Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 5 juli 2016

Brexit: wat ons niet is verteld over het Europese Unie referendum / 04 Juli 2016


Brexit: wat ons niet is verteld over het Europese Unie referendum
04 Juli 2016

Over het referendum zei COBRA in zijn interview met PFC op 20 juni 2016 het volgende: Wij zullen moeten zien wat zal gebeuren want in basis zal de cabal altijd, of zou ik zeggen bijna altijd, proberen in te grijpen in het stemmingsproces. Dus het is heel waarschijnlijk dat dit weer zal gebeuren.

Lynn – Heb je er enige opinie over Cobra? Denk je dat zij zullen stemmen om uit de EU te gaan of denk je dat zij erin willen blijven?

COBRA – Nogmaals zou ik willen zeggen dat het heel waarschijnlijk is dat de mensen zullen stemmen om uit de EU te gaan en dat deze stem niet zal worden gerespecteerd.

Om een beter beeld te krijgen van hoe het er in de EU aan toe gaat heb ik hieronder een artikel daarover vertaald.

Veronica


In het EU referendum over de vraag of de UK al dan niet in de Europese Unie zou moeten blijven waarschuwde de UK regering dat het verlaten van de EU 10 jaar van onzekerheid zou kunnen betekenen terwijl nieuwe handelsverdragen worden gemaakt, en zelfs een instorting van de UK economie met een jaar van recessie.

In de tussentijd concentreerden de nieuwsmedia en de anti-EU politici op het topic van immigratie, het algemene publiek in angst brengend over toename van migranten die de economie zullen leegzuigen en zich over hun steden verspreiden (bron).

Ditzelfde angst aanjagen gebeurde in Noorwegen toen zij in 1994 een referendum hielden (bron); maar nu genieten Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland – als niet-EU-leden binnen Europa, van een van de hoogste levensstandaarden in de wereld.

IJsland was ook het enige land dat de bankiers in de gevangenis zette in plaats van ze te redden (bron) en Noorwegen zal in het volgende decennium de verkoop van alle fossiele brandstoffen-gebaseerde auto’s verbieden (bron).

Maar binnen de EU heeft een lidstaat de mogelijkheid om de wetten te beïnvloeden van 507 miljoen mensen. Dus is het zeker zinnig om deel uit te maken van een groep van naties die samenwerken voor een gedeeld gemeenschappelijk goed, nietwaar?

Hoe de EU werkt
Laten wij gaan kijken naar hoe de EU werkt.
Eerst is er het European Parliament, waar MEPs door het algemene publiek zijn gekozen om ze te representeren; hun taak is om voor of tegen voorgestelde nieuwe EU wetten te stemmen.

Daarna is er de European Council, waar de leiders van de naties elkaar ontmoeten; maar ook is het niet hun taak om nieuwe wetgeving voor te stellen.

Dat is het werk van de European Commission, die bestaat uit 28 commissarissen – een voor elke lidstaat. Deze mensen zijn niet door de algemene bevolking gekozen, maar door de huidige leider van elk land aangesteld. Het zijn deze niet-gekozen commissarissen die de wetten maken, niet de leiders of de MEP’s waarvoor wij hebben gestemd.

Het is ook belangrijk om te noteren dat het 2007 Verdrag van Lissabon als de nieuwe EU-constitutie alle voorgaande verdragen heeft vervangen; in dit verdrag is het ook vrijwel onmogelijk voor enig land om bezwaar te maken tegen een wet als deze eenmaal in werking is gesteld (bron).

De ERT
Dus, waar krijgen deze 28 commissarissen hun ideeën voor de wetten vandaan? Deze komen van The European Round Table of Industrialists (ERT). De ERT bestaat uit zo’n 50 “Chief Executives en Chairmen” van de belangrijkste multinationale ondernemingen en de ERT was gevormd met de expliciete intentie om een verdergaande EU-integratie te versnellen (bron).

Bijvoorbeeld: in januari 1985 presenteerde de ERT “Europe 1990 – an agenda for action,” een actieplan voor de “single market”; 10 dagen later hield Jacques Delors, de nieuwe president van de commissie, in het parlement zijn speech over de “single market”, en in juni 1985 was het “Single Market White Paper” gepubliceerd, wat een ‘knip en plak’ was van het ERT actieplan (bron).

Op dit moment heeft de ERT een website, maar in de negentiger jaren waren zij extreem geheim, en in 1991 hebben zij stilletjes hun rapport gepubliceerd, genoemd Reshaping Europe.

In 1997 hebben zij een handelsovereenkomst onderhandeld op de OECD, met de titel “the Multilateral Agreement on Investment (MAI)”, wat het ondernemingen mogelijk maakt om regeringen aan te klagen als de EU-wetten over toename van milieubescherming, het verbeteren van werkomstandigheden, het verzekeren van gelijke behandeling voor vrouwen, of belasting op vermogen, hun winsten in de weg zouden staan (bron).

Het voorstel was gelekt en de overeenkomst kwam er niet door, dus heeft de ERT de overeenkomst bij de WTO weer naar voren geschoven onder de naam MIA, maar op dat moment trokken de commissarissen zich terug als gevolg van verschillende gevallen van fraude, en de MIA was ook niet aangenomen (bron).

Handelsovereenkomsten
Wellicht heb je gehoord over de TTIP of CETA? Dit zijn nieuwe versies van deze zelfde handelsovereenkomst (dus voorheen MAI en MIA), die nu de USA en Canada erbij hebben, terwijl ondernemingen sterker dan ooit daarvoor pushen om hun monopolie over regeringen af te dwingen voor het grotere doel.

Greenpeace Nederland heeft kopieën van TTIP gelekt en stelde: “Wanneer jij geeft om milieu issues, dierenwelzijn, arbeidsrechten of internet privacy, zou jij bezorgd moeten zijn over wat er in deze gelekte documenten staat (bron).

Europe, Inc. is een ander non-profit rapport dat het gevaarlijke samenspel aantoont tussen industrie en EU-instituten, evenals andere internationale instituten zoals de OECD, WTO en de United Nations.

Maar dit maakt natuurlijk allemaal niet uit want wij kunnen erop vertrouwen dat de EU uiteindelijk besluiten neemt die in het belang van de mensen zijn, is het niet?

In 2002 was Marta Andreasen door de Europese Commissie aangenomen als Chief Accountant, maar toen zij de Europese Commissie benaderde omdat enorme sommen van EU geld niet waren verantwoord heeft de commissie haar ontslagen wegens “failure to show sufficient loyalty and respect” (gebrek aan het tonen van voldoende loyaliteit en respect). Toen Marta dit voor de EU rechtbank bracht werd zij schuldig bevonden aan het weigeren om accounts te ondertekenen waarvan zij geloofde dat zij verdacht waren, en zij verloor haar pensioen (bron).

Een maand nadat in 2008 de economie instortte heeft de toenmalige president van de commissie, José Manuel Barroso, The Independent High Level Group on Financial Supervision aangesteld. Maar dit was niet een groep van onafhankelijke economische experts; het was een groep van acht mannen die banden hadden met Lehman Brothers, Citigroup, en Goldman Sachs — drie van de US banken die in de eerste plaats deze crisis hebben veroorzaakt.

Voor Griekenland was het besluit genomen om de algemene publieksbankrekeningen te bevriezen (bron), geldopnames werden gelimiteerd (bron), en er kwam belasting op stortingen (bron), en toen de mensen van Griekenland er in 2015 voor stemden om verdere leningen van de EU te weigeren (bron), heeft de EU gedreigd om Griekenland verder te straffen (bron).

Als ondernemingen en banken besluiten welke wetten de commissarissen zouden moeten maken, als politici samenwerken met deze ondernemingen en banken, en als het besluitvormingsproces door deze ondernemingen, banken en politici opzettelijk in het geheim wordt uitgevoerd, is het dan genoeg voor ons om alleen maar te zeggen dat dit de wereld is waar wij nu in leven? Waar stuurt de EU op aan?

Binnen de EU zelf is het geen geheim dat het doel is om een superstaat te bouwen hernoemd de “United States of Europe” (123), met zijn eigen centrale regering (bron) en een EU-leger (bron), evenals een EU-grens en kustwacht en een Europese CIA (bron).

De EU’s CIA bestaat nu, aan Eurojust is ook de macht gegeven om criminele onderzoeken te beginnen en vervolgingen, en Europol is de politiemacht van de Europese Unie.

Ondertussen blokkeert de EU zijn grenzen voor de humanitaire crisis die is veroorzaakt door oorlogen die het heeft ondersteund, en wordt steeds meer genoemd “Fortress Europe” (123456).

USA wordt erbij betrokken
De USA stuurt ook een golf van militaire assistentie om een zichtbaar symbool te geven van de verbintenis van de USA bij de regio en onze Europese bondgenoten (1234).

Hebben wij niet van de geschiedenis geleerd dat wanneer een economische situatie steeds slechter wordt voor het algemene publiek (1234), en mensen beginnen uit angst op te staan tegen anderen (12), en kijken niet naar de rol van hun eigen regeringen in de behandeling van anderen rondom de wereld (bron), dat zij het verwijderen van al hun burgerrechten kunnen accepteren (123456), en dat zij met oorlog instemmen (bron), die alleen maar haat laat toenemen en meer geweld veroorzaakt (bron)?

Wij weten ook uit de geschiedenis dat deze situatie een potentieel recept is voor fascisme, dictatorschap, en een politiestaat (12, 345); maar wij blijven nog steeds vasthouden aan het idee dat democratie betekent dat wij deze mensen de dingen in ons belang laten doen.

Een recente studie door Princeton University heeft statistisch gezien bewezen dat de USA nu in het geheim wordt aangestuurd door een kleine groep mensen in de regering, grote ondernemingen, media, en de inlichtingendiensten. Heeft het bewijs
dat hier is gepresenteerd niet voldoende laten zien dat dit ook in Europa het geval is?

Mensen zeggen dat er niets is dat wij kunnen doen, maar dit systeem functioneert alleen maar omdat wij meewerken. Wij leggen de schuld bij de gemeenschap, maar wij zijn de gemeenschap.

De vraag is, wanneer gaan wij ons uitspreken – op ons werk, in publiek, op sociale media – en roepen trots uit “NIET MEER!”?

Vertaald door Veronica