Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 juli 2016

Heavenletter 5727: Voor-Immer-Meer en Nimmer-meer / 30 Juli 2016

Voor-Immer-Meer en Nimmer-meer
Brief uit de Hemel
30 Juli 2016


God zei:

Eeuwig.  Voor-immer-meer. Tijdloosheid kan worden gezien als het zich uitrekken langer dan voor-immer-meer.

Citeer ‘the Raven’ nimmer-meer. Citeer ‘the Raven’ alsof er verlies is en dat is het.

In een zekere besef, kan verlies nooit bestaan, omdat, in Waarheid, er niets wordt vastgehouden, niets erop nagehouden, niets om echt helemaal aan te trekken. Hoe kan er verlies zijn als er niets was? Maar, natuurlijk, er is veel wat wordt vastgehouden als waar, terwijl het niet eens gedeeltelijk waar is.  Niettemin is het goed bedacht.

In luchtspiegelingen (mirage) wordt geloofd.  Er zijn brandstapels van iets (mirage) uit het illusionaire die in rook op gaan.

I
k heb handen gemaakt om vast te houden, zelfs als er niets voor handen is om aan vast te houden. Het is het ‘verstand’ dat grijpt. Het is het hart dat laat gaan.

Dit alles wordt als tragisch gezien, door het vasthouden van ideeën.

Mijn kinderen geloven dat leven in de wereld waar is. Jij/jullie, Mijn kinderen, geloven dat de wereld concreet is en heel echt.  Jij/jullie, Mijn kinderen, geef trouwhartigheid aan de wereld. Je mag zeggen dat je niet van het leven houdt in de wereld en toch wil je het voor eeuwig houden.  Je zou op de rails van het leven voor-immer-meer willen rijden. Je bent niet genegen voor nimmer-meer.

Niettemin, is het Leven voor eeuwig.  Er is geen tijdsduur aan leven. Leven op andere niveaus is nog altijd leven.

Het leven is Oneindig. Het leven is Eeuwig. Toch spreekt het woord voor-immer-meer over tijd.

Het woord nimmer-meer spreekt over afwezigheid van tijd wat het idee over tijd ondersteunt.

Het woord tijdloosheid probeert te spreken over het niet-bestaan van tijd, hoe kunnen woorden, dat wat nooit was, voor hun rekening nemen?

Woorden zijn ideeën.  Ideeën dienen de wereld niet. Woorden zijn vogels tijdens hun vlucht. Woorden zullen niet stil blijven staan. Woorden zijn denkbeeldig. Woorden zijn, in de uiteindelijke analyse, woordeloos.

Ze zijn alleen woorden en toch zijn woorden heerlijk voor je en een universeel menselijke benodigde behoefte. Baby’s babbelen en maken geluidjes en maken dan woorden tot grote vreugde van hun mamma’s en pappa’s.

Wanneer je ronduit erop neer komt, wat is iets in wereld leven behalve een voorbijgaande mythe? Je leeft je leven door te doen. Je stijgt op!

In Waarheid, je zit nog steeds op een bergtop. We zouden kunnen zeggen dat al het Leven op Aarde een soort van vurige activiteit is, en rust en slaap ook bestaan. Zou het leven op Aarde op zich een soort van bovennatuurlijke overspanning kunnen zijn? Natuurlijk, je praat tegen jezelf. Je kan zelfs praten in je slaap.

Je zoekt om te weten wat er aan de gang is wanneer al het schijnbare dat aan de gang is --- al de hilariteit en al de droefheid --- rimpelingen in een vijver zijn. Er is eigenlijk niets aan de gang en er is echt geen plaats waar iets aan de gang kan zijn.

Verstaanbaar zou je dit willen ontkennen. Iets moet aan de gang of aan de hand zijn, zeg jij, omdat je gelukkig bent of niet gelukkig, droevig of niet droevig. Je vind jezelf in diverse aspecten van het leven, toch ben je noch hier noch daar. Het leven op Aarde is onverklaarbaar. Het leven zingt vele liedjes en je staat te popelen om mee te doen.

Je wilt deze episode in tijd met bewustzijn zijn en uit deze wereld tegelijkertijd. Je hopt heen en weer van waarheid naar bewustzijn, als het ware.

Je denkt over jouw ervaringen van het leven op Aarde als gedenkwaardig. Het is gedenkwaardig voor jou. Je maakt er kabaal over. Je zet jouw naam erop.

Je mag het niet volledig willen noch wil je het volledig opgeven.
Ondertussen, is dit Leven op Aarde strovuur. (Een korte opleving)

Als tijd zou bestaan – op het zelfde moment – neem je je leven ernstig alsof – alsof – er geen Oneindige Eeuwigheid of  Eeuwige Oneindigheid waren.

Vertaler: Anja

Voor de lezer:
De referentie naar –the Raven- komt van de Amerikaanse dichter, Edgar Allen Poe, 1809-1849, die een rijm heeft geschreven over zijn verloren liefde, Lenore, en een Raaf die op zijn deur tikt.
Het bekende refrein is: "Quoth the Raven: 'Nevermore.'"

‘mind’ er zijn meerdere betekenissen qua vertalingen voor de ‘mind’
verstand/geest/gedachten/gevoelen/ziel/gemoed en zelf mening, opinie, gezindheid, neiging, lust en zin; Ik verwijs jullie graag naar De Cursus in Wonderen:  over MIND – SPIRIT