Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 20 juli 2016

Het Team Codes van Licht Activator / 19 Juli 2016 / Peggy Black

Het Team
Codes van Licht Activator
19 Juli 2016 / Peggy Black
Wij zijn hier, bieden jullie onze dankbaarheid en diepe respect aan terwijl jullie doorgaan Bewustzijn van Licht te verankeren in deze dimensie en in dit tijdskader. Wij zijn hier ook om onze ondersteuning, aanmoediging en de vriendelijke herinnering aan te bieden dat jullie een krachtige transformator zijn van misplaatste energie. Jullie zouden jezelf gemakkelijk een code van Licht Activator kunnen noemen.
Als een multidimensionaal Wezen van Lichtfrequenties en bewustzijn, heb je het fysieke lichaam dat nodig is om te wisselwerken met de dichte frequenties van de materie en deze werkelijkheid. Wij hebben waargenomen dat de fysieke ervaring vaak jullie totale focus wordt.
Wij zijn ons ervan bewust dat er een bepaalde hoeveelheid van focus nodig is om jullie fysieke vorm en bestaan te handhaven en in werking te zetten. Wij gaan door jullie eraan te herinneren dat jullie zuiver bewust Licht zijn, ondergebracht, zogezegd, in jullie lichaam.

De tijd is voor jullie gekomen om jezelf te herinneren als dit zuivere bewuste Licht en om te beginnen om te begrijpen hoezeer het Licht de werkelijkheid van jullie ervaring kan en zal beïnvloeden. Jullie zijn je bewust aan het worden dat je lichaam slechts een voertuig is voor het verankeren van deze Goddelijke Lichtcodes in deze matrix en het Collectieve Bewustzijn.
De beperkte patronen en geloofssystemen die aldus heersend zijn op jullie planeet, worden blootgelegd. Bewustzijn wordt gemanipuleerd door angst, haat, vooroordeel, geweld en alle misplaatste energieën en emoties. Deze dichte frequenties en levensverminderende energieën kunnen aanstekelijk, besmettelijk en overdraagbaar zijn.
Je observeert de chaos van het geweld dat zich wereldwijd voordoet. Deze chaos die waargenomen wordt, activeert wat voor onzekerheden dan ook voor je eigen welzijn en dat van je geliefden. Wanneer wat voor geweld, onvriendelijke daad of woord dan ook tot uitdrukking gebracht en waargenomen wordt, triggert en raakt het jou in de meest gevoelige plaats van je empathische gevoeligheid.
De eerste reactie is om je terug te trekken, om te oordelen en af te keuren. Echter, dit voegt alleen maar energie toe aan het waarachtige ding dat jouw emoties en gezichtspunt van de verkeerdheid van wat er zich voorgedaan heeft triggerde.
Wij verklaren je reactie of je mededogen voor deze gruwelijke handelingen die zich voordoen niet ongeldig. Wij kennen je als een zorgzaam, liefdevol, bewust Wezen van Licht.
De meesten van diegenen die in deze tijd belichaamd zijn gebruiken hun goddelijke creatieve bekwaamheden ondersteboven en achterstevoren. Zij focussen zich en duwen tegen de waarachtige dingen, acties en gebeurtenissen aan die zij willen transformeren. Denk eraan, wat voor gefocuste energie dan ook dat aangeboden wordt aan het kwantumgebied, het energiegebied van deze planeet, zal manifesteren.
Dus wanneer angst, haat of vooroordeel tot uitdrukking gebracht wordt zal het dezelfde frequenties of emoties van geloof in anderen triggeren. Daarom, gaan de misplaatste energieën en acties door zich uit te breiden en te verspreiden. Tegen wat dan ook aan te duwen voegt aan diens energetische kracht toe.
Deze misplaatste energieën en acties hebben zich op jullie planeet gedurende eonen aan tijd voorgedaan. Doch nu, met alle nieuwe technologieën, worden deze afschuw opwekkende voortbrengende gebeurtenissen en acties onmiddellijk uitgezonden. De collectieve focus wordt er één van afschuw, angst, diepe droefheid, verdriet, kwaadheid/razernij en onderdrukking.
Al deze emotionele frequenties worden als misplaatst beschouwd; zij zijn emoties die de mensheid afgesloten houdt in een dilemma van begrensde expressie van hun goddelijke creatieve bekwaamheden.
Je bent ontwaakt en bewust van wie je bent als een multidimensionaal wezen. Je begint te begrijpen dat je waarlijk Codes van Licht draagt die de disfunctie en het misbruik van de emotionele frequenties kunnen en zullen verschuiven/veranderen. Je bent hier op deze planeet om de misplaatste energie die je tegenkomt en waarneemt te transformeren.
Iedereen is in een vibrationale communicatie met het Collectieve Bewustzijn en de energie frequenties van deze planeet Aarde. Je incarneerde werkelijk om dit werk te doen en om deze verheffende Lichtcodes aan alles dat je tegenkomt aan te bieden.
Denk eraan dat Licht informatie is, het Licht zegent de duisternis met het geschenk van verlicht begrip. Jij bent een drager van het Licht. Jij bent een Wezen van Licht.
Begin je focus te plaatsen op wat voor tragische gebeurtenis, misplaatste energie of actie dan ook alsof je een straal van Bewust Licht bent, Liefde, mededogen, vergiffenis, besef en ontwaking  aanbiedend. Zaai deze gebeurtenissen met het Licht Bewustzijn. Omring de individuen, de acties, met Licht, genezend Licht.
Lees jullie kranten, kijk naar jullie media en gebruik je besef van wie je bent als een schepper, als een drager van de Lichtcodes, en visualiseer een werkelijkheid welke levensondersteunend is. Veranker je Lichtlichaam in dit elektromagnetische en geomagnetische energiegebied van jullie Aarde.
Besef dat jij je kunt focussen en je Lichtfrequenties in/naar de matrix en het Collectieve Bewustzijn kunt sturen. Je bent voorbij iedere maatstaf krachtig. Begin dat besef te bezitten. Je bent niet aan de genade overgeleverd van alles dat zich voordoet, je bent hier om de waarachtige dingen die je emoties triggeren te transformeren. Je bent hier om de geboorte van het Bewustzijn van Licht binnenin de Mensheid te helpen.
Elk mens draagt Codes van Licht als de Multidimensionale Wezens van Goddelijke Bewustzijn dat zij zijn. De meeste mensen nemen hun eerste en laatste ademteug onbewust van deze Codes van Licht Bewustzijn binnenin. Gewoonlijk wanneer iemand in deze dimensie belichaamt is, komen zij empathisch overeen met de frequenties van de dichte misplaatste energie en emoties.
Derhalve, wanneer je bewust bent dat je deze frequentie en deze Codes van Licht draagt, kan je en zal je dit besef aan anderen doorgeven. Je zult beginnen de persoonlijke ontwaking binnenin anderen te activeren, triggeren en stimuleren.
Herinner je, alles dat bestaat is een frequentie of vibratie. Dus om iedere ervaring te verschuiven of te transformeren, is van jou vereist om de frequentie of vibratie die je aanbiedt te verschuiven.
Sluit je aan bij andere gelijkgestemde individuen en begin een gefocuste straal van transformerend Licht, besef en informatiecodes te versturen naar iedere collectieve misvatting, beperkende overtuigingen en misplaatste acties of energie.
Ben de uitnodiger van het eindeloze assemblee van niet-fysieke Goddelijke Wezens van Licht en Liefde. Begin werkelijk in partnerschap met deze Wezens van Licht te werken. Wij kunnen alleen ondersteunen en helpen wanneer uitgenodigd door iemand die in de fysieke vorm is in deze Vrije Wil omgeving.
Dus moedigen wij jullie aan door te gaan om jullie verheffende, transformerende visie aan te bieden, welke een nieuwe werkelijkheid geboren zal laten worden. Wij moedigen jullie aan om jullie persoonlijke macht/kracht te bezitten om deze dimensie jullie persoonlijke Codes van Licht aan te bieden en deze in te zaaien. Het is jullie bereidheid en intentie die deze elektromagnetische frequenties van Licht dragen en de Codes van Licht in anderen zal triggeren.
Wij zijn vereerd dat jullie onze boodschap hoorden. Wij erkennen jullie wederom voor jullie moed en toewijding voor dit werk en deze dienstverlening. Wij zijn altijd beschikbaar om jullie op jullie uitnodiging te ondersteunen. Weet dat jullie gezien zijn en gewaardeerd worden met onze diepste dankbaarheid.
Het Team
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2016 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com