Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 juli 2016

JEZUS: Vergeet niet dat alle aanvallen of vormen van defensief gedrag angst gedreven reacties zijn,.......... /16 juli 2016 via John Smallman


JEZUS:
Vergeet niet dat alle aanvallen of vormen van defensief gedrag angst gedreven reacties zijn, van mensen die wanhopig op zoek zijn gelieft te worden.
16 juli 2016 via John Smallman

De illusie, jullie wereldse omgeving gebouwd met de gezamenlijke intentie om de afscheiding te ervaren, is aan het instorten! Het spiritueel ontwaken van de mensheid is waardoor het fragmenteert en versplintert in talloze onherstelbare componenten. Enorme aantallen van jullie hebben door de sluier heen gekeken die verschijnt om jullie af te scheiden van jullie goddelijke Bron, en het is aan het oplossen als ochtendmist als meer en meer van de door angst gedreven oneerlijkheid en corruptie binnen al jullie menselijke samenlevingen in de hele wereld worden blootgesteld door klokkenluiders en moedige onderzoeksjournalisten. De elektronische verbondenheid die mensen over de hele wereld in staat stelt om bijna ogenblikkelijk met elkaar te communiceren is het oplosmiddel waarin de illusie zo effectief en snel wordt opgelost.

Jullie moderne technologieën, wanneer zinnig en liefdevol ontwikkeld, zijn van onschatbare waarde en hulp in jullie proces van ontwaken, en elke dag worden er ontwikkeld en in de openbaarheid gebracht. Verandering, op een schaal die nooit eerder is gezien in jullie illusoire en conflict gedreven wereld, gebeurt in elk gebied van  het menselijk handelen, met als gevolg dat er op dit moment absoluut niemand op Aarde is in de spirituele evolutie van de mensheid, die zich helemaal niet bewust is van wat er gebeurt. Ja, er zijn nog steeds veel mensen in posities van autoriteit die ervoor kiezen het niet te zien, die weigeren om zich bewust te zijn dat veranderingen op een ongekende schaal plaatsvinden over de gehele planeet.

Maak jezelf geen zorgen over deze die angstig zijn die proberen om de status-quo, de oude orde te handhaven, waarin een paar rijken, met invloed en macht blijven geloven dat het hun onvervreemdbare recht is om de wereld te beheersen en zijn bewoners tot slaaf mogen maken. Die denkwijze of geloof, dat van de acceptatie van de menselijke gemeenschap afhangt of het werkt of niet, is een aspect van de illusie, van de spelletjes die de mensheid al eeuwen speelt, en waarvan nu is aangetoond dat het volledig onwerkbaar is, en degenen die aan deze visie blijven vasthouden worden verwijderd uit hun gezaghebbende posities en zullen niet langer meer aan de macht zijn.

De oude machtsstructuren, dat jullie ondergeschikt hielden aan autoritaire elites, en die beweerde democratische systemen te zijn waarin iedereen werd gehoord en geëerd, worden ontmanteld en degenen die hen bediende worden bevrijd van hun plicht, in veel gevallen tot hun ongenoegen.

Nieuwe systemen, die allen op de Planeet eren en respecteren en het recht beschermt van elk individu om vrij en overvloedig te leven, zijn opgesteld en zullen binnenkort in werking treden. Enorme voorbereidingen zijn al gemaakt om ervoor te zorgen dat een soepele overgang naar deze nieuwe systemen snel en effectief gebeurt, zodat de huidige schijnbare chaos en verwarring in de wereld tot een abrupt einde komt, als de oude, verouderde en conflict gedreven methoden van menselijke interactie worden uitgewisseld voor de nieuwe en harmonieuze systemen waarvoor zo velen van jullie hebben gehoopt en voor hebben gebeden.

De Tsunami van Liefde heeft haar werk goed gedaan, en ieder mens heeft nu binnenin hen de mogelijkheid en het bewustzijn om liefdevol te omarmen en zich met de essentiële veranderingen van relaties op elk niveau van de maatschappij die de nieuwe systemen zullen vestigen. Jullie, de lichtdragers en lichtwerkers, hebben geweldig werk gedaan en nog steeds zetten jullie elke dag de intentie neer om elke dag liefdevol te zijn in elke situatie, waardoor het effect van de Tsunami intensiveert aangezien het liefkozend en continu over de planeet stroomt en elke individu omarmt op Aarde op dit punt in jullie spirituele evolutie. Er is niemand op aarde op dit moment, die het niet voelt en niet positief reageert op haar invloed.

Maak een punt, van het dagelijkse met vreugde en dankbaarheid reageren jegens het innerlijke weten dat jullie allemaal delen - dat de mensheid in het proces zit van ontwaken, en dat het proces niet alleen onomkeerbaar is, maar in feite het verzamelen van momentum is. Herbevestigen dan jullie intentie om het te laten gebeuren door jullie onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van iedere ziel op Aarde, iedere ziel zonder uitzondering. Vergeet niet dat alle aanvallen of vormen van defensief gedrag door angst gedreven reacties zijn van mensen die wanhopig op zoek zijn om gelieft te worden. Jullie intentie om alleen liefdevolle te zijn is de meest effectieve manier om de angst die voor zo lang endemisch is geweest op de planeet te laten smelten, en nu kunnen jullie duidelijk de inspirerende resultaten zien van deze heilige intenties op plaatsen die al zo lang zijn verscheurd door conflict en wantrouwen.

In alle gebieden, over de hele wereld, waar conflicten zijn, komen families die verschrikkelijk geleden hebben samen, van beide zijden van die conflicten, om elkaar te ontmoeten in mededogen en met de bedoeling om elkaar te begrijpen en om de wonden die ze hebben toegebracht aan elkaar te helen. Zij delen hun ervaringen van het verschrikkelijke leed dat zij hebben ondergaan met degenen die al zo lang hun vijanden waren, het laat hen heel duidelijk zien dat bij conflicten niemand wint, maar dat alle lijden tevergeefs is. En die bijeenkomsten zijn geboren uit Liefde, uit de intense behoefte en het verlangen naar Liefde dat strijd ontkent.

Waarlijk, allen willen alleen Liefde. Conflicten zijn altijd ontstaan door angst dat in plaats van te worden aangepakt is begraven en ontkend. Angst is een krachtig aspect van de illusie die jullie in haar greep houd en leidt tot preventieve aanvallen die het versterken. Jullie oorlogen tegen drugs, armoede, dakloosheid, en terreur, evenals "-police-keeping" militaire opdrachten in vreemde landen, zijn net als je familie meningsverschillen over gedragsproblemen - oefeningen in op oordeel gebaseerde en op ego-gedreven meningen door degenen die de macht zouden willen behouden over anderen - maar op een veel grotere schaal. Wanneer conflicten zich uitbreiden, zoals ze bijna altijd doen, is de mogelijkheid om persoonlijk aan te sluiten verloren, en mensen Kiezen dan vervolgens om een van de tegenover elkaar staande partijen te steunen in wat zij zien als een noodzakelijk conflict om de vrede te herstellen op hun voorwaarden.

Eindelijk hebben jullie je gerealiseerd dat dit nooit werkt, dat conflicten altijd escaleren, en dat het aantal mensen die lijden ook escaleert wat leidt tot een verhoogd gevoel van angst en woede, en het induceren van een verlangen naar wraak.

Liefde is onverschrokken, want in werkelijkheid is er niets te vrezen. Als jullie je overgeven aan Liefde vermindert dat angst, en als jullie je vermogen en de intentie om liefdevol te zijn versterken valt angst weg. Waarlijk, zoals we jullie zo vaak gezegd hebben 'het maakt niet uit wat de vraag is, het maakt niet uit wat het probleem lijkt te zijn, Liefde is altijd het antwoord.' En de mensheid is zich nu steeds meer bewust van deze goddelijke waarheid.

Individueel is het nodig om je dit dagelijks bij het ontwaken te herinneren, herinner jezelf er vervolgens weer de hele dag door aan, vooral als er zich situaties voordoen die lijken klaar te zijn om te exploderen in een conflict. Angst die naar boven komt is een poging van het ego om jullie te beheersen en jullie terug te trekken in de illusie van jullie persoonlijke ruimte van vrede. Het gedijt op conflict, en maakt er zich geen zorgen over dat het jouw lijden en schaamte brengt. Door jullie ware Zelven, te zijn, wezens van Liefde in een chaotische wereld, ontwapenen jullie het ego waardoor jullie het sprakeloos achterlaten wanneer het zijn enige wens is om te schreeuwen en te gillen. Bij het ontbreken van het schreeuwen en gillen, neemt het verlangen naar conflict af, vrede ontstaat, en Liefde omhelst alle aanwezigen. Wees jezelf, geniet van het leven zoals het zich voordoet van moment tot moment, en je individuele energieveld zal versmelten wat een ruimte creëert die allen verwelkomt die jouw naderen.

Je liefhebbende broer, Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl