Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 24 juli 2016

Aartsengel Michael De Leeuwenpoort 2016 en de “Meester” Cyclus die Begint: De Opening van de Zevende Dimensie op Aarde / 22 Juli 2016 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
De Leeuwenpoort 2016 en de “Meester” Cyclus die Begint: De Opening van de Zevende Dimensie op Aarde
22 Juli 2016 / Celia Fenn
Geliefde Familie van Licht, toen jullie dit jaar van 2016 begonnen, zeiden wij tegen jullie, met veel Liefde, dat 2016 een uitdagend jaar zou zijn, en dat jullie je Meesterschap op een krachtige manier zouden moeten belichamen. Terwijl de Leeuwenpoort van 2016 nadert, bereiden jullie jezelf nu voor op een Nieuw Begin en op het initiëren van jullie eerste belangrijke cyclus van creatie als een belichaamde Meester en Alchemist.
Wat betekent dit? Het betekent dat jullie zullen nemen wat van een lage frequentie is en dat jullie het zullen transformeren en het in/naar Gouden Licht zullen omkeren! Hoewel jullie omringd mogen zijn door mensen die gevuld zijn met angst en kwaadheid en andere lage frequentie emoties en die keuzes maken die op deze emoties gebaseerd zijn, zullen jullie je keuzes maken vanuit Liefde en Mededogen en zullen jullie het Diamanten Licht zijn dat duidelijk en schitterend straalt.
Geliefden, nu is niet de tijd om het op te geven en terug te treden. Nu is de tijd om volledig te omhelzen wie jullie zijn, wie jullie geworden zijn, en om naar voren te treden in het Smaragdgroene Licht als een volledige belichaamde Meester, een Schepper en Alchemist van Licht. In deze tijd van chaos en uitdagingen, terwijl het oude wegvalt en het nieuwe nog steeds aan het manifesteren is, zijn jullie het die hier zijn om de energie van het Nieuwe vast te houden, om de Nieuwe Aarde te zijn, en om de Kracht en Bekrachtiging van de Nieuwe Aarde Ziel te belichamen.
De Leeuwenpoort en het Planetaire Nieuwe Jaar: Een Nieuwe Cyclus van Tijd en Creatie
Op de 26ste van Juli, zullen jullie het Planetaire Nieuwe Jaar binnengaan. Dit is de Tijd die gevierd werd door de Oude Egyptenaren en de Maya’s als het moment wanneer de Planeet een Nieuwe Spiraal van Galactische evolutie begint in uitlijning met de Grote Centrale Zon en het Goddelijke Kosmische Hart. Het markeert de opening van het Leeuwenpoort Sterren Portaal, welke toestaat voor een krachtige invoer van Lichtcodes die de vorm van ervaring in het komende jaar zal vormen. Deze Lichtcodes zullen je in/naar een ander niveau van evolutie en ervaring tillen als je dit proces toestaat, maar als je niet uitgelijnd bent of je bent in een lage frequentie van verontrusting en angst, zal je eenvoudig weer doorgaan te creëren op ditzelfde niveau.
Geliefden, sta open voor deze grootse invoer van krachtig Licht en krachtige Zegeningen die naar jullie toekomen, als dit Sterrenportaal begint te openen op de 26ste Juli, en uitkomt bij de 8ste van Augustus op de 8/8, en dan sluit op de 12de van Augustus. Hier is een “venster’ van Licht en Kans voor elk van jullie om omhoog te treden en in/naar een nieuw niveau en nieuwe fase van jullie persoonlijke evolutie op Aarde.
Er zullen vele afleidingen in de buitenwereld zijn. Vele rampen en conflicten zullen zich voordoen die om jullie aandacht zullen vragen en aan jullie zullen vragen om jullie energie met die van hen uit te lijnen. Geliefden, het is voldoende om bewust te zijn van wat er aan het gebeuren is, maar focus jullie energie en aandacht liever op jullie innerlijke processen en op de noodzaak om een Nieuwe Cyclus van persoonlijke Creatie te initiërenwelke een hoger niveau van jullie Ziel en jullie Ziel Essentie op de Aarde tot uitdrukking zullen brengen.
Beslis voor jezelf wie je bent en wat je zult creëren in je leven en op de Aarde, en focus dan daarop. Word niet aangetrokken door de energieën van wat dan ook die niet in uitlijning zijn met wat je wenst te creëren.
Tijd Cyclussen en de Nieuwe Cyclus
Geliefden, in jullie Aarde ruimte van de Vijfde Dimensie in overgang, hebben jullie twee creatieve cyclussen van 8 tot 9 jaren ervaren, en jullie beginnen nu met een andere cyclus.
Van 1999 tot 2008 creëerden jullie gezamenlijk als de eerste golf van ontwaakte zielen op Aarde, samen met de Indigo en Kristal kinderen. Deze periode omvatte de 9/11 gebeurtenis en de economische ineenstorting van 2008. Beide gebeurtenissen waren gericht op de aandacht af te leiden van de creatie van het Nieuwe, en de mensen op Aarde gefocust te houden op dezelfde oude creaties van angst en gebrek die hen toestond om gemanipuleerd en gecontroleerd te worden. Toen, van 2008 naar het einde van 2016, zijn jullie in de tweede cyclus geweest, waar er een voortzetting geweest is van de lagere frequentie angst gebaseerde “gebeurtenissen” die gericht waren om de mensheid in een lage frequentie te houden en hen tegen te werken van vooruit te gaan naar vrijheid en bekrachtiging.
Geliefden, als je ontwaakt en bewust bent, zal je zien hoe deze gebeurtenissen zich altijd voordoen in tijden wanneer een grote verschuiving mogelijk is, zodat angst en verontrusting velen tegen zal houden van te verschuiven/veranderen, aangezien zij verstrikt zitten in hun eigen angsten. Laat dit niet met jou/jullie gebeuren! Focus je nu, terwijl jullie het proces beginnen voor de creatie van de 2016/7 naar 2016 cyclus, op het Hogere Bewustzijn, de Hogere Wijsheid, en wat je wenst om voor jezelf en voor de Aarde te creëren terwijl je helpt met het manifestatieproces voor de Nieuwe Aarde.
De Meester die Je Bent en de Kracht die doorstroomt als de Zevende Dimensie opengaat
Jullie hebben alles dat jullie nodig zijn binnenin je. Gedurende de laatste twee cyclussen van evolutie en groei, hebben jullie de Persoonlijke Kracht en Creativiteit die jullie nodig zijn geactiveerd. Jullie hebben je Lichtlichaam en het 13 Chakra Energiesysteem geactiveerd die jullie nodig zijn, om jullie toe te staan het Gouden Licht van het Christus Bewustzijn met diens Liefde en Mededogen te ontvangen in het centrum van jullie bestaan.
Toen, ontvingen jullie de Diamanten Codes die jullie toestonden om te herverbinden met jullie Galactische erfenis, en de Smaragdgroene Codes die jullie toestonden te herverbinden met de Natuur en het Groene Hart van de Aarde.
Meer recentelijk, zijn jullie begonnen met de herbedrading van jullie energie meridianen die jullie toestaan om te herverbinden met de krachtige stromingen van creatieve en intuïtieve energie van de Rechter Hersenhelft en om deze te balanceren en integreren met de Linker Hersenhelft diens bekwaamheid om verhalen/vertellingen te organiseren en te creëren.
Geliefden, deze krachtige energie die de Planeet precies nu binnenstroomt is een stortvloed van zegeningen en creatieve overvloed, maar tenzij het in evenwicht ontvangen en geïntegreerd wordt in jullie Lichtlichaam systeem, heeft het het potentieel om jullie energiegebied te destabiliseren. Deze Energiestroom moet dan ontvangen worden door de Pijnappelklier Toegangspoort, en dan doorgestuurd door de Rechter Hersenhelft en de Linker Hersenhelft en dan in/naar het Hart. Van daaruit moet het geaard worden in de Aarde door Manifestatie en verbinding met de Aarde Ster en de Aarde Hart Centrums.
Diegenen die deze energie niet aarden zullen deze energie “op hol geslagen” voelen in hun systeem, en zij zullen agressief, angstig, explosief en kwaad worden. Diegenen die geen verbinding hebben met hun Ziel en Hogere Zelf zullen zich verloren, verward, verontrust en niet in staat voelen om hun plaats in de wereld te vinden.
Het hele doel van jullie evolutie in de laatste twee cyclussen is geweest om te herverbinden met Spirit en het Lichaam, Hemel en Aarde, zodat jullie Lichaam en Ziel Eén zijn.
Het is je Ziel die nu het centrum van je Wezen en je Leven verschaft. Jij bent de Meester, je Ziel verbindt zich met je Hartcentrum in Liefde en Vrede. Je manifesteert vanuit Ziel en Spirit in/naar de Materie, de wetten volgend van Goddelijke Creatieve Kracht en Balans. Je creëert een Tuin van Vrede en Creativiteit binnenin je Hart en Ziel hetgeen zich om jou heen manifesteert.
Geliefden, zoek niet naar Vrede en Harmonie in de buitenwereld, of in anderen, op dit moment. Jullie zijn degenen die hier zijn om Meesterschap te demonstreren en om de Toegangspoort van de Zevende Dimensie te openen. Degenen om jullie heen in de wereld zijn nog steeds aan het worstelen om de Vijfde Dimensie te begrijpen, en de magie van de Zesde Dimensie, dus kunnen zij niet, op dit moment, in die plaats van uitbreiding zijn waar jullie gereed staan om voorwaarts te gaan.
De Zevende Dimensie is de frequentie van de Meester en is de focus en het eindpunt van het Ascentieproces. Voor jullie, Geliefden, betekent het om hier op Aarde te zijn, te midden van de beroering en chaos, en om in die plaats te zijn van Innerlijke Stilheid en Vrede. Het betekent om verbonden te zijn met het krachtige Stromen van Goddelijke Creatieve Intelligentie en om in staat te zijn om dit Stromen te dirigeren in/naar Magische Manifestatie door Intentie en Focus. Het betekent om zonder angst te leven, zonder verwachtingen en gehechtheden, maar eenvoudig in het Stromen van Liefde, Creativiteit en Goddelijke Manifestatie.
Te leven als een “Meester” betekent niet om “volmaakt” te zijn. Het betekent te zijn wie je bent als een Ziel in een Lichaam, en om je Ziel in uitlijning met Spirit tot uitdrukking te brengen, in alles dat je op Aarde ervaart en manifesteert.
Geliefden, als deze Toegangspoorten openen, zijn jullie allemaal zeer welkom om over de drempel heen te stappen en jullie plaats in de Hogere Dimensies van Licht op te eisen als zij zich openen voor de Aarde. Deze intense/krachtige Frequenties van schitterend Licht en Helderheid zal alles dat jullie in deze tijd doen verlichten.
En, terwijl jullie dit doen, zullen jullie weten en vertrouwen dat jullie altijd veilig zijn en er voor jullie gezorgd wordt. Jullie Ziel zal jullie beschermen en Spirit zal jullie gidsen, als jullie weven en creëren met de Goddelijke Creatieve Intelligentie als een Belichaamde Meester van Licht.
De Magische Toegangspoort Opent
Dus, Geliefde Familie van Licht, in dit krachtige Nieuwe Jaar en de Leeuwenpoort, zal er ook een krachtige opening zijn naar de Zevende Dimensie van het Geascendeerde Meesterschap dat beschikbaar voor jullie is als jullie aldus wensen om op deze manier voorwaarts te gaan.
Je zult weten dat je gereed bent. Je zult voelen dat jij je de Vijfde Dimensie van Eenheid Meester gemaakt hebt en de houvast van Dualiteit en de Schaduw op je Leven losgelaten hebt. Je zult gereed zijn om de Liefde, Creativiteit en Magie van de Zesde Dimensie te omhelzen en om zonder Angst te stromen met de krachtige Lichtcodes en stromingen. Je zult gereed zijn om jezelf te balanceren tussen Hemel en Aarde, en om voorwaarts te stappen als een Meester van deze Energieën op Aarde.  
Je zult gereed zijn, wanneer de Toegangspoorten openen, om je Ziel volledig op het Materiële Vlak als een Nieuw Mens van de Nieuwe Aarde tot uitdrukking te brengen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.