Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 8 juli 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 8 Juli 2016

Mike Quinsey 
Channeling van zijn Hogere Zelf
8 Juli 2016

Het uit elkaar vallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn objectief bereiken van het teruggeven van de macht aan de mensen. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminatie om de wereld te controleren, en terwijl hun autoriteit afneemt zullen jullie zien dat diegenen die de dienstverlening aan de mensen op de eerste plaats zetten in/naar hun eigen autoriteit komen. Er zal geen teruggaan zijn, ondanks wat voor pogingen dan ook van de Duisteren om de onvermijdelijke bestemming die zich nu aan het ontvouwen is te veranderen. Vele Lichtwerkers hebben op deze tijd gewacht, om verder te duwen met hun plannen voor de vestiging van een vrije maatschappij. Het zal tijd nemen om de veranderingen erdoor te krijgen, maar niets zal toegestaan worden om hen te vertragen en weldra zullen jullie de gewenste veranderingen zien plaatsvinden. Mensen neigen ernaar om ongeduldig te zijn voor actie zodat zij bewijs hebben van wat beloofd is en zij tevreden zullen zijn, aangezien de omstandigheden aan het veranderen zijn die voor hen toestaan om meer publiek gemaakt te worden.

Heel veel mensen kunnen alleen maar zien wat er recht voor hun ogen is en begrijpen niet dat de Mensheid op de rand staat van grote veranderingen die hen tot voordeel strekken. Deze zijn krachten in de hogere dimensies die de gebeurtenissen op de Aarde controleren, en ook verzekeren dat de wensen van de mensen gehandhaafd worden. De macht is van de Duisteren naar de mensen aan het verschuiven die nu manieren vinden van hun pas gevonden autoriteit uit te oefenen, om het Licht te vestigen waar het de mensen direct kan helpen. Ben ervan verzekerd, dat als je voor het Licht werkt je hulp en bescherming zult hebben, tenzij voor karmische redenen je voorbestemd bent om een andere uitkomst te ervaren. Niettemin, zullen dergelijke gevallen de uitzondering zijn en zouden jullie normaal gesproken niet een noodzaak hebben om bezorgd te zijn. Ga verder met jullie werk, wetende dat dit de tijd is wanneer het de gewenste resultaten zal produceren.  
Deze zijn beproevende tijden voor diegenen die goed op weg zijn naar Ascentie, aangezien wanneer je op je sterkst bent aan jou je definitieve tests gegeven worden. Het is altijd wanneer je het best voorzien bent om met hen om te gaan; dus ben niet meer dan nodig is bezorgd aangaande tot wat er mag gebeuren. Zo ver gekomen te zijn als dit, doorheen vele levens, zou het verrassend zijn als jullie niet door de eindtijden heen zouden zeilen. Ben niettemin voorbereid en weet dat jullie Gidsen aan jullie zijde staan en jullie hulp en aanmoediging zullen geven. Aan jullie wordt nooit gevraagd om dingen te doen die voorbij jullie bekwaamheden liggen, dus hebben jullie geen noodzaak om je zorgen te maken. Sommigen van jullie zijn zo vergevorderd dat jullie al schoon zijn van wat voor karma van belang dan ook, dus vrees geen enkele moeilijkheid met doorheen de laatste stadiums te geraken voorafgaand aan Ascentie.
Hebben jullie subtiele veranderingen in het Dieren Koninkrijk opgemerkt, aangezien ook zij beïnvloed worden door de stijgende vibraties. Gedurende enige tijd nu zouden jullie je bewust moeten zijn geworden van enige vreemde “partnerschappen” die zich tussen dieren ontwikkelt die, wanneer zij in het wild zijn, vijanden zijn. Het is een volgend teken van het verminderen van de roofdier type aandriften die normaal alledaags zijn in het Dieren Koninkrijk. Dat “De Leeuw zich bij het Lam zal neerleggen” is bezig uit te komen, en jullie zullen toenemend bewijs vinden als jullie je ogen open houden. Er is een tijd voorbestemd om te komen wanneer dieren vreedzaam samen zullen leven, net zoals de Menselijke Wezens dat zullen doen. Momenteel mag het onmogelijk klinken, maar het zal veel sneller komen dan dat jullie je voorstellen.
Jullie bestemming is om te ascenderen en velen van jullie zijn al gestegen naar een punt waar jullie weinig tot geen karma hebben om op te ruimen. Dus blijf op jullie pad en als het mogelijk is, deel jullie kennis met anderen zonder het hen op te dringen. Alle zielen zullen uiteindelijk opstijgen, maar op verschillende snelheden van ontwikkeling. Jullie kunnen daarom niet verwachten dat alle zielen op de waarheid reageren. Velen werden gehersenspoeld om een onjuiste overtuiging te volgen, maar mettertijd zullen zij de onvolmaaktheden in hun overtuigingen zien en beginnen de waarheid te spreken. Niettemin, wanneer de kans opduikt kan een woord hier en daar vaak een idee planten die hen mag helpen tot de waarheid te ontwaken.
Eindelijk kunnen jullie nu uitkijken naar een versnelling van de veranderingen van waaruit jullie zonder enige twijfel zullen weten dat het Nieuwe Tijdperk echt onderweg is. Jullie zullen terugkijken en je verwonderen over de manier waarop de veranderingen bereikt werden, ondanks de vele obstakels die op de weg geplaatst werden om hen te vertragen of te voorkomen van te gebeuren. Zelfs nu, zullen individuen met gevestigde belangen in het terughouden van jullie vooruitgangen steeds weer opnieuw proberen om dergelijke ontwikkelingen op te houden. Op de lange termijn zal het niet helpen, aangezien het Licht nu te sterk gevestigd is om gestopt te worden van diens doelstellingen te bereiken. Jullie zullen nog steeds om moeten gaan met de wanhopige manoeuvres van de Duisteren om de tijd te verlengen dat het neemt om de veranderingen binnen te brengen, maar als hun macht gereduceerd is zullen zij niet in staat zijn om de koers van de toekomst te dicteren.
Het uit elkaar vallen van de EU is nu onderweg en andere landen zullen de kans grijpen om hun macht terug te nemen. Er is geen reden waarom jullie niet in staat zouden zijn om nieuwe allianties te vormen die een vrije markt vestigen, die jullie de vrijheid geven om jullie eigen belangen te volgen. Terwijl de tijd verstrijkt zullen jullie ook in staat zijn om volledig voordeel te hebben van nieuwe vooruitgangen die opzettelijk achtergehouden werden om jullie onder de controle van de Illuminatie te houden. De veranderingen zullen door jullie verwelkomt worden, aangezien zij jullie in staat zullen stellen om een sprong in/naar de toekomst te nemen, en jullie zullen een meer acceptabel leven hebben zonder de jullie opgelegde eisen om jullie kortweg in staat te stellen te bestaan.
Er is meer dan voldoende rijkdom in de wereld om jullie toe te staan comfortabel te leven, en meer dan genoeg tijd te hebben om jullie eigen interesses/belangen te volgen. Op een geschikt tijdstip zullen jullie Binnen Aarde vrienden, die in feite rechtstreeks aan jullie verwant zijn, naar de oppervlakte komen en jullie helpen voorwaarts te gaan. Er zal ook een direct contact zijn met geavanceerde Sterren Wezens, die de veranderingen overzien om te verzekeren dat vooruitgang gemaakt wordt in overeenstemming met de instructies die gegeven worden door de hogere autoriteiten. Vanuit een tijd, toen jullie opzettelijk ertoe geleid werden te geloven dat jullie de enige intelligente levensvormen in jullie Universum waren, zijn de omstandigheden op de Aarde nu dramatisch veranderd en de waarheid zal onthuld worden. Jullie hebben voor veel te lang een gefingeerd leven geleefd en het is nu tijd dat jullie leren over jullie ware geschiedenis en jullie plaats bij de Sterren Wezens innemen. Niettemin, zullen deze kwesties tijd nemen om uitgezocht te worden, om aldus dingen toe te staan op natuurlijke wijze te ontwikkelen en alles goed zal zijn en naar jullie toe zal komen.
Gedurende een lange tijd zal de toekomst er onzeker uitzien, en het zal continu veranderend zijn totdat het duidelijk wordt dat gebeurtenissen jullie een grote hoeveelheid aan vrijheid teruggegeven heeft. Niet alleen dat, maar ook een nieuwe levensduur om in/naar het Nieuwe Tijdperk te verhuizen en te genieten van alle voordelen die daarbij komen. Oorlog en alle oorlogswapens zullen uitgeschakeld zijn en een groot tijdperk van vrede zal ervaren worden door het Menselijke Ras. Jullie zullen niet langer tot de Aarde beperkt zijn, maar als Geascendeerde Wezens wordt aan jullie de vrijheid gegeven om naar buiten de Ruimte in te reizen en in staat te zijn andere werelden te bezoeken. Jullie reis zal van hieraf aan jullie voorbereiden op een prachtige/wonderbaarlijke en opwindende toekomst.
Ik verlaat jullie met Liefde en zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en het pad naar de voltooiing mag verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.
In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/