Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 16 juli 2016

Dagtekst van Zaterdag 16 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 16 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het voedsel - de subtiele elementen ervan worden opgevangen door de gedachte

"Heel de wereld zet de kwestie van het voedsel op de eerste plaats. Allen proberen eerst deze kwestie te regelen, zij werken en vechten er zelfs voor. Maar deze houding tegenover het voedsel is nog maar een impuls, een instinctieve neiging die nog niet is binnengetreden in het gebied van het verlichte bewustzijn. Alleen de inwijdingswetenschap leert ons dat het voedsel, dat bereid wordt in goddelijke laboratoria met een onuitsprekelijke wijsheid, elementen bevat die in staat zijn de gezondheid te behouden of te herstellen, niet alleen op fysiek maar ook op psychisch vlak. Daarvoor is het noodzakelijk te bestuderen in welke omstandigheden deze elementen kunnen worden opgevangen, en te weten dat het meest doeltreffende middel daartoe de gedachte is.

Door zijn denken kan de mens inderdaad uit het voedsel subtiele deeltjes halen die, wanneer zij opgenomen worden bij de opbouw van heel zijn wezen, zullen bijdragen aan zijn psychische transformatie. Naast het simpele feit zich te voeden om in leven te blijven, zal hij er andere betekenissen aan toevoegen, andere kennissen, andere werken om uit te voeren, andere doelen om te bereiken."