Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 14 juli 2016

Het navigeren door nieuwe dimensies en tijdlijnen / Aluna Joy Yaxkin met de Ster Ouderen / 6 juli 2016

Het navigeren door nieuwe dimensies en tijdlijnen
Aluna Joy Yaxkin met de Ster Ouderen / 6 juli 2016


Er is iets vreemds aan het gebeuren en als je dit hebt gemerkt, ervaar je een ECHTE STOFFELIJKE, dimensionale her-verbinding. De laatste paar maanden zijn echt uitdagend geweest. Ik denk er graag over als een kosmische vuur-loop. We hebben gereisd door de 20 kern dagen van de Maya kalender, vergroot door de 6 planeten die achteruit werkten, terwijl we echt probeerden om naar voren te streven. We zijn veel sterker door deze enorme inwijding, en we zouden ons lichter en vaster moeten voelen dan we dat maanden deden… en het gaat nog lichter worden als de zomer verdergaat. Als je die vuurloop hebt gevoeld, hoop ik dat wat ik meedeel zin heeft voor je reis.

Zoals de meesten van jullie weten, ben ik een helderziend/orakel of welke ‘woo woo’ titel je er ook aan wilt geven of benoemen. Mijn hele leven heb ik vertrouwd op mijn vermogen om te zien zonder mijn vijf zintuigen te gebruiken. Maar in deze dagen, ben ik letterlijk naast mezelf geweest. Toen ik mijn ogen sloot, heb ik dingen gevoeld die er niet zijn. Dat konden dingen zijn die net waren en net waren weggegaan; of dingen die op het punt stonden om die ruimte te gaan en ik merkte ze voordien al op. Ik voelde alsof ik buiten mezelf stond. Dus alles dat ik zag of voelde was uit de synchroniciteit (out of sync) waar ik stoffelijk zelf in was. Ik voelde me alsof ik tussen de dimensies in stond of heen en weer waggelde tussen de twee maar dan tegelijkertijd. Dit liet me echt onprettig voelen en het was nogal van m’n stuk brengend. Zelfs als ik worstel om nu de juiste woorden te vinden om die belevenis uit
ergens naar toe gaat.

Ik zal proberen om hier meer uit te leggen met een eenvoudig voorbeeldje…
Ik kon mijn hond Comet voelen springen op mijn bed en dat hij naast me lag. Toen ik mijn ogen opende, was hij er niet. Dit was even schrikken voor me, omdat ik hem echt op mijn bed voelde springen. Ik voelde dit met mijn stoffelijke lichaam, en niet met mijn intuïtieve zintuigen. Ik voelde me dus wat ‘out of sync’ met mijn stoffelijke wereld. De wereld voelde alsof die sprongetjes maakte op een ruk-achtige manier.

Ik heb ook gemerkt dat mijn stoffelijke lichaam zich niet in evenwicht voelde. Ik moest echt zorgvuldig zijn toen ik liep of me bewoog. Ik voelde me niet helemaal verbonden met mijn lichaam. Ik was vermoeid en mijn droom-staat was ook helemaal weg. Ik merkte dat het meeste van mijn lichaam ook worstelde met stoffelijke zaken, sommige dingen nog erger dan gewoonlijk, maar die zijn wel normaal voor een sensitieve (voelende). Toen ik mijn ogen sloot in de meditatie, voelde het alsof mijn zenuwstelsel werd geëlektrocuteerd. Ik kon mijn zenuwstelsel voelen en zien ontploffen.

Ik merkte ook dat ik me heel erg afvroeg waarom het nu eigenlijk was dat ik hier was. Niets had zin en passie en inzicht waren zwak of niet-bestaand. Ik had het heel moeilijk om besluiten te maken op lange termijn. Toen ik dit vroeg, werd me gevraagd om achteruit te stappen en om gewoon getuige te zijn van die gebeurtenissen en om ze niet persoonlijk te nemen. Zelfs de buitenste wereld weerspiegelde allerlei soorten gekten… zoals de oplaaiing van geweld, een massaal niet-functioneren en hersenspoeling die een enorm gebrek schept aan  common sense, en een buiten de controle acceptatie van heel grote absurditeiten waarvan ik zeker weet dat we die allemaal beseffen.

Nu ben ik helder dat dit sterke me afvragen, over mijn reden om in een stoffelijke vorm te zijn, mijn lichamelijke manier was om de herinnering los te laten die nog in het lichaam was opgeslagen. Wij allemaal schuiven uit een oud paradigma/voorbeeld. Ik moest door die gevoelens heen gaan, inclusief pijnlijke en verwarrende stoffelijke symptomen, om me weer te her-verbinden in deze nieuwe werkelijkheid. Niet iedereen zal dit werk op deze wijze doen. Dank je zeer. Ik denk dat het leeuwen gedeelte van dit proces nu compleet is.

Ik weet zeker dat we ALLEMAAL dankbaar zijn (dat zijn jullie prachtige mensen allemaal die dit lezen) dat we niet over reageerden vanuit onze basische, eerste programmering naar die energiehandschoen, en andere gekten, die ook massale hersenspoeling inhouden om geweld aan te hitsen en de massa’s om enorme waarnemingen te zien die duidelijk absurd zijn. We zijn van ons bewustzijn al meester geworden en nu neemt ons lichaam dat mee. Dit is de laatste fase om een levende meester in te zijn.

Deze intense vuurloop hield ook een nieuwe manier in om zich te manifesteren. We beginnen glimpen te zien van deze nieuwe, hogere frequentie die zich manifesteert, of de paradigma stroom creëert. Op het moment missen we het meest de stroom of we zien die helemaal niet. Deel van de reden waarom we deze nieuwe stroom missen is omdat we nog in het proces zitten van het op een lijn zetten van de nieuwe, hogere frequentie. We flipfloppen nog steeds en zijn wat buiten onszelf. We missen ook de nieuwe stroom omdat we er op de oude manier naar kijken. In het verleden (vóór 2013) als portalen van potentieel zich openden, bleven ze een lange tijd open en voelden we letterlijk ons erdoorheen geschoven. We noemden dit onze goddelijke stroom. Dat is allemaal veranderd in iets dat meer delicaat is en subtiel. Yeah… Ik weet dat jullie dit gemerkt hebben.

Hier is wat er heeft plaats gehad en wat ik voel dat nu werkt (en ik voel niet dat dit concept totaal is ontwikkeld of al is verankerd)… We zijn een nieuwe, enorme cyclus ingegaan van tijd met nieuwe wetten van de natuur die ook een hoger vibrerende frequentie uitzenden. Onze nieuwe stroom in deze cyclus is super subtiel en veel meer verfijnd dan ons 3D denken zijn vóór geprogrammeerd te zien. Dus deze nieuwe frequenties zijn nog moeilijk voor ons.

Voorbeeld…

We kunnen grote inspiratie voelen voor een mogelijk project, zoals we plotseling duidelijk worden over een aanbod voor een baan, of een nieuwe plek om in te leven, of zelfs iets zo eenvoudigs als wat je eet als dineer. Maar deze korte helderheid en stroom potentieel talmt niet terwijl we de gewoonlijke contemplatie doen om een besluit te maken. Zo is het zoals we gewend waren te werken. Die kleine deuren van mogelijkheid blijven niet lang open. Hebben jullie gemerkt dat na een goddelijke inspiratie je denken snel uitblijft met praten? Het kan best een tien minuten deur zijn geweest of een twee daags raam enz… afhankelijk van de mate van het project. Maar het feit blijft dat de tijd, om een mogelijk potentieel te bereiken, om een bedoeling te manifesteren, enorm is verkort.

Dus, als wij ons langzame, methodische denken de controle geven over ons scheppen en manifesteren, zullen we dan verder gaan met het ons niet verder kunnen gaan? Dat denk ik. Maar als er een nieuw potentieel voor ons lag, zouden we ons dan ook zo voelen dat we niet verder konden gaan! Dus we missen onze gelegenheden door onze oude denkpatronen? Nee dus, en ook soms wel. We zitten nog in de oefen (initiatie) wijze.

Hoe korter lineaire tijdslijnen in deze poorten op hun plek worden gezet voor een goddelijke reden. Kortere tijdslijnen beschermen, nieuwe, hogere frequentie om te worden besmet door lagere frequenties (lagere frequenties zijn het oude paradigma). Deze deuren van waarneming zijn nu korter omdat we tot actie worden opgeroepen uit onze snelle en ontwikkelde, geëvolueerde intuïtie en ons open hart. Dus om een bedoeling te manifesteren uit de nieuwe frequenties moeten we een stoffelijk hogere frequentie handhaven door in ons hart te blijven en tegelijker tijd  onze waarnemingen open houden voor het onverwachte zodat we ons voordeel kunnen doen bij deze nieuwe gelegenheden. De creatieve kracht is er nu voor ons. We moeten alleen leren hoe we die op een andere manier moeten gebruiken.

Veroordeel jezelf niet als je niet manifesteert wat je denkt dat je nu zou moeten doen. We zitten allemaal in dezelfde boot en meestal leert iedereen nog hoe je dit moet doen. We weten niet of dit de manier is waarop we van nu af aan zullen manifesteren. We kunnen aannemen dat we zullen groeien en evolueren om deze  nieuwe frequenties te accepteren en om op een plaats te komen waar we in staat zullen zijn om heel snel, intuïtieve, in het hart gecentreerde keuzes zullen maken in deze kortere deuropeningen van potentieel. We zullen dingen besluiten en in actie springen op eens gewoon door menselijke frustratie dat komt door om te gaan met die kortere deuropeningen van potentieel, we zullen leren om direct, onmiddellijk te zijn. We zullen ook onze vibraties omhoog laten gaan door onszelf los te maken van onze oude programmering die nu duidelijk absurd is.

Hier is wat er heeft plaats gevonden en wat ik voel dat nu werkt (en ik voel niet dat dit concept totaal is ontwikkeld of al is verankerd)… We zijn een nieuwe, enorme cyclus ingegaan van tijd met nieuwe wetten van de natuur die ook een hoger vibrerende frequentie uitzenden. Onze nieuwe stroom in deze cyclus is super subtiel en veel meer verfijnd dan ons 3D denken vóór is geprogrammeerd om te zien. Dus deze nieuwe frequenties zijn nog moeilijk voor ons om waar te nemen met onze normale zintuigen. Ook zijn de deuren voor mogelijk potentieel voor een kortere tijd dan vroeger open.

 We zitten allemaal in dezelfde boot en meestal  leert iedereen nog hoe dat te doen. We weten niet waar dit naar toe gaat. De volgende stap van dit alles is deel geweest van het plan, vanaf het allereerste begin. Dit is om totaal buiten de lineaire tijd te manifesteren. We worden voorbereid om sferisch te manifesteren en door tijd en ruimte te buigen om iets te manifesteren of te projecteren, ergens, onmiddellijk.

De Sterren Ouders zeggen dat elke enorme cyclus van tijd komt met nieuwe wetten van de natuur en hogere frequenties die we nodig hebben om er ons bij aan te passen. Maar… dit is de eerste keer dat we door een enorme cyclus gegaan zijn en ons oude DNA en onze stoffelijke lichamen hebben behouden. Dus in plaats van een nieuwe cyclus in te gaan in een nieuwe menselijke vorm, zonder een leven van programmering, zijn we gehandicapt door oude programma’s en herinneringen. Maar de zegening hiervan is dat alle wijsheid en moeilijke lessen die we geleerd hebben niet opnieuw hoeven te worden geleerd. Dit is een enorme plus voor ons. Het is het overslaan van een evolutionaire stap. Dit is iets dat we verdiend hebben door ons harde, innerlijke werk en onze waarheid leven op elk moment tot het best van ons vermogen.

Het ene dat ik geleerd heb in de laatste paar maanden is dat veel gebeurtenissen die plaats vonden in ons leven recht uit het achtergelaten veld kwamen. Met andere woorden, we zagen gewoon de dingen niet aankomen. Dus moeten we voorbereid zijn voor het feit dat hoe we leven in deze nieuwe frequentie heel waarschijnlijk verrassend moet zijn en onverwacht. Op zijn tijd zullen we leren om sneller actie te ondernemen met meer hart en meer intuïtie, en minder uit het logische 3D brein denken. We kunnen aannemen dat dit proces zich zal versnellen totdat we helemaal geen tijd meer nodig hebben en beginnen buiten de tijd te creëren. Dit kan voelen als het manifesteren in wormgat-achtige ruimten. Maar laten we hier even duidelijk zijn… het is echt moeilijk om definitief te zijn voor wat er zeker zal komen, behalve hoe we ons op elk moment gaan voelen.

Aluna Joy Yaxkin

                                                          
(More frequent energy reports are posted only on Facebook here https://www.facebook.com/alunajoyyaxkin.)