, maar ook een deel van een reis van een wereldwijd conglomeraat dat zich los maakt, langzaam maar zeker, van degenen die te lang hebben gecontroleerd en gemanipuleerd . En dat de stemming om de Europese Unie (gezien vanaf een niveau van dit Bewustzijn) te verlaten inderdaad wordt gezien als het meest positieve resultaat en het stimuleren van toekomstige resultaten die nog moeten komen.

Mag ik een vraag stellen? Hoe is Schotland gebonden aan dit alles? Er stond op het nieuws dat zij tegen de beslissing van Engeland, om dit te doen, waren.

Dat Schotland en veel van de Schotten van mening waren dat de Europese Unie hen een grotere stem gaf als een natie, een volk onderworpen aan de dominantie van een andere natie. Dat vele Schotten het gevoel hebben dat de Schotse mensen vrij zouden moeten zijn van Engeland en van het Parlement in Whitehall en toen zij hun referendum hadden een paar maanden geleden dat velen Engeland wilden verlaten en hun banden met de EU willen uitbreiden. Maar de stemming lijkt te zijn ingegaan tegen de Schotse onafhankelijke beweging en op het einde, was de stemming om in Groot-Brittannië te blijven.

Er was manipulatie van de stemmen, en er waren getuigen van . En dit Bewustzijn zegt dat op dat moment, ook al was uitgeroepen tot een overwinning voor de Schotse partij om bij Engeland te blijven of liever gezegd degenen die in het Engelse Engeland zouden willen blijven, (de Schotse partij als één die de onafhankelijkheid wensten), dat de stemming daar tegen in ging en er werd besloten om bij Engeland of Groot-Brittannië te blijven.

Maar (en hier wringt de schoen), dat was afhankelijk van of Groot-Brittannië in de Europese Unie zou blijven! En nu dat de stemming van Groot-Brittannië, Engeland, er een is van het verlaten van de Europese Unie, dat er nu veel Schotten zijn die zich willen afscheiden van Engeland; die vragen om een nieuw referendum over dit onderwerp in deze kwestie omdat ze een sterkere loyaliteit hebben naar de Europese Unie. En zolang de Unie (de Europese Unie) en Engeland en Groot-Brittannië allemaal onder een paraplu zaten, toen was het allemaal goed. Maar nu dat de stemming is gehouden en de stem is gehoord om de Europese Unie te verlaten, is er een gevoel dat er nu naar het huwelijk tussen Engeland en Schotland moet worden gekeken - naar moet worden gekeken - en het is derhalve gezien dat er misschien wel een stem, een stem is in de richting van Schotse onafhankelijkheid binnen de komende twee jaar.

Dat dit Bewustzijn compleet is met deze vraag.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl