Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 26 juni 2016

Voorbereiding op Eerste Contact - hoofdstuk 8 / Arcturische Boodschap - via Suzanne Lie / 13 juni 2016

Voorbereiding op Eerste Contact
Arcturische Boodschap  - via Suzanne Lie
13 juni 2016


HOOFDSTUK  ACHT
Multidimensionale Energie Stromen

Dierbare Ascenderende Mensen,
Wij de Arcturiërs willen deze Transmissie naar de Aarde sturen. We zien dat velen van jullie beginnen zich te heinneren hoe JIJ je werkelijkheid creëert. Daarom willen we je er aan doen denken dat er drie krachtige instrumenten zijn om je werkelijkheid te scheppen die jullie staat van bewustzijn is, je waarnemingen en je aandacht.

Het focus van je aandacht is heel belangrijk zoals: “Waar je aandacht ligt, daar ben jij ook!”
Er zijn dingen waar je je aandacht op wilt zetten en dingen die je het best kunt negeren. Je aandacht is je bewuste besef. Dus, wordt de werkelijkheid waarop je je aandacht legt de werkelijkheid die je verkozen hebt te beleven.

Daar jullie in je drie/vierde dimensionale bewustzijn zitten, vergeten jullie dat je kunt kiezen waar je je aandacht op zou leggen. Je bent nog in een werkelijkheid van “macht over anderen” die je vertelt waar je moet kijken en wat je zou moeten horen.

Gelukkig, omdat je toenemend in de vijfde dimensie piekt, heeft tijd, ruimte en buitenste controle van de derde dimensie niet langer meer zoveel “macht over jou”. Je realiseert je dat de werkelijkheid die je wilt waarnemen, de werkelijkheid is waar JULLIE in willen leven.

En dus, kies je om je bewustzijn NIET meer te verbinden met de Macht Over Anderen-groepen die ALLE beschikbare media je sturen. Deze realisatie van je eigen autoriteit over de werkelijkheid die je leeft is vaak de eerste fase van persoonlijk meesterschap.

Als je je realiseert dat een werkelijkheid kiezen de eerste stap is om te leven in de frequentie van die werkelijkheid, begin je verantwoordelijkheid te nemen voor waar je je aandacht wilt gaan leggen.

Je herinnert je ook dat er geen goede of foute werkelijkheid is in je vijf dimensionale waarnemingen. Er zijn geen goede of slechte werkelijkheden in de hogere werelden omdat “goed” en “fout” drie dimensionale, gepolariseerde illusies zijn.

De werkelijkheid waarin jullie gekozen hebben om je aandacht te leggen is de werkelijkheid die JULLIE gekozen hebben om in te leven. Gelukkig sturen multidimensionale energie stromingen Onvoorwaardelijke Liefde, Oneindige Wijsheid en Multidimensionale Kracht in het inter-dimensionale portaal van je Hoge Hart. In het NU wordt deze informatie gestuurd in het inter-dimensionale portaal van je Derde Oog.

Je kunt kiezen om de werkelijkheid waar te nemen door je derde, en misschien zelfs je vierde dimensionale bewustzijn. Maar denk eraan dat waar je je aandacht legt, de werkelijkheid bepaalt die je wilt waarnemen, en de werkelijkheid die je wilt leven bepaalt.

Als een grote opoffering voor je ware Multidimensionale Bewustzijn, hebben jullie gekozen om een aardevoertuig te nemen in de werkelijkheid van de derde en vierde dimensionale wereld. Daaruit volgend leef je tussen het geduw en gedrang van de derde dimensionale wereld waarin heel veel “statisch” is in je waarnemingsveld.

Dit “statische” wordt in je drie/vierde dimensionale werkelijkheid gezonden door degenen die beginnen om hun “macht over” jou te verliezen. Indien jullie bewustzijn resoneert op die lage frequentie van de werkelijkheid, kun je vaak niet de stroom van multidimensionale energie stromingen waarnemen die toenemend Gaia’s atmosfeer binnenkomen.
Natuurlijk waren die multidimensionale energie stromen altijd op Aarde, maar nooit zo veel als nu. Wij, jullie Galactische Familie, horen je roep om bijstand en wij antwoorden(erop).

Maar alleen zij die hun energie veld hebben gegrond in Gaia’s Kern en die lieten samensmelten in het vijfde dimensionale bewustzijn en waarnemingen zijn in staat om bewust de vijfde dimensionale energie stromen waar te nemen. We schiepen deze situatie zodat zij die nog leven in het lagere bewustzijn van Macht Over Anderen, deze energie stromers niet kunnen ontvangen.
Hoe ontvang jij, opstijgende, een multidimensionaal energie veld? Gewoonlijk zul je eerst de energie stromers herkennen via je stoffelijke lichaam. Jullie stoffelijke lichaam is je “dieren pakje” die je bewustzijn draagt. Maar, jullie bewustzijn is zo vaak “druk” met overleven in de derde dimensie dat julie geen “tijd” hebben om aandacht te geven aan energie stromers.

Aan de andere kant, je stoffelijke vorm is de “jij” die je bewustzijn omsluit en dit bewustzijn beschermt door je details te geven over je omgeving. De details kunnen zo eenvoudig zijn als dit: “grijp een jas, het is koud buiten,” tot aan “ga naar de dokter nu omdat er iets moet worden genezen.”

Daar je stoffelijke lichaam dient als een omsluiting die je bewustzijn bevat en je beschermt, is het de samenstelling van jou die geleerd/zich herinnerd heeft hoe je energie stromingen moet lezen. Je lichaam zal je vertellen: “NEE, ga niet op die hoge stoel staan. Neem een ladder.”

Of je lichaam kan zeggen: “Geef me eten alsjeblieft. Ik heb honger.” Je lichaam zal je zelfs vertellen welk voedsel het niet wil hebben als het problemen heeft met doorslikken. Je lichaam zal je ook dorstig maken als je uitdroogt.

Je lichaam is niet bezorgd over “wat je zou moeten doen” of “wat iemand anders je zou zeggen wat je moet doen.” Je lichaam houdt zich bezig met JOU – het bewustzijn dat het beschermt. Daarom is je lichaam vaak het component van je drie dimensionale wezen dat het eerste deel is van je om de stroom van multidimensionale energie golven herkennen.

Je lichaam heeft altijd de wind herkent op je huid, de temperatuur om je heen, wat beangstigend is en wat troostend is. Daarom, terwijl de multidimensionale energie stromers toenemend stromen in de derde en vierde dimensies, is het je stoffelijke lichaam die ze het eerst zal herkennen.
Je lichaam kent het gevoel van hitte, koude, wind, regen, vochtigheid en droogte. Je lichaam herkent ook als je een unieke ervaring hebt. Je denken en emoties kunnen te zeer betrokken zijn bij het dagelijkse leven zodat je zelfs “kijk omhoog en ruik de rozen” weet maar je lichaam beschermt je wel 24 uren per dag.

Je lichaam erkent dat iets nieuw is voor je waarnemingen. En dus, als iets uniek is in een stroom van multidimensionale energie die je waarnemingen binnen komt, zal je lichaam merken waar je denken misschien “te druk” voor is om waar te nemen. Je lichaam weet ook het verschil tussen een stoffelijke waarneming die opkomt vanuit je drie dimensionale leven en een astrale beleving die omhoog komt uit je stoffelijke leven.

Dus je lichaam kan de octaaf sprong van de frequentie voelen naar de vijfde dimensie. Je lichaam weet het niet, nog niet, hoe het moet reageren op die energie stroom omdat het maar pas in staat is geweest om deze stroom op zo’n tactische manier waar te nemen.
Maar je lichaam kan herkennen dat dit energie veld gunstig is, dus probeert het je bewustzijn te oriënteren naar bewuste aandacht van deze nieuwe ervaring. Maar, je denken is waarschijnlijk bezig met een belangrijke 3D taak, die je bewuste aandacht beperkt tot wat je doet, eerder dan wat je voelt.
Ten slotte, “vind je de tijd” om te stoppen met het (hustle/bustel of) gedoe en om te gaan zitten en je te ontspannen en misschien zelfs te mediteren. Als je gewoon zit en je lichaam voelt, zul je een nieuw gevoel erkennen in je kern. Er schijnt een ‘gekietel’ of ‘getikkel’ in je ruggengraat te zijn, waardoor je je ruggengraat recht wilt maken en je op dat ‘getikkel’ af te stemmen.

Maar, Nee, NEE, je moet ‘iets’ DOEN wat heel belangrijk is. Maar is dat iets belangrijker dan het je aan passen bij een uniek gevoel dat in de kern van je lichaam zit? Als je antwoord is: “Ja, ik moet dit iets eerst doen,” dan heb je gekozen om je NIET af te stemmen op de stroom van multidimensionale energie stromers. In plaats hiervan heb je net gekozen voor je drie dimensionale karweitjes boven je proces van ascentie. Je koos actie boven waarneming.

Maar, het nemen van een seconde om de stroom van multidimensionale energie stromingen waar te nemen kon elke actie veranderen die je wilt nemen voor de rest van je incarnatie. Natuurlijk, je zult je niet realiseren dat je die keuze maakte omdat je koos om GEEN aandacht te geven aan wat vrij, ingeboren, natuurlijk en totaal om je heen is.
Jullie is geleerd, gehersenspoeld, dat je hard moest werken voor alles en om geld te betalen voor wat je wilt beleven. Je vergat de simpele pleziertjes van het voelen van de wind op je gezicht, de zon die je lichaam warmt, het kijken naar een zonsondergang en of om te kijken naar de maan.

Jullie zijn gehersenspoeld om te geloven dat je altijd moet werken – zodat je geld kunt krijgen – om te krijgen waar je voor werd gehersenspoeld, om te geloven van dat je moet bezitten. De Macht Over Anderen is jullie onzichtbare baas, en zij geven jullie orders door de myriaden commercials (advertenties) die om jullie heen zijn.

Jullie werden gehersenspoeld om aandacht te geven aan de commercials om geld te maken voor de “Macht Over Anderen”-groepen. Gelukkig laat je lichaam jullie er aan herinneren om die commercials te negeren en te luisteren naar de stilte. Je lichaam zegt: “Sluit je ogen en luister naar de stilte.”
Ten eerste zul je de stilte niet horen maar zul je jouw gedachten horen en je zult je lichaam horen. Als je je gedachten hoort, neem even een ogenblik om te herkennen hoe je gedachten je lichaam beïnvloeden. Merk ook op, hoe je lichaam je gedachten beïnvloeden.

NU, laat je gedachten los en geef alleen aandacht aan je lichaam…

Als er een gedachte je denken binnenkomt, LAAT DIE DAN LOS…

Je gedachten zullen willen terugkeren naar jou. Daarom zeg ze zachtjes aan de overkant van
de kamer te gaan zitten, en dat je op een juist moment bij hen zult komen…

Geef AL je aandacht aan je lichaam…

Begin door je HELE lichaam heen te voelen…

Wissel niet uit met die gevoelens. Erken die sensaties, LAAT ZE DAN LOS…

Laat AL je aandacht in je lichaam gaan zitten…

Neem lange, langzame, diepe ademhalingen, en ONTSPAN JE in je lichaam…

Je lichaam zal dan tegen je gaan spreken, omdat je er eindelijk naar luistert.

Naar welk gebied van je lichaam stroomt je aandacht?
Focus je op dat gebied en LAAT DAN LOS…

~~~~~~~~~

Suzille spreekt,
Het gebied van mijn lichaam dat nu tegen mij spreekt, is mijn hart.
“Lief Hart”, vraag ik dan, “Welke boodschap heb je voor me in dit NU?”

Het Lichaam Spreekt,

“Lief bewustzijn van ons aardevoertuig, wij, de leden van je hart willen je laten herinneren aan de kracht van Onvoorwaardelijke Liefde – eerst voor jezelf – en dan voor anderen.

“Onvoorwaardelijke Liefde is het tegengif (antidote) voor alle vrees dat door jullie werkelijkheid wordt gezonden. Deze vrees wordt gezonden zodat de ontwaakte mensen van de Aarde de golf van de multidimensionale energie stromingen NIET voelen.

“Maar terwijl je lichaam begint het “gevoel” te herkennen van deze multidimensionale energie stroming, zul je dat ook voelen als je denken druk is en zelfs als je emoties je afleiden.

“Wij, jullie hart, vertegenwoordigen het begin van je leven. Toen je hart voor het eerst klopte op zichzelf, werd je geboren en toen je hart stopte met kloppen, stierf je. Wij, jouw hart, zijn hier om je eraan te herinneren aan dat er spoedig een “beëindiging” komt die gevolgd wordt door een “nieuw begin”.

“Veel mensen zijn bang van deze overgang omdat ze niet geloven dat ze in staat zijn om die overgang te maken. Wij, jullie hart, wensen voor alle harten te spreken die proberen te communiceren met het geïndoctrineerde denken van hun aardevoertuig.

“Lief mens die dit lichaam draagt, je dient de Onvoorwaardelijke Liefde voor je zelf, omdat deze Onvoorwaardelijke Liefde je aandacht zal trekken naar de multidimensionale energie stromers die stromen tussen jullie werkelijkheid EN door je aardevoertuig heen.

“Voel de stroom van deze energie stromer van Onvoorwaardelijke Liefde
Volg deze stroom met je gedachten,
Je emoties,
Je keuzes en
Je lichaam.
JULLIE zijn de Stroom, omdat JULLIE gekozen hebben om dit in je lichaam te VOELEN.

“Wij, jullie Hart, laten je eraan denken dat als je van je zelf houdt, je in staat zult zijn om alle liefde om je heen waar te nemen.
Voel de Onvoorwaardelijke Liefde
Volg de Onvoorwaardelijke Liefde
WEES de Liefde
en jullie zullen ontdekken dat de Onvoorwaardelijke Liefde van binnen uit je straalt
en de Onvoorwaardelijke Liefde aantrekt wat uitstraalt uit anderen.

Onvoorwaardelijke Liefde is een magneet, een zegening die de stroom kan herkennen van multidimensionale energie stromingen. Als je de liefde VOELT in je lichaam, zul je voelen hoe die liefde de multidimensionale energie stromingen in je Hoge Hart stuurt.

Terwijl deze Onvoorwaardelijke Liefde in het “inter-dimensionale portaal”van je Hoge Hart stroomt, deelt je Hoge Hart deze stroom van multidimensionale energie met het “inter-dimensionale portaal” van je Derde Oog.

Met het inter-dimensionale portaal van je Derde Oog open, zul je zien wat uit jou stroomt en naar je toe stroomt. Deze emanatie heelt je lichaam, denken en spirit. Met deze innerlijke, onzichtbare healing, zul je je eigen werkelijkheid beginnen te creëren.

Als jullie drie dimensionale voorwaardelijke liefde in de hogere frequentie transmuteert naar multidimensionale Onvoorwaardelijke Liefde, zullen jullie voelen hoe Onvoorwaardelijke Liefde stroomt in de multidimensionale energie stromingen die jullie NU kunnen voelen je lichaam teder te verzorgen, zachtjes in je geest te gaan en in je hart te stromen.

Hoe zullen deze energie stromingen je werkelijkheid veranderen?
Hoe zullen deze energie stromingen jou veranderen?

Gelukkig als je eenmaal omhelst, wordt en deze multidimensionale energie stromingen uitzweet, zul je niet langer meer antwoorden hoeven te weten, want dan zul je de antwoorden  leven.

Eerst zul je doorgaan ze te leven in je hele “tijd/ruimte werkelijkheid”. Maar, omdat de multidimensionale energie stromingen constant je leiden naar de vijfde dimensie en verder, zul je geleidelijk tijd loslaten en leven in het NU.

In dat NU, zul je stromen in en door myriaden versies van werkelijkheid die JULLIE zullen beleven, omhelzen en scheppen. De schepping van deze werkelijkheid wordt bepaald door de frequentie van werkelijkheid die je heden beleeft.

En dus als je de DREMPEL beleeft in de frequentie van de vijfde dimensie, herinner je je dat je vijf dimensionale essentie van het ZELF ieder partikeltjes moet transmuteren van de effluvia die je ooit in Gaia’s materie hebt achtergelaten in al je incarnaties.

Maar, als je dichtbij of op deze inter-dimensionale drempel bent, heb je het meeste van je patronen al getransmuteerd van angstige emoties die nog horen bij Gaia. Deze taak is niet onheilspellend omdat de Onvoorwaardelijke Liefde die je voor je ZELF hebt de vrees zal helen die je hebt opgestapeld in andere incarnaties.

Ook is het Violette Vuur inter-dimensionaal. En dus, als je je huidige werkelijkheid transmuteert, transmuteer je ook alle frequenties van die werkelijkheid. Ja, jullie hebben allen al inter-dimensionale levens eerder gehad, maar gewoonlijk kon je alleen je bewustzijn verbreden naar de hoogste rijken van de vierde dimensionale Astrale Wereld.

Voel je/denk je dat je klaar bent om in een totaal ander werkend stelsel te springen? Denk er alsjeblieft aan dat je proces van ascentie waarschijnlijk zal gebeuren als je “in de vijfde dimensionale Aarde piekt”. Dan zul je terug gaan naar de derde dimensionale Aarde om andere mensen te onderwijzen.

Mensen hebben de meeste schade gecreëerd op Gaia. Dus, moeten mensen deelnemen aan Gaia’s transmutatie. Natuurlijk zijn het de opstijgenden die Gaia zullen opruimen, zelfs met de “Macht Over Anderen” groepen die de meeste schade schiepen. Hier is het waar je opgeroepen zult worden om Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te zenden naar degenen die je vroeger gekend hebben als je vijand.

Het is ‘t “collectief” van de volledig ontwaakten en opstijgenden, die in eenheid werken met jullie Galactische Familie in de vijfde dimensie en verder, maar ook de vele vijf dimensionale bewoners in de Kern van Gaia, die de macht hebben om een planeet te transmuteren.

Weet alsjeblieft dat iemand wier bewustzijn resoneert op de vierde en vijfde dimensies tien keer de macht van iemand hebben die nog verloren is in de derde dimensie. En inderdaad, een groot deel van de mensen zijn niet nodig voor een planetaire ascentie.

Eenheid bewustzijn, Onvoorwaardelijke Liefde, Violet Vuur en vijf dimensionaal bewustzijn van de volledig ontwaakten, maar ook Gaia zelf, zullen voldoende macht hebben om Gaia te her-kalibreren naar Haar hogere frequentie van resonantie.

Op deze wijze zullen jullie terug keren naar de JULLIE die oneindig resoneren in het vijf dimensionale NU van de ENE.

“Is dit een droom? “vraag je.

“Nee”, antwoorden wij. “De drie/vierde dimensie is een droom. Jullie ontwaken NU naar de ENE van het vijf dimensionale en verder dat er altijd is geweest – maar jullie aarde voertuig was dit vergeten.

“Om deze reden vragen we jullie om deze inter-dimensionale informatie te delen met anderen. Als je niet weet hoe je dat kunt doen, vraag ons, jullie Galactische Familie en we zullen je helpen.”

Zegeningen aan jullie allemaal.
We zien jullie in de vijfde dimensie,

De Arcturiërs


-----------------------------------------