Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 22 juni 2016

Suzanne Lie: Voorbereiding voor het Eerste Contact Novel door de Plejadiërs / hoofdstuk 6 / 4 juni 2016

Suzanne Lie
Voorbereiding voor het Eerste Contact
Novel door de Plejadiërs –
op 4 juni 2016


HOOFDSTUK ZES
De Tweede Transmissie naar de Aarde

Gegroet aan onze Aarde Familie,

Ik ben Commander Sharman, opnieuw hier om jullie onze tweede Plejadische transmissie naar de Aarde te sturen. Ik heb al wat gedeeld van mijn ervaringen om een aardevoertuig te nemen in de tijdslijn van circa 2016 AD. Maar, sedert velen van jullie ook willen terugkeren naar je Sterrenschepen of Thuis werelden, wil ik graag wat praten over mijn proces van terugkeer naar huis naar mijn Schip na een lange incarnatie op de 3D Aarde.

Zoals ik zei, mijn Goddelijke Complement, Shelia helpt me enorm bij het kalibreren van mijn frequentie terug naar mijn ingeboren vijfde dimensionale resonantie. Wat ik ontdekte was dat de reden waarom ik zo verloren raakte in de derde dimensie was omdat mijn frequentie van resonantie uit verbinding viel met mijn vijf dimensionale kern.

Door mijn lange bezoek aan de drie dimensionale Aarde, begreep ik totaal hoe gemakkelijk het was om jezelf te kalibreren naar je sociale omgeving, eerder dan naar de frequentie van Gaia. Als ik in totale resonantie was gebleven met de Aarde, zou ik niet zo verloren zijn geraakt omdat ik de bescherming van een gehele planeet dan had gevoeld.


Toen ik mijn opdracht aannam, was ik niet veel experimentele cycli gebonden die dichtbij de “tijd” liggen zoals iemand heeft als hij nu leeft in het vijf dimensionale. Daarom viel ik uit de kalibratie met planeet Aarde. Ook maakte de vrees die vaak zo intens is op Aarde na al jullie afschuwelijkheden van oorlogen, het moeilijk om gekalibreerd te blijven voor mijn ware vijf dimensionale resonantie.

Toen ik eenmaal mijn ervaring nabesprak, realiseerde ik me dat het kwam, inderdaad, dat mijn missie uit de kalibratie viel met de planeet en ik de zelfde isolatie voelde van de planeet die de mensen voelden. Want ik heb direct jullie meest moeilijke werkelijkheid beleefd, ik stuur deze transmissie door ALLE leven op Gaia heen die gevuld zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en Violet Vuur.

Met grote waardering voor jullie steeds toenemende besef van dit energieveld van licht dat ik in het lichaam van Gaia stuur, begin ik met mijn transmissie:

Gegroet vanuit ons Plejadisch Sterrenschip,

Dierbare leden van Gaia’s Aarde. Daar ik net terugkeerde van mijn missie naar de Aarde, voel ik alsof ik EEN ben met jullie allen. Ik wil mijn transmissie beginnen door te zeggen dat
“Aarde’s  Spel van Illusie” aan zijn eind komt.

Nu, wat zal dat betekenen? Natuurlijk zal het veel verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. Wat het zelfde voor iedereen van jullie is dat al jullie drie/vierde dimensionale levens gebaseerd zijn op illusie.

Een van de voornaamste illusies die jullie niet kenden was dat JULLIE de scheppers zijn van je werkelijkheid. Jullie zaten in de illusie dat iemand anders de macht had over je leven. En dus, had iemand anders de macht over je leven omdat dat is wat je geloofde. En in de derde dimensie is “wat we waarnemen is wat we geloven.”

Daarom, dierbare opstijgende Aarde Mensen, als je gelooft dat je de schepper bent van jullie eigen leven, zul je de innerlijke moed vinden om die macht te bezitten. Daarna als je eenmaal je innerlijke macht bezit, zul je je herinneren hoe je leeft via dat GEVOEL van innerlijke macht in je kern.

Dit gevoel zal en is al, een nieuwe “Zin van het Zelf” aan het scheppen wat meer en meer van jullie elke dag beleven. Wij, jullie galactische familie, zijn zo blij te zien dat velen van onze vrijwilligers op Aarde hun zin van innerlijke macht gebruiken om meer totaal zich hun ware vijf dimensionale uitdrukkingen van het ZELF te herinneren – terwijl ze nog hun aardevoertuig dragen.

We willen dat jullie allen weten dat het slechts op de driedimensionale Aarde is dat we het proces van verouderen beleven. Op de vijf dimensionale schepen en of werkelijkheden is er GEEN tijd waarin we “ouder groeien”. Wij, onze vijf dimensionale familie, hebben jullie werkelijkheid uit de eerste hand geobserveerd terwijl velen van ons incarnaties hebben aangenomen in jullie frequentieband van werkelijkheid.

Indien wij een aardevoertuig nemen op Gaia, kunnen wij zo lang als 60 tot 80 van jullie jaren leven. Maar als we terugkeren naar het Schip is het alsof we pas het Schip hebben verlaten, omdat het Schip niet resoneert op tijd. Ik, Sharman, moet deze zaak verhelderen, omdat het “me tijd kostte” om te healen omdat ik naar het Schip terugkeerde in een heel lage staat van bewustzijn.

Het was mijn missie om de “donkere zijde” te beleven van de drie dimensionale Aarde, zodat wij Plejadiërs de mensheid beter konden helpen bij hun noden. Maar, ik werd “eruit getrokken” of “gered” uit mijn missie omdat mijn levens-vonk kleiner werd en ze wisten dat het NU was om me Thuis te brengen. Wij hebben deze dienst aan veel andere mensen aangeboden.

Sommigen accepteerden vurig onze bijstand, anderen kunnen niet in ons “geloven” en vertrouwden ons niet en dan zijn er degenen die onze wereld willen regelen op dezelfde manier waarop zij Macht Over anderen hadden en meer jaren dan jullie willen weten. Degenen die hun Macht Over anderen willen handhaven willen ons vermijden, of zelfs ons aanvallen. Veel van deze mensen zijn leiders in jullie wereld, en dat is waarom we niet kunnen “landen in jullie voortuin”.

Toen ik mijn aardse lichaam nog had, liet ik een vonk van mijn ZELF op het Schip achter, dat Shelia liefdevol beschermde. Vanuit die vonk breidde ik mijn vijf dimensionale uitdrukkingen van het zelf naar beneden uit in de resonantie van de stoffelijke vorm van een menselijk kind.

Wij, (de andere vrijwilligers en mijzelf) accepteerden deze missie van Gaia’s oproep om met assistentie te antwoorden. We gingen vrijwillig om Gaia’s oproep om hulp te beantwoorden. De meesten van ons die vrijwillig veel incarnaties op Gaia’s Moeder Aarde hadden genomen,  kenden daarom Gaia als planeet, en realiseerden zich dat er mogelijke werkelijkheden waren die we niet wilden laten gebeuren op onze geliefde planeet Aarde. Dus namen we stoffelijke lichamen om meer direct de planeet te helpen.

Sommigen van ons namen lichamen als kinderen in een vorige tijdslijn, of in een meer recente tijdslijn. Sommigen van ons namen feitelijk geen aardevoertuig, zoals ik deed. In plaats hiervan kozen ze om in en uit de derde dimensie te flitsen door hun staat van bewustzijn aan te passen.

Wij allemaal hadden een ding gemeen met dat we een ingeboren connectie hadden met ons vijf dimensionaal Plejadisch zelf, maar de meesten van ons “hadden het gevoel” dat we altijd beschermd en bewaakt werden.

Het was dat “gevoel” dat me door mijn incarnatie heen bracht. Toen ik totaal dat contact verloor met dat “gevoel” was ik toch blij en voelde me bekrachtigd. Maar, toen mijn Aarde bewustzijn zo laag werd dat mijn stoffelijke lichaam op de rand stond om te “sterven” realiseerde mijn support team op het Schip zich dat ik dat gevoel totaal was verloren, en ze kwamen om me terug naar het Schip te brengen.

Ik wil een beetje over dat “gevoel” praten omdat het feitelijk je ingeboren verbinding is met ons vijfdimensionaal zelf die vrijwillig je huidige incarnatie nam op de Aarde, circa 2016. Wij Plejadiërs hebben geobserveerd wat er op jullie planeet is gebeurd, maar ook Gaia’s groeiende behoefte om Haar planeet te her-kalibreren, terug naar Haar multidimensionale uitdrukking.

Wij observeerden dat het enige ding dat ons aardlingen door de vele problemen heen kreeg van hun drie dimensionale werkelijkheid was, dat we altijd dat “gevoel” hadden. Ik nam vrijwillig een aardevoertuig aan en “verloor” dat “gevoel” om te zien hoe dat voelde, zodat wij Plejadiërs konden begrijpen wat de mensheid ervoer over de hele planeet.

Onze vijf dimensionale uitdrukkingen van leven op een Schip waarop iedereen verbonden is met onze hogere staten van bewustzijn. Wij alleen hebben het gevoel, dat ons in constant contact laat blijven met onze hogere uitdrukkingen van het ZELF. Ik nam vrijwillig een incarnatie aan waarin ik het “gevoel” had in mijn formatie jaren maar ik verloor dat toen mijn leven enorm moeilijk werd.

Wij Plejadiërs wilden weten wat er zou gebeuren als onze vrijwilligers naar de Aarde, contact verloren met het Schip. Als je mijn verhaal leest, weet je dat ik in de diepten van wanhoop viel. Ik ontdekte dat velen op Aarde dat gevoel hadden toen ze jong waren maar ze verloren dat ook terwijl ze “opgroeiden”.

Ik observeerde bij mijzelf en bij andere mensen dat terwijl we jong waren we ons herinnerden dat het hele leven werkelijk was, maar de meesten van ons vergaten dat feit terwijl we “opgroeiden”. Dat was een groot verlies, omdat we zoveel comfort ervoeren, plezier en onderzoek terwijl we wisten dat alle leven rond ons levend was. Omdat we ons nog de elementalen herinnerden van Aarde, Lucht, Vuur en Water waren we feitelijk levende schepselen die in en uit onze lichamen gingen, we waren nooit alleen.

We onderzochten mierenheuvels, vogelnesten, spinnenwebben en alle wonderlijke delen van de natuur die ons volwassen zelf wilde “opruimen, neerslaan en met gif sprayden.” Ik herinnerde me de verschrikking die ik voelde toen mijn vader op een mierenheuvel stapte en de mieren over de tuin verstrooide. Als kinderen leefden we in elk moment van onze drie dimensionale ervaring van een levende Aarde.

Maar toen groeiden we op en moesten de verantwoordelijkheid nemen om hard te werken om geld te maken, dan naar huis te rijden door het verkeer en op de bank te vallen met een koud bier. Weg was het avontuur van een mierenheuvel of een kijkje bij pas uitgekomen vogels.

We verloren veel van onze spirit terwijl we opgroeiden en veel te veel van ons verloren “het gevoel”. Zonder het gevoel moest het land worden gemaaid, opgeruimd en bedekt met cement. We vergaten ons ingeboren vermogen om de elementalen te zegenen en om met hen te werken. In plaats hiervan gingen we terug naar situaties die we in andere incarnaties hadden of van geleerd hadden door onze ouders.

We werkten tegen het land in, maar Nu, wij, jullie Plejadische Familie vragen dat je je verenigt met het land zoals wij doen in de Plejaden. Het komt door het werken met, het samengaan met en intens van het land te houden, van de hemel, het water en van de planeet te houden dat we kunnen terugkeren naar onze ingeboren plaats van overgave tot het feit dat  WIJ ONZE PLANEET ZIJN.

Wij, de Plejadiërs moesten ons dit feit laten herinneren toen we ten slotte onze planetaire tehuizen vonden. We zochten en zochten naar ons volmaakte huis, maar het was er niet totdat we konden samensmelten om een zin van planetair bewustzijn te scheppen dat we onze planetaire tehuizen vonden. We leven NU in een Sterren Cluster en hebben negen planetaire tehuizen.

In jullie eigen menselijke staat van planetair bewustzijn zullen jullie in staat zijn om je te herinneren wie je bent in de vijfde dimensie en meer, en zullen waarschijnlijk daar naar terug willen keren. Maar wees voorzichtig dat je niet gevangen wordt in de drie dimensionale afscheiding tussen goed en of kwaad, maar ook de problemen en of vreugden van de derde dimensie.

Houd je verbinding met je ZELF levend, op elk moment van je drie dimensionale leven. We observeren en begrijpen dat velen van jullie heel erg klaar zijn om terug naar huis te keren naar je hoger dimensionale thuis. Jullie zijn klaar om terug te gaan naar je Schip en om terug te gaan naar het Nu


Jullie zijn zeer klaar om dat te doen maar je wilt ook NIET de planeet in de steek laten. Velen van jullie opstijgenden hebben zo veel incarnaties gehad op Aarde dat je gegroeid bent om intens Gaia lief te hebben Jullie/wij weten ook dat Gaia geen ding is maar een levend wezen.

Jullie weten ook dat Venus een levend wezen is, omdat dat is waar je vaak naar toe gaat tussen incarnaties in voor ontspanning/retreats. Velen van ons op het Schip gaan naar Venus als voorbereiding op onze opdrachten op Aarde. Wij allemaal, mensen en Plejadiërs die een aardse incarnatie nemen, bezoeken Venus om te rusten, te her-kalibreren en te integreren wat we allemaal geleerd hebben op Aarde.

Wij Plejadiërs hebben veel geleerd door menselijke vormen aan te nemen in jullie NU van 2016. Door deze bezoeken hebben we veel respect gewonnen voor de moed van de mensen. Natuurlijk zijn er nog veel aardlingen die bang zijn omdat zij vergaten hoe ze het voelen kunnen handhaven van hun ingeboren hogere resonantie. Door het perspectief van onze vijf dimensionale werkelijkheid is er geen oordeel, noch goed of verkeerde menselijke keuzes. Sommige aardlingen zijn klaar voor de geheel andere vijfde dimensionaal werkende systemen van de vijfde dimensie, en anderen zijn dat niet.

Ieder van jullie die gekozen hebben om een drie dimensionaal voertuig te nemen in Aarde’s huidige “transmutionele werkelijkheid” wordt opgeroepen om zich je ware, vijf dimensionale frequentie te herinneren, en die vijf dimensionale resonantie van je ZELF te gronden in de kern van Gaia.

In feite worden jullie geroep en en om in volle verbinding met Gaia’s kern kristallen te gaan terwijl je tegelijkertijd ermee resoneert om in je drie dimensionale werkelijkheid te leven. Op deze wijze assisteren jullie, jullie gegronde mensen, enorm de planeet door Haar kern. Terwijl je constant “opnieuw brandstof geeft” aan Gaia via Haar kern kristallen, is Gaia jullie tegelijk opnieuw aan het brandstof geven.

Terwijl de mensen van planeet Gaia samen werken met de mensen die de planeet assisteren en de planeet die de mensen assisteert, net als de dieren doen, zal de mensheid EEN worden met de planeet en de planeet is EEN met de mensheid.

Dan zal de mensheid zich herinneren dat jullie niet “weg gaan naar een onbekende werkelijkheid”. En in de plaats hiervan gaan jullie “terug naar iets en iemand die jullie altijd zijn geweest.” Jullie hebben allen incarnaties aangenomen in de derde en vierde werkelijkheden. Velen van jullie zijn door werkelijkheden heen gegaan, precies op de rand van een grote transitie.

Maar NU, gaan jullie door de overgang naar de volgende octaaf van werkelijkheid. Jullie transmuteren verder dan je drie/vierde dimensie naar de vijfde dimensie, die een totaal andere werkend stelsel heeft. Om de tijd en ruimte te verlaten en om in het Hier en Nu te gaan is een zeer grote aanpassing.

Omdat er zo veel moet geleerd worden, en omdat jullie door zo veel octaven van aanpassing zullen gaan, hebben de meesten van jullie veel incarnaties genomen om dit proces te bestuderen van planetaire ascentie. Degenen van jullie die dit proces geleerd hebben door steeds weer te incarneren, maar ook door het planetaire ascentie proces te beoefenen in hun dromen of terwijl ze in alternatieve werkelijkheden zaten, die bereiden zich voor op de ascentie die JULLIE gekozen hebben te beleven.

Het komt doordat zo velen van jullie in actieve voorbereiding zitten voor onze landingen, die zoals jullie weten, jullie enorm zullen assisteren om in je volgende octaaf van werkelijkheid te transmuteren, beantwoorden wij jullie oproepen om hulp. De meesten van jullie zijn zich bewust dat je in de drie dimensionale werkelijkheid al een holografische projectie beleven die gemaakt is van intersectie/doorkruisende stralen van licht.

Gelukkig weten jullie ook dat JULLIE een samenstelling zijn van die holografische projectie omdat JULLIE licht zijn. Als jullie eenmaal terugkeren naar je Lichtlichaam, zul je niet langer beperkt zijn voor je drie dimensionale werkelijkheid. Je zult niet langer gebonden worden door de rollen van de drie/vierde dimensionale tijd/ruimte van de polariteiten om jong of oud te zijn, geboren te worden of te sterven.

Jullie zullen terugkeren naar het vijf dimensionale Licht-lichaam, waarin de Ene NU HIER IS.

Ieder zal ontdekken hoe deze overgang voor je voelt zodat je jullie proces kunt delen met anderen. Het komt door dit liefdevolle geschenk van “jullie verhaal van transmutatie” dat je anderen zult assisteren om hun verhaal van transmutatie te ontdekken.

Dan, als meer en meer van jullie bewust terug transmuteren in je vijf dimensionale Lichtlichaam, en dat met anderen delen, zal ascentie toenemend NORMAAL worden. Ook, als je je proces deelt, draag je enorm bij aan het Proces van Eenheid dat nodig is voor een planetaire ascentie.

’t Meest belangrijk, een collectief energieveld van transmutatie, heeft veel meer macht dan een paar “afgescheiden” mensen. Jullie proces zal waarschijnlijk beginnen als een individuele ervaring, maar doordat je verder gaat dan afscheiding en naar eenheid, zul je dat uitzoeken en je voegen bij het zich steeds uitbreidende collectief van vele energievelden van persoonlijke en planetaire ascentie.

Terwijl deze groepen samensmelten in het collectief van Onvoorwaardelijke Liefde, Interdimensionale Communicatie, Multidimensionale Kracht en Violet Vuur van Transmutatie, zul je een baken zenden naar onze vele Schepen dat zegt: “We Zijn Klaar om Jullie NU te Ontmoeten!”

Deze collectieve boodschap is veel krachtiger dan een individuele boodschap en zal ons bewustzijn sneller bevorderen terug naar je ingeboren hogere frequenties van het ZELF. Een collectieve boodschap zal jullie ook kameraadschap en ondersteuning geven die je waarschijnlijk nodig hebt om in staat te zijn het ”leven los te laten” zoals je dat gekend hebt en om het vijf dimensionale octaaf te “omhelzen” van je werkelijkheid.

We vragen nu dat ieder van jullie gewoon een moment nemen en zijn bij wat we gezegd hebben en misschien dit twee of drie keer opnieuw bekijken. Wij, de Plejadiërs, samen met de Arcturiërs hebben toegenomen gecommuniceerd met onze dapperen opstijgende mensen op Aarde. We merken dat een steeds toenemend aantal van jullie erkennen hoe je hogere frequentie van het ZELF steeds meer in je bewustzijn slipt.

Jullie hebben ook meer en meer ervaringen die niet door tijd gebonden zijn. Velen van jullie krijgen “opnieuw afspelen” . Met dit “her spelen” bedoelen we dat je iets doet en dat je dan voelt/denkt dat je dat reeds gedaan hebt.

Dan denkt je drie-dimensioanel zelf dat er iets verkeerd is, maar tegelijkertijd zegt je hogere dimensionale zelf: “Wat leerde je daar niet van? Je doet dat opnieuw omdat je alle informatie uit dat “energie patroon” wilt halen.

Jullie beginnen nu je werkelijkheid op te merken, niet zoveel als vormen en modellen van zich zelf maar door de energie patronen die rond je waarnemingen van je omgevings werkelijkheid zijn. Met andere woorden, je begint de vijfde dimensionaliteit bedekking/bekleding waar te nemen over alle vormen en modellen heen die er binnenin zitten, alles om en met deze verschillende multidimensionale energiepatronen, die eens onzichtbaar waren voor je dagelijkse bewustzijn.

Met andere woorden, je primaire bewustzijn breidt zich uit verder dan de derde en vierde dimensies en naar de vijfde dimensie, die schijnt naar buiten te gloeien, rond en in situaties, mensen en toenemend rond en in en vanuit je zelf. Deze ervaring is vaak de boodschap van je aardevoertuig dat je Kundalini kracht in je ontwaakt. Laat deze activatie doorgaan in de Goddelijke juiste orde.

Afsluitend willen we je vragen om aandacht te schenken aan elke “luid vliegtuig” dat recht boven je huis schijnt te vliegen. Onze schepen zijn natuurlijk stil, maar we hebben een geluid gecreëerd om de aandacht te vangen onze vrienden op Aarde. We stellen voor dat je een van jullie grote luchthavens bezoekt of zelfs ook de kleinere dicht bij je huis.

Onze Schepen zitten boven de luchthavens en zijn niet zichtbaar via jullie drie of zelfs je midden-vier dimensionale waarneming. Daarom laat je bewustzijn in je hogere vierde en vijfde dimensionale staat van bewustzijn gaan. Je zult niet in staat zijn om ons te zien, behalve als je niet-bewuste zelf klaar is om die waarneming te transferen/over te brengen van je onbewuste denken naar je bewuste denken.

Wij kiezen “land” boven de luchthavens omdat dat is waar mensen naar ons zouden zoeken, en we willen ons NIET verbergen. We zullen precies zijn waar de mensen gaan kijken! WEET alsjeblieft dat we niet komen om iets of iemand weg te nemen. We komen omdat JULLIE ons gevraagd hebben te komen. Ten slotte is er een groot genoeg aantal mensen die ons willen ontmoeten.

Nu zullen we allemaal zien wat er gebeurt. Het zal zeer interessant zijn.

Einde van de Transmissie.

Lieve Lezer,
Ik kreeg deze boodschap feitelijk toen ik me ontspande en ik kreeg te horen dat ik de recorder aan moest te zetten. Toen besprak ik het menselijk perspectief van de bovenstaande situatie. Toen werd me verteld om dit door het Plejadisch perspectief heen te halen zodat ik en de lezers deze boodschap door het Schip en door de Planeet kon waarnemen. 
Click HERE  om de opname van het menselijk perspectief te downloaden. De opname is genoemd “Spel van Illusie”.