Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 juli 2016

JEZUS “Lijden en opoffering dienen geen nuttig doel.” / 24 juli 2016 via John Smallman


JEZUS
“Lijden en opoffering dienen geen nuttig doel.”
24 juli 2016 via John Smallman

Zoals nu duidelijk te zien is, want zelfs de mainstream media spreekt erover, zijn er enorme veranderingen aan de gang over de hele planeet. Wordt niet boos en verval niet in angst en bezorgdheid als je hoort of leest over de omwentelingen en destabilisaties overal in samenlevingen, omdat politici nog steeds de angst en terreur kaarten uitspelen.

Er is slechts LIEFDE!  Al het andere is illusie. Ja, mensen lijden, maar je moet niet vergeten dat niemand op de verkeerde plaats is!  Allen verkozen om op de Aarde op dit punt in hun spirituele evolutie te zijn, en op de plaatsen waarin ze zich nu bevinden. De intentie om de liefde te sturen naar degene die in pijn zijn, degenen die lijden, jullie hebben er absoluut geen idee van hoe effectief het is om dat te doen, en het is waarvoor je hier bent om te doen.

Iedereen die op dit moment op aarde is heeft ervoor gekozen om nu hier te zijn,  om Liefde ten toon te spreiden, te delen en uit te breiden, wat jullie goddelijke natuur is. Liefde is de oplossing voor al jullie problemen en dus zijn ook grote aantallen geïncarneerd om de liefde in actie te zijn om de mensheid tot ontwaken te brengen, en ze zijn daar in geslaagd. Wat jullie fysiek zien van wat er gebeurt in veel gebieden is een immens effectieve wake-up call, en het wordt gehoord.

Het ontwaken van de mensheid is onvermijdelijk, punt uit. Dit betekent niet dat ieder mens zal ontwaken in dit huidige ontwakingsproces, want er zijn er een aantal die ervoor hebben gekozen dit niet te doen. Echter, maak jezelf geen zorgen over dierbaren die geen spirituele neigingen lijken te hebben, omdat de slaap van de mensheid diep is, en veel mensen die geen spirituele neigingen of interesse lijken te hebben, diep in slaap zijn en zullen ontwaken. De overgrote meerderheid van degenen die op dit moment geïncarneerd zijn als mensen hebben die keuze gemaakt, voorafgaande aan de aanvaarding van de menselijke vorm, om te helpen bij het ​​proces van ontwaken, zij beseffen gewoon niet hoe diep hun slaap kan zijn.

Het kleine aantal die ervoor gekozen hebben niet te ontwaken maken nog steeds deel uit van het proces van ontwaken en hebben zich zeer moedig hun menselijke vorm aangenomen om de krankzinnige spelletjes te spelen om de rest te schokken in het loslaten van hun strakke en vaak angstige greep op de illusie. Later zullen zij verplaatst worden naar een andere omgeving waarin alles wat zij nodig hebben om hen tot ontwaken te brengen rijkelijk en liefdevol zal worden verstrekt.

Gods liefde voor de mensheid is eeuwig all-inclusive. Niemand kan ooit verloren of achtergelaten worden, allen zullen ontwaken.

Jullie permanente taak, terwijl het erop lijkt dat krankzinnigheid overal om jullie heen vlamt, is om jullie Licht hoog te blijven houden, het briljante Licht dat, als Gods goddelijke kinderen, eeuwig, levendig, levend is, en wel binnenin jullie, jullie bekrachtigend en aanmoedigend terwijl jullie strijden - en het is inderdaad een strijd voor velen van jullie - laat al jullie twijfels en angsten los en vernieuw jullie intentie dagelijkse om liefdevol te zijn, ongeacht de situaties waarin jullie betrokken zijn of wanneer het erop lijkt dat jullie je per ongeluk daar in mee hebben laten slepen. Zoals jullie weten, zijn er geen ongelukken. Een ongeval is een concept van de illusie, een gebeurtenis waarvoor er geen rijm of reden lijkt te zijn. Er is altijd een reden voor de gebeurtenissen, zij presenteren jullie - individueel en collectief - de lessen die jullie gekozen hebben om te leren om jullie te helpen bij jullie ontwaken.

Gods Zoon, koos voor het ontwerpen en de bouw van de illusie om afscheiding te ervaren, omdat Hij wilde bewijzen aan Zichzelf dat Hij geen behoefte had aan Zijn Vader - het is een beetje zoals de tienerrebellie (pubertijd) die zo veel mensen ondergaan - en God, in Zijn oneindige wijsheid begreep dat, omdat Hij Zijn Geliefde Zoon oneindige macht had gegeven, zou de illusie die Hij gebouwd had zo ongelooflijk echt, in feite zo echt lijken, dat Hij Zichzelf erin zou verliezen. En dat deed Hij.  Vooruitziende, dat God onmiddellijk voorzag in de middelen voor Hem om Zijn weg naar huis te vinden.

Vergeet niet, dat het gevoel van afscheiding, dat nooit echt gebeurde, maar een ogenblik duurde. Echter, binnen dat moment is de illusie verschenen en heeft schijnbaar al vele miljarden jaren bestaan. En die miljarden jaren hebben jullie veel leed gebracht, lijden van waarvoor jullie eindelijk klaar zijn om jullie zelf van te verlossen. Waarlijk, ondanks de obsessie van lijden met de opofferingen waar zo velen van jullie zich zo lang aan hebben vastgeklampt, lijden en opoffering dienen geen nuttig doel, anders dan om te laten zien dat ze geen nuttig doel dienen.

God, jullie hemelse Vader, Schepper van alles wat bestaat, houdt oneindig van jullie en verlangt alleen jullie eeuwig geluk.

Lijden en opoffering zijn begrippen die jullie in de illusie ingebracht hebben om het interessant, intrigerend, en voortdurend verrassend te maken. Jullie voorbij jullie stoutste dromen in geslaagd, en veranderde hen in nachtmerries! Nu is het moment om jullie zelf te bevrijden. Het is jullie collectieve keuze geweest om onvrij, gevangen en tot slaaf gemaakt te zijn! Maar dat is een onwerkelijke, een illusoire staat van bestaan, en nu is het moment om het op te lossen, en de Liefde te herontdekken die jullie eeuwige natuur is, levend en wel binnen een ieder van jullie.

De meeste van jullie hebben ervaringen met nachtmerries van kleine kinderen gehad, en jullie hebben hen liefdevol en zachtjes wakker gemaakt en getroost, en uitgelegd dat wat ze meemaakten volkomen onwerkelijk was. Nu is het tijd voor jou om te ontwaken en jezelf op dezelfde manier te troosten. Als je dat doet zal je vreugde extatisch zijn als je je realiseert dat ook jij gewoon geslapen hebt en dat het slechts een slecht droom was.

Vaak is het diepgewortelde angst dat je in slaap houdt. Angst - een aspect van de illusie - dat je niet goed genoeg bent, dat jullie onwaardige zondaars zijn, dat jullie onaanvaardbaar zijn voor God. Maar niets is minder waar! Je zijn altijd in Gods tegenwoordigheid geweest, waar jullie thuis zijn, waar jullie thuishoren, want er is absoluut geen andere plek waar jullie zouden kunnen zijn. Dus, houdt jullie vast aan de intentie, zo krachtig als jullie kunnen, om te ontwaken, en vraag jullie broeders en zusters in de spirituele rijken - die constant waken over jullie en door wie jullie worden aangemoedigd - om jullie te helpen door jullie te duwen in de richting van volledig ontwaken. Zij zullen dat doen. Ze zijn er altijd, en wachten geduldig op jullie oproep voor hulp, zodat ze kunnen reageren, zoals ze graag doen.

Jullie kunnen niet anders dan ontwaken als dat jullie wil is en jullie intentie - wat vrijwel zeker zo is!

Jullie liefhebbende broeder Jezus.


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl