Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 juli 2016

Dagtekst van Zondag 24 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 24 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De evolutie van de mensen - een maatstaf: wat zij al dan niet verdragen

"Het is rechtvaardig dat de slechten worden gestraft, maar je moet hen blijven liefhebben. Hou van hen als schepselen van God, die het moeilijk hebben om uit de duisternis te komen: deze gedachte zal je in staat stellen hen beter te verdragen. Kijk eens naar jezelf: als iemand die je lief hebt fouten maakt, ben je een en al geduld en toegeeflijkheid. Terwijl van iemand die je niet liefhebt zelfs zijn goede daden je ergeren, zozeer zelfs dat zijn gedrag jou verdacht voorkomt. Alleen de liefde kan je geduld geven en je de ogen openen voor andermans bedoelingen.

En geduld is ook een uiting van kracht. Wie sterk is, laat zich niet meeslepen door het gedrag van de mensen uit zijn omgeving, terwijl de zwakke niets verdraagt, de geringste tegenwerking brengt hem buiten zichzelf. Je ziet mensen die in een onwaarschijnlijke woede uitbarsten om de kleinste futiliteiten! En dat zijn vaak dezelfden die vrijwel onverschillig blijven tegenover vreselijk onrecht dat anderen te verduren hebben. Wat de mensen verdragen of niet verdragen… is voor mij een maatstaf: ik zie waar men zich bevindt op de weg van de evolutie."