maandag 25 juli 2016

Meester Kuthumi Een Gouden Pad naar het Goddelijke (Deel 2) 22 Juli 2016 / Natalie Glasson


Meester Kuthumi
Een Gouden Pad naar het Goddelijke
(Deel 2)
22 Juli 2016 / Natalie Glasson
Terwijl het begrip vanuit jullie wezen tot bloei komt met Goddelijke Timing en een tevredenheid in gemakkelijk delen met anderen verbetert, ontwaken vibraties en ervaringen van vrede aldus van binnenuit jullie wezen. Deze energie van vrede zal een impact hebben op talrijke gebieden en aspecten van jullie wezen, jullie Ascentieproces en Gouden Pad schitterend van brandstof voorziend. 

Dus het resultaat is de aanwezigheid van verandering, transformatie en evolutie. Heel veel zielen zijn angstig of weerstaan verandering en toch is het hun grootste verlangen/wens. Het is belangrijk om de vibratie van vrede binnenin jou toe te staan om de veranderingen en transformaties die je ervaart te enthousiasmeren en ermee samen te voegen. Zulke woorden als transformatie zijn verbonden aan spirituele inzichten en ervaringen, echter, wanneer jij je Pad van Ascentie ervaart, is het binnenin je fysieke lichaam, fysieke werkelijkheid en Aardse omstandigheden dat je wijzigingen, verschillen en verschuivingen opmerkt. Het is vaak verandering op een fysiek niveau welke het meest gevreesd en tegengewerkt wordt. Het is niet zozeer de transformaties in je Goddelijke Wezen, maar de onbekende impact dat het zal hebben op je Aardse Wezen en werkelijkheid welke bezorgdheid veroorzaakt en worsteling creëert.

Herken eenvoudig de natuurlijke en altijd-aanwezige vibratie van vrede binnenin je wezen en straal het uit naar wat voor angsten of weerstand dan ook die je vasthoudt/bezit betreffende verandering. Laat je angsten ontrafelen en oplossen totdat jij jezelf ontdekt in een ruimte van in vrede te zijn met de gewijzigde koers of het nu bekend of onbekend is. Als jij jezelf gewaarwordt te verklaren je te verbinden met mijn inzichten dat je volmaakt comfortabel bent met veranderingen van alle vormen, moedig ik, Meester Kuthumi, je aan om nogmaals na te denken en de tijd te nemen het te onderzoeken. Vaak is dat wat onze grootste weerstand in ons Ascentieproces is ook dat waar wij blind voor zijn.
“Ik ben in vrede met de gewijzigde koers.”
Met jouw acceptatie van verandering, zal je tevredenheid ervaren aangezien je innerlijke wijsheid, begeleiding en intuïtie ook transformeren, veranderen en wijzigen. Het is natuurlijk voor je begrip van jezelf om te transformeren, en hoe sneller je vibreert hoe meer uitgebreid je bewustzijn en bewuste besef worden, daarom hoe uitgebreider je zelfonderzoek. Dit is waarom het passend is om de meest recente innerlijke begeleiding die met jou gedeeld wordt doorheen je wezen of dat van een ander te volgen. Zelfs als je uitlijnde en resoneerde met het inzicht, is het je huidige verbinding met jezelf en de inzichten geboren vanuit je huidige vibratie welke het meest belangrijk zijn.
Hiermee bedoel ik, als je in het verleden een droom of wens/verlangen voor jezelf ontwaakte op de Aarde, welke uitgelijnd was met je spirituele pad en het vergrootte en dat zich niet gemanifesteerd heeft, trek dan na of het nog steeds relevant is. Dit is waarom je niet vasthoudt aan inzichten uit het verleden, welke, hoe positief zij ook mogen zijn, een negatieve of blokkerende impact zouden kunnen hebben op je huidige stadium van Ascentie.

Het is ook belangrijk te beseffen of je verandering als een bron van afleiding gebruikt om je focus weg te leiden van je spirituele pad of niet. Met talrijke veranderingen die zich van binnenuit je wezen ontwikkelen is het essentieel om gecentreerd te blijven, alleen accepterend wat jou in harmonie, evenwicht en uitlijning met je innerlijke essentie van waarheid voort draagt. Dit mag betekenen dat een grotere overdenking en afstemming aangaande je inzichten nodig zal zijn om te verzekeren dat je essentie gecentreerd is binnenin alles dat je bent, doet en ervaart.
“Ik sta mijn intuïtie toe om me te gidsen in plaats van dat de veranderingen in mijn werkelijkheid manifesteren”.
Ascentie is eeuwig maar de manier waarop je ascendeert veranderd en ontwikkeld zich, en wijzigt voortdurend de werkelijkheid die je ervaart. Je doel en intentie in deze tijd zijn om je begrip van Ascentie uit te breiden, een groter gevoel van zekerheid en fundering aan te bieden aan je Pad van Ascentie, alsook je ascentie ervaring op de Aarde te verdiepen en te verfijnen. Je mag je niet voelen alsof je gelopen hebt op een kostbaar en Goddelijk Gouden Pad, specifiek als op dit moment je aan het zoeken bent naar een richting om je spirituele intenties en wensen/verlangens te focussen om te evolueren. Niettemin, heb je een pad bewandeld welke alleen omschreven kan worden als van Goud sinds je creatie als een schitterende Ziel. Ascentie is het label voor je Gouden Pad met diens overgangen van begrip die je tracht te onderzoeken.
Alles op de Aarde en binnenin je wezen ervaart geavanceerde stadiums van energie, bewustzijn en overgangen van perspectief. Dit betekent dat alles binnenin en om je heen dramatisch aan het wijzigen is met iedere inademing. Nooit eerder werd je ademhaling zo gewaardeerd. Het heeft je fysieke lichaam altijd van brandstof voorzien; nu creëert het een stabiele voeding voor de essentie van je waarheid. Inhaleer diep en adem uit met een krachtige intentie in je gedachten dat je ademhaling nu een diepgaande kosmische ontwaking binnenin jou helpt, welke lang verwacht werd en je spirituele krachten zal herstellen. Verandering werd lang gevreesd door velen op de Aarde, nochtans is het de kern van het Ascentieproces. Er is een noodzaak om vrede te maken met de gewijzigde koers, beseffend dat je de golven van het versnelde bewustzijn niet alleen hoeft te berijden. Je zult altijd gegidst/begeleid worden vanuit de fysieke rijken van de Aarde en de spirituele energetische rijken van de innerlijke vlakken.
“Ik inhaleer de Schepper, Ik adem de Schepper uit; Ik Ben de Schepper.”
We zijn nu de energetische vibratie van het Tijdperk van Liefde en de belichaming van de Aarde van de energieën van Venus binnengegaan; dit op zichzelf is een grote prestatie voor de mensheid en allen op de innerlijke vlakken. De gefocuste, energetische versnelling van velen op de Aarde is er de oorzaak van geweest om het tempo dramatisch te versnellen. Het is jullie focus in vroegere levensspannen en jullie huidige leven, hetgeen het huidige stadium van Ascentie tot bloei gebracht heeft. Jullie Ziel heeft erop gewacht om te baden in Liefde, dus sta jezelf toe te genieten van de Liefde welke vanaf Venus nu in/naar de Aarde stroomt en van de ontwaking van binnenuit je wezen. Laat Liefde je focus zijn, niet omdat het je Ascentie zal helpen, maar omdat het iets is waar je Ziel naar verlangd heeft om te ervaren en om erin te verheugen. Laat jezelf je Ascentieproces gewaarworden als een prettige, vreugdevolle en plezierige ervaring, want door dat aldus te doen zal je dankbaarheid waarnemen uit te stralen vanuit je wezen, je energietrilling die versnelt, en je Lichtquotiënt welke vooruit gaat.  
“Ik geniet van de aanwezigheid van de Liefde van de Schepper binnenin en om mij heen.”
Een andere intentie welke je Pad van Ascentie ondersteunt is om tevreden te zijn met je ervaring van je solide materiële werkelijkheid. Soms creëert de ontwaking en het besef van zelf als een spiritueel wezen een ervaring van hoe langzaam, solide en materieel de Aardse werkelijkheid kan zijn. Je ervaring van zowel de langzamere vibraties van de Aarde als de snelle Lichtvibraties van de innerlijke vlakken van je Ziel, kunnen ervoor zorgen dat je de Aarde werkelijkheid afwijst. De overgang tussen de ene werkelijkheid en de andere kan verwarrend worden en teveel om te ervaren. Het is je doel om een Brug van Licht te creëren tussen je fysieke werkelijkheid en je spirituele wezen. Dit zal een verdere transformatie binnenin lanceren dat je Ascentie helpt, en dat nochtans de vermenging zal creëren welke noodzakelijk is voor Ascentie, het samenvoegen van het Aardse aspect met de hoogste vibrationale essentie van zelf dat je bereid bent om binnenin jou te her/erkennen. Ieder moment van je bestaan als een mens ben je een spiritueel schepper verbonden Lichtwezen en Bewustzijn die een fysiek lichaam bewoont. Vaak neemt het fysieke lichaam de voornaamste focus, totdat een brug tussen de fysieke en spirituele energie van je wezen herstelt is. 

Ontwaakt bewustzijn en geïnspireerd begrip van jezelf sijpelt binnen in je geest/gedachten en besef als een geleidelijke integratie. Je zult die momenten van ontwaking opmerken te herhalen in talrijke verschillende vormen, en meer geavanceerd en belichaamd worden doorheen je volledige wezen en leven. Wanneer je de Lichtbrug herkent en visualiseert tussen je fysieke werkelijkheid en spirituele wezen, jezelf toestaand om beide werkelijkheden als één voorbij de afscheiding te zien, creëer je dit als een ervaring. De ervaring is dramatisch versterkt door jouw vrede met en gevoel van werkelijk tevreden te zijn met je fysieke werkelijkheid op de Aarde. Besef dat alles de perfectie van de Schepper is, zelfs je fysieke werkelijkheid en spirituele ascentie. Je fysieke werkelijkheid is uitermate belangrijk in je Ascentieproces, aangezien het je canvas is voor het tot uitdrukking brengen, ervaren en manifesteren van de Schepper.
“Ik ervaar gevoelens van tevredenheid voor mijn leven, de werkelijkheid die ik leef is de perfectie van de Schepper.”
Wat het ook is dat je kiest als je intenties voor je Ascentie en hoe het ook maar is dat jij je Ascentie erkent, weet dat je op een Gouden Pad als een Gouden Wezen reist, gezegend, geliefd en ondersteund in ieder moment. Je Ascentie is een vreugdevolle reis van zelf en Schepper onderzoek, hetgeen vervulling binnenin jou zal ontwaken wat je focus, intentie of doel ook is. Je spirituele groei stroomt eeuwig terwijl je Vrede en Liefde binnenin je wezen ontdekt, aldus belichaam je overvloedig Licht van de Schepper, eeuwigdurend je Lichtvibratie verhogend. Het zijn jouw talrijke ervaringen van onderzoek binnenin vergezeld met belichamingen van bewustzijn en begrip die je Ascentieproces omschrijven, creëren en sturen.
“Ik belichaam Nu de essentie van mijn Ascentie.”
Ik, Meester Kuthumi ben aanwezig om jullie in ieder stadium van jullie Ascentieproces te ondersteunen. Wanneer je Pad van Ascentie onduidelijk is, doe een beroep op mij om duidelijkheid/overzichtelijkheid, begrip en een diepere verbinding met de essentie van Waarheid binnenin jou naar voren te brengen.
In Eeuwige Liefde,
Meester Kuthumi
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.com