Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 juli 2016

Ashtar On The Road: Quan Ying: "Claim jouw kalmte in het LiefdesLicht!" / 28 juni 2016 / Susan Leland


Quan Ying: 
"Claim jouw kalmte in het LiefdesLicht!"
Ashtar On The Road Teleconferentie
28 juni 2016 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, zeer geliefde Broeders en Zusters! Ja, Ik, Quan Ying eer jullie en verwelkom jullie als wezens van het LiefdesLicht zoals ik dat ben en zoals wij dit allemaal zijn.

Het gaat erom kalm te blijven in de Rust van de Hoogste van alle Energieën in het Universum die naar jullie toekomen en waarbij ik er bij jullie erop aandring om je te focussen in deze Hoog Dimensionale ruimte en te laten gaan wat jullie misschien moeilijkheden bezorgt of wat jullie misschien zien als onvolkomenheden van jullie wezens. Ik zie jullie als Goddelijk, elk en ieder van jullie is even Goddelijk als ik en iedereen die naar deze Grootse Bijeenkomst komt.

Wij ALLEN verdienen het om dit grootse LiefdesLicht te voelen, ALLEEN dit Licht, deze energie. Ik weet dat jullie, als jullie zijn overeengekomen om deze leefstijl te leven binnen de beperkingen van het menselijk lichaam, ook andere componenten in je hebben. Soms zijn die werkelijk donker en angstwekkend.

Dus moedig ik jullie aan om jezelf naar het Gezelschap van het Licht te brengen. Geef jezelf deze Vrijheid! Jullie hebben die allemaal! Jullie realiseren je dit niet altijd, jullie openen je niet altijd om die te voelen. Er is in het Universum niets meer bevrijdend dan het LiefdesLicht, het Licht van Liefde.

Als jullie dit voor welk deel van jezelf en om welke reden dan ook hebben ontkend, wees er dan van verzekerd dat de dagen waarin jullie jezelf in de leefstijl van 3D houden, voorbij zijn. Het gaat er alleen om dat jullie de Vrijheid nemen om die achter je te laten.

Ik heb het nu niet over het verlaten van jullie menselijke lichamen; ik heb het nu over het meenemen van jullie allemaal, als dit jullie wens is! Maar ik zal daaraan toevoegen dat als jullie je menselijk lichaam verlaten jullie hier overal naar toe kunnen gaan omdat JULLIE ALLEMAAL VAN HET LICHT KOMEN – het grootse Licht van het Universum, het grootse Licht van Liefde, het grootse Licht dat wij allemaal hebben geschapen! Het gaat er alleen om hoe, en in welke vorm, jullie je Vrijheid gaan benutten.

Ik weet dat de gedachte om te vertrekken uit wat jullie comfortzone van de derde dimensie kan zijn – maar desondanks hetgeen jullie in dit leven en in alle andere levens duizenden jaren hebben gekend – ontmoedigend kan zijn. Jullie kunnen enige angsten hebben. Wel, jullie hebben het tegenovergestelde van angst in ongelimiteerde hoeveelheden beschikbaar, zowel in jullie eigen harten als in alles wat er naar jullie toekomt. Het is gewoon hier! Claim het! Het is jullie Goddelijk Recht. Ga door – reik er naar uit en breng het binnen!

Jullie zullen – nadat jullie dit hebben gedaan – jezelf afvragen waarom jullie zo lang hebben gewacht! Jullie zullen je realiseren dat jullie de Moed hadden om dit te doen, omhoog te gaan en te bewegen naar de Hoger Dimensionale Realiteit – dit zat al die tijd in jullie! Het is gewoon dat jullie je daar een beetje op moeten afstemmen. Ik ben hier om jullie aan te moedigen om juist dit te doen!

Samen met dit claimen van jullie Vrijheid en het beoefenen van jullie moed om dit te doen, zullen jullie zelfs een nieuwe manier vinden om adem te halen, omdat dit kalmte geeft. Het is ontspannen. Het is wat ik graag “kalmte” noem. Het is het achterlaten van welke krankzinnige angst dan ook omdat jullie OPSTAAN EN UIT DE ANGST VANDAAN GAAN!!! Als jullie dit doen voelen en weten jullie dat jullie zelfs nog krachtiger zijn geworden.

Ja, er kunnen chaotische gebeurtenissen en uitdrukkingen om jullie heen zijn, maar jullie hoeven hen niet binnen te laten. Laat het LiefdesLicht jullie beschermen; laat het jullie liefkozen en liefhebben omdat jullie het verdienen dat er van jullie gehouden wordt! Gebruik jullie Vrijheid om nog meer Liefde en Licht binnen te laten in je wezen. Bekrachtig jezelf ermee en dan, als jullie er klaar voor zijn, deel dit dan met anderen.

Jullie kunnen sturen dat dit LiefdesLicht, ALLEEN dit LiefdesLicht, binnenkomt en niets van het lager vibrationele duister. Jullie kunnen eisen dat jullie je Kalmte bewaren zelfs als de hele wereld om jullie heen lijkt te exploderen! Bekrachtig jezelf dus nog meer met deze Hoge Energie en jullie bekrachtigen je nog meer door dit te delen!

Verbeeld je, als je dit wilt, dat Kalmte aanstekelijk is, want wie zou er niet kalm willen zijn? Oh, maak je geen zorgen over de weinigen die de hoeden van duisternis dragen. Zij gedijen op chaos, maar dat hoeven jullie niet te doen! Zij gedijen op verdergaande onzekerheid en angst in jullie! Jullie hoeven dit niet binnen te laten. HANDHAAF JE KALMTE!!! Handhaaf je kalmte ook, zoals ik heb gezegd, als de dingen absoluut om je heen kolken en in een neerwaartse spiraal lijken te gaan – herinner je dat dit een illusie is. Jullie hoeven dit niet te accepteren. Breng jezelf naar de Hogere Niveaus met Liefde, Compassie, Vergevingsgezindheid en Dankbaarheid voor alle medespelers en weet dat jullie vrij zijn om uitdrukkingen te zijn van jullie eigen goddelijkheden!

Het staat jullie vrij om mee te doen met al het LiefdesLicht van het Universum en met alle wezens van Licht. En jullie hoeven nooit meer in de schaduw te wandelen OMDAT JULLIE MEER DAN GENOEG MOED HEBBEN OM JULLIE TE INSPIREREN, OMHOOG TE BRENGEN EN JULLIE NAAR HET HELDERE EN STRALENDE LICHT TE BRENGEN VAN WIE JULLIE WERKELIJK ZIJN!!!

En dus, lieve mensen, eer ik jullie voor de moed om hier te komen en mee te doen met alle Lichtwezens die hier bijeen zijn gekomen, om in het Licht te stappen, om jezelf je eigen stralen voort te zien schijnen naar de hele wereld! Ik zegen jullie omdat jullie in dit Gezelschap zijn, deze Familie van Ware Lichtwerkers. Ik verzeker jullie dat ik bij jullie ben op jullie paden en dat jullie helderder schijnen dan de helderste sterren. Jullie zijn Stralende Wezens van LiefdesLicht!

Ik Ben Zuster, Ik Ben Moeder voor jullie allen en ik dank jullie, zeer geliefde mensen, van mijn hart naar dat van jullie. Jullie hebben hier opdracht voor gegeven en door jullie wil en jullie eisen is deze Waarheid voor ons allemaal! Neem dus mijn Liefde, bewaar die in jullie harten en weet dat ik hand-in-hand bij jullie ben, hart naar hart, en laten wij samen doorgaan met deze wonderbaarlijke reis in het Licht van de Liefde die wij Zijn!

En zo is het.

Namaste!

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, June 28, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.