Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 12 juli 2016

Is de Aarde op Je Schouders? / 11 Juli 2016 / Brenda Hoffman

Is de Aarde op Je Schouders?
11 Juli 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie hoeven de wereld niet langer meer op jullie schouders te dragen.
Velen van jullie ervaren een zwaarte die jullie niet toe kunnen schrijven aan de gebeurtenissen in jullie  leven. Je probeert te begrijpen waarom je de droefheid niet af kunt schudden of kunt veranderen welke zo diep ingeworteld is in jou dat jij je hopeloos, kwaad en angstig voelt.
Die zwaarte, dat ongemakkelijke gevoel ben jij aannemend dat je verantwoordelijk bent voor de gehele Aarde en alle Aarde wezens. Dat, zonder jouw hulp, de Aarde in/naar een zwaarmoedigheid zou vallen dat voorbij alles gaat dat jij je voor kunt stellen.
Wederom, is het een kwestie van Zelf-Liefde en luisteren naar die kleine stem binnenin jou. Je bent niet langer meer de enige van de paar mensachtigen die verantwoordelijk zijn voor het neerleggen van de Universele Liefde over de gehele globe heen.  
Want velen van jullie hebben die rol keer op keer vervuld. Jullie zijn de goden/godinnen van Liefde die de Aarde voor deze tijd inzaaiden. En iedere keer dat jullie die rol uitvoerden doorheen de tijdperken, waren jullie ofwel alleen of iemand van een zeer klein aantal. Jullie hadden toentertijd het gewicht van de Aarde op jullie schouders.
Zoals wij eerder besproken hebben, is de Aarde jullie creatie en experiment.
Dus wanneer het ook is dat jullie massaal de noodzaak voelden voor een injectie van Universele Liefde op de Aarde, zou iemand of zouden een paar van jullie zich vrijwillig aangeboden hebben om die taak uit te voeren.  
Die fase is voorbij en is gedurende vele maanden voorbij geweest. Echter, omdat jullie zo afgestemd zijn op de Aarde, voelen jullie de noodzaak om de angst van anderen die ermee beginnen om te ontwaken te reduceren - of om hen sneller in/naar 5D te verhuizen. Geen van beide is mogelijk, want je bent niet langer meer in staat om die rol uit te voeren. Het is een beetje zoals na gepromoveerd te zijn naar het zijn van de manager van de zaak en je ook de rol wilt voltooien die je voorafgaand aan je promotie had.
Je hebt niet de tijd noch de energie om terug te keren naar een rol die je jaren geleden voltooide. Want toen je eenmaal je persoonlijke 5D reis op gang bracht, stapte je uit je Aarde Opzichterrol vandaan.
Ja, nog een andere Opzichterrol die je nu moet opgeven. Want inderdaad, de Aarde is net zo capabel van voor zichzelf te zorgen zoals anderen dat zijn. Een stukje dat jullie verzuimd hebben volledig te accepteren. Want jullie beginnen nu te accepteren dat andere entiteiten voor zichzelf kunnen zorgen, maar nog niet dat de Aarde, als een geheel, dat ook kan. Zo jullie willen, is de Aarde jullie baby. En jullie wensen niet te voelen/bespeuren dat jullie baby ongelukkig is.  
De ongelukkigheid die jullie nu voelen is louter de Aarde die uniekheid en individualiteit verkondigd - net zoals dat voor jullie waar is.
En de ongelukkigheid die jullie bespeuren via vele entiteiten van de globe is louter dat andere wezens ontwaken jegens hun potentieel, hun nieuwe wezens. Alsof de blinddoek van voortdurende dienstverlening voor wie dan ook anders dan zij zelf afgerukt wordt in plaats van zachtjes verwijdert wordt zoals voor jullie waar was.
Velen van jullie hebben het gevoel alsof jullie blinddoek van voortdurende dienstverlening ook afgerukt werd. Maar in vergelijk met wat er nu aan het gebeuren is - was die van jullie een ietwat van een “wandeling in het park.”
Natuurlijk, ben je kwaad op een dergelijke verkondiging want je leed maandenlang, mogelijk zelfs jaren. Op een bepaalde manier, opende je de kwetsuur van te weten dat er een meer liefdevolle manier is om op Aarde te leven. En diegenen die volgen rukken het verband dat jij op die kwetsuur aanlegde eraf.
Hoewel dit nu geen een “zachtjes in/naar de avond gaand” proces is, is het niet jullie proces. Jullie zijn in een andere plaats voor een reden. Jullie zijn de bakens voor wie dan ook die erom geeft om een betere manier te voelen/bespeuren. Het is niet jullie plaats om jezelf in de Aarde chaos onder te dompelen. Iets dergelijks was jullie Opzichterrol gedurende eonen - ofwel als een Aarde waarnemer of deelnemer. Die rol werd voltooid.
Jullie nieuwe rol, jullie promotie is een baken van Licht te zijn. Want inderdaad, in plaats van te lijden en met jullie tanden te knarsen voor een paar maanden of dagen, waren jullie gedurende eonen in die rol verwikkeld. Die rol is voorbij. Jullie nieuwe rol is om een baken van mogelijkheden te zijn voor diegenen die wensen te volgen. Jullie nieuwe rol is om in vreugde te leven, om aan anderen de glorieuze mogelijkheden van de Nieuwe Jij en de Nieuwe Aarde ten toon te spreiden.
Anderen zullen hun pijnlijke stadium in maanden of misschien een paar jaren voltooien in plaats van de eonen die jullie toegewijd hebben aan het verschuiven van de Aarde naar Universele Liefde. Diegenen die volgen zijn volledig capabel van dat aldus te doen als zij dat wensen. Hen te dragen zal hen niet helpen met te verhuizen naar hun vreugde - het zal alleen maar hun angst/worsteling langer laten duren. Net zoals waar is voor die ouders die zich ervan verzekeren dat hun kind nooit lijdt of faalt. Iets dergelijks zorgt voor een prachtige kindertijd, een ongemakkelijke familie dynamiek gedurende die kindertijd en een verbazingwekkende ontkoppelde volwassenheid voor dat kind.
Aldus is het nu. Jullie kunnen niet de pijn en de groei van anderen wegnemen zonder hun groei te belemmeren of te stoppen. Zij zullen overleven. In waarheid, zij zullen uiteindelijk tot bloei komen ondanks hun geschreeuw aangaande het tegendeel. Herinneren jullie je dat jullie je kind probeerden te leren om zijn of haar speelgoed op te ruimen? Het was zo een verschrikking met gehuil van kwaadheid, “Ik kan het niet. Het is te moeilijk. NEE!”, totdat velen van jullie gewoon de taak voor jullie kind volbrachten - wat de volgende keer resulteerde in zelfs meer gehuil.
Jullie kunnen iemand niet over deze fase heen dragen. Jullie kunnen alleen maar Zelf-Liefde ten toon spreiden in de hoop dat zij het op zullen merken en nadoen. Het is niet jullie rol om terug te keren naar diegenen die dat niet doen - en te proberen jullie Licht helderder te laten stralen. Jullie enige rol is om jullie Licht voor diegenen te laten stralen die het wensen te zien.
En jullie zullen jullie Licht laten stralen door de vreugde die jullie tot uitdrukking brengen, voelen en in jullie wereld ten toon spreiden. Jullie zijn de bakens van de Aarde zonder de noodzaak of energie om het speelgoed van de Aarde op te ruimen. Dat was een rol die jullie bevredigde voordat jullie je overgang in dit leven initieerden. Ga in vreugde. Leef in vreugde ondanks de angst/het geworstel van anderen.
Die rol zal eerst moeilijk voor jullie zijn, net zoals dat waar was toen jullie begonnen je kind te leren diens speelgoed op te ruimen. Maar als jullie door blijven gaan hun speelgoed op te ruimen, zullen jullie niet de energie hebben om het baken te zijn dat jullie nu zijn. Te leven in vreugde en die vreugde tot uitdrukking te brengen zal meer voor de Aarde entiteiten doen dan wat voor zorgdragen dan ook dat jullie kunnen visualiseren.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com