Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 juli 2016

Aartsengel Zadkiël “Je Inwendige Centrum van Begeleiding” / Augustus 2016 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël
“Je Inwendige Centrum van Begeleiding”
Augustus 2016 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel  Zadkiël, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie inwendige centrum van begeleiding te bespreken.  
Als een Soeverein Wezen van Licht, heb je een inwendig centrum van begeleiding. Je bent begiftigd met dezelfde attributen als deze andere Wezens van Licht die in het niet-fysieke rijk zijn.
Heel vaak is het gemakkelijk voor je om dit te vergeten met de vele energie verschuivingen en de wereldwijde gebeurtenissen die zich voordoen. Je mag bij jezelf gewaarworden in de dagelijkse gebeurtenissen ondergedompeld te raken en het zicht van het grotere plaatje te verliezen. Het is gelijkaardig aan het gezegde dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.
Als jij je op wat voor punt dan ook jezelf gewaar bent geworden in deze situatie, wanhoop niet. Je bent in staat om uit deze gefocuste staat vandaan te gaan met slechts een verandering van perspectief. Zodra jij je realiseert dat jij je alleen maar gefocust hebt op de aardse details en het grotere plaatje genegeerd hebt, is je perspectief verschoven. Je bent dan gereed om je soevereiniteit te herinneren.
Je inwendige centrum van begeleiding is een belangrijk aspect van deze soevereiniteit. Dit inwendige centrum van begeleiding te hebben staat jou toe om uit te stijgen boven de strijd van de aardse gebeurtenissen. Je bent in staan om je bewust van hen te zijn zonder in hen ondergedompeld te raken. Je kunt hen als een waarnemer met mededogen bekijken, net zoals je iets zou bekijken waar je naar kijkt vanuit een ander niveau. Dit betekent niet dat je niet geeft om wat er gebeurt op het aardse vlak. Het betekent eerder, dat je een bewuste beslissing gemaakt hebt om je eigen energiegebied niet verstrikt te laten raken in deze situaties en je bekwaamheid om voorwaarts te gaan met het hoogste goede niet machteloos laat maken. Wanneer je in de positie blijft van een meedogende waarnemer, ben je in staat om Liefde te sturen naar allen die betrokken zijn, alsook Liefde naar de volledige planeet en naar de gehele mensheid te sturen. Je dient een belangrijke rol van Liefde en Licht te delen wanneer je dit doet. Je brengt een baken van hoop en kalmte naar diegenen om je heen.
Benevens het verstrekken van Licht aan anderen, kan een focus op je inwendige centrum van begeleiding van grote hulp zijn voor je eigen persoonlijke vooruitgang op je Pad van Ascentie.
Zeer vaak, is het gemakkelijk om beïnvloed te worden door de meningen van anderen, specifiek door die personen die voor jou belangrijk zijn. Je mag een wens hebben hen niet te kwetsen, of je mag een wens hebben om door hen geaccepteerd te worden. Je mag vrezen dat als je jouw eigen ware goddelijkheid tot uitdrukking brengt, dat je persoonlijke omstandigheden beïnvloed zullen worden op een manier die je niet wilt. Dit kan resulteren in niet in staat te zijn om te onderscheiden wat werkelijk belangrijk voor jou is.
Wanneer jij je wendt tot je inwendige centrum van begeleiding, kan je duidelijker worden over wat werkelijk voor jou belangrijk is en hoe dit tactvol tot uitdrukking te brengen.
Je inwendige centrum van begeleiding vereist een doorgaand onderhoud om het duidelijk te houden. Het is er gemakkelijk voor om vertroebelt te raken door de meningen van anderen, door vroegere programmering, of door huidige gebeurtenissen. Je mag in het verleden gevoeld hebben, dat je verondersteld werd op een bepaalde manier te zijn of te handelen. Iedere keer dat jij je op deze manier gevoeld hebt of dat iemand je verteld heeft om te voelen of te handelen op een bepaalde manier, werd er een wolk om je inwendige centrum van begeleiding geplaatst. In de loop der jaren, mogen vele wolken zich verzameld hebben rondom dit inwendige centrum. Het Licht in je inwendige centrum mag dim geworden zijn vanwege deze wolken.
Als jij jezelf in deze situatie gewaar geworden bent, weet dat je daar niet hoeft te blijven. Je bent in staat om deze wolken te verwijderen als jij je bewust wordt van wat er gebeurd is.
Met iedere beslissing die je moet maken, kan jij je naar je hartcentrum wenden om te onderscheiden of dit je ware gevoel is of dat dit een gevoel is dat daar door anderen geplaatst werd. In sommige gevallen, mag je ontdekken dat je gevoelens voor jou waar zijn, zelfs wanneer zij daar geplaatst werden door anderen. Echter, heel vaak, mag je ontdekken dat je ware gevoelens anders zijn dan de wolken die je inwendige centrum omringen. Je kunt dan beslissen of je die wolk graag zou willen verwijderen en het wil vervangen met een straal van Licht uit je inwendige centrum. Hoe meer je dit proces van onderscheidingsvermogen oefent, hoe duidelijker en helderder je inwendige centrum van begeleiding zal worden.
Je zult beginnen te onderscheiden wat werkelijk belangrijk voor jou en je Pad van Ascentie is. Het zal de vorm aannemen van te weten wat jou hart laat zingen en wat je wilt doen. Er zal geen oordeel zijn over het pad van anderen. In plaats daarvan, zal het bevestigend zijn wat voor jou belangrijk is. Dan, kan jij je eigen pad in ere houden, ondertussen anderen toestaand om dat van hen in ere te houden. Het zal voor jou gemakkelijker worden om op een tactvolle manier tot uitdrukking te brengen wat voor jou werkelijk belangrijk is.
Je inwendige centrum van begeleiding zal jou dan in vele situaties gidsen. Het zal jou toestaan om kalm te blijven wanneer anderen dat niet zijn, omdat je duidelijk bent over wat voor jou belangrijk is. Het zal je toestaan om beslissingen voor het hoogste goede te maken.
Om volledig toegang te verkrijgen tot je inwendige centrum van begeleiding, is het belangrijk om het regelmatig schoon te maken. Je mag wensen een beroep te doen op de Violette Vlam van Transmutatie en Transformatie om voort te stralen met diens reinigende stralen om te helpen de wolken te verwijderen die dit centrum omringen.
Je mag wensen om enige tijd toe te wijden aan het focussen op wat echt voor jou belangrijk is. Als jij je op elk item focust om diens belangrijkheid vast te stellen, zie dan hoe jij je in je hart voelt wanneer jij je erop focust. Vraag aan jezelf of het ervoor zorgt dat je hart zingt. Wanneer dit proces periodiek gedaan wordt, ben je in staat om in het huidige moment te blijven. Soms, wat je wilt verandert mettertijd. Wanneer jij je prioriteiten opnieuw bekijkt en aanpassingen maakt zoals nodig is, blijft je inwendige centrum van begeleiding duidelijk en kan jou voorzien met een meer accurate richting in het huidige moment.
Dan, straalt jouw soevereiniteit als een Wezen van Licht voort. Je bent in staat om beslissingen te maken die voor je hoogste goede en het hoogste goede van iedereen zijn.
Geliefde, wij eren jullie terwijl jullie je focussen op jullie inwendige centrum van begeleiding en beslissingen maken voor het hoogste goede.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt.
WIJ ZIJN Aartsengel  Zadkiël en Lady Amethyst met een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht
… en Wij omringen jullie met Liefde
En zo zij het.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, http://personalpathwaysoflight.com/
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson,http://personalpathwaysoflight.com/