Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 14 juli 2016

Aranuth: Aristo: Zorgen voor het Zelf en de Planeet / Malcolm Bell /12 juli 2016

Aranuth:
Aristo: Zorgen voor het Zelf en de Planeet
Malcolm Bell /12 juli 2016

Wel, juni was een maand van ontwrichting en veranderingen…. om maar niet te spreken van de effecten van de volle maan en de zonnewende die vele zielen op hun reis beïnvloedden en raakten. Terugkijkend op de afgelopen maand merkte ik dat vele zielen contact met mij opnamen voor helingssessies voor fysieke en mentale/emotionele zaken die zich in hun leven voordoen en die zij weer hersteld en in balans willen hebben terwijl zij hun pad belopen.

De voorgaande maandelijkse boodschap van Enoch van het Licht – de “Echte” – raakte een groot aantal mensen. Het was niet bij iedereen een harmonieuze zaak omdat verschillende mensen door elkaar werden geschud en werden aangespoord om op te staan voor de Waarheid: om de Waarheid te zijn, om de Waarheid te spreken; om waarheidsgetrouw te handelen in elke situatie. Een aantal lieve dooreengeschudde zielen kwam met tranen in hun ogen bij mij en vroegen om duidelijkheid en begeleiding met betrekking tot hun manier van leven en hun manier van zijn. Zij waren onzeker over hun gedragingen, hun gevoelens en betrokkenheden. Alles is in Goddelijke Orde. 

Volgend op de boodschap van Enoch hield ik een informatieve sessie om de boodschap van Enoch toe te lichten en natuurlijk alle vragen zo open en eerlijk als ik kon, te beantwoorden. Het was een ontspannen bijeenkomst en alles ging soepel terwijl het publiek ook meedeed zonder zich te verliezen in een te “diepe en betekenisvolle” dialoog over de verschillende onderwerpen. Het was die avond duidelijk dat elk van de individuele aanwezigen op een ander niveau van begrip en bereidheid was om de informatie die werd bediscussieerd te aanvaarden.

Vanwege van tevoren geplande familiezaken moest de gebruikelijke channelingsessie aan het einde van de maand een week opgeschoven worden naar vrijdag 1 juli. Er was ook geregeld dat er een mede-gastheer was op die dag – een gelouterde zangeres Lia Scallon (www.soundofsirius.com) wier indrukwekkende aanwezigheid en bijdrage door middel van Kristallen Schedel- energie die dit een opwindende en inspirerende gebeurtenis maakte.

Het was lonend om te bemerken dat vele zielen de ontmoetingszaal vulden met hun gezamenlijke energie die bijna elektrisch aanvoelde, tintelingen op de rug! Wow!

Sommige mensen hebben opgemerkt en mij verteld dat terwijl Aranuth in principe duidelijk mijn eerste gids is, verschillende andere hoog ontwikkelde wezens van verschillende vibratieniveaus merken dat zij (met toestemming van Aranuth) aansluitende en overeenkomende vibratie-accommodatie kunnen vinden met mijn energie en hun individuele boodschap kunnen afleveren – het lijkt wel of ik op een frequentie zit die open staat voor deze nobele en verheven wezens die de wens hebben om de wil van de Schepper uit te dragen om te helpen bij het “optillen” van de mensheid.

De Boodschap:

Goedenavond allemaal! Mag ik jullie hier vanavond verwelkomen zoals ik mij zelf hier ook welkom voel. Allereerst wil ik het even hebben over de cirkel van vuur die de samenstelling van deze bijeenkomst vanavond omgeeft.

Voor degenen die ogen hebben om te zien; als ik om mij heen kijk, zullen jullie je gouden vlammen van bescherming zien. Jullie zitten in het midden van een cirkel van gouden vuur. Wij hebben vandaag opzettelijk, heel opzettelijk voor jullie een cirkel van gouden beschermingsenergie gevormd zodat jullie elk sprankje van energie, kennis, informatie en begeleiding in je kunnen opnemen.

Laat mij mijzelf even introduceren: Ik Ben Aristo en ik kom bij jullie om in eenvoudige bewoordingen te spreken zodat jullie totaal kunnen begrijpen wat er op jullie planeet en alles wat daarop is, aan de hand is en – allerbelangrijkst – wat er gebeurt met jullie geïncarneerde zielen.

Allereerst: in duidelijke en eenvoudige bewoordingen: laat mij jullie iets vertellen over jullie Universum. Dat van jullie is niet het enige Universum dat bestaat. Er zijn vele universums waarvan jullie wetenschapers zich niet bewust zijn en ik vermoed dat zij zich nooit bewust zullen worden van de totaliteit van het aantal universums omdat de universums doorgaan met groeien en expanderen en groeien en expanderen.

Zo gauw jullie denken dat jullie een idee hebben van het aantal universums, is de schepping jullie alweer verder vooruit gegaan en heeft er al weer meer geproduceerd. Ha, ha, ha.

Om het nu dus maar een stuk eenvoudiger te houden wil ik jullie voorstellen om je eenvoudigweg alleen maar bezig te houden met de planeten in jullie Universum. Er zijn al eerder wezens van Licht naar jullie toegekomen om jullie te vertellen dat niets stilstaat. Er bestaat niet zoiets als stagnatie. De Schepper heeft besloten dat elk apart atoom constant moet groeien en uitbreiden. Met die achtergrond wil ik jullie nu vertellen dat de energieën die jullie omgeven, doordringen en door jullie Aarde stromen, natuurlijk van kosmisch en galactisch van aard zijn.

Als wij naar jullie Universum kijken als een enkelvoudig geheel, veranderen de posities van de planeten steeds, zij groeien, veranderen en breiden zich uit. Als jullie het aan jullie wetenschappers zouden vragen zouden zij jullie vertellen dat zij nu bezig zijn om de precieze, veranderende afstanden tussen de planeten te berekenen. Niet alleen dat, maar de grootte, de vorm, het gewicht, de omtrek en de metingen van elk van deze planeten zijn in een constante staat van verandering. Denk eraan; geen stagnatie. Misschien zijn jullie geïnteresseerd om te weten dat jullie zon dagelijks krimpt. Ja! Jullie eigen zon krimpt en over een periode van millenniums zal de zon zoveel kleiner zijn totdat op een tijd de energie van het Universum zichzelf ververst (Aristo maakt met zijn hand een  cirkelvormige beweging met de klok mee en gaat dan tegen de klok in) waarna alles weer naar buiten gaat groeien en expanderen.

Nu ik jullie deze achtergrondinformatie heb gegeven zijn jullie je allemaal ervan bewust – of zouden dit moeten zijn – dat de energieën, de altijd veranderende energie van jullie Universum jullie planeet en alles dat erop is, ook constant beïnvloedt! Dus terwijl wij deze conversatie hebben veranderen jullie steeds in antwoord op de veranderde energie die naar jullie toestroomt.

Ieder mens heeft een blauwdruk. Binnen deze blauwdruk, binnen de cellulaire structuur, is er een zeer kleine cellulaire structuur van jullie lichaam die een exacte replica is van het Universum. Hmm! Nu, wij weten dat het Universum doorlopend verandert, verandert ook deze microstructuur van jullie eigen lichaam …… omdat dit een spiegel is van het Universum aan de buitenkant en dat ook constant verandert. Nu zijn jullie je, als geïncarneerde wezens, dus bewust van het waarom van een steeds doorgaand veranderen, herpositioneren en het fluctueren  van de kracht van de kosmische straling…. en dus gebeurt dit bij jullie ook!

Dit is de reden waarom jullie ‘s morgens misschien opstaan en denken dat jullie een rotdag zullen hebben, of een goede dag, of jullie je goed gaan voelen, of niet, of blij, of niet! Dit is jullie lichamelijk antwoord op de veranderende energie, de veranderende structuur van de energie van het Universum die wordt nagebootst in de microcellen van het Universum en de microcellen van jullie eigen lichaam. Zou het nu misschien een idee zijn voor degenen die constant heen en weer rennen naar jullie dokters en helers om een geneeswijze vast te stellen om gewoon te weten dat jullie op schepping antwoorden? Beantwoorden op steeds veranderende en uitbreidende schepping? Dat is wat jullie zijn: SCHEPPING!

Nu wij dit hebben teruggebracht naar het solide materieniveau is de echte essentie van deze preek, als ik het zo mag uitdrukken, om jullie bewust te maken van de redenen die achter de veranderingen van jullie planeet zitten, van elk ding, van elk aspect van wat er met jullie en jullie planeet gebeurt.

Als jullie je dus uit balans voelen, buiten harmonie of spirituele aandacht…. vraagt jullie planeet dus ook om aandacht! Jullie planeet, Moeder Aarde, Gaia, lijdt enorm door de handelingen van sommigen van jullie geïncarneerde wezens die controle hebben over veel van de dingen die er op jullie planeet gebeuren: ik heb het nu over internationale handel, ik heb het nu over internationale financiën, ik heb het nu over oorlog, ik heb het nu over terrorisme, ik heb het nu over de interactie tussen individuen, landen, naties, over de gehele planeet. Alles dat er nu gebeurt is laten wij zeggen, her-lijnen op microniveau, trachten om onderdak te verlenen, een aanpassen van/aan de nieuwe energie.

Moeder Aarde kan natuurlijk niet naar de dokter of het medisch Centrum rennen maar wat zij kan doen… zij kan het uitschreeuwen naar jullie, aan jullie om hulp roepen! Stop er allereerst mee om haar te verwonden. Ten tweede: doe wat mogelijk is om Moeder Aarde te helen. Als jullie Moeder Aarde terug kunnen brengen naar haar oorspronkelijkheid, het beeld dat jullie hebben van een hemel op Aarde; als jullie werken naar herstel van de oorsprong van Moeder Aarde, zouden jullie jezelf, als bewoners van Moeder Aarde,  terugbrengen naar vrede, harmonie, begrip, tolerantie en vredige samenwerking. Jullie zouden je afwenden van agressie, controle, oorlogen, hebzucht, leugens, bedrog en teleurstelling. Jullie zouden dit voornamelijk doen omdat jullie niet zo ZIJN! Jullie kwamen hier als een groot(s) experiment; jullie kwamen hier om te leren, te groeien en uit te breiden op dezelfde manier als het Universum, in harmonie, in synchronisatie, maar door de jaren heen zijn deze dingen geweld aangedaan. Zij zijn corrupt geworden.

De bevolking van deze Aarde heeft vergeten waarom zij hier zijn. Het lijkt alsof het hen niets meer kan schelen.

Wij in de gebieden sturen steeds, constant, energie naar deze planeet. In de Gebieden houden wij jullie planeet in een delicate balans en wij moeten steeds noodzakelijke toevoegingen daar aan doen als jullie iets doen dat de planeet beschadigt; jullie sturen een negatieve vibratie die deze planeet bijna uit haar assen slaat!!! Wij zoeken voor de hele bevolking van de Aarde naar vrede, liefde, harmonie en begrip.

Jullie zullen er echt voordelen van hebben als jullie teruggaan naar een vredig bestaan en zullen gaan delen! Delen van de overvloed van deze planeet. Maar niet alleen overvloed…. Ook delen van de verantwoordelijkheid als beheerders die deze planeet naar de toekomst dragen. Naar een prachtige toekomst!!!

Waarom ik kom, waarom ik hier met jullie spreek op een behoorlijk duidelijke manier, is, omdat ik jullie wil aanzetten, aansporen om te stoppen en na te denken. Deze planeet is jullie thuis. Als jullie deze planeet verwonden scheppen jullie een verkeerde vibratie die uitgaat naar jullie uiterlijk Universum EN naar jullie innerlijk Universum; de universele structuur binnen jullie cellulaire structuur. Deze negatieve, verkeerde, zieke energie gaat dus ook naar jullie innerlijk Universum. Het gaat dus naar het uiterlijk en het innerlijk Universum en het veroorzaakt daar disharmonie.

Jullie doen dus niet alleen jezelf geen dienst, jullie verwonden dus niet alleen Moeder Aarde, de planeet waar jullie helemaal afhankelijk van zijn, maar jullie ontwrichten ook de energie van universums en Multi-versums. Ik heb jullie al eerder verteld dat dit niet het enige universum is; er zijn vele universums, grote aantallen.

Als jullie de balans van de vibratie van deze planeet opzetten is er een overflow-effect (een overvloei-effect). De niet in balans zijnde energie van jullie Universum straalt uit in golven die een effect hebben op andere universums. Jullie zijn niet gerechtigd om dit te doen. Nooit! Jullie hebben niet het recht om andere universums te beïnvloeden. In alle eerlijkheid en alle realiteit zijn jullie niet gerechtigd om de energie van jullie eigen planeet en jullie eigen Universum te ontwrichten.

Toch oordelen wij daar niet over; wij komen jullie gewoon adviseren! Niet om orders te geven. Wij komen om jullie zo goed mogelijk te adviseren om je eigen Zelf te besturen. Zodat elke geïncarneerde ziel zich onberispelijk zou bezighouden met het eigen, persoonlijke Zelf. Dan zal ook de kosmische energie zich gaan herstellen en dit zal weer alle beschadiging en pijn en vervuiling herstellen. Het zal dit herstellen!

Gaia zal herstellen en weer een ding worden van grote pracht! Jullie weten al dat Moeder Aarde, Gaia, door jullie getreuzel en negatieve gedachten en activiteiten heeft besloten dat zij zichzelf “moet helen.” Zij heeft het nodig om van zich af te schudden, zij heeft het nodig om alle negativisme van zich af te schudden. Zij moet alle wonden helen; zij moet zichzelf reinigen omdat de bevolking van de Aarde niet aansluit en de juiste uitstraling heeft. Zij stralen geen heling uit op een grootse manier om de planeet te helpen helen. Nu hoeven jullie dus geen twee en twee samen te voegen om uit te vinden dat Moeder Aarde ervoor heeft gekozen om te vechten en zich te helen van de branden, de vloedgolven, de aardbevingen, de tsunami’s  en ontelbare andere dingen.

Wat zij doet is compleet en effectief reinigen en zichzelf helen omdat de bevolking van de Aarde haar heeft genegeerd toen zij haar had moeten verzorgen.

En dus ben ik vandaag gekomen om jullie dit te adviseren! NU! Het is een zeer belangrijk punt in jullie evolutie om te beginnen met het herstellen van de druk, de oorlogen, het terrorisme, de vervuiling, het bombarderen, de explosies, de verwondingen. Nu is het voor jullie de tijd om dit om te draaien. Ik ben hier om jullie te vertellen dat jullie toekomst vanaf nu; jullie eigen toekomst, naar een veel krachtiger era gaat. Een era van reinigen en weer in balans brengen. Jullie eigen sociale, financiële en industriële structuren schudden op hun grondvesten. Sommige zullen verbrokkelen en anderen zullen omvallen.

Zoals de vogel Feniks zullen sommigen uit hun as herrijzen in een heel andere vorm. Nu brengen wij deze informatie naar jullie toe; niet om angst te veroorzaken, maar om jullie te adviseren en te vertellen dat jullie de beheerders van deze planeet zijn. Wat wij in de Gebieden jullie willen adviseren is om kalm te blijven, vredig, liefde en licht te sturen en de stormen van de verandering die over de planeet gaan, hun gang te laten gaan; laat de stormen voorbij gaan.

Ga hen niet in de weg staan uit angst om overweldigd te worden, sta hen toe, laat hen gaan. Wat er ook gebeurt aan en op jullie planeet, als jullie het niet op een positieve manier kunnen beïnvloeden laat het dan gewoon gaan en blijf uit de weg. Ga het uit de weg! Blijf weg van de mogelijkheid om beschadigd te worden!

Maar jullie kunnen prachtige dingen doen als jullie in jezelf beslissen dat ieder van jullie persoonlijk een bepaald niveau van verantwoordelijkheid gaat nemen voor de staat van deze planeet die in jullie is en om jullie heen is.

Neem er verantwoordelijkheid voor en dit begint allemaal met positieve gedachten. Een positieve houding. Vriendelijke en positieve actie. Toon een beetje compassie en begrip voor je medemens. Zoals ik dus al eerder heb gezegd nadert jullie planeet nu een punt in de tijd waarop alles in hachelijke balans is. Hachelijke balans! Hachelijke sociale structuur, financiën, rechtspraak, zaken en internationale relaties. Alles is voor het grijpen! Alles zit in de mix; alles is op een fijn punt van balans. Ik wil er bij jullie op aandringen om te kiezen voor compassie, tolerantie, liefde en begrip en te doen wat jullie ook voelen dat mogelijk is om Moeder Aarde te helpen zichzelf te reinigen; om weer terug te keren naar de plaats die jullie de Hof van Eden mogen noemen.

Dit is de eerste keer dat ik, Aristo, ben gekomen om een boodschap af te leveren en ik merk dat ik goed terecht kan bij dit medium. Als het mij gevraagd wordt zal ik in de toekomst weer terugkomen. Dank jullie wel omdat jullie hier waren en de vuren van liefde, licht en bescherming zullen jullie blijven omgeven als jullie vertrekken.

Aristo

Deze sessie werd gefilm en zal zeer binnenkort op YouTube (aranuth.com / youtube) staan.

Regenbogen & Rozen,Liefde en Licht,

Malcolm.

Deel dit: