Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 29 juli 2016

Dagtekst van Vrijdag 29 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 29 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het spirituele engagement - verwacht er geen materiële voordelen van

"Toen Jezus voor Pilatus werd geleid om te worden berecht, vroeg deze hem: ‘Bent u de koning der Joden?’ En Jezus antwoordde eenvoudig: ‘U zegt het.’ Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn koninkrijk hoort niet bij deze wereld.’ Want Jezus had geen enkele aardse ambitie. Voor hem was het hemelse koninkrijk het ware koninkrijk; hij verwarde evenmin de menselijke roem met de goddelijke glorie en ook niet de tijdelijke goederen met het spirituele goed. Dat kwam reeds ter sprake op het moment waarop de Farizeeën hem ondervroegen over de verschuldigde belasting aan Caesar; hij volstond met hun te antwoorden: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort.’

Indien je een echte leerling van Jezus wilt worden, probeer dan ook de aarde niet met de Hemel te verwarren. En hoed je er vooral voor te denken dat een spiritueel engagement je materieel voordeel moet opleveren."