Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 9 juli 2016

Mentale Macht. / 8 juli 2016 /ArjunA

Mentale Macht.
8 juli 2016 /ArjunA

Als kind hoorde ik vaak verhalen die me kippenvel bezorgden. Een van die verhalen kwam weer in mijn geest bij het lezen van de Javaansche Geheime Leer. Dit werd door de Wali Sanga (Negen Heiligen) samengesteld in de tijd waarin het Hindoeïsme langzaam werd vervangen door de Islam.

Oom Jan vertelde hoe hij in het machtsvacuüm van 1946 tot 1947 met een groep MP’s kapitein Westerling moest achtervolgen en zo mogelijk arresteren. Nederland liet hiermee gewoon een van haar hardste commando’s vallen! Het bos waarin de rebelse kapitein zich met enkele getrouwen had verscholen werd omsingeld en helemaal uitgekamd. Ze waren onzichtbaar en bleven onvindbaar.

Op Internet vond ik een alinea die me deed denken aan het verhaal van oom Jan. De vertaler van de Javaansche Geheime Leer had iets gedaan wat de wrevel van de Javanen had opgewekt. Hij had de doekoens (Sjamanen) geheimhouding beloofd, en die gelofte verbroken door alles wat hij van hen gehoord had te publiceren.

Of het nu toeval was of niet, een straf van de doekoens of van de Javaanse geesten waarover hij had geschreven, de vertaler ‘verdween’. Zijn lijk is nooit gevonden, hij is nergens begraven. Zo luidde althans het verhaal.

Met dit gegeven vroeg ik mijn Wezen of ik wel geautoriseerd ben om enkele pagina’s uit het boekje in eigentijdse termen te delen met een nog steeds slapende mensheid. Het opmerkelijke is dat de achternaam van die auteur en mijn familienaam dezelfde initialen hebben. Dit artikel brengt enkele esoterisch/filosofische gedachten weer tot leven. Ze zijn niet nieuw, maar gewoon vergeten door een mensheid die fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel nog in slavernij verkeert.

Mentale macht is een vorm van persoonlijk magnetisme. Je kent vast wel de uitdrukking: “Waar je bang voor bent, trek je aan.” Gedachten creëren elementalen. In het artikel Gedachtekracht op deze site heb ik daar al een paar alinea’s aan gewijd. In het boek de Celestijnse Belofte en in films als The Secret’’, ‘What the Bleep do we know’ en ‘Down the Rabbit Hole’ wordt dezelfde boodschap gebracht. Gedachtekracht en een sterke wilskracht verzetten bergen.

De mentale macht van de mens is te onderscheiden in de Stille Kracht, de Geheime Macht en de Wilskracht. Dit zijn de geestelijke vermogens die ons ter beschikking staan, maar door eeuwenlange onderdrukking bijna verloren zijn gegaan. Bijna.

Aanvankelijk had ik boven dit stukje ‘Gedachtekracht 2’ gezet, maar besloot er ‘Mentale Macht’ van te maken. Gedachten komen nog te vaak voort uit het verstand, het verstand wordt nog te vaak gedomineerd door het lager ego-bewustzijn. Mentale macht komt uit onze geestelijke, bovenzinnelijke, immateriële vermogens voort. De geest (Atman of Kosmisch Zelf) is het goddelijke, hoogste beginsel alsook het scheppend vermogen in de mens.

Laat ik je eraan herinneren dat ‘Mens’ in het Latijn ‘Geest’ betekent. Het is alleen zonde dat we ons hebben laten wijsmaken dat de Heilige Geest een externe macht is. Nu de Sluier dunner wordt of de Quarantaine oplost, waardoor de Geest in ons ontwaakt, kunnen we weer bewust zijn van onze macht als schepper op Aarde.

De Geest, geliefden, werd oorspronkelijk geschapen uit de mentale macht van de Schepper met zijn tweelinggeest; de Vader/Moeder God of het mannelijke en het vrouwelijke principe. De Mens/Geest is dus oorspronkelijk het derde beginsel in de Heilige Drie-eenheid. Het voertuig van de Geest is de geestelijke ziel of het geestelijk lichaam (Boeddhi is de spiritueel verlichte intelligentie). De geestelijke ziel is nog zonder lusten of hartstochten.

Bij de indaling in de fysieke werkelijkheid krijgt die geestelijke ziel een omhulsel dat Kama genoemd wordt. Dit is de menselijke of dierlijke ziel of het astraal lichaam. Het astrale lichaam is onderhevig aan lusten, begeerten en hartstochten waaruit het karakter wordt gevormd, en waaruit de kracht voortkomt tot handelen. Hieruit komen zelfs de krachten of energieën voort die de mens nodig heeft om fysiek en moreel te groeien.

Nu zie ik plotseling hoe het werkwoord werken in de fysieke werkelijkheid is versleuteld. De dierlijke ziel is dus een noodzakelijk kwaad in de mens die ons de kans geeft te worstelen met - of te werken aan - de uitdagingen van het stoffelijke leven. De dierlijke ziel is evenwel ook nodig om na de dood van het fysieke voertuig te vechten met de vijandige krachten van het astrale rijk.

Dankzij de strijd die de dierlijke ziel voert, wordt de mens weer Mens. Dat wil zeggen, hij wordt gelouterd en kan zijn morele, intellectuele en fysieke kenmerken ontwikkelen. Wanneer de lagere instincten van de dierlijke ziel de overhand dreigen te krijgen, krijgt de mens waarschuwingen van de geestelijke ziel. Je hebt alleen maar oren nodig die kunnen luisteren…

De geestelijke ziel ontwikkelt het goede in de mens, het is de waarschuwende stem van het geweten. De kracht daartoe is het verstand en de rede, dat wat in het Sanskriet Manas wordt genoemd. Inherent aan onze duale werkelijkheid is de geestelijke ziel begaafd met het hogere Manas, en de dierlijke ziel met het lagere Manas. Hoewel ze één zijn, vormen ze twee afzonderlijke krachten die afzonderlijke neigingen hebben. Om dit te bevatten denk je maar aan het Yin/Yang symbool.

Zodra de geest begiftigd wordt met de dierlijke ziel wordt een verlangen opgewekt naar een fysiek bestaan. Hierop volgt de geboorte van het grofstoffelijke lichaam, het fysieke jasje van de geestelijke en dierlijke ziel. Voor de geboorte van dat grofstoffelijke lichaam ontwikkelt zich het etherisch dubbel. Dit etherisch dubbel was in het Oude Egypte al bekend als de Ka, de tweede lettergreep uit het concept Mer Ka Ba.

Dat etherisch dubbel omhult het fysieke lichaam als een flauw schijnsel, en fungeert als een membraam dat Prana of Levensadem in ons fysieke voertuig brengt. Het etherisch dubbel is als het ware de brug tussen de kosmische levensadem en het fysieke lichaam. Het omhult en doordringt alle organen van het lichaam en absorbeert het stoffelijk magnetisme uit de atmosfeer ten behoeve van dat lichaam.

Terwijl ons lichaam deze energie absorbeert is het etherisch dubbel ook onderhevig aan de aantrekkingskracht van het astraal magnetisme van de ziel. Dit magnetisme is fijner en sterker dan het stoffelijk magnetisme. Dit astrale magnetisme van de geestelijke ziel onderhoudt/ondersteunt de dierlijke ziel in haar functioneren. De geestelijke ziel is, bij wijze van spreken, de software of het besturingsprogramma van de dierlijke ziel.

Door die eigenschap van absorptie/osmose zuigt het etherisch dubbel van een ouder persoon het stoffelijk magnetisme van een jonger iemand op als ze met elkaar in aanraking komen en de oudere daar behoefte aan heeft. Nu begrijp je waarom jonge mensen in de zorgsector zich soms uitgewoond voelen. Dit is wat de Celestijnse Belofte bedoelt met ‘energie slurpen’.

We dienen dan onze Mentale Macht te gebruiken om een ‘firewall’ (een antivirus scherm) om ons energiesysteem op te trekken. Dat kan al bereikt worden door sterke positieve, verheffende en vooral vreugdevolle gedachten te projecteren. Zoals vermeld, scheppen gedachten elementalen - etherische wezens - die ons bevestigen in onze eigen positieve, dan wel negatieve gedachtenkracht.

Een simpel voorbeeld: ik herinner me dat iemand in mijn praktijk eens zei: “Ik sta altijd achter de verkeerde, langzaamste kassa.” Hij daagde me zelfs uit mee te gaan en te ervaren dat het hem altijd overkwam. Hij kon of wilde niet accepteren dat hij die situaties zelf had gecreëerd met zijn mentale vermogens.

En zo is het!
Blijf je ervan bewust dat elke gedachte of uitspraak die je tot expressie brengt, steevast door het Universum (of astraal magnetisme) wordt bevestigd en gemanifesteerd. Dit bewust zijn zorgt ervoor dat je zorgvuldiger omgaat met je gedachten en uitspraken, je neemt de verantwoording voor je eigen creaties weer op. Onbewuste, niet ontwaakte mensen geven altijd externe omstandigheden de schuld van hun negatieve ervaringen.

Hoe krachtig onze Mentale Macht is, wordt duidelijk uit de volgende tekst. Het fluïdum van het astraal magnetisme is bij sommige mensen zo sterk ontwikkeld dat zij door oefening dit fluïde als een pantser om hun fysiek lichaam kunnen verdichten. Er gaat dan geen kogel of zwaard door…Misschien herinneren jullie je hoe Eno in de Matrix een regen van kogels tegenhoudt met zijn Mentale Macht. Science Fiction wordt Science Facts!

Het fluïdum kan ook met grote kracht en snelheid (volgens professor Elmer Gates 300.000 km/s) geprojecteerd worden met dodelijk gevolg voor mens en dier… Deze kracht wordt vaak gebruikt bij het vangen van grote roofdieren of giftige slangen, of misbruikt bij wraakoefeningen.

Dit artikel werd gepubliceerd op vrijdag 8 juli 2016, en het is toevallig de dag van de oproep om te mediteren op totale Disclosure… Op deze dag mediteren en focussen wij allemaal op volledige openbaarmaking van alles wat voor ons verborgen is gehouden, op wereldvrede en op planetaire bevrijding. Verspreidt deze oproep, zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

Wanneer je dit later pas leest en je kunt je hersengolven op Alfaniveau brengen, weet je dat tijd/ruimte beheersbaar zijn. Je zegt op Alfaniveau in gedachten dat je bewustzijn zich richt op vrijdag 8 juli 2016, en je doet de meditatie alsnog.

Met onze gezamenlijke kracht maken wij het verschil!
Met je individuele Mentale Macht maak je ook het verschil.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com