Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 juni 2016

Suzanne Lie: Voorbereiding op het Eerste Contact / Novel door de Plejadiërs / hoofdstuk 7 / 10 juni 2016

Suzanne Lie
Voorbereiding op het Eerste Contact
Novel door de Plejadiërs
10 juni 2016


HOOFDSTUK ZEVEN
De Portalen gaan Open

Gegroet, dit zijn Sharman en Shelia die als een wezen spreken.

Omdat jullie, onze dappere opstijgende mensen, NU je ingeboren “zin van je Multididmensionale ZELF herwinnen”, willen we beiden met jullie allen het proces delen om terug te keren in je totale ZELF, de Goddelijke Complementen die samen zijn gesmolten in EEN wezen.

We zullen als een wezen met jullie ons Aarde ‘away’team, delen hoe onze versie is van hoe jullie her-vereniging moeilijk kan zijn na de scheiding. Het proces van “her-samengaan” met je Goddelijke Complement nadat een van jullie is weggeweest met een opdracht naar de derde dimensie, kan moeilijk zijn.

En dus, als meer en meer van jullie je voorbereiden op je terugkeer naar je vijf dimensionale ZELF, maar ook je Goddelijke Complement, willen wij ons op die zaak richten. We hebben ontdekt dat er veel complicerende zaken kunnen zijn zoals degene die aardgebonden is, die in liefde ‘valt’ met een mens.

Dit kan verwarrend zijn voor het “Complement” dat aardgebonden is, omdat je dan toenemend drie dimensionaal denkt. Inderdaad, je vergeet vaak dat in het NU van de veiligheid van ons Schip, je Complement geen zin van “bezit” heeft door hun intense liefde voor je.

In feite, hebben wij de Plejadiërs vaak meer dan een maatje. Maar een “maatje” kan misschien niet in staat zijn te begrijpen hoe wanhopig alleen iemand kan worden op een drie dimensionale planeet die op de rand staat van overgang. Het leven in een werkelijkheid op de rand van een “frequentie herstel(reset)” kan een grote uitdaging zijn.

Op Aarde heb je het gezegde van: “De meest duistere nacht is juist vlak voor zonsopgang.” Dit gezegde is erg juist want het “Licht van de Maan” is vertrokken en het “licht van de Zon” is nog niet gekomen. Met andere woorden, jullie, de transmuterende bevolking van de Aarde, voelen zich ZEER compleet met de ervaring om in een werkelijkheid te zitten op de rand van grote verandering.

Verandering is gebaseerd op het vermogen van de leden van jullie huidige werkelijkheid om volledig je bewust te zijn van de WAARHEID, die in ieder persoon zit, op elke plaats, situatie en energieveld. Maar “het NU voor de verandering” is gevuld met grote uitdaging, want het duister is nog niet vertrokken en het licht is nog een glimpje hoop. En dus is er geen “vaste grond” waarop je kunt staan.

De vele drie dimensionale illusies worden onthuld aan hen die klaar zijn om te veranderen in de hogere frequenties, terwijl vele anderen zich nog steviger dan ooit vasthouden aan die illusies. Verandering kan heel beangstigend zijn voor degenen die nog niet gegrond zijn op Gaia en verbonden zijn met de hogere uitdrukkingen van hun ZELF.

Ook is het vermogen om zelfs je voortdurende frequentie resetting die gebaseerd is op je vermogen om alle leven Onvoorwaardelijk lief te hebben en om het Violette Licht van transmutatie te laten ingaan in je bewustzijn, je lichaam, omgeving en het overal leven. Sharman laatste bezoek aan de Aarde maakte die behoefte duidelijk aan ons beiden.

Maar sedert de donkerste nacht vlak voor zonsopgang zit, moet ALLE “duisternis” worden onderzocht, geheeld en losgelaten voordat het “licht” kan worden geaccepteerd. En dus, voor dat mensen bewust hun persoonlijke en planetaire ascentie kunnen beleven, MOET alle persoonlijke duister, vrees, uitstel, oordeel, polariteit – de lijst gaat maar door en door – WORDEN LOSGELATEN.

Verder moeten jullie vrees vrijlaten en transmuteren uit je ZELF en uit je leven. Door het NU waarin je al klaar bent om op te stijgen, of te worden gered – zoals Sharman werd gered – moet je duisternis strak aan kijken, zonder vrees, en in staat zijn om te zeggen: “Ik houd onvoorwaardelijke van je.”

Soms, zoals in het geval van Sharman, raakt de gegronde mens zo verloren in hun ZELF dat het “Licht” niet waargenomen of geaccepteerd kan worden. In dit geval kan hun Galactische Familie komen voor hun “redding”. Deze redding gebeurt gewoonlijk omdat die dappere vrijwilliger op de rand zit van stoffelijke, mentale, emotionele en of spirituele ineenstorting.

Deze redding lijkt veel op een strijder die zo intens gewond was in de strijd dat hij/zij alleen hulp kon inwinnen door iemand die zijn of haar lichaam naar het Schip brengt om te worden geheeld. We hebben ontdekt dat een lange ‘away’ missie naar de Aarde enorm iemands lichaam kan verwonden, maar ook hun staat van bewustzijn.

In Sharman’s geval, hij had zijn vermogen verloren om zichzelf waar te nemen als een wezen dat een vijf dimensionale poort openhield.

Meer en meer van de inter-dimensionale portalen naar de vijfde dimensie zullen NU opengaan. Maar, velen van onze toegewijde opstijgenden zijn zich aan het realiseren dat ze niet door die ascentie portaal heen willen totdat ze geloven dat ze hun missie hebben voltooid.

In jullie NU zijn toenemend meer en meer die zeggen:
“Wij zijn de Opstijgende MENSEN.”

“Wie is die “wie” die opstijgt, horen we jullie zeggen. “Ons antwoord uit ons Hogere Weten”, die uniek is in elke ENE, ben JIJ! Jij hebt al vele terugkeren gehad naar de ontelbare versies van de vierde dimensie.

En dus voelen jullie je NU compleet met tijd/ruimte werkelijkheden en zijn klaar om een octaaf sprong te maken in de HIER/NU werkelijkheden. Des ondanks hebben velen van jullie aangeboden om een incarnatie te nemen in dit Nu van de Opstijgende Aarde.

Gelukkig zijn velen van jullie in staat om inter-dimensionaal te reizen via je multidimensionale bewustzijn om de vijf dimensionale Aarde te bezoeken. Jullie waren in staat om te resoneren in die waarneming omdat jullie je bewustzijn verbreedden naar Gamma Stralen.

Het is heel moeilijk om een Gamma Golf Bewustzijn te handhaven terwijl je op een drie dimensionale planeet bent. Het is om die reden dat Spirituele Gemeenschappen vaak in hoge bergen zitten, weg van de beschaving en in het Hart van Moeder’s NATUUR.

Als je ooit, de opstijgende mensen, elke persoonlijke wens aan de kant zet en je Innerlijke Leiding volgt, zul je in staat zijn om te genieten van het bezoek, Jullie moeten, echter, WETEN dat wat we doen voor Gaia is:  EEN KLEDING HERHALING(REPETITIE).
Wat je zult ontdekken is dat je AL je drie/vierde dimensionale effluvia moet voltooien. Gelukkig is dat niet zo moeilijk als men denkt. Jullie allemaal, in je drempel werkelijkheid, kennen jezelf erg goed. Jullie kennen je sterktes, en je kent je zwakten.

Jullie weten ook dat jullie je “voor-de-geboorte contracten” hebben vervuld. JULLIE zullen de “eersten zijn” die doorkomen, NIET door een of andere rang of van beter zijn. Jullie zijn degenen die veel “ascenties” hebben meegemaakt naar de vierde dimensie.

Daarom, Door de Sluier Prikken, gebeurde tussen de derde en midden-vierde dimensionale lagen. In dit NU is “het door de sluier prikken” geen juiste titel. Wat er nu gebeurt is dat je geroepen wordt om “de Portalen te openen” die de drie/vierde dimensie verbindt met de vijfde dimensie.

De waarheid is dat jullie Meesters worden van de drie/vierde dimensie. Met andere woorden, jullie zijn bijna geslaagd. We zeggen  ‘bijna’ omdat jullie vrijwillig gekomen zijn om je persoonlijke bewustzijn te laten samengaan met:

Met jullie Gaia’s Bewustzijn:
Met je Zonne Bewustzijn
            Met je Galactische Bewustzijn
            Met je Universele Bewustzijn

Deze overgang op een kleine planeet die Aarde is genoemd heeft de aandacht gevangen van de Hoogste Wezens van de ENE. WIJ, jullie Galactische Familie, Zonne Familie, Universele Familie willen zeggen:
                                                           WELKOM THUIS!

Afsluitend hebben Wij, Shelia en Ik een paar prachtige communicaties met onze vrijwilligers en vrienden op Aarde gehad. Daarom willen we enige “vijf dimensionale Lichtlichaam” ervaringen delen die deze mensen hebben terwijl ze:
Zich Voorbereiden op het Vijf dimensionale Lichtlichaam.

(Van OA) Kundalini ervaring is fantastisch, maar niets bereidde me voor op het soort ervaring wat ik ga delen, dat ik nog niet kan uitleggen. Toen ik een dut deed, 2 of 3 weken geleden, scheen het dat mijn bewustzijn uit mijn lichaamscellen tapten.
Ik werd de maat van een cel, die gesitueerd is in mijn lichaam dicht bij het wortelchakra, toen ik omhoog keek, vanuit het gezichtspunt van de cel, kreeg ik het meest mooie zicht te zien, ik zag mijn Kundallini stroom!

Ik kreeg de energie beweging te zien, die omhoog ging en de twee slangen (of luchtbuizen) die beiden verschillende zeer levendige kleuren had, het was absoluut prachtig. Ik kan ‘t nog niet uitleggen maar, tot op deze dag, wat er gebeurd was, was dit zeker een onschatbare ervaring die ik niet zal vergeten.

(Van LJ) Ik kreeg dat innerlijke gehum en vibraties achterin mijn nek, geluiden zoals Bashar’s c Scherpe YouTube resonantie van de aarde. Is dit een verbinding met de Kundalini?

(Van PK) Mijn ervaring was een korte maar geheel transcendente… niets wat we hier in de 3 & 4 D rijken van tijd en tijdelijke manifestaties ervaren. Het HighLight van die ervaring zat geheel in de transcendentie van tijd en waarneming, om een rijk van onvervalste zuivere ervaring… en werkelijk onbevlekt concept van werkelijkheid in een niet onderscheidende staat van zijn. Dit gebeurde ongeveer 40 jaren geleden, en al het andere verbleekt bij die vergelijking.

(Van DC) Ik bevond me bij een zaken gebeuren die zich opstapelde in een sjamaanse reis met rond 150 mensen die twee dagen liep. De eerste dag voelde ik net alsof een zandkorrel in een van de cymatische experimenten en ik dacht dat mijn armen vleugels waren en ik veranderde  in een vogel!

De tweede dag voelde ik wortels komen uit de grond (hotel functie kamer) en die trokken me naar beneden. Er was een intense vibratie die uit mijn heupgebied kwam die naar mijn knieën liep, de zijkanten van mijn neus, oorlellen, borsten en handen.

Het was alsof de energie eruit wilde maar dat niet kon. Mijn handen verkrampten in die vreemde mudra. Ik wist dat ik gebonden was en ook al kon ik mijn vingers niet gebruiken ik kreeg het klaar om mezelf van die banden te bevrijden. Door mijn handen samen te brengen voelde ik de energie beter circuleren en uiteindelijk vonden mijn handen mijn hart. Ik was thuis gekomen.

De enige andere ervaring die dicht bij dit gevoel van zuivere blijdschap en euforie kwam was de geboorte van mijn eerste kind. Na het gebeuren konden mijn ogen echt de schoonheid zien in alles.  Er waren ook een paar zeer rare hallucinogeen soort ervaringen en twee meer ervaringen van die verwrongen handen. Het liet me zien dat het dopen van mijn handen in mijn badwater de gevangen energie verstrooide terwijl die me tezelfdertijd liet vasthouden.

~~~~~~~~~~~~
(Van HL) Ik ervaar een Kundalini Soort van Fluoriscerende Buis in de Ruggengraat – Ben Voorzichtig om Niet Te veel Liefde/Licht te Downloaden InEens of mijn Milt Doet Pijn! LichtLichaam is In Flitsen van Besef; Ik Vergeet het me te Herinneren – Maar Geweldig!!!

(Van AA)  Onmogelijk in 3D woorden… ik hoop dat ik de kans krijg om voldoende tijd te hebben online, om dat mee te delen… Lichtlichaam en kundalini zijn absoluut verbonden. Ze verbinden me met mijn krachten, mijn echte identiteit.

Stel je voor dat je alle krachten had waar je ooit van droomde
En alle effectieve oneindige Verrukking had die je ooit wenste,
Zie een deur-vortex naar Eenheid..
Ego stort ineen/smelt samen met de Oneindige Oceaan
De STROOM is weer actief en je beseft en bent bewust…
OK ik kijk naar voren om meer online te delen… vraag me maar
PS Kundalini is krachtiger dan atomische of hyperbommen….

(Van AR) Ja, ik wil echt meer delen van mijn ervaring nu waar meer van ons voor open staan om naar een hogere vibratie te evolueren. Deze prachtige realisatie of besef gebeurde bijna 17 jaren geleden op Thanksgiving Dag. Een dag die ik nooit zal vergeten. Ik heb altijd een speciaal interesse gehad in metafysica, kwantum fysica, engel-ogie, energie en alternatieve healing. Ik houd van mediteren en luisteren naar muziek met natuur achtergrond.

Die Thanksgiving Day verbleef ik in huis van een vriend. Voordat ik ging slapen riep ik opnieuw mijn vriend of hij muziek had om me te ontspannen. Hij zei me naar beneden te gaan en om zijn systeem aan te zetten op wat ik maar wilde. Het was donker toen ik de trappen afliep naar de woonkamer. Toen ik het systeem aanzetten werkte dat niet. Ik liep wat rond en het voelde plotseling koud om me heen en het systeem begon zelf te werken. Een beetje in de war riep ik mijn vriend die ik de trap af zag lopen.

Er was die mooie muziek uit deze wereld die klonk als een koor. Ik kon de taal niet identificeren maar voelde elk woord dat mijn hart aanraakte. Dat is toen ik een mist zag zoals energie die de woonkamer overname. Mijn knieën werden slap en ik voelde dat mijn lichaam zwaarder was dan normaal. Ik herinner me dat ik mijn ogen sloot en ik werd door een goud gekleurd wormgat meegenomen. Een onbeschrijflijke stem sprak tegen me met zoveel liefde en liet me mijn leven zien in diverse fasen. Alles dat ik geleefd had en alles dat ik geleerd had in dit leven en in andere.

Deze stem was van een liefdevolle vrouwelijke energie en vertelde me hoe trots ze op me was. Ze zei me dat ik vol genade was. Ik herinner me zoveel liefde te voelen dat ik huilde. Ik herinner me dat ik die energie vertelde dat als ik al die levens opnieuw zou leven ik het weer overnieuw zou doen zonder iets te veranderen. Toen zag ik dat velen van ons hun handen boven onze planeet Aarde hielden en die dit schitterende goud-witte licht stuurde. Dat is toen ik elke cel van mijn lichaam voelde die een werd met dit prachtige licht. Toen ik mijn ogen opende hield mijn vriend me vast.

Ik vroeg hem of hij iets gezien had, maar dat was niet zo. Ik zei hem wat ik had beleefd en na een paar dagen besloot hij om niet door te gaan met onze vriendschap. Nog een week lang voelde ik die liefdevolle energie om me heen. Ook rook ik de geur van rozen, telkens als ik ging slapen. Deze ervaring veranderde echt de manier van leven van heden.

(Van CB) In 1987 op de harmonische convergentie voelde ik me totaal geëlectrocuteerd en begon een 3 jarige immersie in het EEN zijn met alles dat is. De meeste tijd was niets vast, het waren allemaal patronen van energie. Geleidelijk aan is duidelijk mijn stijl niet maar ik had sedert 1969 gemediteerd. Mij was toen verteld, dat met 7 planeten in vuur ik de kundalini op mijn manier deed, het was alsof ik LSD deed 3 jaren lang en ik nam er veel meer om dit allemaal te integreren.

(Van SD) Levend, intelligent, stromend en ecstatisch ~ de energie stroomt, om golft me en danst door mijn bewustzijn. Het licht erin wekt mijn oneindige wijsheid, multidimensionale kracht, en onvoorwaardelijke liefde om onze ingeboren verbinding met ALLE bewustzijn in staat te stellen. Het nieuwe menselijk prototype is hier!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

We danken jullie allen dat je je proces meedeelde. Het gaat door dit soort delen dat JULLIE Ascentie Normaal Kunnen Maken.

We willen jullie allen danken voor je moed om openlijk je ervaringen van ascentie mee te delen. Alle leven op Gaia heeft de gelegenheid voor ascentie, de octaaf sprong, van de drie-vierde dimensionaliteit de tijd/ruimte scheiding en polariteit naar het Hier/NU eenheid en Oneness van de vijfde dimensie.

Het meest belangrijk van alles, dat JULLIE de octaaf sprong binnengaan van het “Persoonlijke Bewustzijn” naar het “Planetaire Bewustzijn”. We zullen terugkeren om te spreken over deze voortdurende verandering van jullie Waarneming van het ZELF.
Sharman en Shelia

-----------------------------------