Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 28 juli 2016

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie /28 Juli 2016 / Steve Beckow

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie
28 Juli 2016 / Steve Beckow

Steve: Het programma Een Uur met een Engel van vandaag* kwam tevoorschijn uit deze verduidelijkende discussie die Aartsengel Michael en ik, via Linda Dillon, hadden in mijn laatste lezing van 22 Juli 2016.

Hier erkent hij dat Lichtwerkers moe zijn en dat velen mogelijk over zullen gaan om eenvoudigweg aan het zogenaamde-eindeloze wachten te ontsnappen.

(* Cobie - Het transcript van dit programma is nog niet verschenen.)

*****
Steve Beckow: Ik ben een klein beetje verward over Ascentie, en raak meer verward terwijl we voort gaan.

Aartsengel Michael: Goed!

Steve: Ik snap dat het geleidelijk is en dat er dan een plotselinge klik is, of vele klikken. Bijvoorbeeld, Brahmajnana (1) zou beschouwd kunnen worden als een klik. Maar voorheen, op de manier dat ik het zag was het dat wij eenvoudig op een geleidelijke manier voorwaarts zouden gaan en dan Sahaja Samadhi zouden ervaren en dat het dan voorbij is. Wij zijn dan geascendeerd.

AEM: Nee.

Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana heengaan in 2017 en ik neem aan dat wij dan nog steeds niet geascendeerd zijn? Dus, ik besef dat ik niet werkelijk begrijp waar wij naar kijken op de manier van Ascentie.

AEM: Denk er op deze manier aan. Je hebt vooruitstrevende periodes van eenheid ervaren, van transformatieve Liefde, van extase, van gelukzaligheid waarvan je voelt (en ik benadruk, voelt) dat het komt en gaat.

Maar iedere keer, dat je deze ervaring gehad hebt heeft het je een niveau omhoog geschoven. Zodat je nu tegen mij zegt, “Michael, ik voel dat ik een nieuwe basislijn heb. Ik heb een nieuwe fundering van geluk.”

Maar je hebt ook een nieuwe fundering van wetendheid, van begrip, van wijsheid, van bescheidenheid, van tolerantie, van vriendelijkheid. Dit alles heeft je naar een uitgebreid gevoel van zelf gebracht en een uitgebreid gevoel van niet alleen hoe wij te werk gaan, maar ook hoe het collectief te werk gaat.

Het is duidelijker geworden op een niet-oordelende manier hoe de dingen zich ontvouwen en, dierbaar hart, zij zijn aan het ontvouwen. Je ziet bijvoorbeeld met je ervaring met je vriend, dat situaties behoefte hebben om naar de oppervlakte gebracht en opgehelderd te worden, zelfs niet op een manier van algemene tumult zoals de oorlogen of de gruweldaden die plaatsvinden, maar op manieren die zeer persoonlijk zijn.

Dus je ziet wat het overblijfsel is voor de mensheid om, niet alleen die progressieve stap, maar de klik te nemen. Denk na over iedere keer dat je specifiek de transformatieve Liefde betrad, dat is een klik. Het is niet de volledige dramatische klik, maar het is een klik, iedere keer dat je naar boven vooruitgaat. Waar je aan kunt denken als een niveau.

Denk na over je Liefde te betreden als heen en weer te vliegen doorheen het portaal. Welnu, soms ben je bewust en soms ben je slapende en soms ben je samen met mij weg. Dat is wat je aan het doen bent en dat is wat de mensheid aan het doen is.

Het neemt langer omdat jullie nog steeds collectief proberen om het als één te doen. Die tijd van potentiële afscheiding is nu zeer nabij. Dat is waarom wij tegen jullie allemaal spreken met misschien een grotere urgentheid dan jullie eerder gehoord en gevoeld hebben.

Steve: Wat precies bedoelt u met tijd van afscheiding, Heer? Het is besproken geweest. SaLuSa besprak het jaren geleden.

AEM: Toen jullie de collectieve beslissing namen om als één te ascenderen, was het spiritueel een zeer volwassen en geëvolueerde beslissing. Jullie hebben individueel en collectief waargenomen hoe velen terugkwamen op die belofte, die beslissing.

Dat betekent niet - ja, in het eindeloze en eeuwige bestaan van de Moeder - dat Zij voor altijd zal wachten, omdat dit de ontvouwing van Haar Plan is. Dit is waar de penetratie met al onze krachten in elk en iedereen van jullie over gaat.

Daar zullen diegenen zijn die kiezen om te vertrekken, hun fysieke vorm in de steek te laten, in plaats van te ascenderen in de fysieke vorm.

Steve: Dat is wat u met afscheiding bedoeld - vertrekken?

AEM: Dat is wat ik bedoel en ik bedoel niet afgestoten worden in/naar een afwisselende wereld of Aarde of Gaia of planeet. Ik bedoel eenvoudig, het in de steek laten van het lichaam, sterven, en vertrekken en thuiskomen. Er is geen straf of schaamte of schuld. Het is eenvoudig een beslissing.

Maar het is niet de wens van de Moeder dat dit eenvoudig doorgaat, omdat wat Zij ook ziet (wat wij allemaal zien) en wat jullie herhaaldelijk tegen ons zeiden, hoewel wij vaak werken in termen van eonen in plaats van jaren, dat velen van jullie moe zijn.

Steve: Uh-Huh.

AEM: Dus wij wensen niet voor diegenen die trouw zijn en doorgaan standvastigheid en volhardendheid samen met Liefde uit te oefenen, om het punt te bereiken waar zij hun lichamen in de steek laten. En jullie zien dat in velen.

Steve: Ik kan één specifiek persoon bedenken die na schijnt te denken over het in de steek laten van diens lichaam, dus ja.

AEM: Wanneer het komt tot een punt van beslissing van, of dat de opstandigen blijven of dat diegenen die vastbesloten zijn om de Droom van de Moeder te vervullen blijven, maak daar dan geen vergissing over. Diegenen die in de waarheid van hun hart en dienstverlening geweest zijn zullen zegevierend zijn. Ik kan niet duidelijker dan dat zijn.

Steve: Terugkomend naar wat u zei over “Ascenderen als één,” … Mijn eigen begrip van “Ascenderen als één” is, dat de Moeder in Haar handen klapt en wij allemaal als één ascenderen. Maar u zegt dat dat niet de manier is waarop het gaat zijn.

AEM: Nee, dat is niet waar. Laat ons hier duidelijk over zijn. Denk eraan dat jullie allemaal getraind hebben voor de marathon, getraind voor het polsstokhoogspringen. Dus jullie hebben allemaal getraind, getraind en kracht vergaard, het niveau van jullie energiegebieden verhoogd, niettemin zal er een tijd komen wanneer het de definitieve polsstokhoogspringen sprong is. En jullie zullen allemaal samen op het veld zijn en als één springen.

Steve: OK. U zei dat sommigen terugkwamen en impliceerde dat sommigen niet het programma volgen, het Plan zogezegd, het Goddelijke Plan. Dat bedoelde u? Refereert u naar de uiteenlopende chaotische episodes die in de wereld gebeuren?

AEM: Jullie zien velen vertrekken en dat zijn niet noodzakelijkerwijs diegenen die ermee ingestemd hebben om te vertrekken, omdat zij ook moe zijn of zij maken deel uit van de chaos. Er zijn overeenkomsten geweest, ziel overeenkomsten om te handelen als de katalysator voor mensen om te ontwaken.

Steve: Ik zou het niet erg vinden om dit in een toekomstig programma te vervolgen en te proberen om ons begrip van ascentie te verkrijgen als

AEM: Ik zou verheugd zijn om dat aldus te doen.

Steve: Wat aangaande de volgende keer? Dat zou zeer zeker voor mij werken. Ik denk dat alles dat ik opgehelderd wilde hebben opgehelderd is, en ik voel me veel meer ontspannen nu met u gesproken te hebben over waar we vandaan over spraken, Heer.

AEM: Laat mij jou dan vullen met vrede.

Steve: Vul mij met gelukzaligheid, vrede, vreugde … Ik ben gereed!

AEM: Ja, dat ben je.

Steve: Misschien is dat het wat ik tegen u moet zeggen. Is het slecht om te zeggen, “Snel me voort?”

AEM: Nee, dat is niet slecht. Het is eenvoudig een verkondiging van opgetogenheid, van bereidheid, van gereedheid. Ik zal je voort snellen, mijn vriend!

Steve: Dank u wel en vertel de Galactics dat hun rode licht mij ook iedere dag wakker heeft gemaakt, ik waardeer het enorm!

AEM: Zij zeggen hallo!

Steve: Het is een prachtige opleving in de dag, dus dankjewel daarvoor.

AEM: Graag gedaan en ga met mijn Liefde, vaarwel.

Voetnoot
(1) Brahmajnana of God-Besef doet zich voor wanneer de kundalini de zevende of kroon chakra bereikt. Het is de eerste ervaring van transcendentie. Het resulteert in een tijdelijke hartopening. Sahaja Samadhi ziet de kundalini naar het hart terugkeren (niet de hartchakra) en resulteert in een permanente hartopening. Sahaja, niet Brahmajnana, is moksha, of bevrijding van de noodzaak om herboren te worden in een fysiek lichaam. Daarna, veranderen wij onze vorm door onze eigen inspanning.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/