Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 31 juli 2016

Ascensienieuws Augustus / 31 Juli 2016 / door Fran Tielemans

Ascensienieuws Augustus
31 Juli 2016 / door Fran Tielemans

Het lijkt momenteel wel alsof een grote kosmische hand het donkerste duister uit het collectief bewustzijn naar boven haalt, en dat dit ook bij elk individu met pieken en dalen gebeurt de afgelopen maanden. Dit proces werd de vorige dagen aangevuurd door de uitdagende Mars/Saturnus-standen, de verhoogde Zon-activiteit van eerder deze week, en de hoge nieuwe frequenties van sterren-oorsprong die de vorige dagen, vooral gisteren, binnenstroomden (daarover meer onderin de tekst).

Te midden van alle chaos in de buitenwereld en alle opdwarrelende oude stukken en schaduwen in onszelf, is er een tendens om zich terug te plooien op zichzelf, zich af te keren van de wereld, en de stilte van het eigen centrum op te zoeken om healing en sereniteit terug te vinden. Dit is een mooie en noodzakelijke tendens, maar het is ook een interessant gegeven om even in overweging te nemen wat ‘Eenheid’ en ‘Vereniging’ voor onszelf betekenen. Als mens zijn we een holistisch gegeven: wij weerspiegelen het hele universum, we weerspiegelen elkaar, in elk van ons is het geheel aanwezig.

Wanneer we ons volledig distantiëren van de wereld, en alle schaduwen die worden uitgewerkt op het wereldtoneel beschouwen als de schaduwen van ‘de anderen’, dan zijn we niet in Eenheid, dan verenigen we ons niet, maar dan zijn we opnieuw bezig met afscheiding: the good and the bad, wij en ‘zij’. Wanneer we echter het macroniveau in het microniveau gespiegeld zien én omgekeerd, dan zien we dat alle extremiteiten die momenteel zo gruwelijk uitgespeeld worden, ook in ons aanwezig zijn, zij het op een veel lichtere en veel minder dichte manier.

Blinde verering van leiders bijvoorbeeld, waarbij het eigen soevereine denken en het eigen innerlijk onderscheidingsvermogen totaal opzij worden geschoven, en uiterlijkheden, pose, een stortvloed aan woorden waarbij mensen heel subtiel bang gemaakt worden voor vooruitgang, voor bewustwording, voor het ontwikkelen van het ware innerlijke koninkrijk in zichzelf, voor ware vereniging en broederschap: we vinden het heus in alle geledingen van de maatschappij, bijlange niet alleen in de States en Turkije en het Midden-Oosten, en zelfs wat we zouden noemen ‘de spirituele wereld’ is daar niet vrij van. Het ontwikkelen van de eigen soevereiniteit is net één van de pijlers van de Nieuwe Tijd, samen met het ontwikkelen van onvoorwaardelijke liefde en aarding.

Vandaar dat het meer dan ooit belangrijk is, zélf de eigen hogere wijsheid op te zoeken, te luisteren naar de stille stem in ons hart, te vertrouwen op de spirituele leiding van ons Hoger Zelf, dat alwetend en alziend is. Het is nu meer dan ooit inderdaad belangrijk om alle energetische water van ons innerlijke meer tot rust en kalmte te laten komen, om van daaruit een heldere kijk te ontwikkelen op wat er in ons eigen leven en rondom ons, dichtbij en veraf, aan de hand is. Pas dan gaan we veel duidelijker allerhande machinaties en manipulatie herkennen, en zijn we in staat om de vertaling hiervan ook te herkennen in dingen in ons eigen leven en dichtbij ons, en wordt onze innerlijke filter, die de voor ons essentiële informatie distilleert, steeds sterker.

Dit is geen tijd voor mietjes, en ook al hebben we allen regelmatig te maken met allerlei soorten angst, toch zijn net wij hier gekomen om doorheen de angst te gaan, om de dichtheid ervan te verbrijzelen met alle liefde en wijsheid en goddelijke kracht die we in ons dragen, die deel uitmaken van ons bron-DNA. Net nu blijft schoonmaak van emoties en mentale patronen zo belangrijk, net als dagelijkse aura-hygiëne. Zoals eerder al gemeld, en zoals ieder van ons waarschijnlijk af en toe of vaak ervaart, trekken net zij die hun hoofd op een of andere manier boven het korenveld uitsteken en hun licht openlijk neerzetten, de meeste weerstand en schaduw-energie naar zich toe, en wordt er op verschillende manieren aan hun stabiliteit getrokken en geprobeerd deze te ondermijnen.

Net daarom is die schoonmaak en die alertheid op het eigen denken zo belangrijk. Wanneer we durven kijken naar onze eigen schaduwen, en die langzaam maar zeker transformeren in het licht van liefde en bewustzijn, wanneer we door onze angsten en donkere emoties heen gaan en niet toestaan dat we erdoor worden meegesleurd, dan bouwen we net die spirituele kracht en dat goddelijk doorzettingsvermogen op waar de hele maatschappij nu zo een nood aan heeft, en waarmee we het nieuwe licht-grid steeds weer een stuk sterker maken.

Op 29 juli gaat Uranus retrograde, en gaat de vernieuwingsbeweging dubbel werken. Ten eerste gaan we zelf nog meer dan tevoren onze eigen vernieuwing onder de loep nemen, en onderzoeken wat de moeite waard is, en wat niet meer afgelijnd is op onze huidige trilling. We gaan ten tweede ook in ons eigen leven en in de hele maatschappij merken dat de grootste dichtheden en steriele situaties en vormen door de heftige dooreenschuddende 16-energie steeds meer verbrijzeld en afgevoerd worden, zodat we steeds duidelijker kunnen zien – als individu en als maatschappij – hoe we het niet meer willen, en hoe we het wél willen gaan opbouwen, hoe de nieuwe energie wil opgebouwd worden.

De sterk transformatieve energie van Pluto retrograde werkt nog sterk mee in dit proces, tot aan de Equinox op 21 september. Op 18 augustus is er dan ook nog een gedeeltelijke maansverduistering (hier niet zichtbaar), die ongetwijfeld ook nog een en ander zal in/aan het licht brengen. En de 8-trilling van augustus brengt algemene afwerking van karma, zowel nationaal en internationaal, als in ons eigen leven. Al wat uit balans is, zal naar balans zoeken. Relaties worden nogmaals onder het transformatie-vergrootglas gehouden, en er wordt naar een groter evenwicht gezocht in het omgaan met de eigen kracht en macht hierin. Ook financieel zijn er dingen in beroering, maar alleen met als doel de noodzakelijke dingen te veranderen.

Fysiek was de afgelopen week een harde dobber voor de meest gevoeligen. Men rapporteerde: zich dizzy voelen, vooral bij het opstaan en bij wandelingen, moeilijke ademhaling, moeite om te focussen, wazig zicht, paniekaanvallen, in gewicht aankomen, meer honger dan anders, moeizame spijsvertering. Maar zoals altijd dient ieder zélf de verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid, en zélf af te wegen of een bepaalde klacht verder onderzoek nodig heeft van een geschoolde arts, en voldoende rust, ook veel zuurstof, wat beweging en de voor jou juiste voeding brengen je al een heel eind, evenals telkens weer de mineralen- en vitaminen-balans checken.

Wanneer we echter deze maand naar de wereld kunnen kijken vanuit ons stil gemaakt en gekalmeerd centrum, wanneer we onvoorwaardelijke liefde naar onszelf genereren, dan stralen we de energie van vrede en balans en liefde uit naar al wat is, én voelen we ons ook bestand tegen alle bagger die aan ons oog voorbijtrekt, en zien we het ten volle als een ‘verschijnsel’, iets waar een grote onderliggende golf van bewustwording aan het werk is. En hoe moeilijk we het op sommige dagen ook kunnen geloven: LOVE RULES – HOPE RULES – WE (niet ‘zij’, maar ‘wij’) ARE THE CHANGE WE WANT TO SEE IN THE WORLD…

Keep the Faith

Fran