Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 27 juni 2016

Voorbereiding op Eerste Contact, 20 juni 2016 via Suzan Lie: Hoiofdstuk 9

Voorbereiding op Eerste Contact,
20 juni 2016 via Suzan Lie:

Hoofdstuk 9
Arcturische Transmissie – Kalm, Gegrond en Verbonden aan ‘t Hoger Zelf

De Arcturiërs: 

We zijn in jullie NU om je er aan te laten denken, onze vol Ontwaakten, dat degenen van jullie die kalm gegrond en verbonden zijn met je Hogere Zelf, zullen worden opgeroepen om rationele uitleg te geven voor wat er gebeurt bij ons Eerste Contact.

Jullie zal worden gevraagd om het evenwicht te vinden tussen mensen die te opgewonden worden over het Eerste Contact en zij die dit weigeren te accepteren. Daarna zullen er degenen zijn die daar misschien erg boos over worden.

Ons plan is dat de Plejadiërs hun resonantie naar een frequentie zullen brengen waarin mensen – die mensen zijn – dat zijn mensen wier bewustzijn resoneert op de vierde en vijfde dimensie – in staat zijn om hen waar te nemen.

De Plejadiërs werden gekozen voor deze missie omdat ze erg menselijk lijken. Daarom, zijn ze op geen manier beangstigend, behalve dat ze groter zijn. Die grootte zal de mensen er ook aan herinneren dat ze respectvol moeten zijn.

Deze landing zal gebeuren in een frequentie, NIET op een plek, en er zijn veel factoren die precies zullen bepalen in welke frequentie ze zullen landen. Daarom zullen degenen die jullie bewustzijn kunnen verbreden naar de vijfde en hogere frequenties van bewustzijn, degenen zijn die in staat zijn ons waar te nemen. In feite zullen degenen van jullie die jullie bewustzijn reeds kunnen verbreden naar gamma golven, waarschijnlijk al een of ander soort communicatie met de Galactics, hun Hogere Zelven, en/of met de Engelachtigen (Angelics) hebben.

Daarom zullen jullie niet bang worden, want jullie zullen al voor-besproken hebben door je hogere leiding over:
WAT je moet doen,
WANNEER je dat moet doen
WAAR je dat moet doen.

“t Meest belangrijke is, jullie zullen de rustige bron zijn van informatie die anderen zich laten realiseren dat ze vroegen om deze landingen. In feite is de reden waarom de Galactics hier zijn, de reden dat de Plejadiërs hun “eerste contact” leggen, omdat een groot deel van de Aardlingen daarom vroegen. JULLIE, een groot deel van de mensheid zeiden: “We zijn klaar.”

Maar de minderheid, die NIET klaar is voor contact kan heel luid zijn, zeer gewelddadig en zeer verschrikt zijn. Het is om deze reden dat we NIET gaan landen in de derde dimensionale frequentie van jullie werkelijkheid. We weten dat als we landden in de derde dimensie dit een excuus zou zijn voor degenen die leven via de “Macht Over” om meer bommen te laten exploderen en meer geweld zouden veroorzaken.

Dus we laten de mensen hun eigen werkelijkheid scheppen die resoneert met de frequentie van hun bewustzijn. Als iemands’ bewustzijn gepind is de Derde of de lagere Vierde Dimensie, dan hebben ze heel veel vrees. En dus zullen we onszelf op die frequentie niet onthullen, want te veel mensen zouden angstig zijn, en angstige mensen worden gewelddadig.

De mensen wier bewustzijn op de Vierde Dimensie resoneert zullen veel dromen krijgen waarin ze de hogere dimensies zullen ervaren. Ze zullen ook die ervaring krijgen in hun meditatie leven, maar misschien die nog niet die ervaringen in hun dagelijkse leven hebben.
Jullie, degenen die in staat zijn geweest om je bewustzijn naar de vijfde dimensie te verbreden en in staat zijn geweest om je Lichtlichaam te verankeren in je kern, zullen de eersten zijn die in staat zijn om ons bewust waar te nemen.

Nu zullen jullie ons niet op dezelfde manier waarnemen waarop je een drie dimensionale boom of zelfs een vier dimensionale droom ziet. Feitelijk, als wij de Arcturiërs en de Plejadiërs ons onthullen aan Suzille, begrijpen we dat we voor haar bijna “uitsparingen” van Licht zijn.

Er is een omtrek lijn van een grote, dunne persoon, die Licht van binnen heeft, en dan is er de omtrek van een golvend wezen(wijzelf, de Arcturiërs) die Licht van binnen heeft. Er zijn geen details, nog. Maar er is een gevoel. Dit gevoel voelt zoals de Arcturiërs voor Suzille voelen. Dit gevoel voelt zoals de Plejadiërs voelen voor Suzille.

Dit is een van de manieren waarop onze Ontwaakte Mensen ons zullen waarnemen. Ze zullen dit voelen via hun lichaam. Ze zullen dit weten door hun stoffelijke lichaam. Al onze boodschappen zijn bedoeld om langzaam, geleidelijk jullie laten aanpassen aan de mogelijkheid dat er hogere, inter-dimensionale, voelende Wezens zijn in en rond jullie Aarde.

De Mensheid is intens ge’brainwashed’(gehersenspoeld) dat zij “de toplaag zijn”. Maar
terzelfder tijd hebben hun tv, hun radio en zelfs hun scholen, hun banen hen verteld dat ze “niet goed” zijn.

Maar, veel van deze boodschappen zijn subliminaal (onderbewust), dus weten jullie zelfs niet dat je een buitenste boodschap laat tussenbeide komen met je innerlijke zelf. Daarom zijn veel mensen in de war, maar gelukkig zeggen velen van jullie: “Ja, ik ben goed genoeg. Ik ben in staat om deze hogere Wezens wel te zien.”

Er is een opzettelijke campagne geweest door de duisteren om de mensheid te laten leven op een niveau van verlegenheid. “Oh, ik ben anders dan de mensen die ik op advertenties zie. Wat is er verkeerd met me? “En dus willen we dat jullie zeggen dat de mensen in de advertenties acteurs en actrices zijn. Ze zijn ook die mensen niet.

In feite, als je kijkt naar, in gaat of leest of hoort iets dat vrees schept, dan STOP dat. Vrees zegt: “NEE”. Dus respecteer je vrees en onderzoek dat voor je verder gaat. Nu, dat kan betekenen dat: oh dat is een slechte boodschap. Of het kan betekenen dat je niet klaar bent voor die boodschap. Hoe dan ook, je bent niet klaar voor de boodschap, dus luister er niet naar.

De identificatie van een duistere en te vrezen boodschap is heel belangrijk, maar als je in de war raakt en pijnlijk geraakt bent en je je slachtoffer voelt, dan heb je je bewustzijn toegestaan om in dit drie dimensionale niveau te vallen waarin je een slachtoffer bent.

Dus, we zeggen tegen jullie allemaal dat je heel veel dingen gaat zien en horen waarvan je kunt zeggen:
“Oh, dit is niet echt.”
“Oh, wat is er verkeerd met je?”
“Zoiets bestaat niet.”
“Weet je, je bent gewoon een gekke hippie.”

Jullie gaan al dat soort dingen horen van mensen die niet in staat zijn om de hogere frequenties te accepteren van de werkelijkheid. Dan is alles wat je doet hen Onvoorwaardelijke Liefde sturen en Violet Vuur, of om die show af te zetten. Lees dat magazine niet.

Praat niet met die mensen omdat velen zijn gehersenspoeld door die drie dimensionale concepten van afscheiding en beperking. Er is een enorme hersenspoelingscampagne geweest tegen de Galactics die begon in de vroege 1950 ‘er jaren toen wij voor het eerst probeerden te landen.

Mensen wisten niet eens dat ze gehersenspoeld waren. Mensen waren zich niet eens bewust dat ze besloten dat er niet eens zoiets was als wezens uit een andere wereld, want ze keken er naar als die horror films in de 50 ‘er jaren en toen waren er al die verborgen boodschappen die tot aan de advertenties gingen waar mensen niks van wisten.

Er was ook die 50 hertz niveaus van geluid die gemaakt werden door de buurtschappen waar mensen niks van wisten. Toen waren er myriaden oorlogen die geschapen werden om jullie allemaal bang te maken, in schuld te houden en denken dat de militairen en dat vechten een oplossing is voor elk probleem.

We willen dat jullie allemaal weten dat we ons zelf niet zullen onthullen aan een persoon, een plek, situatie of wezen die enige vrees heeft. Dus jullie hoeven je geen zorg te maken om te worden beangstigd, want als je vrees vasthoudt, zal contact voor jou niet gebeuren.

Zij die niet klaar zijn, zullen het niet zien, ze zullen het niet horen, en ze zullen het niet beleven. Wat je misschien niet weet is dat als mensen angst bewaren in hun aura ze een lage modderig rode gloed uitzenden. We hebben filters zodat onze boodschappen nooit in die frequenties gaan van licht.

Dan zijn er sommige mensen die moedig zijn en onze boodschappen vertalen en delen, en die met anderen delen. Door deze Dapperen, is er veel informatie die ondersteunt dat Galactics werkelijk zijn en dat er vele Intergalactische Wezens zijn.

Er zijn ook veel boodschappen dat de Aarde inderdaad een belangrijke planeet is, en een “sluitsteen(hoeksteen)” planeet is voor deze Galaxy. Om deze reden zijn veel van de duistere krachten geland op Aarde. Aarde is als de koningspin bij het bowlen.

Als je de koningspin raakt, dan gaat alles weg. De Duisteren willen de Aarde niet om op te stijgen want dan zal die ascentie energie door het Zonnestelsel gaan en helemaal de Galaxy in.

Nog een manier waarop jullie, de vol Ontwaakten ons bij kunnen assisteren is om je bewustzijn uit te breiden naar de vijfde dimensie. Via deze hogere staat van bewustzijn zul je je natuurlijk bewust zijn van je Galactische Familie die rondom Gaia zit om Haar en AL haar inwoners te assisteren.

Met dit bewustzijn weet je innerlijk hoe je je zelf grondt in de kern van Gaia. Op deze wijze wordt je EEN met Gaia en ook Haar bescherming krijgen. Het komt door dit partnerschap met Gaia dat persoon en planeet als EEN Wezen kunnen opstijgen. Via deze verbinding, WETEN jullie dat Gaia geen hoop steen is.

Terwijl je in eenheid bent met Gaia, kun je in je eigen Wezen voelen dat Aarde een levend leven is, emotioneel, liefdevol en een zeer beschermende Moeder. Het was alleen omdat Gaia zulk een liefdevolle, beschermende moeder is dat Zij de lage frequentie wezens toestond op haar planeet.

Zij liet haar frequentie zelf neerdalen in de lagere Derde Dimensie in de hoop dat zij misschien deze mensen kon helpen. Nu, sommigen ervan zijn geheeld, maar het percentage van duisteren die geheeld werden door Gaia’s liefde is niet zeer bemoedigend. Daarom, wij, jullie Galactische Familie, heeft de Aarde beschermd. We hebben niet meer van deze lage frequentie wezens toegestaan om nog naar Gaia’s planeet te komen.

Want de duisteren kunnen onze energie maatstaf voelen, ze weten dat ze geen maat voor ons zijn. De meesten kunnen ons niet eens waarnemen, maar ze erkennen onze aanwezigheid en denken: “OK, er is hier iets dat krachtiger is dan wij om in staat te zijn om mee om te gaan, dus we kunnen beter weggaan.”

We doen nooit iemand kwaad, maar we kunnen een grens om hen heen leggen zodat ze nergens heen kunnen. Ze zullen gewoon blijven waar ze zijn, en ze zullen niet in staat zijn om inbreuk te maken op Gaia’s levenskracht. Ze zullen niet in staat zijn om de planetaire sfeer in te gaan.

Er zijn mensen die in jullie “verleden” Gaia enorm beschadigd hebben maar er was niets dat we konden doen omdat de mensen van “de vrije wil van de Aarde” ons niet vroegen om hen te assisteren. In feite, de meeste mensen wisten niet eens dat we bestonden omdat ze bezweken voor de breinwassing van de Duisteren.

Maar in dit NU, hebben vele, vele mensen gezegd: “Help ons alsjeblieft. We hebben jullie hulp nodig.” Door de hulp-oproep van de Ontwaakten, waren wij in staat om jullie op veel manieren te helpen. Maar Gaia, is JULLIE planeet, en JULLIE hebben een incarnatie op Gaia genomen in het NU om jullie Aarde Moeder te assisteren bij Haar terugkeer naar de hogere resonantie van Haar planetaire Zelf.

Om deze reden kozen wij jullie te helpen, jullie planeet te assisteren. JULLIE de leden van de mensheid die allermeest vol zijn ontwaakt, en daarna anderen hielpen om volledig te ontwaken. We zijn heel blij om te zien dat zo velen van jullie ontwaakt zijn. We zien ook dat jullie nu in het “geboorte kanaal” zitten tussen de derde/vierde dimensionale Aarde en de vijf dimensionale Aarde.

We zijn hier om deze “geboorte” te assisteren die eigenlijk een “her- geboorte” is terug in de Multidimensionale Wezens van Licht die jullie altijd geweest zijn. We zijn altijd met jullie bij dit proces. Roep gewoon en we ZULLEN antwoorden.

Eind van de Transmissie