Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 27 juli 2016

Aartsengel Michael “Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los” 26 Juli 2016 / Rita Pulmans

Aartsengel Michael
“Laat Jullie Vertrouwen Nooit Los”
26 Juli 2016 / Rita Pulmans
Vraag van een persoon“Er is zoveel beroering in de wereld Aartsengel Michael. Er is zoveel terreur en geweld in de wereld. Kunt u ons helpen misschien?”  
Rita: Geliefde Michael u hoort de vraag. Kunt u ons hierin wat raad brengen, bijstaan ook. 
Ik dank u geliefde Michael.
***** 
Geliefde kinderen van het Licht. 
Velen onder jullie zijn gevoelsmensen en hierdoor ook erg "aanwezig" in het leed en het rumoer dat nu plaatsvindt op Aarde.
Mag ik jullie geliefde aardekinderen aanraden, om alles maar dan ook alles in vertrouwen over te laten aan het Licht. Heb vertrouwen in God, de Goddelijke Bron geliefden, ondanks wat er gebeurt, hoe moeilijk dit ook voor jullie is.
Daarmee wens ik Aartsengel Michael te zeggen, dat jullie enkel en alleen dienen te "leven" geliefde harten, in het moment van het nu en bij jezelf aanwezig te blijven.
Ik Aartsengel Michael vraag jullie krachtig: laat jullie vertrouwen nooit los.
Dit alles wat nu zo aanwezig is in de wereld, heeft een oorzaak lieverds. Net zoals de zee in eb en vloed opkomt en wegtrekt. Net zoals jullie allen uit Yin en Yang elementen bestaan, etc. Dit alles is vanuit de dualiteit waarin jullie zich bevinden ontstaan. Zo ook is er daar waar Licht aanwezig is, ook duisternis. Doch dit wil niet zeggen lieverds dat het goed is dat jullie elkaar zomaar naar het leven staan. Neen, dit betekent dat hier bepaalde wetten dienen uitgewerkt te worden. En dat anderen misschien met de voeten getreden worden, doch laat ook dit weer los.
Geef jullie over in vertrouwen aan de Grote Geest. Want wat deze overtredingen zijn is nu niet aan bod, daar er hier reeds onbegrip over is ontstaan. Wat wel van toepassing is, dat Wij - de goddelijke wereld - nooit een oordeel vormen over hoe en wat. Alsjeblief geliefden, doen jullie dit ook niet.
Graag wil ik jullie er attent op maken, dat alles in evenwicht gebracht dient te worden. Dit is nu volop aan de gang.
En geliefden, mag ik jullie uitdrukkelijk vragen om vooral nu, in deze turbulente tijden, je werk of je taak te verrichten;  wat jij voelt dat je hierin kunt en zult bijdragen. Hetzij aan meditatie, of het Licht visualiseren en dit naar die gebieden en personen zenden, of wat dan ook (vraag steeds mijn lichtzuil van bescherming!).
Doch geliefden doe dit met jullie Hart! Vanuit jullie Liefde en niet vanuit jullie angst. Daar je, wanneer je dit niet neutraal doet, de verkeerde energie bijbrengt. Doe dit vanuit de Liefde en de warmte van je hart. Hoe anders kunnen jullie bijstaan geliefden, daar jullie in geween en geweeklaag niet de juiste energie schenken om te delen.  
Integendeel geliefden. Het is zo dat jullie meermaals horen vanuit de spirituele wereld, dat jullie jezelf beter niet verbinden in de negatieve energiestraal van het gebeurde. Het is aan jullie om je met het Licht en de Liefde te verbinden en aldus dit te brengen, om vooral dit neer te zetten! Te verankeren en te vergrendelen.
Ga vooral naar die gebieden en of personen, die erg te lijden hebben onder deze brute omstandigheden, daar waarnaar jullie het Licht en vooral jullie Grote Liefde dienen te sturen. Ga steeds naar binnen bij zulke gewelddadige omstandigheden en draag bij vanuit je binnenste, je Goddelijke Hart, je Liefde.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.
Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.