Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 31 juli 2016

Draagvlak / 30 Juli 2016 / ArjunA

Draagvlak
30 Juli 2016 / ArjunA

Een wijs mens vroeg eens wat er met een samenleving zou gebeuren als de koning ineens weg zou vallen. Het antwoord was niets, er zou niets gebeuren. Daarop stelde hij, met een twinkeling in de ogen, de vraag wat er zou gebeuren als de vuilnismannen ineens weg zouden vallen. Chaos, stankoverlast en daarna ziektes…

Laten we dit gegeven vergelijken met een piramide. We beginnen met de spelling zoals de Griekse traditie het wil: Pyramide. De eerste 3 letters staan voor vuur, zoals in pyromaan. Het hele woord zou dan Pyr-a-mis moeten zijn, dat verwijst naar het gebied dat in het Egyptische Zep Tepi (Eerste Tijd) gespeld werd als ‘msr’ en uitgesproken werd als ‘misr’. In latere tijden kreeg het van de Grieken de naam Memphis.

Een Pyramide is dus het vuur (lichtbaken) van Memphis. Deze duiding komt overeen met een andere verklaring. In de oude hiëroglyfen vinden we het woord piramide vaak gespeld als ‘pr ntr’, fonetisch uitgesproken als ‘Per Neter’ of het ‘Vuur der Goden’. Heel kort door de bocht uitgelegd is dat een verwijzing naar de lichtbakens voor de Anunnaki shuttles die via het Gizeh plateau hun landing inzetten op Baalbek en later op de Sinaï ruimtehaven.

Het is erg verleidelijk om hier op verder te gaan, maar dan draagt de titel van dit artikel de rest van de tekst niet meer. We wilden het wegvallen van een koning versus het wegvallen van de vuilnismannen met een Pyramide vergelijken. Eerst wat nuchtere verifieerbare feiten.

·         Er zijn ruim 2.500.000 kalkstenen blokken van elk ca. 2.300 kg gebruikt.
·         Het gewicht van deze piramide is ruim 6.300.000.000 kg.
·         Het onderste gedeelte van het bouwwerk was bedekt met graniet
·         De laag daarboven was bedekt met witte kalksteen
·         De top had waarschijnlijk een bedekking van goud

 pyramid social

Alle bouwstenen hebben hetzelfde gewicht, maar de topsteen wordt gedragen door alle stenen daaronder. Dat betekent dat de onderste laag het geheel dragen; zonder dat draagvlak stort de hele constructie in. Wie is er dus belangrijker?

Nu gaan we dezelfde vraag stellen in ons huidige tijdsgewricht. Wat zou er gebeuren als de regering van een land wegvalt? Niets, helemaal niets. Er is nu een zomerreces, en niemand mist hen! Nou ja, de mainstream media mist ze wel; ze kunnen de grove leugens van Den Haag even niet publiceren en komen daarom met de bekende komkommertijd verhalen.

Wat zou er gebeuren als de vuilnismannen in ons land zouden verdwijnen? Chaos, stankoverlast en daarna ziektes… De laagste inkomens klasse vormt als het ware het draagvlak, het fundament van de hele sociale (vaak asociale) piramide.

Het grappige is dat die onderste laag alles moet geven, terwijl die toplaag alleen maar neemt. De door de onderste laag gekozen toplaag negeert en vernederd alles wat onder de top leeft. Zo likken ze alle hielen van internationaal hogere echelons ten koste van de eigen bevolking. Die zucht en steunt, en klaagt steen en been…

Het beleid van de top wordt meer en meer becommentarieerd, maar er is nog geen vuur in het fundament van de Pyramide. Het hele draagvlak gehoorzaamt nog steeds aan de normen en waarden die de toplaag heeft bepaald. Als al die bouwstenen van onze samenleving een gezamenlijke bewustzijnsverschuiving zouden ervaren, stort de hele graai cultuur in als een kaartenhuisje.

Hoe erg moet het worden voordat we ons samenpakken? We hebben allemaal even veel gewicht als bouwstenen, maar we dragen het stelsel en steunen het zelfs met stembiljetten, omdat we nog geloven dat de toplaag meer gewicht in de schaal legt. Hoe is dat mogelijk?

Discussie.
Op 27 juli, na de woensdagavond meditatie kwam er een discussie op gang over het vluchtelingebeleid van de toplaag. Terwijl de niet ontwaakte bourgeoisie de broekriem steeds verder aan moet trekken, worden asielzoekers en vluchtelingen (door mainstream media immigranten genoemd) overladen met sommen geld en materie.

Het is vermakelijk hoe elk mens zijn eigen stelling verdedigt in een willekeurige discussie. Het is ook grappig dat hoe langer de gedachtewisseling duurt, hoe meer de emoties en het aantal spraakdecibellen toenemen. Ik heb dan de neiging in de ‘ik-ben-er-niet modus’ te gaan en alleen te luisteren. Vaak kom ik dan tot de gevolgtrekking dat alle partijen een goed standpunt hebben.

Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een ieder spreekt zich uit op een wijze die door zijn eigen aard en opvattingen bepaald worden. Daar kunnen we aan toevoegen dat elk mens zich uit conform zijn eruditie, conditioneringen, sociaal/culturele/raciale/religieuze achtergrond en (voor mij althans van de allergrootste importantie) naar zijn eigen niveau van bewustzijn of ontwaken.

Dat is een van de redenen waarom ik me zelden of nooit in discussie mee laat slepen. Wat ook meespeelt, is het al dan niet beheersen van de emotionele en mentale energieën, en de balans tussen die velden. Dan zijn er nog enkele redenen die nauwelijks in overweging worden genomen, en dat is de balans tussen Yin en Yang alsook de interne verhouding van de drie dosha’s: Kappa, Pitah en Vatta.

Terwijl de argumenten heen en weer dansten, sloot ik me af en kwam tot de verbijsterende conclusie dat de Verdeel & Heers techniek van de Cabal zelfs in onze Sacred Space nog dominant was.

Ballast.
Sinds de Archon invasie in 1996 is er een intense oorlog gaande in dit zonnestelsel. Direct na 1996 had de gezamenlijke draco-reptillian vloot – samen met vele facties van het Illuminati geheime ruimteprogramma – bijna volledige controle over dit zonnestelsel. Ze vormden met de Cabal de topsteen, het alziend oog in het dollarbiljet, van de piramide.

In dat jaar ontwaakten echter ook zielen die zich hun opdracht herinnerden om het Licht (Vuur der Goden) vast te houden en te verspreiden. Steve Rother was aannemer totdat hij naar aanleiding van een spirituele ervaring op nieuwjaarsnacht in 1996, uitspraken deed die volgens hem niet van zichzelf, maar van 'de groep' kwamen. Barbara Marciniak publiceerde: “Brengers van de Dageraad” in 1996. Nora en ArjunA vonden elkaar op 30 april 1996…

Sindsdien hanteren we een stelregel die ons helpt alle stormen te doorstaan. “Eén ding is zeker; niets is zeker!” Het helpt ons de ballast te verlichten van ons zelf en van anderen die hulp nodig hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebeid. We beseffen dat we bouwstenen zijn, instrumenten ook in de komende transitie. We vormen een draagvlak in verdraagzaamheid en harmonie, maar we zijn geen willoze slaven die een piramide bouwen voor een nutteloze overheid. Het hele gewicht van de sociale piramide komt dus neer op de onderste laag. Hoe lang blijven we dat gewicht dragen en verdragen?

Leg je gewicht in de schaal.
Nu stellen we de vraag op een andere wijze: “Wie is er grootser, de topsteen of de onderste steen?” Let wel; ik schrijf grootser. Het fysieke antwoord is. De bouwstenen van de onderste laag (127 x 127 x 71cm) zijn groter dan de stenen van de bovenste lagen. Het energetische antwoord is dat de onderste stenen grootser zijn.

Welke steen leegt het meeste gewicht in de schaal? De onderste stenen wegen tussen de 6,5 en 10 ton, de hogere en kleinere stenen wegen ongeveer 1.3 ton. We kunnen, als de Zon in Weegschaal staat, de grote transformatie verwachten. Op 27 september van dit jaar ervaren we de 9.9.9; het getal van de voltooiing!

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com