Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 11 juli 2016

Heavenletter 5708 Viering van een Gelukkige Nieuwe Dag/ 11 juli 2016

Viering van een Gelukkige Nieuwe Dag
Brief uit de Hemel
11 juli 2016


God zei:

Oh, ja, het Nieuwe Jaar is gevierd. Laten Wij iedere dag van het Nieuwe Jaar vieren deze keer in het Jaar genummerd 2016 in boeken en op kaarten. Er is geen tijd behalve als tijd wordt waargenomen en aangeprezen, toch de wereld viert tijd als of het zo echt is als echt kan zijn.

Ik stel een nieuwe dag voor genaamd Viering van een Gelukkige Nieuwe Dag. Gevuld met Liefde, laten Wij deze Gelukkige Nieuwe Dag vieren. De klokken luiden. Hoor de klaroenen de Nieuwe Dag verwelkomen. Laten Wij ieder ontrollen van Leven in de wereld vieren.

Om een Nieuw Jaar te vieren is niet genoeg. Laten Wij Voortzetting van Leven vieren. Laten Wij van iedere moment van Leven houden. Laten Wij onze hoeden afnemen voor elke en iedere Nieuwe Cyclus van de Maan en de Zon en ieder Wezen op Aarde.

Hoe vol de dagen zijn. Ze verschijnen altijd, blijken te verschijnen, dat is. De wereld neemt notitie van dagen. Er zijn kalenders van de Dagen in gemeenschappelijk verband tot Leven op Aarde.

Waarom niet iedere dag vieren, geliefden? Waarom niet elke en iedere dag eren? Laten Wij geen dingen heel zachtjes zeggen van, de ene dag kiezen boven de andere alsof dagen een wedstrijd waren. Laten We Oneindigheid vieren – dit lijkt er meer op. Godzijdank voor Leven, Leven is veel meer dan overleving.

Overleving is niet goed genoeg. Om door het Leven te gaan is niet goed genoeg. Om een X op een kalender te zetten, is niet goed genoeg. Voorbijgaan aan een dag is niet goed genoeg. Door het leven gaan op je tandvlees is bij lange na niet genoeg. Alleen waardering is goed genoeg. Weet dat jij het waard bent. Ben je bewust van jouw Schatten.

Leven vibreert! Jij bent een vibratie. Dus vibreer de Hoge Noten. Zing een Lied over Liefde. Luister, de heraut Engelen. Leven is Nu hier. Verheerlijk Leven. Verheerlijk jouw aanwezigheid in dit roulerende Spel van Leven. Kondig jezelf aan. De Koning is hier. De Koning van Jouw Leven is geboren. Jij bent een moedige held. Zing het uit, al de melodieën die verlangen om te worden gezongen.

Je kan jouw leven zien als zeer droef, maar dat is nauwelijks eerbetoon aan Leven. Wil je een Nieuwe Dag inleiden en over droefheid heenkomen? Heb je niet genoeg gehad van droefheid? Je kent droefheid al van achteren naar voren.

Wil je met Mij redeneren? Ik vertel jou dat je Rijk bent in Leven. Leven is je nagelaten. Neem Leven in jouw handen en leef het! Laat Liefde weerklinken in Leven. Bepaal jouw leven. Uit de veren!

Wat als je elke en iedere morgen wel uit je bed springt? Wat als je zou voelen dat Leven voor altijd meer zegent? Voor altijd meer echoot Leven als het zijn witte lader monteert en links en rechts Liefde verspreidt. Toon jezelf. Geen rijden meer in de zonsondergang. Zonsondergang geeft een einde te kennen. Er is geen einde aan Leven. Leven is altijd aanwezig.

Geliefden, jullie zijn Onsterfelijk. Ik spreek niet over je fysieke lichaam. Een ieder op Aarde is Onsterfelijk. Als je maar Mij zou willen geloven. Hoor de Muziek van Leven helder klinken in jouw oren. Er is een ‘pulse’, een ritmisch kloppen, tot Leven. Wordt verlevendigd in Leven. Verlevendig Leven.

Je kan voelen dat je bedoeld bent om te worden weggevaagd door Leven, wanneer, al die tijd, je bent om Leven te verlichten. Je bent om Mijn Licht te schijnen op Aarde. Zeker, Ik ben Alomtegenwoordig en Almachtig. Er is niets wat Ik niet kan doen. Toch, Ik vertrouw op jou op een opmerkelijk en merkbare manier,  de hele wereld mee te zwieren naar de Hoge Hemelen. Jij bent de verspreider van Mijn Wil.

Je leeft op Aarde om de Wereld te creëren die Jij Wilt. Jij creëert de wereld voor jou, en, ook creëer je de wereld voor veel meer dan jouw. Een Schepper van de Wereld denkt boven (verder dan) zichzelf. Wat voor soort wereld zou het zijn, die individuelen zouden creëren alleen voor zichzelf? Wat kan het punt van Leven creëren zijn, alleen voor individueel profijt? Het heeft geen zin, doet het? Waarom je druk maken om een wereld te creëren alleen voor individueel profijt? Dit baat niemand.

Natuurlijk, je bent om profijt te schenken aan ieder Wezen in de wereld. Dit maakt jou niet hoogmogend. Dit maakt jou Liefde. Creëer Liefde en je zal Liefde Zijn. Er is niets in de wereld waar je meer naar verlangt dan Liefde. Liefhebbend en Liefde gevend, overtreffen Liefde ontvangen. Jij bent de Schepper van Liefde, dus wees het.

Wees de Engelboodschapper van Liefde.

Vertaler: Anja