Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 28 juli 2016

Hopi Profetie en het einde van de vierde wereld – deel I + deel 2 / door Gary David

Hopi Profetie en het einde van de vierde wereld – deel 1
door Gary David
 vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl  

De Erfenis van de Profetie

Meer dan een andere stam in Noord Amerika, hebben de Hopi indianen van wat kan worden genoemd een erfenis van de profetie ontwikkeld volgens de dictaten en eisen. De voorspellingen van het leven komen niet louter behorend aan de Hopi zelf maar hebben te maken met het voor de deur staan van gebeurtenissen op wereldschaal. Deze profetieën begonnen openbaar te worden vlak voor het midden van de 20ste eeuw. De Hopi zijn in de grond een verzameling van clans die samen kwamen in het” centrum punt” (Tuuwanasavi) in noord Arizona tijdens de koers van hun migraties. Omdat zij geen monolitische stam zijn, zijn de bronnen van hun profetieën fragmentarisch en veelsoortig. Deel van het gebrek aan vertellende duidelijkheid heeft ook te maken met den niet-mededeelzame aard van de Hopi.

Deze geïsoleerde, honkvaste boeren die in on-pretensieuze pueblos wonen (in de grond stenen appartement gebouwen) in de hoge woestijn van het Amerikaanse Zuidwesten, hebben in de toekomst gekeken van hun kivas (ondergrondse, gemeenschappelijke gebedskamers) en hebben enige verontrustende scenario’s gezien. Vaak willen ze gewoon deze visoenen niet delen met de buitenste wereld. Gezien de geschiedenis van uitbuiting en genocide van Native Amerikanen in het algemeen, is dit begrijpelijk.

Zoals de Maya, waar eens de Hopi naast leefden en met wie ze later handelden, zagen de Hopi de concepten en de cycli van de tijd als wereld-eeuwen. De Hopi geloofden dat we drie eerdere wereld cataclysmen hebben gehad. De eerste Wereld werd verwoest door vuur – een komeet, astroïde-aanval of een aantal vulkanische erupties. De Tweede Wereld werd verwoest door ijs – een grote IJs Eeuw. Zoals ook opgenomen door veel culturen rond de wereldbol. Toen verwoestte een geweldige overstroming de Derde Wereld. Deze drie wereld verwoestingen waren niet het resultaat van louter op goed geluk af aarde-veranderingen of astrofysische fenomenen maar veronachtzaming van Moeder Aarde en voor de spirituele dictaten van de Schepper. Met andere woorden, cataclysmische gebeurtenissen in de natuurlijke wereld worden oorzakelijk verbonden aan collectieve transgressies, of negatieve menselijke daden.

Net zoals de Maya, zijn de Hopi zelden specifiek over de datums voor het verschuiven/veranderen van die eeuwen. Er wordt gezegd dat de Maya meesters van de tijd waren, terwijl de Hopi meesters van de ruimte zijn. De werkwoords-tijden zijn weloverwogen, daar de Maya niet langer de Lange Tel kalender volgen van de 394-jarige cycli. In plaats hiervan gebruiken ze nu de Tzolk’in kalender van 260 dagen – een verbijsterend complex systeem, desalniettemin. Wonend op hun drie voornaamste ‘mesas’ gaan de Hopi verder om een serie jaarlijkse heilige rituelen uit te voeren in hun ceremoniële cyclus om niet alleen zichzelf, maar eerder de hele wereld in evenwicht te houden.

Terwijl de tijd verder gaat, is deze taak toenemend moeilijk, omdat onze eigentijdse levensstijl, met zijn technologische bezetenheid en schijnbare on-verlokkingen doorgaat vóór de traditionele manieren van leven en door voorouderlijke Hopi waarden te eroderen.
Minder en minder jonge Hopi’s leren hun inheemse taal, gewoontes en ceremonies. Meer jeugd verlaat het Hopi land om in stedelijke gebieden banen te vinden. Degenen die blijven op de reservatie worden geconfronteerd met intra-ras gekibbel en, veel erger, met hoge mate van alcoholisme en toenemend dodelijke straat drugs. De ernstige tekenen van een indiaans Amerikaanse versie van de “Eind Tijden” zijn overal zichtbaar.

Veel Hopi spirituele ouderen (enkelv= kikmongwi) claimen dat wij in de laatste dagen leven van de Vierde Wereld. Meer dan 6o jaren al hebben diverse Hopi’s diverse Aarde veranderingen voorspeld die het slot signaleren van de huidige eeuw en het begin van de Vijfde Wereld. In 1970 sprak Dan Katchongva, Zonne Clan leider uit het dorp van Hotevilla, die stierf op 112 jarige leeftijd, over de verslechterende condities van onze tijd:

“Wij hebben leringen en profetieën die ons informeren dat we alert moeten zijn op de tekenen en omens die verschijnen om ons moed te geven en kracht om te staan op wat wij geloven. Bloed zal stromen. Ons haar en onze kleding zal op de aarde worden verstrooid. De natuur zal tegen ons spreken met zijn machtige adem van de wind. Er zullen aardbevingen zijn en overstromingen die grote rampen veroorzaken, verandering in de seizoenen en in het weer, verdwijnen van het wild leven en honger in diverse vormen. Er zal geleidelijke corruptie zijn en verwarring bij de leiders en de mensen over de hele wereld, er zullen oorlogen komen en zoals krachtige winden. Dit is allemaal al gepland vanaf het begin van de schepping.”

 Een andere spirituele oudere uit hetzelfde Derde Mesa dorp, David Monongye, die misschien nog langer heeft geleefd dan Grootvader Dan, had gewaarschuwd: “Als er aardbevingen, overstromingen, hagel stormen, droogte en honger komen en het leven van elke dag zullen zijn, dan zal de tijd dan komen om [of ] terug te keren naar het ware pad, of de zigzag weg te gaan.”

De “zig-zag weg” verwijst naar een lijn die gevonden is op de Profetie Rots, een paneel van voor-ouderlijke petraglyphs (rots tekeningen) in noord Arizona. De zig-zag is de bovenste van de twee parallelle lijnen. Dit vertegenwoordigt, veronderstelt het pad van de Twee-Harten, dat die danig huishouden op onze Aarde Moeder en die tegengesteld leven voor de ecologische principes en de wetten van de Natuur. De lagere lijn, aan de andere kant, is het pad van de Een-Harten, die dichtbij de grond zijn en de groei van koren, bonen, squash (pompoenen?) – dat is, die horen bij de ware Hopi wijze. Het bovenste pad is afgescheiden van de natuurlijke wereld en is totaal onder gedompeld  in de synthetische, gemaakte werkelijkheid van iPhones en Xboxen. In essentie is het een levensstijl die de Hopi noemen kovaanisqatsi, wat betekent “wereld uit balans”, of “leven van morele corruptie en onrust (betreffende een groep).” De lagere weg, geworteld in op de aarde-gebaseerde ritmes, vindt vertroosting en spirituele steun uit koren pollen, zonnelicht, plensregens en grote woestijn vistas (uitkijken) – een leven in overeenstemming met de Schepper of de Grote Geest.

Dit grote zandstenen paneel die richting ’t oosten was, werd in antieke tijden gekerfd met diverse geheimzinnige symbolen. De petroglyphs werden gekerfd op de verticale oppervlakte van de rots. (onder voorbehoud: Wat volgt zijn louter mogelijke interpretaties. Het is helemaal geen Hopi reading van de symbologie , noch zijn ze gesanctioneerd door de Hopi zelf.)

Het figuurtje links onder is Masau’u (Masaaw), de Hopi God van de dood, vuur en de aardse laag. Hij draagt een boog met zijn pijl die gericht is op de onderwereld (de vorige Derde Wereld) Zijn linker hand heeft het pad vast naar de huidige Vierde Wereld. De cirkel aan de rechterkant vertegenwoordigt de Aarde of de rand van de horizon. Het Christelijke kruis betekent de Spaanse (katholieke) inval in Hopi land. Het vierkant vertegenwoordigt een dorp, pueblo, plein of Hopi terrein.

De twee parallelle lijnen die schuin lopen betekenen de twee levenspaden die de mensheid kan nemen aan het eind van de Vierde Wereld. Zoals eerder vermeld, de bovenste lijn is het pad van de Twee-Harten. Op deze lijn zijn vier figuurtjes met verbonden handen, het laatste figuurtje schijnt twee hoofden (harten?)  te hebben. Rustend op deze lijn van links naar rechts, zijn drie cirkels, die drie “wereld schuddingen” zijn of drie wereld oorlogen. (w: rampen?) Rechts van de laatste cirkel zijn een koren stok en een Hopi man die zorgt voor koren. Deze lijn breidt zich uit naar de rechter kant over een ander deel van de rots heen, terwijl de bovenste lijn niet is uitgerekt. De lijn rechts tussen de twee parallelle lijnen in en loodrecht op hen vertegenwoordigt de laatste kans waarop de Twee-Harten moeten afdalen naar het ware pad op de lagere lijn.

Grootvader Martin Gashweseoma van de Vuur Clan van het Hotevilla dorp op de Derde Mesa zei tegen een groep van ons voor de Profetie Rots in de zomer van 2011 dat deze lagere lijn het “eeuwig durende leven” vertegenwoordigde en de rijzende zon. Inderdaad, ik deed een snelle kompas check van de uitgestrekte lagere lijn ( zie de bovenste rechts van de grafiek) en ontdekte dat als men stond op dat punt met zijn/haar rug tegen de rots, men zou direct de plek op de horizon zien waar de zon opkomt bij de Zomer Zonnewende. De Hopi zegt dat op deze tijd Taawa, de zonnegod, de sterkste is en woont in zijn Taawaki, of “zomer huis”.

Tekenen dat de Vierde Wereld aan het Afnemen is.
Enige andere voorspellingen die openbaar gemaakt werden door diverse Hopi ouderen in de 20ste eeuw houden de mogelijkheid in dat de Vierde Wereld overgaat.(overlijdt). Dit houdt een toenemend grillig klimaat in en een paar specifieke signalen of tekenen van sociale en politiek onbalans. De geprofiteerde Aarde veranderingen houden aardbevingen in tsunami’s, orkanen en tornado’s, enorme overstromingen, natuur vuren, droogtes en honger. Pandemieën zitten heden in het denken van velen. De virus epidemie van het ebola virus in 2014 in west Afrika heeft reeds meer dan 5000 doden gekost aan het eind van oktober 2014.
De centra voor Ziekte Controle en voorkoming projecten in de VS zeggen dat er 1.4 miljoen fatale doden zijn in januari 2015, alhoewel dit een ernstig geval scenario kan zijn.

De Hopi voorspelden ook een aantal technologische veranderingen die het einde van de Vierde Wereld betekenen. Lang voordat dit gebeurde, zeiden de ouderen dat een “kalebas vol as” zou vallen op de Aarde. Dit betekent natuurlijk op de nucleaire explosies – eerste de atoom test op Trinity Site in Nw Mexico, toen de twee holocausts op Hiroshima en Nagasaki, en ten slotte de waterstof bom testen op de Pacifieke atollen en in het Amerikaanse Zuidwesten ( met hun kanker effecten op de “onder de wind liggende mensen”. Hopi profetieën houden het feit in dat mensen zouden rijden in “paardenloze wagons” op “zwart lint” (voertuigen op asvalt). Erbij gevoegd, lucht voertuigen zouden reizen met “wegen aan de hemel” (paden aan de hemel, of goedaardige contrails of schadelijke chemtrails). De Hopi zeiden ook dat een van de laatste tekenen is dat Mensen “in de hemel zouden leven” ( het International Space Station).

Hopi ouderen voorzagen ook talloze sociale veranderingen. Ze zeiden dat Hopi gedelegeerden op vier verschillende tijden zouden reizen naar het “Huis van Mica” (het U.N. gebouw in New York) maar telkens worden hun smeekbeden voor vrede genegeerd. De sociaal conservatieve Hopi cultuur geloofde ook dat het eind van de Vierde Wereld zou gesignaleerd wordend door vrouwen die beginnen mannen kleren te dragen (Women’s Liberation Movement, enz). Ten slotte zei een Hopi vriend van mij toen hij 50 was dat zijn grootvader had voorspeld in de 1960 er jaren wat schijnt te wijzen op 11 september 2001 hij zei dat er een gebeuren zou plaats vinden toen Amerika sliep en het land zou ontwaken met een donderende eruptie van oorlog.
   
We moeten er aan denken dat Hopi profetieën geen tijdelijke lezingen zijn van wereld gebeurtenissen maar stellingen die eeuwen geleden zijn gemaakt of misschien zelfs millennia geleden. Deze verontrustende commentaren op onze huidige staat van wereldse zaken werden gewoon doorgegeven door de generaties heen om het heden te presenteren via de Hopi of de woordelijke traditie, met weinig veranderingen die in dat proces gemaakt werden.
_____________________

Hopi Profetie en het einde van de vierde wereld – deel 2
door Gary David

De Negen Tekenen van Witte Veder’s Voorspellingen.

In de zomer van 1958 reed een predikant David Young in de Vier Hoeken regio van de VS toen hij een oude Hopi man oppikte genaamd White Feather, aan de kant van de weg. Deze spirituele oudere van de Bear Clan (de meest heilige van alle Hopi Clans) biechtte op dat al zijn zonen dood waren en dat de Hopi ceremonie-cyclus langzaam uitstierf. Nadat hij voelde dat de Reverend betrouwwaardig was, besloot hij om negen belangrijke Hopi profetieën door te geven die de verwoesting van de Vierde Wereld zou aankondigen.

Witte Veder zei dat deze “Negen Tekenen” betekenden dat de Vierde Wereld op het punt stond om tot een einde te komen. Hij zei dat zijn voorouders hem zeiden dat het komen van alle volgende gebeurtenissen hem waren voorzegd, lang voordat ze kwamen:

 • Withuidige mensen zouden bezit nemen van het land en die donderstokken droegen die lichtbliksems hadden (geweren en pistolen)
 • Draaiende wielen met stemmen in hen zouden komen ( draaiende autowielen en/of huilende banden van auto’s; of alternatief, het draaien van CD’s of platen)
 • Enorme, vreemde beesten zouden komen, die eruit zien zoals de buffels maar met lange hoorns (vee)
 • “Slangen van ijzer” zouden zich over het land verspreiden (trein railsen)
 • “Een enorm spinnenweb” zou kriskras door het land gaan ( telegraaf of telefoonpalen, elektriciteit lijnen, en nu het Internet – het Wereld Wijde Web)
 •  “Rivieren van steen die plaatjes maken in de zon” zouden kriskras door Hopi-land gaan. (betonnen autowegen in de woestijn met hun luchtspiegelingen van water)
 • De oceaan zou zwart worden en alle levende dingen erin zouden sterven. (zomer 2010, Golf olie lekkage)
 • Jonge mensen met lang haar zouden naar Hopi-land komen om de indiaanse manier te leren ( de cultuur revolutie van de late 1960 er jaren en de vroege 1970)
 • Een “woon plaats in de hemelen” zou op aarde storten, daarbij een schitterend blauwe ster (Sakwa Sohu) produceren. De Blauwe Ster Kachina zou zijn masker weghalen op het dorpsplein bij een heilige kachina dans. Daarna zouden alle Hopi ceremonies helemaal stoppen.
 • ( Opmerking: Kachinas – ook katsinam, meervoud en katsina, enkelvoud – zijn spirit boodschappers tussen de wereld van de goden en de wereld van de mensen. Ze zijn analoog aan engelen in de Christelijke godsdienst.) Al deze voortekenen zijn niet strikt chronologisch maar het laatste teken zal zeker de serie afsluiten en kan het eind van de Vierde Wereld oproepen.
 • Oorlogsvoering Met/Tegen Degenen die het Eerste Licht van Wijsheid bezaten.
Islamitische Extremisten
Witte Veder zei verder dat de conclusie van de Vierde Wereld vergezeld zou worden door grote oorlogen en massale vernietiging. Hij dacht dat dit specifiek zou gebeuren in de landen waar het “eerste licht van wijsheid” verscheen – misschien het Midden Oosten of het Nabije Oosten.

Opstijgende rook kolommen zouden omhoog gaan, wat ons kan doen herinneren aan de surrealistische scene van Sadam Hussein die zijn olie bronnen aanstak in de eerste Golf Oorlog of de “Shock en Awe” campagne van de erop volgende, verwoestende Irak Oorlog. Denk eraan, deze bescheiden Hopi man sprak hierover in 1958.

“Dit zijn de Tekenen dat er grote verwoesting aan komt. De wereld zal heen en weer schudden. De blanke man zal weer strijden tegen andere mensen in andere landen – met degenen die het eerste licht van wijsheid bezaten. [cursieven toegevoegd] Er zullen vele kolommen rook en vuur zijn zoals Witte Veder gezien heeft die de witte man gemaakt heeft in de woestijnen niet ver van hier. Alleen degenen die komen zullen ziekten veroorzaken en geweldige dood. Veel van mijn mensen, die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Degenen die blijven en leven in de plaatsen van mijn volk zullen ook veilig zijn”.

Dus zal het territorium in noord Arizona in de nabijheid van het Hopi reservaat kennelijk een veilige haven zijn tijdens de overgang tussen het eind van de Vierde Wereld en het begin van de Vijfde. Witte Veder’s woorden worden bekrachtigd beschouwd door een passage in het klassieke Boek van de Hopi, geschreven door Frank Waters en Oswald White Bear  Fredericks, gepubliceerd in 1963: “De Wereld Oorlog III zal worden begonnen door de volkeren die het eerst het licht ontvingen [goddelijke wijsheid of intelligentie] in de andere oude landen [India, China, Egypte, Palestina, Afrika] De Verenigde Staten zullen worden vernietigd, land en volk, door atoombommen en radioactiviteit. Alleen de Hopi’s en hun thuisland zullen worden bewaard als een oase waarheen vluchtelingen vluchten zullen.”( Het tussen haakjes in deze aanhaling werd er tussenin geschoven door de schrijver Frank Waters.)

We hoeven niet te worden herinnerd aan de vroege verwarring in Noord Afrika en het Midden Oosten bekend als de “Arabische Lente”. Massale protesten en onrust resulteerden in de dood van onschuldige mensen die het juk probeerden af te werken van dictatorschap, militaire wetten of onderdrukkende theocratieën. Tunesië, Egypte, Bahrein, Yemen, Libië, Irak en Syrië kunnen de landen zijn met “het eerste licht van wijsheid”, waarop de Hopi oudere doelde, meer dan een halve eeuw geleden. De complexiteit van de diverse delen en zaken sluiten elk gemakkelijk politieke of diplomatieke antwoorden of acties uit.

Ondertussen gaat de apocalyptische strijd door om vlak voor onze ogen, vanaf de Israëlietisch/Palestijnse oorlog in de zomer van 2014 tot aan het rijzen van de IS (Islamitische Staat of ISIL (Dash))Wat de laatste groep betreft, is deze “al Qaida-op-steroïden) heden hele populaties aan het terroriseren in Syrië en in Irak waardoor het schokgolven stuurt en verschrikking over de hele wereld heen met video opnames van onthoofdingen van westerlingen die op het Internet worden gezet. Het menselijke lijden, massale executies en jammerlijke honger die we op onze tv’s zien en op computerschermen die ons laten terug deinzen van wanhoop. Het is alsof we verlamd raken door wat sommigen genoemd hebben “vrees porno”. Om de zaken nog erger te maken heeft een kleine minoriteit van de algemene bevolking de rol van vrees verkopers aangenomen, die elke grote politiek of sociaal gebeuren met een soort van conspiracy/samenzwering theorie te vertalen, enkele “valse vlag” operaties. Deze leveranciers van paranoia/waanzin denken dat schandelijke waarheden zitten achter elke hoofdlijn, en die houden velen van ons in een eeuwige staat van ongerustheid.

Universele Test door Vuur
Aan de andere kant, laten we niet doen alsof we Nieuwe Tijd Pollyannas zijn. De Hopi denken eigenlijk dat de mensheid door een zeer ruwe periode moet gaan, die de Zuivering werd genoemd – een soort van universele Test door Vuur. Deze beproeving zal essentieel het koren van het kaf scheiden, of meer pertinent voor de Hopi, het spirituele koren (de maïs) uit het stoffelijke halen. In deze ernstige tijd in de geschiedenis denk ik dat we ieder onszelf een fundamentele vraag moeten stellen: Leven we echt door de voorgeschreven mandaten en levens-voortbrengende processen van de Schepper? ( Als we tenminste een opperste godheid erkennen?)

Dus het eind van de Vierde Wereld zal moeilijk zijn – moeilijker voor sommigen dan voor anderen. Een andere spirituele oudere genaamd Dan Evehema, ook uit het dorp Hotevilla en ook meer dan honderd jaren oud toen hij overging, sprak over de kosmische resultaten van wat we vandaag noemen “binnenkomende ongelijkheid.” Hij claimde dat de Dag van Zuivering (de Apocalyps?) het toppunt zou bereiken van of een totale her-geboorte of totale annihilatie – we weten niet welke.

Maar de keus is aan jullie, oorlog en natuurlijke rampen kunnen erbij zijn betrokken.“ De mate van geweld zal worden bepaald door de mate van ongelijkheid veroorzaakt door veel mensen van de wereld en in evenwicht met de natuur. In deze crisis zullen rijken en armen gedwongen worden om te worstelen als gelijken, om te overleven.”

De meeste Hopi mensen zullen uiteindelijk denken, echter, dat deze overgang tussen wereld-eeuwen niet zal bedoelen het totale “eind van de wereld” zoals wij dat kennen, maar eerder het begin van wat zij noemen de Vijfde Wereld – een tijd van vrede voor de mensheid en oorspronkelijke harmonie met Moeder Natuur.

Meer leunend naar de mogelijkheid van renaissance (letterlijk wedergeboorte) en regeneratie dan vernietiging en wanhoop, beschrijft Grootvader Monongye deze Zuivering en zijn uiteindelijke resultaat:

“Dit zal dan onze harten en denken openen als er een nieuwe eeuw staat te komen, met mensen die hernieuwd zijn en gezuiverd zijn door vuur. Dat zal zijn zoals het zuivere goud van een nieuwe dag. Maar vuur is rood en als die het bevel overneemt, zal het de krachten van de natuur in beweging zetten. Dan zullen we weten dat de zuiveringsdag is gekomen. Wij zijn allen de ‘huisbewaarders’ van het leven. Het evenwicht van de natuur hangt van ons af. De wereld zal zijn wat wij hem willen laten zijn.”

De petroglyphen in noord Arizona die de Hopi Schepper afbeelden in een ogenblik van gebed met opgeheven palmen. Dit is een super opgelegd door een wolk symbool en een slang symbool. Met toevoeging naar deze heilige elementen, geeft de graffiti aan dat ze ook in een profane/wereldse wereld leven.
____________________