Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 1 juli 2016

Dagtekst van Vrijdag 1 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag  1 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het hemels brood - noodzaak zich er elke dag mee te voeden

"Iedere dag dezelfde oefeningen doen, dezelfde gebeden opzeggen, dezelfde gedragsregels in acht nemen, dat is allemaal heel vervelend, denken de discipelen van een spiritueel onderricht soms. Maar waarom vinden zij het dan niet saai om drie keer per dag hetzelfde brood te eten en hetzelfde water te drinken? Zij nemen iedere dag min of meer hetzelfde voedsel tot zich om te kunnen leren, werken, beminnen, dat wil zeggen gewoon om te leven. Welnu, op het spirituele vlak is het ook noodzakelijk om je te voeden en niet slechts één keer per week, door naar de kerk, de tempel, de synagoge of de moskee te gaan. Iedere dag moet je hetzelfde hemelse voedsel tot je nemen om in staat te zijn het leven van de ziel en van de geest te leiden. 

Wat is een kind van God? Iemand die elke dag het hemels brood weet te nuttigen. Hij voelt dat dit brood hem het leven brengt en dat hij vervolgens aan al zijn vrienden enkele vleugjes, enkele stralen van dit leven kan geven."