Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 25 juli 2016

Dagtekst van Maandag 25 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Maandag 25 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De goddelijke genade - komt altijd diegene te hulp die haar verdient

"Hoe manifesteert zich de goddelijke genade? Waarom lijkt zij slechts naar bepaalde mensen te gaan? Is zij onrechtvaardig? Nee, maar ze werkt volgens een rechtvaardigheid, die aan het gewone begripsvermogen ontsnapt. 

Veronderstel dat je begonnen bent met het bouwen van een huis. Na verloop van enige tijd merk je dat het geld ontbreekt om het af te werken: je vraagt een lening aan bij een bank en de bank, die niet dom is, wint informatie in om te zien of je het geld dat je wilt lenen, wel zult kunnen terugbetalen. Is die informatie gunstig, dan zal zij jou de gevraagde som verstrekken. Welnu, de goddelijke genade werkt op dezelfde wijze. Zij daalt neer op jou nadat zij inlichtingen heeft ingewonnen en heeft gezien dat je in vorige incarnaties voor het goede hebt gewerkt. Op dit ogenblik ben je vastgelopen en beperkt, maar je vorige incarnaties in aanmerking genomen, verleent zij je krediet. De genade is dus niet onrechtvaardig, noch blind, zoals velen zich inbeelden: als je haar op een dag ontvangt, zul je lang gewerkt moeten hebben om dat te verdienen. "