Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 12 juli 2016

Heavenletter 5709: Wat God Heeft Geschapen / 12 Juli 2016

Wat God Heeft Geschapen
Brief uit de Hemel
12 Juli 2016

God zei:

Ik hoor jouw geroep in de wildernis. Je weerlegt Mijn bekentenissen aan jou. Je loopt voor Mij als een stadsomroeper en je roept uit:

“ Geliefde God, dank U voor al wat U geeft, en al U zegent, al waar U aan denkt, al wat U bijééntrekt om ons en de wereld te zegenen. Dank U voor Uw voorbedachtheid, voor Uw visie, voor Uw liefde en al dat heilig is.”

“Uw betekenis van heilig is anders van wat de wereld geeft. Ik hoor U zeggen dat al van ons zijn zoals we zijn – als was het maar dat wij herkenden Wie wij zijn.”

“God, U heeft ons als heilig ontworpen, hoewel zo velen van ons geen grip krijgen op het idee.  U heeft ons als onschuldig en zuiver ontworpen, zelfs als we dit rechts en links ontkennen. Het is alsof we onze hoofden niet hoog kunnen houden en zeggen, ‘Yea, God, U maakte ons heilig, zo, in feite, wij, zijn dan heilig, en accepteren Uw bekentenissen.”

“God, het is voor ons makkelijker te accepteren dat wij die U heeft gemaakt, niet heilig zijn, dan te accepteren dat we heilig zijn. Is dat niet vreemd dat wij, Uw kinderen, onze waarnemingen over U verklaren en we zij er zo duidelijk over, zo fiks in ons ongeloof met wat U ons verteld in al Uw Nederigheid?”

“Het moet zijn dat wij nederigheid missen en hoog scoren met punten voor het ego.”

“God, hoe heeft U het geduld om ons dag in en dag uit te vleien te midden van zulk een ingewortelde hardnekkigheid (halsstarrigheid)? Hardnekkig, presenteren wij onszelf als ‘snappen’ . Hoe kunnen wij onszelf presenteren als zijnde vertrouwen in onze onwetendheid wanneer U zegt anders? Dit is wat ik U vraag.”

Vraag je Mij hoe Ik mij jullie allemaal laat wel gevallen! Dit is wat je vraagt?

Ik zit voor je. Ik weet meer dan jij weet. Ik weet niet alleen al de antwoorden. Ik weet al de uitkomsten. De uitkomst is hetzelfde voor iedereen.

Zoals je zeker bent dat één en één twee is, weet Ik dat jij en Ik Één zijn. Als Ik God ben, als Ik het Voorgevoel van God ben, Wij, jij en Ik, delen een DNA. Jij bent Mijzelf als bewerkt in de wereld. Jij hebt al de bekwaamheden die Ik heb. Dit is geen idee dat Ik te berde breng.

Dit is niet alleen een haastige projectie. Door al jouw protesten dat jij niet precies bent, zoals Ik je gemaakt hebt te zijn en al dat Ik zeg dat jij bent – onvermijdelijk zal jij aantonen jezelf te zijn. Jij bent Mijn Heilige Gelukzaligheid. Je hebt de neiging je handen omhoog te gooien en te zeggen, dit kan niet mogelijk zijn, net zoals Assepoester zich moet hebben verwonderd, hoe zij bereikte op het bal te zijn.

Laat Mij jou vragen: Waarom zou je Mij God-gegeven vertolking van de Realiteit ontkennen? Geloof je werkelijk dat ik een sprookje verzin of om je voor een dwaze boodschap te sturen? Zou Ik Oneindigheid en jouw bloed, zweet en tranen verspillen op een wilde ganzen jacht? Als je op dit moment niet in jezelf kan geloven – jouw Zelf – geef Mij ten minste het voordeel van de twijfel.

Wat als wat Ik zeg geen speculatie is maar Waarheid, hoe snel zou je jezelf verzamelen en met nieuwe ogen bekijken? Ben je bang om te falen dat wat Ik zeg niet kan falen?

Dit is geen test. Je hele horizon zal verschuiven. Het is altijd zo geweest.
Je zal ongedeerd uit Leven op Aarde lopen.
Je zult Waarheid te weten komen zoals Ik waarheid ken.
Je kan/mag het niet zo snel opnemen zoals je wilt.
Niettemin, je kan Mij geloven. Je zult Mij geloven.
Je zult geloven dat Ik waarheid ken zelfs als jij jouw ogen bedekt uit angst, dat het Licht te helder is voor jouw sympathieën.

Er is niet één van jullie die niet is zoals Ik zeg dat jij bent. Niet één, want Iedereen is Één met Mij. Einde van de kwestie.

Jij bent, jullie zijn, Mijn God-gegeven Gouden Licht in Menselijke Vorm. Onthoud dat je een Ziel hebt. Het is de Ziel waar Wij hier over spreken. Het is geen uitdaging voor jouw Ziel om op te stijgen uit de mist en de Heiligheid van jou te zien zoals Ik de Heiligheid van jou zie.

Je zult de ogen hebben om te zien. Je hebt alles anders. Maar, ah, je moet jouw ogen openen en jouw hart openen voor het Ontblote Aangezicht van de Waarheid. Je zal ascenderen (verheffen, opstijgen) voor je eigen ogen.

Met of zonder geloof, jij bent per direct gereed.

Vertaler: Anja